Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

«Πράσινο» από Κομισιόν στο δάνειο της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των νησιών


Τον Δεκέμβριο του 2015 η Ελλάδα ενημέρωσε την Κομισιόν για τα σχέδιά της να εγγυηθεί για δάνειο 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ, με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με εκείνους που λάμβανε η εταιρεία χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου. Την έγκριση δανείου προς τη ΔΕΗ με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για την βελτίωση της ηλεκτροδότησης των νησιών του Αιγαίου έλαβε η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κομισιόν.

«Η Κομισιόν απεφάνθη ότι τα σχέδια της ελληνική κυβέρνησης για τον 
εκσυγχρονισμό των εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας στα μη συνδεδεμένα ελληνικά νησιά, δεν παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικής βοήθειας καθώς το μέτρο είναι απαραίτητο για το κοινό συμφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Ελλάδα ενημέρωσε την Κομισιόν για τα σχέδιά της να εγγυηθεί για δάνειο 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ, με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με εκείνους που λάμβανε η εταιρεία χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.
Το δάνειο αυτό θα καλύψει το μισό κόστος για την αναβάθμιση, επέκταση και ανακαίνιση των υφιστάμενων εργοστασίων στα 18 νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το υπόλοιπο κόστος θα αναλάβει η ΔΕΗ από δικά της κεφάλαια.Πηγή: newmoney.gr

1,8 εκατ. πελάτες δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές στη ΔΕΗ - Χρωστούν πάνω από 1 δισ.


Δεν φαίνεται να φέρνει τα αναμενόμενα το πρόγραμμα διακανονισμών των οφειλών σε 36 δόσεις, καθώς στο «κόκκινο» παραμένουν 1,83 εκατομμύρια λογαριασμοί, κυρίως μικρών και μεσαίων καταναλώσεων. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η ΔΕΗ καλεί με ανακοίνωση τους πελάτες της να ενταχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο σχετικό πρόγραμμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στη συνέχεια θα προχωρήσει σε αποκοπές ρεύματος.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ τονίζει ότι οι πελάτες οφειλές κάτω των 500 ευρώ έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε ποσοστό μόλις 5%, με την Επιχείρηση να εκτιμά ότι γενικά οι πελάτες με μικρές οφειλές αποφεύγουν να διακανονίσουν την
οφειλή τους «βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της».
Παράλληλα, για τις κατηγορίες πελατών με μεσαίες και μεγαλύτερες οφειλές, η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι 89.000 πελάτες με συνολική οφειλή 509 εκ. ευρώ δεν έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους, ενώ αναφέρεται ότι αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους παρά τη διευκόλυνση των 36 δόσεων, «τις οποίες «θυμούνται» όταν γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης».
Αναλυτικά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε σχετικά με την πορεία των διακανονισμών των οφειλών ότι:
«1. Οι διακανονισμοί των οφειλών προς τη ΔΕΗ με τη ρύθμιση των 36 δόσεων εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ήδη περίπου 350.000 πελάτες έχουν διακανονίσει συνολικές οφειλές της τάξης του ενός (1) δισ. ευρώ.
Πολύ ικανοποιητική είναι η τήρηση των διακανονισμών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 90%.
Εκτιμάται ότι το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την 30/9, λήξη ισχύος των 36 δόσεων, οι διακανονισμοί θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς η έκπτωση 15% – ανταμοιβή της συνέπειας θα έχει πλέον αποδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος των πελατών-δικαιούχων γεγονός που αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά.
2. Oι πελάτες, κατανεμημένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το ύψος των οφειλών τους, έχουν διακανονίσει τις οφειλές ως εξής:
– Κάτω των 500 ευρώ: 5 %
– Μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ: 21 %
– Μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ: 36 %
– Άνω των 3.000 ευρώ: 32 %

                                                  του συνόλου της κατηγορίας.
Παρατηρούμε ότι:
– Οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης.
Ωστόσο, αυτό αποβαίνει σε βάρος τους, καθώς χάνουν την έκπτωση του 15%, ενώ με κάποιο μικρό μηνιαίο ποσό (10-30 ευρώ) θα ήταν συνεπείς και θα επωφελούνταν από την έκπτωση.
Η κατηγορία αυτή των πελατών είναι η πολυπληθέστερη.
 • Κάτω από 500 ευρώ δεν έχουν διακανονίσει 1.230.000 πελάτες, με σύνολο οφειλής 146 εκ. ευρώ.
 • Μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ δεν έχουν διακανονίσει 298.000 πελάτες, με σύνολο οφειλής 153 εκ. ευρώ.
– Οι πελάτες με τις μεσαίου ύψους οφειλές, δηλ. μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε μεγαλύτερο ποσοστό, 36%.
Στην κατηγορία αυτή οι πελάτες που δεν έχουν διακανονίσει την οφειλή τους ανέρχονται σε 216.000 με συνολική οφειλή 278 εκ. ευρώ.
– Οι πελάτες με τις μεγαλύτερες οφειλές, πλέον των 3.000 ευρώ, έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε ποσοστό 32%.
Στην κατηγορία αυτή οι πελάτες που δεν έχουν διακανονίσει την οφειλή τους ανέρχονται σε 89.000 με συνολική οφειλή 509 εκ. ευρώ.
Ένας μεγάλος αριθμός πελατών των δύο τελευταίων κατηγοριών αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.
Η αντίληψη αυτή είναι το υπόβαθρο της μη τακτοποίησης των οφειλών παρά τη διευκόλυνση των 36 δόσεων, τις οποίες «θυμούνται» όταν γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σ’ ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει γίνει παρέμβαση στο μετρητή, και μάλιστα περισσότερες από μία φορά.
Είναι αυτονόητο ότι οι οφειλές αυτών των κατηγοριών, και ιδιαίτερα οι τελευταίες, αποτελούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη ΔΕΗ, χωρίς βέβαια να αμελούνται και οι υπόλοιπες.
3. Καλούνται όλοι οι πελάτες μας να σπεύσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 36 δόσεων. Η ευθύνη είναι δική τους.
Όσο μειώνεται η ασυνέπεια τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες θα έχει η ΔΕΗ για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
4. Τέλος, και σε σχέση με κάποιες αναφορές για εξάμηνους λογαριασμούς και μάλιστα ως απόδειξη της αναποτελεσματικότητας του μηχανισμού είσπραξης των οφειλών, διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι 2μηνοι ή μηνιαίοι για μεγαλύτερους πελάτες. Παρέκκλιση από αυτό συνιστά εξαίρεση, οφειλόμενη σε αντικειμενική αδυναμία καταμέτρησης (αρμοδιότητα ΔΕΔΔΗΕ), όπως π.χ. συνέβη το τελευταίο διάστημα στη Χίο.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές ως γνωστό έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν την ένδειξή τους τηλεφωνικά καλώντας τον αριθμό 10410 του ΔΕΔΔΗΕ ή ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.
Σημειώνεται τέλος ότι εάν όλοι οι λογαριασμοί γίνονταν μηνιαίοι, η πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΗ θα ήταν της τάξης των 20 εκ. το χρόνο».


liberal.gr

ΔΕΗ: Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασυνεπών πελατών που κόπηκε το ρεύμαΟρισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ασυνεπών πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, στους οποίους διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, παρέθεσαν σήμερα κύκλοι της ΔΕΗ, προκειμένου να δώσουν έμφαση στην ανάγκη τακτοποίησης των οφειλών των καταναλωτών, αλλά και στο γεγονός ότι η Επιχείρηση δεν είναι υπέρ του δέοντος αυστηρή κατά το κόψιμο του ρεύματος.
Όλα αυτά ενώ χθες η ΔΕΗ προέβη σε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους οφειλέτες που δεν προβαίνουν σε διακανονισμό στα πλαίσια των 36 δόσεων που προσφέρει.
Πιο αναλυτικά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα εξής παραδείγματα:

1. τριφασική παροχή εμπορικής χρήσης, αρμοδιότητας Καταστήματος Πάτρας. Η υπόψη παροχή έχει οφειλή 20.419€, εκ των οποίων ληξιπρόθεσμα 19.377€, από πλήθος ανεξόφλητων λογαριασμών, περιόδου άνω των δυο ετών (συγκεκριμένα, από το λογαριασμό λήξης  29/7/2014). Λόγω του χρέους εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές απενεργοποίησης (9/5/15, 17/10/15) και ο πελάτης δεσμευόταν για πληρωμή/διακανονισμό και τελικά κόπηκε την 16/8/16 κατόπιν ειδικής αποκοπής από 29/7/2016.
Η τελευταία πληρωμή ποσού 583€ διενεργήθηκε την 18/8/2016 έναντι συνολικής οφειλής 21.002€, στο πλαίσιο σύναψης διακανονισμού 36 ισόποσων μηνιαίων δόσεων στο Κατάστημα Πάτρας. Οι αμέσως προηγούμενες πληρωμές ήταν για ποσά 100€ από 14/8/2015 και 200€ από 26/6/2015.
Επισημαίνεται ότι κατά τη σύναψη της ανωτέρω ρύθμισης ο πελάτης δήλωσε ρητά ότι δεν έχει κοπεί λόγω χρέους και έχει ρεύμα και για αυτό του προσφέρθηκε η ευνοϊκή ρύθμιση των 36 δόσεωνΔιαπιστώθηκε όμως ότι ο πελάτης είχε κοπεί από 16/8/2016 και ενημερώθηκε το Κατάστημα για την άμεση απενεργοποίηση του διακανονισμού και την σχετική ειδοποίηση προς το πελάτη να προσέλθει για την σύναψη νέας ρύθμισης με προκαταβολή 30% και 8 μηνιαίες δόσεις.
2. Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ –Ωρωπού
Η παροχή ηλεκτροδοτεί κατάστημα. Η τελευταία καταβολή χρημάτων ήταν στις 12/02/2015 ποσού 1.000 € (σε λογαριασμό με ημερομηνία έκδοσης 22/01/2015 με ληξιπρόθεσμη οφειλή 9.044,94 €). Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία άλλη πληρωμή . Έγινε διακοπή παροχής ρεύματος λόγω οφειλής στις 03/04/2014, ο πελάτης δεν πλήρωσε και σε επανέλεγχο κομμένου στις 03/12/2014 βρέθηκε παραβιασμένο και κόπηκε εκ νέου.
Σε επανέλεγχο  κομμένης παροχής στις 23/08/2016, βρέθηκε παραβιασμένο και  κόπηκε ξανά,  από κιβώτιο διακλάδωσης.
Το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σήμερα,  είναι 13.264 € εκ των οποίων οι χρεώσεις του Δήμου (ΔΤ -ΔΦ –ΤΑΠ) σήμερα ανέρχονται σε 1.828,94€ .
Σημαντικό: Στο ίδιο όνομα υπάρχει και άλλη παροχή στα Ν.ΛΙΟΣΙΑ που ηλεκτροδοτεί οικία με ληξιπρόθεσμη οφειλή 1.240 €. Η παροχή δεν είναι ενταγμένη στο ΚΟΤ. Επιπρόσθετα υπάρχει και μία οικιακή παροχή με ίδιο ΑΦΜ  στη Σκάλα Ωρωπού με χρέος 5.802€.  

3. Οικιακός πελάτης υπέβαλε στις 12/8/2016 στο Κατάστημα Κομοτηνής αίτημα διακανονισμού της οφειλής της οικίας της, ποσού 8.741. Ο πελάτης εμφανίζεται κομμένος και η εικόνα που παρουσιάζει είναι η εξής:
 • Πολλές συνεχείς διακοπές λόγω χρέους επί χρόνια
 • Συνεχώς αυθαίρετες επανασυνδέσεις (ακόμη και από μπαροκιβώτιο)
 • Μετά την  διακοπή λόγω χρέους  στις 11/12/14 εστάλη  επανέλεγχος
 • Στις 2/8/16 διακόπηκε λόγω αυθαίρετης μετά από επανέλεγχο
Η πελάτισσα δεν έχει ζητήσει και  υπογράψει ποτέ κανένα διακανονισμό.
Η τελευταία πληρωμή έγινε 4/6/2013. Ποτέ δεν εντάχθηκε στο ΚΟΤ ή στους Ευάλωτους πελάτες. Προτείναμε 30% άμεσα και 8 μηνιαίες δόσεις και να υποβάλει αίτημα ένταξης στο ΚΟΤ(ώστε να έχει ευνοϊκότερη ρύθμιση και  έκπτωση.

4. Μονοφασική παροχή οικιακής χρήσης αρμοδιότητας Καταστήματος Πάτρας. Η παροχή παρουσιάζει οφειλή 6.479€, ληξιπρόθεσμη στο σύνολο της, από πλήθος ανεξόφλητων λογαριασμών, περιόδου άνω των 2 ετών(συγκεκριμένα, από το λογαριασμό λήξης  17/2/2014). Η τελευταία πληρωμή ποσού 50€ διενεργήθηκε την 11/11/2015 έναντι συνολικής οφειλής τότε 4.630€, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν από 26/3/2014 για ποσό 350€ (προκαταβολή διακανονισμού που δεν τηρήθηκε στη συνέχεια) έναντι συνολικής οφειλής αντίστοιχα 2.283€. Ουδέποτε έχει συναφθεί άλλος διακανονισμός. Λόγω της αθέτησης του ανωτέρω διακανονισμού εκδόθηκαν εντολές απενεργοποίησης μετρητή (5/9/2014, 30/10/2014) με αποτέλεσμα  η παροχή ρεύματος να διακοπεί λόγω χρέους την 3/11/2014. Έκτοτε δεν έχει αλλάξει η εικόνα στα μηχανογραφικά συστήματα Εμπορίας και Δικτύου (κομμένο λόγω χρέους). Πάρα ταύτα έχει καταναλώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και τον τρέχοντα μήνα!!!  Η υπόψη παροχή περιλαμβανόταν στους επανελέγχους: την 19/8/2016 βρέθηκε παραβιασμένο και κόπηκε εκ νέου.

5. Παροχή ηλεκτροδοτεί επαγγελματικό χώρο στον Άλιμο. Η τελευταία πληρωμή που είχε γίνει στις 02/01/2015 ποσό 326 € (σε λογαριασμό που είχε  εκδοθεί στις 30/10/2014 ποσού 3102 €).
Είχε εκδοθεί εντολή αποκοπής 17/10/2015 η οποία ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στις 22/10/2015 (κλειστό, αλλά χρησιμοποιείται…).
Ο πελάτης δεν είχε πληρώσει και έτσι στις 23/08/2016 κόπηκε από κιβώτιο διακλάδωσης. Η οφειλή του σήμερα είναι 9.592 €.

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Εγκαλεί Σκουρλέτη για "χάϊδεμα" κακοπληρωτών και Παναγιωτάκη για αδράνειαΑνακοίνωση εξέδωσε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για τον τραυματισμό εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ στη Ζάκυνθο, μετά από επίθεση που δέχτηκαν. Στην ανακοίνωση της, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ εξαπολύει βολές κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ενώ παράλληλα εγκαλεί τη διοίκηση της ΔΕΗ για το περιεχόμενο του σχετικού δελτίου τύπου της. Αναλυτικά, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αναφέρει: 
«Καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά την εγκληματική επίθεση εναντίον των συναδέλφων μας που προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό τους, εκφράζουμε την έκπληξή μας για την όψιμη αντίδραση της ΔΕΗ,  σχεδόν μια εβδομάδα μετά το γεγονός. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες η ΔΕΗ εγκαλεί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ (η οποία σαφέστατα έχει βαρύτατες ευθύνες) και τη νουθετεί στην ουσία (ασχέτως αν εκφράζει βεβαιότητα) να «κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες» και να προστατέψει τους 
εργαζομένους ώστε να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
Βεβαίως αυτό δεν μας δημιουργεί καμιά απολύτως απορία καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα νουθεσίες προς τη διοίκηση της ΔΕΗ κάνει και ο εποπτεύων υπουργός, ο οποίος με δηλώσεις του για το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών «κλείνει το μάτι» στους κακομαθημένους πελάτες της ΔΕΗ γεγονός που συνιστά ταυτόχρονα και ωμη διοικητική παρέμβαση στη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας.
Είναι γνωστό ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή με τους συναδέλφους που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώ ήδη βρίσκεται στη Ζάκυνθο κλιμάκιό της και στελέχη της ΕΤΕ/ΔΕΗ για συμπαράσταση και ότι άλλο χρειαστεί.
Καλούμε τις διοικήσεις της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους προστατεύοντας τους εργαζομένους και να πράξουν τα δέοντα ώστε τέτοια φαινόμενα τραμπουκισμού να μην επαναληφθούν.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και δηλώνουμε ότι ΔΕΝ θα ανεχθούμε την επανάληψη τέτοιων φαινόμενων στο μέλλον».

Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Τι κοινό έχουν η Μπιρμπίλη, ο Μανιάτης, ο Παπακωνσταντίνου και ο Σκουρλέτης;


http://www.theglobeandmail.com/opinion/green-energy-we-cant-dismiss-the-nuclear-option/article15355550/  (το βρήκα εδώ)

http://greeklignite.blogspot.gr/2016/08/wwf.html (και εδώ)

Να αρχίσω με την άποψη καθηγητή του Columbia, τέως της NASA, γνωστού για τις απόψεις και τον ακτιβισμό του για περιορισμό των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 για την σωτηρία του ...Κλίματος.

Politicians who suggest that “renewables” will pave the way to a carbon-free future are either delusional or deceptional. Wind and solar power are unreliable options with short track records. Their power can’t be stored and, unlike new reactors with 50-year lifespans, they have exhibited alarmingly high failure rates.  
 Οι πολιτικοί που υπαινίσσονται ότι οι "ανανεώσιμες" θα οδηγήσουν σε μέλλον χωρίς άνθρακα είναι ή έχουν παραισθήσεις, ή εξαπατούν.  Η αιολική και η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι αναξιόπιστες επιλογές με λίγη αποδεδειγμένη εμπειρία.  Η ενέργεια που παράγουν δεν αποθηκεύεται και, σε αντίθεση με νέες [πυρηνικές] μονάδες που κρατάνε 50 χρόνια, έχουν επιδείξει ανησυχητικά συχνές βλάβες.

It is simply irresponsible to suggest that wind, solar or biomass can be more than complementary power sources. They may not even be that green. Ontario’s increasing reliance on natural-gas-fired generation to back up intermittent wind proves that overinvestment in renewables can actually lead to higher carbon emissions
 
Είναι απλά ανεύθυνο να υπαινίσσεται κανείς ότι ο αέρας, ο ήλιος, ή η βιομάζα μπορούν να είναι ο,τιδήποτε εκτός από συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.  Και μάλλον δεν είναι καν "πράσινες".  Η συνεχιζόμενη εξάρτηση σε φυσικό αέριο σαν εφεδρεία της διαλείπουσας αιολικής ενέργειας αποδεικνύει ότι η υπερεπένδυση σε ΑΠΕ μπορεί στην πράξη να οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές CO2 [δηλαδή αύξηση στην κατανάλωση καυσίμων].Τα δεδομένα μάλλον διαψεύδουν τις απόψεις του Hansen για την επερχόμενη ανθρωπογενή καταστροφή στο ...Κλίμα.  Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δις χρόνια, και κανείς δεν αμφισβητεί ότι μερικές από τις κλιματικές αλλαγές δεν έχουν υπάρξει ή δεν θα υπάρξουν καταστροφικές.  Αλλά, ειδικά το CO2 (και όχι μόνο το ανθρωπογενές CO2), είναι μάλλον δευτερεύον, ή επουσιώδες, σαν παράγων στις κλιματικές αλλαγές.    Στα ενεργειακά όμως, και ειδικά στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό ρόλο των ΑΠΕ, ο Hansen λέει το προφανές, δηλαδή αυτό που προκύπτει και από στοιχεία, δεδομένα, στατιστικές κλπ: 


Οι ΑΠΕ είναι, μετά από 25 χρόνια επιδοτήσεων και 45 χρόνια ύπαρξης στην σημερινή τους μορφή, ενεργειακά και ηλεκτροδοτικά ασήμαντες. Τα καυσόξυλα είναι σημαντικότερη πηγή ενέργειας από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά.  Και η ονομαστική συμβολή των ΑΠΕ στην ηλεκτροδότηση είναι σχεδόν οπουδήποτε έχουν εγκατασταθεί μονοψήφια ποσοστά.  Και λέω "ονομαστική", επειδή ακόμα και όπου τα αιολικά είναι πχ 6 ή 7% της ηλεκτροδότησης, και τα φωτοβολταϊκά άλλο τόσο, δεν έχει μετρηθεί καμμία αντίστοιχη μείωση εκπομπών, καμμία μείωση χρήσης καυσίμων και σε μερικές περιπτώσεις έχουν μετρηθεί αυξήσεις!


 Δηλαδή, ακόμα κι αν οι καταστροφολόγοι κλιματολάγνοι έχουν δίκιο (που ...παίζεται), ακόμα κι αν το CO2 "φταίει" για κάτι που "θα" συμβεί, ακόμα κι αν τα μοντέλα κάποτε αποκτήσουν σχέση με την πραγματικότητα, οι ΑΠΕ είναι πρώτον συνολικά ασήμαντες, και δεύτερον, δεν εξοικονομούν, δεν μειώνουν CO2.  Η μη μείωση εκπομπών CO2 από ΑΠΕ είναι πλέον τόσο τεκμηριωμένη που ακόμα και ...Έλληνες "Υπουργοί" δεν νομιμοποιούνται να μην το γνωρίζουν. Η σχετική διατύπωση από το Spiegel είναι ευνόητη, η εμπειρία της Γερμανίας και άλλων χωρών, είναι σαφής, και η μελέτη του R. York, ή άλλες μελέτες,  σαφέστατες.  Δεν αντέχετε ξένες γλώσσες, ή ακαταλαβίστικες μελέτες; Διαβάστε το άρθρο του econews.   Όχι, δεν το έγραψα εγώ.

Το ερώτημα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια, είναι "μα εάν τα μισά από τα παραπάνω είναι αλήθεια, τότε γιατί βάζει όλος ο κόσμος ΑΠΕ";

Η αδυναμία καθαρής απάντησης έγκειται ότι οι ΑΠΕ υπάρχουν για πολλούς λόγους και εξυπηρετούν πολλές ποταπές και μη σκοπιμότητες, και παραθέτω μερικές, περίπου σε τυχαία σειρά:

 • Ακριβαίνουν το ρεύμα και βοηθούν τις ταμειακές ανάγκες μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών, όπως πχ η EDF που μαζεύει κεφάλαια για την συντήρηση, απόσυρση, αντικατάσταση κλπ, των πυρηνικών της.
 • Υπάρχουν σαν ...απειλή πράσινων δασμών κατά των εξαγωγών της Κίνας, για να βάλει και αυτή ΑΠΕ και να μην είναι τόσο ανταγωνιστικές οι εξαγωγές της.
 • Βοηθάνε πολύ τις εξαγωγικές ανάγκες της Γερμανίας
 • Εύκολα λεφτά για όσους τις διαχειρίζονται, κάτι σαν αμοιβή για υπηρεσίες προς άγνωστα κέντρα, ιδιωτικός κεφαλικός φόρος, αρκεί να πείσεις ή να λαδώσεις πολιτικούς να ψηφίζουν τους κατά τόπον Νόμους Μπιρμπίλη, με φθηνούς και πρόθυμους του παπαγάλους των WWF, Greenpiss και των δήθεν "φορέων" των ΑΠΕτζήδων και επίσης φθηνά τα ΜΜΕ.
 • Πολύ πιο εύκολα λεφτά από άλλες ...μαφιόζικες δουλειές... Η κοκαΐνη και το λαθρεμπόριο έχουν ρίσκα...
Τα παραπάνω φτιάχνουν ένα αχτύπητο διεθνές λόμπυ που ξεκινάει στον υπόνομο και φτάνει σε γεωπολιτικά συμφέροντα (ή το αντίθετο). Με κατά τόπο εκπροσώπους, συνεταιράκια, προωθητές κ.ο.κ. Και στην Ελλάδα Όχι, δεν είναι οι εκάστοτε μυστικοσύμβουλοι ή οι Οικολόγοι. Και αυτοί, υπάλληλοι είναι, είτε με μισθό, είτε με ποσοστά. Ούτε γνωρίζω εάν υπάρχουν ...περίεργοι μεταξύ των συμβούλων του Σκουρλέτη (όπως σίγουρα είχε η κυρία).  Απλά βλέπω τις θέσεις του Σκουρλέτη.  Θημάμαι ότι ο Σύριζα δεν ψήφισε τον Νόμο Μπιρμπίλη, ο Σύριζα βγήκε δήθεν για να αλλάξει ορισμένα πράγματα...  Το κίνημα κατά των βΑΠΕ ήταν βασικά Συριζαίοι, και ο ...Υπουργός είναι ίδιος και απαράλλαχτος με τους προηγούμενους.  Γιατί;  Συνέχεια του "Κράτους";  Να γελάσω!Μήπως οι ίδιοι "ενεργειακοί βαρώνοι"; Τα ίδια 3-4 ονόματα... Μερικοί περισσότεροι σοβαροί από τους άλλους. Μερικοί πιο μαφιόζοι από τους άλλους. Μερικοί κάνουν και καμιά δουλειά, που και που. Οι Υπουργοί δεν επηρεάζονται από αυτούς, οι Υπουργοί τρώνε καρπαζιές από τους υπαλλήλους των βοηθών τους. 'Ολοι με κάποιο ξένο συνεταίρο, για "Ευρωπαϊκό" προσανατολισμό. Δεν είναι άλλοι από αυτούς που θέλουν "απελευθέρωση" της ΔΕΗ, εισαγωγές ρεύματος, φυσικό αέριο, και λιγότερα δωρεάν δικαιώματα άνθρακα.  Και φυσικά οικολογία, Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ΕΣΠΑ, κλπ.   Αυτοί είναι ο κοινός ενεργειακός  παρονομαστής της κάθε Κυβέρνησης από το 1999 και μετά.

Και μην μου πείτε για Ευρωπαϊκές "επιταγές". Και η Πολωνία είναι στην Ευρώπη. Και η Γερμανία. Και οι δύο ηλεκτροδοτούνται από κάρβουνο και λιγνίτη.

Delusional, deceptional, irresponsible...

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Βροχή τα νέα αυγουστιάτικα ραβασάκια από ΔΕΗ για αποκοπές ρεύματοςΑνεβάζει και πάλι ρυθμούς το πρόγραμμα διακοπών ρεύματος της ΔΕΗ μετά την περιορισμένη απήχηση που είχε η ρύθμιση της επιχείρησης για διακανονισμούς σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, η οποία και δεν επιβεβαίωσε τις αρχικές προσδοκίες.
Αρχής γενομένης από τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, η ΔΕΗ ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του "energypress", να αποστέλει στο ΔΕΔΔΗΕ με πιο εντατικό ρυθμό εντολές αποκοπής για κακοπληρωτές, τις οποίες το τελευταίο διάστημα τόσο επειδή βρισκόταν σε εξέλιξη το πρόγραμμα διακανονισμών, όσο και λόγω του θέρους, κινούνταν σε υποτονικό ρυθμό.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι αποκοπές είναι το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο για
την βελτίωση της εισπραξιμότητας της ΔΕΗ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βάρος σε αυτή τη φάση πέφτει σε όσους χρωστούν μεγάλα ποσά, από 3.000 ευρώ και άνω, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν εκδίδονται εντολές και για αρκετά χαμηλότερα.
Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες, έρευνα που ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΔΕΗ ως προς την κατηγοριοποίηση των οφειλών της δείχνει ότι ποσά 3.000 ευρώ και άνω έχουν περίπου 80.000 καταναλωτές, από επαγγελματίες, μαγαζιά και επιχειρήσεις έως και νοικοκυριά.
Αυτό που προβληματίζει τη ΔΕΗ είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των πελατών που έσπευσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα διακανονισμών της οφειλής σε 36 δόσεις κυμάνθηκε μόλις στα επίπεδα των 290.000. Αναλύοντας τον αριθμό των καταναλωτών αυτών ανά κατηγορία, αφορά περίπου 215.000 οικιακούς, 70.000 επαγγελματικούς και 7.000 αγρότες.
Πέραν αυτών, η μεγάλη μάζα, δηλαδή ένας αριθμός 1,5 εκατομμυρίου πελατών κάθε κατηγορίας, δεν ανταποκρίθηκε. Είτε επειδή αδιαφόρησαν, είτε επειδή θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκοπής, γύρισαν την πλάτη στο πρόγραμμα, και η ΔΕΗ τους έχει απευθύνει εκ νέου κάλεσμα να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως τον Σεπτέμβριο. Αν δεν το κάνουν, τότε, εφόσον γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης τους, προκειμένου να επανασυνδεθούν, θα πρέπει να καταβάλλουν το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο θα εξοφλείται το πολύ σε 8, και όχι σε 36 δόσεις.
Ταυτόχρονα όμως με τις παραπάνω ανακοινώσεις, η διοίκηση της επιχείρησης ξεκίνησε προς τα τέλη Ιουλίου- αρχές Αυγούστου, να αποστέλει μαζικά ραβασάκια για εντολές αποκοπής, με προτεραιότητα σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, τους μεγαλοοφειλέτες, όσους διακατέχονται από τη νοοτροπία του "συστηματικού κακοπληρωτή". Ο ακριβής αριθμός των πελατών αυτών δεν είναι γνωστός, πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι κυμαίνεται σε κάτω από 100.000, και τα χρέη τους ξεκινούν από 3.000 φτάνοντας έως και τα 10.000 ευρώ.
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η "μπάλα" δεν παίρνει και όσους χρωστούν πιο λογικά ποσά, εξαιρουμένων των ευάλωτων ομάδων που έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Σε κανονικές συνθήκες, οι εντολές αποκοπής κινούνται στα επίπεδα των 20.000-25.000 το μήνα, δεν αποκλείεται ωστόσο υπό την πίεση που ασκεί η ανάγκη βελτίωσης στην εισπραξιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός αυτός από το φθινόπωρο, να αυξηθεί, αν και το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν αντέχει μεγαλύτερο αριθμό.
Τι στάση θα κρατήσει το υπουργείο Ενέργειας ;
Αλλά οι διακοπές ρεύματος έχουν πάντα κοινωνικο-πολιτικό αντίκτυπο. Ενα εύλογο λοιπόν ερώτημα, είναι κατά πόσο η εντατικοποίηση του μέτρου από τη ΔΕΗ, θα τύχει της στήριξης από την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον σε ένα "φορτωμένο" για τους καταναλωτές με φορολογικές υποχρεώσεις Σεπτέμβριο, και ενώ οι καταγγελίες κατά της επιχείρησης πέφτουν ήδη βροχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστές μέλη της "Κίνησης Πολιτών Ενάντια Στις Διακοπές Ρεύματος".
Κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση πρωτοστατούσε στις συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου κινήματος και με σύνθημα "κανένα σπίτι δίχως ρεύμα" προέτρεπε τους καταναλωτές να μην εξοφλούν τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ειδικά την περίοδο 2012-2014, το στήριξε με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να έρθει στην εξουσία, με αποτέλεσμα η νοοτροπία "δεν πληρώνω" να αποκτήσει βαθιές ρίζες.
Σήμερα, η κυβέρνηση κινδυνεύει να πάθει ό,τι έπαθαν όσοι κατηγορούσε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανάλγητους. Κι αυτό, καθώς από την ανοχή στους κάθε λογής κακοπληρωτές, η διοίκηση της ΔΕΗ θα αναγκαστεί πιθανότατα, προκειμένου να μαζέψει τα ασυμάζευτα, να προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε μπαράζ αποκοπών, αφού σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές δεν πληρώνει κανονικά το λογαριασμό του, και τα φέσια κυμαίνονται από 2,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη διοίκηση έως 2,7 δισ. ευρώ, κατά τους υπολογισμούς της ΓΕΝΟΠ.
Το αδιέξοδο είναι προφανές τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τη κυβέρνηση που αναγκάζεται να ακολουθεί μια πολιτική αντίθετη με εκείνη που υποστήριζε ως αντιπολίτευση. Αποτελεί επόμενως ένα ερώτημα ποιά στάση θα τηρήσει το υπουργείο Ενέργειας απέναντι σε μια τυχόν μαζικοποίηση εντολών αποκοπής, πόσο μάλλον αν μαζί με τα "ξερά καούν και κάποια χλωρά", δηλαδή αν από σφάλμα, τα συνεργεία κόψουν και καταναλωτές σε πραγματική οικονομική αδυναμία.
Το ερώτημα υποβάλλεται σε μια περίοδο όπου είναι πασιφανές πως το "γυαλί" στις σχέσεις του προέδρου της ΔΕΗ Μ.Παναγιωτάκη με τον πολιτικό του προιστάμενο Π.Σκουρλέτη έχει για τα καλά "ραγίσει". Το πιο πρόσφατο κρούσμα ήταν οι μπηχτές κύκλων του υπουργείου στον τρόπο διαχείρισης από τη ΔΕΗ των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είναι χαρακτηριστικές, έλεγαν στις αρχές Αυγούστου οι πηγές αυτές, οι αναφορές ακόμη και για την αποστολή από τη ΔΕΗ εξαμηνιαίων λογαριασμών, με τους καταναλωτές να καλούνται να καλύψουν μέσα σε λίγες ημέρες το ενεργειακό κόστος μισού έτους, μαζί με τις πρόσθετες χρεώσεις, κάτι ακατόρθωτο σε πολλές περιπτώσεις.


 http://energypress.gr/news/vrohi-ta-nea-aygoystiatika-ravasakia-apo-dei-gia-apokopes-reymatos

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι ανεξόφλητες οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ"Σκοτάδι" επικρατεί στα ταμεία της ΔΕΗ, καθώς ένας στους τρεις καταναλωτές δεν πληρώνει κανονικά τον λογαριασμό ρεύματος, γύρω στις 435.000 πληρώνουν το ρεύμα, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι εξ αυτών αδυνατούν να ανταποκριθούν, ενώ παράλληλα οι ανεξόφλητες οφειλές προς την επιχείρηση έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του τζίρου της.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμά της η "Καθημερινή της Κυριακής", η κατάσταση αναμένεται να εξελιχθεί επί τω δυσμενεστέρω από τον

προσεχή Σεπτέμβριο, καθώς τότε θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο των
δημοπρασιών (ΝΟΜΕ), το οποίο η κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε έναντι της Μικρής ΔΕΗ. Το εν λόγω μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα τον σταδιακό περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική  και στη χονδρική αγορά έως το 2019, στο 49,5%. Αυτό σημαίνει ότι θα απολέσει τα 3 δισ. ευρώ τζίρο από τα συνολικά 6 δισ. σήμερα.
Το πρόγραμμα της ρύθμισης οφειλών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή δεν έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς, ούτε συνέβαλε στη βελτίωση της ρευστότητας της ΔΕΗ.
Σύμφωνα πάντα με την "Καθημερινή της Κυριακής", οι πελάτες που έσπευσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περιορίστηκαν στις 290.000, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτών φαίνεται πως το έκανε αυτό για να αποφύγει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητας του ΔΣ της ΔΕΗ, με κάποιους εκπροσώπους μάλιστα να πιέζουν τη διοίκηση επανενεργοποιήσει το μόνο δραστικό μέτρο για την είσπραξη τω οφειλών της: τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

 http://energypress.gr/news/reuma

ΔΕΗ: Κοινωνικό Τιμολόγιο και ευπαθείς ομάδες. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη 

 Χρήστος Δεμέτης


Adtech AdΤην απαγόρευση της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών μεταξύ Νοεμβρίου - Μαρτίου και Ιουλίου - Αυγούστου προβλέπει ρητά και ξεκάθαρα ο "Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας" της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για όσους εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες (Ευάλωτοι Οικιακοί Πελάτες).AdTech Ad


Στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων την ώρα που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εξετάζει τη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός κ. Σκουρλέτης.Σύμφωνα με τον κ. Σκουρλέτη το εγχείρημα της διεύρυνσης για το Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι απαιτητικό εξαιτίας της δυσκολίας ελέγχου των ειδικών συνθηκών που οδηγούν στη μη ταύτιση του δηλωθέντος εισοδήματος και των πραγματικών συνθηκών διαβίωσης του καταναλωτή. Έτσι, προτεραιότητα, κατά την μελλοντική υλοποίηση του εγχειρήματος, θα δοθεί στην ίση μεταχείριση των καταναλωτών.


Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/21.11.2013 σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ.

Το τιμολόγιο αυτό (ΚΟΤ) παρέχεται με προϋποθέσεις στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση. Όπως έχει ανακοινωθεί από τη ΔΕΗ:

α)  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ δηλ. άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 6.000€ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα.


β)  ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000€ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.


γ)  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 6.000€  στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα (Δε συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά στο διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας. Στην περίπτωση ανέργων συζύγων, τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους δυο συζύγους).


δ)  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€, προσαυξημένο κατά 6.000€ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.


ε)  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€. 


Οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού ανά κατηγορία:

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού για τον ΑΔΜΗΕ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πιστή στις δεσμεύσεις της κατέθεσε  στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση του 24% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αποστείλει στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία επιστολές, σχετικά με την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων στην περιουσία της ΔΕΗ, η οποία έχει αναγνωριστεί και επαναβεβαιωθεί με σωρεία νομοθετημάτων από τη Βουλή. 
 Αυτή την περιουσία οι εργαζόμενοι στον Ομιλο ΔΕΗ αλλά και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν και δεν γίνεται να απεμπολησουν.
Επαναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση οδηγεί τον Όμιλο ΔΕΗ στην  καταστροφή. Στο παρά πέντε οφείλει να ακούσει τις φωνές των χιλιάδων εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ και των εκατομμυρίων Ελλήνων καταναλωτών.   

Δεν πληρώνεις το λογαραριασμό της ΔΕΗ; Ερχεται διακοπή ρεύματος


Tις διακοπές ηλεκτροδότησης στους κακοπληρωτές πελάτες της εξετάζει σοβαρά πλέον η ΔΕΗ για να αναχαιτίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, τις οποίες επικαλέστηκε πρόσφατα στη Βουλή ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης φθάνουν στα 3,1 δισ. ευρώ. Ο υπουργός πάντως, Παναγιώτης Σκουρλέτης δεν δέχθηκε το νούμερο αυτό, είπε ότι οι οφειλές είναι κατά πολύ χαμηλότερες, δεν έδωσε όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Ανακοίνωσε ότι από το τρέχον πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, με τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, εισέρευσαν στα ταμεία της ΔΕΗ περί τα 500 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ τον τελευταίο καιρό αποφεύγει να δώσει επίσημα στοιχεία για το ύψος των οφειλών, με κύκλους των εργαζομένων να τα ανεβάζουν τον Μάιο- Ιούνιο στα 2,7 δισ. ευρώ και κύκλους προσκείμενους στη διοίκηση να μιλούν για κάτω από 2,5 δισ. ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόβλημα είναι οξύτατο. Πρόσφατα η ΔΕΗ παρέτεινε ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα των ευνοικών διακονισμών, που έληγε στις 31 Ιουλίου.
 
 
Ευάλωτοι
Ωστόσο, η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που περίμενε η επιχείρηση, καθώς πολλοί πελάτες, που το προφίλ τους δεν τους κατατάσσει κατ' ανάγκη στις ευάλωτες ομάδες είτε δεν μπήκαν στη διαδικασία υπαγωγής στον διακανονισμό, είτε αφού πλήρωσαν την πρώτη δόση, μετά σταμάτησαν να καταβάλουν τις υπόλοιπες. Ανάμεσά τους πολλά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται κυρίως στη μέση τάση και χρωστούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση της. Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής, στην οποία τονίζει: «Η εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες της, οι οποίοι δεν θα προσέλθουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους επωφελούμενοι από την ευκαιρία που τους έδωσε ότι εφόσον γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησής τους λόγω χρέους, δεν θα ισχύουν οι πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις για την επανασύνδεσή τους». Είναι σαφές πια ότι οσοι δεν σπεύσουν να ενταχθούν από εδώ και πέρα στη ρύθμιση θα αντιμετωπίζουν όχι μόνον τον κίνδυνο της διακοπής της ηλεκτροδότησης, αλλά θα χάνουν και τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα διακανονισμού με τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, από 1ης Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό και στο διάστημα ως τις 29 Ιουλίου έσπευσαν να διακανονίσουν τις οφειλές τους 290.000 καταναλωτές. Υπάρχουν όμως ακόμα 1.500.000 πελάτες με κόκκινους λογαριασμούς, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρώτη πρόσκληση της ΔΕΗ και τώρα η επιχείρηση του καλεί εκ νέου να προσέλθουν για διακανονισμό με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
 
Διακανονισμοί 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε η ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών (29 Ιουλίου 2016) με τον οικονομικό απολογισμό του προγράμματος διακανονισμών: «Από την 1η Απριλίου, οι ενεργοί διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ρεύματος αυξήθηκαν κατά περίπου 545 εκατ. ευρώ. Έτσι, από 300 εκατ. ευρώ που υπήρχαν στις 31 Μαρτίου διαμορφώθηκαν σήμερα σε περίπου 845 εκατ. ευρώ. Επίσης σήμερα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς διακανονισμοί ύψους 31 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι σήμερα εισπράξεις που αντιστοιχούν στο νέο πρόγραμμα διακανονισμών είναι της τάξης των 35 εκατ. ευρώ».

(Ημερησία)

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Εξώδικο της ΔΕΗ για την κατεδάφιση Ενεργειακών Μνημείων

Αποτέλεσμα εικόνας για κατεδαφιση αησ λιπτολΕξώδικο για την κατεδάφιση του πρώην Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ και του κτιρίου της Λέσχης στο Βιομηχανικό συγκρότημα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ,  απέστειλε χθες η ΔΕΗ προς τον Δήμο Εορδαίας προκαλώντας την έντονη αντίδραση του, ενώ προηγήθηκε σχετική κοινοποίηση κατά τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να γίνει αποδεκτή. Η απόφαση του Δήμου Εορδαίας, που κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία, Ενέργειας και Πολιτισμού, στη ΔΕΗ αλλά και στον Παγκόσμιο φορέα για τη διάσωση της Βιομηχανικής κληρονομιάς, τάσσεται κατά της κατεδάφισης όλων των μνημείων Βιομηχανικής κληρονομιάς, και  αίτημα την διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίησης τους. Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης,  έκανε λόγο για απόφαση εκ του πονηρού της ΔΕΗ, ως προς τον χρόνο που επέλεξε να κινηθεί, και κατήγγειλε τις μονομερείς ενέργειες της Εταιρείας, στις οποίες θα  αντιδράσει με κάθε τρόπο.ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

26 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης


Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι έξι (26) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ. 26 Εργάτης (ΥΕ) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 12-08-2016 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Κεντρική Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
 1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 1. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.).
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για υποψηφίους χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια Α΄ Επιπέδου ή Α2 Επιπέδου.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.