Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Υπεγράφη με αρκετά θετικά σημεία η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2021-2024)• Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ τριετούς διάρκειας (2021-2024)

• Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και το σύνολο των κεκτημένων όλων των προηγούμενων ΕΣΣΕ
• Θεσμοθέτηση νέων ρυθμίσεων και προοπτική ένταξης των νέων προσλήψεων στο ίδιο μισθολόγιο
• Εντός του Απριλίου οι υπογραφές για ΔΕΔΔΗΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ και ΑΔΜΗΕ
Συναδέλφισσες -οι
Υπεγράφη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ, μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.
Η νέα ΕΣΣΕ είναι τριετούς διάρκειας (2021-2024) και η υπογραφή της προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση της Επιχείρησης που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020, έτσι όπως είχε αποφασίσει ομόφωνα το Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία - Μέλη μας. Ο στόχος που είχε τεθεί τότε ήταν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 ή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2021.
Οι λόγοι που επέβαλλαν την επίσπευση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ ήταν οι εξής:
1. Το παρατεταμένο lockdown λόγω της πανδημίας που απαγορεύει τις κατά πρόσωπο διαπραγματεύσεις.
2. Η λήξη της θητείας των Οργάνων Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ στις 30-6-2021 καθώς και των περισσοτέρων σωματείων – μελών μας
3. Η λήξη της διάρκειας των συμβάσεων της ΔΕΗ 30/5/21, ΑΔΜΗΕ 25/6/21, ΔΕΔΔΗΕ 30/7/21.
4. Καθώς και η λήξη των όρων της ΕΣΣΕ 2018 για το τροφείο κυρίως όμως και η λήξη του Ομαδικού Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
Τούτων δοθέντων και με γνώμονα το συμφέρον των χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ αξιολογώντας το κείμενο της νέας ΕΣΣΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 12 Μαρτίου 2021 με μεγάλη πλειοψηφία 22 υπέρ 8 κατά 1 απών, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα να προχωρήσουν στην υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
Είχαν ήδη προηγηθεί και οι θετικές αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – Μελών μας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Α) Η νέα ΕΣΣΕ εκτός από το γεγονός της απόλυτης διαφύλαξης των θέσεων εργασίας και των κεκτημένων, επιλύει σοβαρά θεσμικά ζητήματα όπως αυτό της τροποποίησης του άρθρου 14 του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί των Αδειών Ασθένειας. Συγκεκριμένα για την καταβολή αποδοχών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ασθένειας πέραν των 9 μηνών απαιτούνταν γνωμοδότηση των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του Ν.4491/66 τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ κατήργησε. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετοί συνάδελφοι που δυστυχώς έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας κινδυνεύουν να τεθούν σε μερική ή ολική ανικανότητα και να επιστρέψουν μισθούς στην Εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
• Με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από γιατρούς της Εταιρείας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, ενώ
• Καθιερώνεται πέραν των ισχυόντων και η χορήγηση 4 ημερών ασθένειας ετησίως από ιδιώτη γιατρό χωρίς να απαιτείται η πιστοποίησή της από τα αρμόδια όργανα του Ασφαλιστικού Φορέα.
Β) Με δεδομένο ότι ο θεσμός της τηλεργασίας εκτός από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο που συνομολογήθηκε από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES) με τις Πανευρωπαϊκές Οργανώσεις Εργοδοτών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΓΣΣΕ που υπέγραψε η ΓΣΕΕ από το 2006 γίνεται σήμερα και λόγω COVID το αναγκαίο εργαλείο επωφελεία Επιχειρήσεων και Εργαζομένων. Έτσι
1. Στη νέα ΕΣΣΕ συνομολογείται ο θεσμός της τηλεργασίας με τη διασφάλιση του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
2. Αναπροσαρμόζονται τα καταληκτικά κλιμάκια των κατηγοριών Τ3,ΔΟ3,Υ3
3. Δημιουργείται νέα κατηγορία ΓΥ1 ΑΦ - Προσωπικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του καταληκτικού κλιμακίου
4. Ρυθμίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ασάφειες των προηγούμενων συμβάσεων (2004) σε σχέση με την κατηγορία Τ4 κυρίως Μηχανοτεχνιτών με υποχρεωτική Επαγγελματική Άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας. Μισθολογικές διαφορές που προέκυψαν οι οποίες παρακρατούνται, από την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ και εντεύθεν, δεν θα αναζητηθούν από την Εταιρεία.
5. Μετά την επαναφορά του 33% των Ειδικών Επιδομάτων από την 1η Ιουνίου του 2020 στους δικαιούχους μισθωτούς με την παρούσα ΕΣΣΕ ρυθμίζονται και τα αναδρομικά της περιόδου 1.1.2019 έως 31.5.2020 και θα καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις:
1η δόση μέχρι 30.06.2021
2η « « 31.12.2021
3η « « 30.06.2022
Όσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν πριν την 30.6.2022 θα λαμβάνουν το δικαιούμενο ποσό κατά την αποχώρησή τους.
Επιπρόσθετα:
- Αναπροσαρμόζεται το Ημερήσιο Επίδομα Οδήγησης στο ποσό των 5 ευρώ ημερησίως
- Αναπροσαρμόζεται ο υπολογισμός του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας από τον 4 Μ.Κ. στο 2 Μ.Κ.
- Επεκτείνεται το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών στους εργαζομένους των Υπηρεσιακών Μονάδων στο Νομό Φλώρινας
- Θεσμοθετείται για πρώτη φορά Ειδικό Επίδομα Εξομάλυνσης από 1η Απριλίου 2021 σε ποσοστό 12% επί του 8 Μ.Κ. σε όσους εργαζομένους δεν λαμβάνουν επιδόματα.
- Από την υπογραφή της ΕΣΣΕ και εντεύθεν με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 η παροχή του ημερήσιου τροφείου 6 ευρώ θα χορηγείται στο προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ.
- Επιπλέον η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασφαλίζει το σύνολο των εργαζομένων σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
- Μέχρι την 31.12.2021 συμφωνείται να εκπονηθεί συγκριτική μελέτη με ομοειδείς Επιχειρήσεις για νέο Μισθολόγιο με στόχο να ενταχθούν σε αυτό οι νέοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση όμως που η συγκριτική μελέτη εμφανίσει αρνητικές οικονομικές μεταβολές, αυτές δεν θα ισχύουν για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις Εταιρείες του Ομίλου.
- Επιπρόσθετα και για τους εργαζομένους της κατηγορίας Τ4/Α Εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ καθιερώνεται Επίδομα 5% επί του Βασικού Μισθού δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα που υφίσταται από το 1995 έως σήμερα.
Συναδέλφισσες -οι
- Η νέα ΕΣΣΕ αποτελεί άλλη μια κατάκτηση των εργαζόμενων και του Συνδικάτου, αφού είναι προϊόν Συλλογικής προσπάθειας και διεκδίκησης.
- Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία μέλη της με απόλυτη σοβαρότητα, με αίσθημα ευθύνης αλλά πρωτίστως συνέπειας απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων που εκπροσωπούν
- Χωρίς σκοπιμότητες και τακτισμούς
- Χωρίς άγονες και καταστροφικές αντιπαραθέσεις
Και με δεδομένα:
- Την συνέχιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων στην κοινωνία
- Τον σκληρό Ανταγωνισμό στον Τομέα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Των αποφάσεων της κυβέρνησης για την βίαιη Απολιγνιτοποίηση
- Την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ έως 49%
- Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
- Υλοποιώντας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 12 Μαρτίου 2021
υπέγραψε
Την νέα ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. επιτυγχάνοντας εργασιακή ασφάλεια και ειρήνη.
Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί…..
Γιάννης Μακρυγιάννης
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Ψηφιακό Αρχείο 1821, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ


To Ψηφιακό Αρχείο 1821 είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Επεκτείνοντας την παραδοσιακή αντίληψη για το Αρχείο ως συλλογή εγγράφων, το περιέχει, εκτός από αρχειακές συλλογές με έγγραφα, και άλλα τεκμήρια όπως: οπτικό υλικό (έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κειμήλια, κ.ά.), ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό (μουσική και τραγούδια).

Το σύνολο του περιεχομένου του Ψηφιακού Αρχείου 1821 προέρχεται από ελληνικά και διεθνή αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Ο σχεδιασμός της υποδομής, ο συσχετισμός των τεκμηρίων μέσα από τις δυνατότητες αναζήτησης, ο ανοιχτός χαρακτήρας του έργου και η δικτύωση φορέων και ερευνητών, το καθιστούν ένα πρότυπο έργο στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.  

Η έκθεση του "Ψηφιακού Αρχείου 1821" σε φυσικό χώρο στο Μουσείο Μπενάκη είναι μια εγκατάσταση που ερμηνεύει χωρικά τόσο την ιδέα της αρχειοθέτησης και της ταξινόμησης, όσο και το δυναμικό αφήγημα που προκύπτει από την αποσπασματική προσέγγιση των τεκμηρίων που σχετίζονται με την Επανάσταση.

Τρισδιάστατα πλαίσια μέσα στο χώρο λειτουργούν σαν κόμβοι που αναπτύσσονται γύρω από έναν κεντρικό οργανώνοντας καθίσματα και επιφάνειες ανάρτησης υλικού του ψηφιακού αρχείου γύρω από ένα τραπέζι συναντήσεων. Ένας τρισδιάστατος κάναβος διαπερνά το χώρο και συνδέει τα στοιχεία αυτά καταλήγοντας σε εμβληματικά λεκτικά ενός δικτύου εννοιών και συσχετισμών.

Ο χώρος λειτουργεί ως ένα προσωρινό χώρο αναμετάδοσης φυσικών και ψηφιακών συναντήσεων που ενημερώνουν για τις δράσεις του προγράμματος και εμπλουτίζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα με την συμμετοχή ερευνητών και κοινού.

Σχεδιασμός εγκατάστασης: Γιάννης Αρβανίτης, Αρχιτέκτονας

Σχεδιασμός Οπτικής Πληροφορίας: Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H επίσημη παρουσίαση του Ψηφιακού Αρχείου 1821 και τα εγκαίνια της ομώνυμης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) θα γίνουν την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, στις 19.00.

Η εκδήλωση, λόγω των μέτρων για τη δημόσια υγεία, θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στη σελίδα του Ψηφιακού Αρχείου 1821 στο Facebook: https://www.facebook.com/1821DigitalArchive.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί

Ακαδημαϊκή Επιτροπή του έργου: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών, ΙΙΕ/ΕΙΕ

Μουσείο Μπενάκη: Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής

Πρωτοβουλία 1821-2021: Ιωάννης Μάνος, Σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα

ΔΕΗ Α.Ε. (χρυσός χορηγός): Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής

Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αμαλία Παππά, Γενική Διευθύντρια

Παρουσίαση του έργου ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821: Άντα Διάλλα, καθηγήτρια ΑΣΚΤ, επιστημονική υπεύθυνη

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Ποιους προτείνει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για μέλη του ΔΣ


Τους υποψηφίους για τις επτά θέσεις των μελών του ΔΣ που προτείνει ανακοίνωσε η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Πρόκειται για τους κάτωθι: 

Διαμαντής Βαχτσιαβάνος 

Ο κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση την λογιστική και με πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει από το 2008 έως το 2010 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΩΣ (Θυγατρική ΕΛΠΕ) και από το 2013 έως το 2015 Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καθώς επίσης διετέλεσε Πρόεδρος ή/και Διευθύνων Σύμβουλος σε θυγατρικές και συμμετοχικές εταιρείες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ενώ από το 1993 έως το 2012 ήταν στέλεχος Οικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια 1985 έως το 1993 εργάσθηκε ως στέλεχος Οικονομικών υπηρεσιών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 

Επίσης, ο κ. Βαχτσιαβάνος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης επιχειρήσεων είτε ως οικονομικό στέλεχος είτε κατέχοντας θέσεις ευθύνης στα διοικητικά συμβούλια αυτών. Τέλος, ο κ. Βαχτσιαβάνος έχει υπηρετήσει είτε ως Διευθυντής είτε ως ειδικός οικονομικός σύμβουλος στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο οποίο διετέλεσε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησής του. 

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary, University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ενεργειακές εταιρείες (ΔΕΗ ΑΕ, κλπ), ενώ συμμετέχει ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation of Energy Law Associations (EFELA).Η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ ομιλεί άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον, ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, χειρίζεται άριστα την γερμανική γλώσσα. 

Βασίλειος Μήκας 

Ο κ. Βασίλειος Μήκας γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1959. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διπλωματική εργασία στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1985, και παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ το 1992-3. Από το 1985 μέχρι το 2000 απασχολήθηκε συνεχώς σε σημαντικές εξαγωγικές εταιρείες της χημικής βιομηχανίας, στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικές θέσεις. 

Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων αυστηρών προδιαγραφών, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενος σχετικές διαδικασίες ποιότητας, τεχνικού μάρκετινγκ και συγκριτικής αξιολόγησης εμπορικών συνεργασιών. Από το 2000 δραστηριοποιείται, ως διαχειριστής σε εταιρία ιδιοκτησίας του, στην εμπορία ειδικών χημικών προσθέτων, συνεργαζόμενος με διεθνείς εταιρείες και προμηθεύοντας Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. 

Κωνσταντίνος Δρίβας 

Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό́ τίτλο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις Επιστήμες της Αγωγής. Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 υπηρετώντας διάφορους τομείς και αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων Διευθυντής Λειτουργικής & Διοικητικής Υποστήριξης με Αρμοδιότητα την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών με Αρμοδιότητα τον Συντονισμό & Λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων. 

Δραστηριοποιείται ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου (2010-2014) συμμετέχοντας σε διάφορες Επιτροπές του Δήμου. Το 2014 διορίστηκε ως Τακτικό́ Μέλος Διοικητικού́ Συμβουλίου στο Γενικό́ Νοσοκομείο Αττικής "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" και του διασυνδεομένου σε αυτό́Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης. 

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος 

Ο κ. Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (LSE). Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων, την προσέλκυση επενδύσεων και το σχεδιασμό επενδυτικών πολιτικών. 

Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. εταιρειών καθώς και σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών αγοριών. 

Ιωάννης Καράμπελας 

Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι οικονομολόγος και κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και την Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου. Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων στην Εναλλακτική Χρηματιστηριακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. 

Από το 2012 έως το 2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, ενώ από το 2015 έως και σήμερα είναι μέλος ΔΣ σε Εμπορική και Τεχνική ανώνυμη εταιρεία. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και ιταλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. 

Ελένη Ζενάκου 

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Σε κατάσταση ομηρίας το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
Σε κατάσταση ομηρίας
 βρίσκεται πλέον το Δίκτυο Μεταφοράς ΗΕ της Πελοποννήσου μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων υπέρ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει πέντε μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων και ουσιαστικά σταματά τις εργασίες του «Δυτικού Διάδρομου».

Το Πρωτοδικείο με μια πρωτοφανή, περίεργη και προκλητική

απόφαση αναγνώρισε την «οπτική όχληση» (!!!) που επικαλέστηκαν οι μοναχές ,από την τοποθέτηση δύο πυλώνων (σε σύνολο 350 που έχουν τοποθετηθεί ) κατά μήκος της Γραμμής Μεταφοράς  ενός έργου με κόστος που ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύει το σύστημα προκειμένου χιλιάδες καταναλωτές να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είχε επισημάνει με δελτίο τύπου στις 19/1/2021 και λίγο πριν την πυρκαγιά στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου  τους κινδύνους, «για την ευστάθεια και την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας μας»,  που υπάρχουν από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της Γραμμής Μεταφοράς (400 kV). Αν το έργο του «Δυτικού Διαδρόμου» είχε ολοκληρωθεί , το συμβάν στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου δεν θα είχε καμιά επίπτωση στην τροφοδοσία των καταναλωτών στην Πελοπόννησο.

Σε κάθε περίπτωση η νέα εξέλιξη θέτει σε οριακή κατάσταση το δίκτυο και κάνει αναπόφευκτο ένα νέο  black out σε Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη ειδικά τώρα που λόγω της αύξησης της ζήτησης (τουρισμός) μπορεί να συμπαρασύρει και το δίκτυο στη μεγαλόνησο (μέσω της διασύνδεσης).  

Αν η αντικοινωνική συμπεριφορά των μοναχών, που θέλουν να επιβάλλουν την θέλησή τους σε βάρος των χιλιάδων καταναλωτών,  είναι η μια πτυχή του προβλήματος η άλλη είναι οι σημαντικές επιπτώσεις, οικονομικές και κοινωνικές για τις οποίες δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας και καθυστερήσεων.

Οι προειδοποιητικές καμπάνες έχουν ήδη χτυπήσει και είναι η στιγμή που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να μην αφεθεί στην τύχη το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατ΄επέκταση η ομαλή τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ