Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Αντώνης Καρράς: "Οι προσωπικές απόψεις εκθέτουν την εικόνα της ΓΕΝΟΠ"Ø Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει διαχρονικά σταθερές θέσεις για το εθνικό μείγμα καυσίμου και την απαραίτητη συμμετοχή του λιγνίτη ως καύσιμο βάσης στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.

Ø    Οι θέσεις αυτές έχουν επεξεργαστεί σε επιστημονικά συνέδρια της ομοσπονδίας, έχουν γίνει αποφάσεις των οργάνων της και έχουν κατατεθεί με κάθε τρόπο στην πολιτεία, η οποία έχει την ευθύνη με παρεμβάσεις της να στηρίξει τον ρόλο του λιγνίτη κατά την εναρμόνιση της χώρας στις διεθνείς συνθήκες.

Ø    Οι αγώνες του συνδικάτου για την συμμετοχή του λιγνίτη και όλων των εθνικών ανανεώσιμων πηγών είναι διαχρονικοί και δεν αμφισβητούνται.

Ø    Οι προσωπικές απόψεις όπως κατατίθεται με κάθε ευκαιρία στον Δημόσιο διάλογο, έχουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται πολλαπλώς από τα αντικρουόμενα συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας, εκθέτοντας την εικόνα της Ομοσπονδίας.

Ø    Ειδικά αυτήν την περίοδο, που μετά το πρόσφατο Εκλογικό Συνέδριο της, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ δεν έχει ακόμη αναδείξει τα νέα καταστατικά της όργανα και την νέα της ηγεσία.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Καρράς Αντώνης 
 Πρόεδρος ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου