Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Πώς και πότε θα φύγουν 4.000 εργαζόμενοι από τη ΔΕΗ

Kefalaio πρωτοσέλιδο
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Στις 14 Ιουλίου το "Κεφάλαιο" είχε αποκαλύψει το επιχειρησιακό πλάνο της McKinsey για τη ΔΕΗ, το οποίο προέβλεψε την εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης με την αποχώρηση περίπου του 50% του προσωπικού μέσω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων αλλά και δύο προγραμμάτων εθελουσίας. Μία εβδομάδα αργότερα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο "Βήμα" ότι τα δημοσιεύματα περί μείωσης του προσωπικού στο 50% δεν έχουν καμία απολύτως βάση και προσέθετε ότι "δεν χρειάζεται και δεν προβλέπεται εθελούσια έξοδος του προσωπικού".

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική, όπως αποδεικνύουν νέα έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το "Κ" και εκθέτουν ευθέως την αξιοπιστία των όσων δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το business plan που κατέθεσε η ΔΕΗ στις τράπεζες προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τον δανεισμό της, δηλαδή σύμφωνα με το πλάνο που η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει προκειμένου να είναι βιώσιμη και, επομένως, να μπορεί το τραπεζικό σύστημα να τη δανειοδοτήσει, προβλέπει ρητά την αποχώρηση περισσότερων από 4.000 υπαλλήλων, αλλά και την εφαρμογή δύο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τόσο για υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν όσο και για υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν με κίνητρα από την εταιρεία.
Μάλιστα, οι πρώτες αποχωρήσεις αναμένεται να γίνουν εκτός απροόπτου εντός του 2018 και ήδη, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, η ΔΕΗ συμπεριέλαβε πρόβλεψη 151,2 εκατ. ευρώ για την εφάπαξ επίπτωση από αποζημιώσεις προσωπικού. Το κονδύλι αυτό, με μέση αποζημίωση 30.000 ευρώ, επαρκεί για να καλύψει την αποχώρηση περίπου 5.000 υπαλλήλων. Υπογραμμίζεται ότι το αναθεωρημένο business plan που αποκαλύπτει το "Κ" έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τις τράπεζες στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του μεγάλου κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το πλάνο, οι αποχωρήσεις του προσωπικού της ΔΕΗ θα γίνουν από τρεις βασικές δραστηριότητες, την παραγωγή, τα ορυχεία και τις κεντρικές λειτουργίες, ενώ η μέθοδος διαφοροποιείται: ένα σημαντικό μέρος των εργαζόμενων θα μετακινηθεί από τη ΔΕΗ στις νέες ιδιωτικές εταιρείες που πωλούνται. Πολλοί εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν από την επιχείρηση από μονάδες που αποσύρονται και θα σταματήσουν να λειτουργούν, ενώ, τέλος, προβλέπεται να εφαρμοστούν δύο σχέδια εθελούσιας εξόδου: το πρώτο για εργαζομένους που θα συνταξιοδοτηθούν αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το δεύτερο για εργαζομένους στους οποίους θα δοθούν κίνητρα αποχώρησης.

Παραγωγή

Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες του πλάνου περιορισμού του προσωπικού της ΔΕΗ, η αρχή αναμένεται να γίνει εντός του 2018. Από τον τομέα της παραγωγής προβλέπεται να αποχωρήσουν 1.500 υπάλληλοι, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

- 690 μόνιμοι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν στις δύο εταιρείες της αποεπένδυσης (Μεγαλόπολη και Μελίτη).

- 370 εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν από τη ΔΕΗ, καθώς θα αποσυρθούν οι μονάδες παραγωγής στις οποίες απασχολούνται.

- 440 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέσω του προγράμματος εξοικονόμησης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας που θα εφαρμοστεί σε όλες τις μονάδες παραγωγής της επιχείρησης.

Το συνολικό λειτουργικό όφελος από τη μείωση προσωπικού στην παραγωγή υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 91 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προτείνει ο σύμβουλος, μέχρι το τέλος του 2018 θα υπάρξει σχέδιο στοχευμένης εθελούσιας εξόδου με συγκεκριμένα κριτήρια, διαδικασία, αμοιβή), ενώ προβλέπεται να υπάρξουν (ανάλογα με την πρόοδο του πλάνου) και στοχευμένες προσλήψεις νέου προσωπικού.

Ορυχεία

Εντός του 2018 προβλέπεται να υπάρξει σημαντική μείωση του προσωπικού και στα ορυχεία της ΔΕΗ, από όπου σχεδιάζεται να αποχωρήσουν συνολικά 2.210 εργαζόμενοι, εξοικονομώντας 229 εκατ. ευρώ ετησίως για την επιχείρηση. Το πλάνο αποχωρήσεων προβλέπει, ειδικότερα:

- Την αποχώρηση 745 εργαζομένων που θα μετακινηθούν στους ιδιώτες που θα αποκτήσουν τις εταιρείες σε Μελίτη και Μεγαλόπολη (55 εκατ. όφελος).

- Τη σταδιακή αποχώρηση 1.465 εργαζομένων, καθώς τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μείωση της δραστηριότητας των ορυχείων, περιορισμός της ζήτησης λιγνίτη, ενώ θα εφαρμοστεί και πρόγραμμα λειτουργικής βελτίωσης και εξοικονόμησης κόστους. Συνολικά θα εξοικονομηθούν 174 εκατ. ευρώ.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, μέσα στο δ' τρίμηνο του 2018 θα καθοριστεί:

- Ποιοι υπάλληλοι θα μετακινηθούν σε άλλα ορυχεία.

- Ποιοι υπάλληλοι μέσω εθελουσίας θα βγουν στη σύνταξη.

- Ποιοι υπάλληλοι μέσω εθελουσίας θα αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Η εφαρμογή του πλάνου για τα ορυχεία, ξεκινά όπως και στην παραγωγή, εντός του 2018.

Κεντρικές λειτουργίες

Η McKinsey διαπιστώνει, επίσης, ότι η ΔΕΗ έχει υπέρογκο κόστος για τις διοικητικές της λειτουργίες, που υπερβαίνει τα αντίστοιχα κόστη ομοειδών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Έτσι, ο σύμβουλος θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει μείωση κατά 25% των 1.523 υπαλλήλων που υπηρετούν στις κεντρικές λειτουργίες, ήτοι να αποχωρήσουν 383 άτομα. Ο χρονικός ορίζοντας της μείωσης είναι μέχρι το 2022, ωστόσο στο επιχειρησιακό πλάνο δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά εάν θα θεσπιστεί πρόγραμμα εθελουσίας ή εάν η μείωση θα επιτευχθεί από τις συνταξιοδοτήσεις.

Τα μηνύματα του ισολογισμού

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν, η ΔΕΗ είδε μια σειρά από λειτουργικά της μεγέθη να βελτιώνονται, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται ενθαρρυντικά μηνύματα στο μέτωπο της μείωσης των δαπανών και της αύξησης του περιθωρίου EBITDA παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Από τη μείωση των δαπανών, το μοναδικό ερωτηματικό αφορά τον περιορισμό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 80 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρήσιμες θεωρούνται οι μειώσεις στο μέτωπο της μισθοδοσίας και των ελεγχόμενων δαπανών.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφανίζουν μείωση 137 εκατ. ευρώ, ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, στα 2,399 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της McKinsey, ανακτήσιμες θεωρούνται οφειλές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, εάν εφαρμοστούν συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές και ενταθεί η προσπάθεια του συμβούλου Qualco, που έχει προσλάβει η ΔΕΗ για τα ανείσπρακτα χρέη.

Στον αντίποδα, η εταιρεία θα αντιμετωπίσει στα επόμενα τρίμηνα σοβαρές προκλήσεις στο μέτωπο των ρύπων, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, κάθε 1 ευρώ ανόδου των CO2 μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος 11 έως 12 εκατ. ευρώ το εξάμηνο. Με δεδομένο ότι στο πρώτο εξάμηνο η ΔΕΗ αγόρασε δικαιώματα στα 9,69 ευρώ/τόνο, την ίδια στιγμή που στη spot αγορά οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ, η επιπλέον επιβάρυνση για την εταιρεία στο β' εξάμηνο, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των ρύπων, αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.


Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Στην «πρώτη γραμμή» τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ


Τα συνεργεία τέθηκαν έγκαιρα σε ετοιμότητα και οι προσπάθειες των συναδέλφων τεχνικών ,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλάβες και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι εργαζόμενοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκριση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι και η πτώση δέντρων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Στην «πρώτη γραμμή» τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που εργάζονται για την ταχεία αποκατάσταση των βλαβών και υπογραμμίζει τη διαφορετική αντιμετώπιση που αναδεικνύει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για την κανονική αμοιβή όσων δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν σήμερα στην εργασία τους:
Οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ -όπως έγινε και άλλες φορές- θα είναι οι μοναδικοί που ενώ εργάζονται δεν θα πληρωθούν!

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

«Φύλλο και φτερό» οι μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές – Τι ζητούν, τι επιδιώκει η ΔΕΗ

Οι υποψήφιοι επενδυτές διαπιστώνουν ότι ο ανταγωνισμός με τη ΔΕΗ θα είναι επί της ουσίας άνισος, αφού είναι σχεδόν αδύνατον να προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα σε μεγάλους καταναλωτές
Χωρίς να έχει εγκριθεί ακόμη γραπτώς από την Κομισιόν το αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ συνεχίζει τις συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και βεβαίως τίμημα που να είναι αποδεκτό.
Οι υποψήφιοι επενδυτές και κυρίως οι Κινέζοι της CHN Energy που συμμετέχει στο διαγωνισμό σε συνεργασία με τον όμιλο Κοπελούζου και οι Τσέχοι της Seven Energy που συνεργάζονται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παραμένουν ενεργοί στη διαδικασία και ζητούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις δυο υπό πώληση εταιρίες τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η ΔΕΗ, όπως έγραψε χθες (27/9) το WorldEnergyNews, στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία για τις δυο εταιρίες, αλλά όπως φαίνεται οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένουν μεγαλύτερη ανάλυση.
Παράλληλα θέτουν θέμα βιωσιμότητας των υπό πώληση εταιριών με δεδομένο ότι αυτές παρουσιάζουν ζημίες μετά από φόρους ύψους 332,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, κάτι που όπως φαίνεται οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας των δυο εταιριών κατά 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αποτίμησης που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Σε ότι αφορά το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών η οποία λήγει στις 18 Οκτωβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει ακόμη επισήμως αποδεκτό από την Κομισιόν, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα δοθεί ο ένας μήνας που ζητείται.
Τα αντικίνητρα
Πάντως παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ της ΔΕΗ και των υποψήφιων επενδυτών, εκτιμούν ότι ο ένας μήνας παράταση δεν θα είναι επαρκής και ότι οι συζητήσεις θα συνεχίζονται όσο οι επενδυτές θα θέτουν όρους και η ΔΕΗ θα επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αποδεκτό τίμημα.
Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο γνωστό πλέον θέμα των τιμών των ρύπων, το κόστος των οποίων δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται ακόμη και εάν εγκριθούν τα περίφημα πλέον λιγνιτικά ΑΔΙ.
Πόσο μάλλον αν από τα λιγνιτικά ΑΔΙ επωφελείται και η ίδια η ΔΕΗ, την οποία δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν οι ιδιωτικές λιγνιτικές μονάδες αφού πουλάει ρεύμα στην αγορά από μίγμα καύσιμου και χαμηλό αποτύπωμα CO2.
Με βάση αυτά τα δεδομένα οι υποψήφιοι επενδυτές διαπιστώνουν ότι εφόσον αγοράσουν τη Μεγαλόπολη ή τη Μελίτη δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ μιας και δεν θα μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα σε μεγάλους καταναλωτές, όπως η βιομηχανία μέσω διμερών συμβολαίων.
Πέραν του θέματος των ρύπων, οι υποψήφιοι επενδυτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος αλλά και τη διαθεσιμότητα του καυσίμου ειδικά σε ότι αφορά τη Μελίτη, ενώ για τη Μεγαλόπολη το μεγαλύτερο και ανυπέρβλητο από πολιτική άποψη πρόβλημα είναι το εργασιακό κόστος των περίπου 1.300 εργαζομένων.

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ – Καημένε Τ. Αθανασόπουλε τι σου έμελλε να πάθεις!   
Τώρα μαθαίνεις πως γίνονται τα πράγματα από την πρώτη φορά Αριστερά και τις προσκείμενες σε αυτήν Διοικήσεις των Δημοσίων Επιχειρήσεων.
Το σχέδιό σου για την αξιολόγηση του προσωπικού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του, εφαρμόζοντας, κατά την Διοίκησή σου, διεθνείς πρακτικές, είχε ανατραπεί και απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τους τωρινούς οραματιστές της Διοίκησης της ΔΕΗ, ως σχέδιο από το οποίο θα προέκυπταν κατάφορες αδικίες.
Η τωρινή Διοίκηση πονηρά καταρχήν, βάζοντας το τυράκι του bonus για τους άριστους (την απονομή του 1/3 του κλιμακίου κατά έτος), και στην συνέχεια επέβαλε στους αξιολογητές ( στα σεμινάρια και όχι μόνο) το πνεύμα της αυστηρής βαθμολογίας ως δικαίωση των «αρίστων» έναντι των «αδιάφορων» εργαζομένων.
Η βαθμολόγηση τελείωσε χωρίς να προσδιοριστεί το σημαντικό στοιχείο, η βάση της βαθμολογίας που συνδέεται με την απόδοση του κλιμακίου.
Αυτή προσδιορίστηκε για το έτος 2017 εκ των υστέρων μετά από 4 μήνες ώστε η Διοίκηση να έχει πλήρη εικόνα της βαθμολογίας των εργαζομένων.
Το ίδιο θα συμβεί και για το επόμενο έτος όπου θα επαναπροσδιοριστεί η βάση ( αφού η βάση για το 2017 είναι μεταβατική ).
Δηλαδή, η Διοίκηση θα έχει την δυνατότητα να αποφασίσει, ανάλογα με τους στόχους της, πόσοι θα είναι κάτω από την βάση και θα στερηθούν του κλιμακίου.
Όλη δε η διαδικασία και οι σκοποί για τους οποίους έγινε η αλλαγή της αξιολόγησης των εργαζομένων, έγινε χωρίς την γνώση και την συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
Η παλαιότερη βαθμολόγηση – αξιολόγηση του προσωπικού ή η αυστηρότερη τωρινή θα ήταν αποδεκτή από όλους τους εργαζομένους εάν:
  • Το πεδίο ήταν εξαρχής γνωστό και καθαρό (σταθερή βάση και γνώση πριν την βαθμολόγηση).
  • Εφαρμοζόταν με κανόνες αντικειμενικότητας.
  • Εφαρμοζόταν καταρχήν στην ιεραρχία και επεκτεινόταν προς τα κάτω ώστε οι αξιολογητές να έχουν πρώτα αντικειμενικά αξιολογηθεί οι ίδιοι όπως συμβαίνει στις μεγάλες και σύγχρονες ευρωπαϊκές εταιρίες με σοβαρό Management.
Το εργασιακό περιβάλλον όμως, στην πιο δύσκολη περίοδο για την Επιχείρηση κάθε άλλο παρά κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας εμπνέει.
Η εμπειρία μας από τις αποφάσεις και τις πρακτικές της Διοίκησης στη στελέχωση της ιεραρχίας από ειδικούς συμβούλους, στις επιλογές της, στη δημιουργία αχρείαστων θέσεων μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση ημετέρων, στην απομάκρυνση έμπειρων στελεχών, έχει στοιχεία ευνοιοκρατίας, κομματικής προσήλωσης και υποταγής στη Διοίκηση με πάρα πολλά παραδείγματα.
Αλήθεια, εάν αντικειμενικός κριτής βαθμολογούσε την Διοίκηση με βάση την βιωσιμότητα, την προοπτική και την ανάπτυξη της Επιχείρησης, κύριο στόχο για κάθε επικεφαλή Επιχείρησης και όχι την υποταγή στην Κυβέρνηση και στην υλοποίηση των καταστροφικών σχεδίων της, τι βαθμολογία θα έβαζε;
Σίγουρα θα ήταν όχι μόνο κάτω από την βάση αλλά θα είχε και αρνητικό πρόσημο.
Το θέμα είναι μείζον γιατί αφορά όλους τους εργαζόμενους σε συνθήκες ρευστές για την Επιχείρηση.
Καλούμε όλες τις παρατάξεις να πάρουν θέση στο σοβαρό θέμα που άνοιξε μονομερώς η Διοίκηση .

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Πτωτική τάση στις ρευματοκλοπές βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σταθεροποίηση με τάση μείωσης των ρευματοκλοπών το 2018 δείχνουν τα στοιχεία του Διαχειριστή του Δικτύου, ύστερα από την αλματώδη αύξηση που καταγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Χατζηαργυρίου. 
Η πάταξη του φαινομένου θα επιτρέψει σε βάθος χρόνου και την ελάφρυνση των καταναλωτών, αφού σήμερα το κόστος της ενέργειας που κλέβουν οι επιτήδειοι από το δίκτυο, κατανέμεται στους λοιπούς καταναλωτές.

«Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζε μία αύξηση, εφέτος οι ενδείξεις μας είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και μάλιστα, με βάση τους υπολογισμούς των απωλειών στο δίκτυο, έχει μία ελαφρά μείωση», επισημαίνει ο κ. Χατζηαργυρίου. «Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο», προσθέτει, «είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Ήδη οι περισσότεροι από εκείνους που συλλαμβάνονται για ρευματοκλοπή σπεύδουν να πληρώσουν τα ποσά που τους καταλογίζονται».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, οι απώλειες από ρευματοκλοπές εκτοξεύθηκαν το 2017 στο 4,2% της ενέργειας που εισέρχεται στο δίκτυο, έναντι 0,2 % το 2005, δηλαδή αυξήθηκαν 21 φορές. Αντίστοιχη είναι η αύξηση στις ρευματοκλοπές που εντόπισαν τα συνεργεία της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες από 400 το 2006 έφθασαν σε 11.685 το 2016 και 9.120 το 2017.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η ενέργεια που υπολογίζεται ότι εκλάπη πληρώνεται με προσαύξηση (πρόστιμο), σε τιμή που σήμερα είναι 0,255 ευρώ ανά κιλοβατώρα (συγκριτικά το πρώτο κλιμάκιο στο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι 0,0946 ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλαδή κάθε κλαπείσα κιλοβατώρα πληρώνεται περίπου σε τριπλάσια τιμή από την κανονική). Αν δεν καταβληθούν ή ρυθμιστούν τα οφειλόμενα, η ηλεκτροδότηση διακόπτεται άμεσα.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, κατά καιρούς έχουν συλληφθεί ακόμη και σπείρες που αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής την παρέμβαση στο μετρητή για να γίνει η κλοπή ενέργειας. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις επιτήδειοι πουλάνε συσκευές που δήθεν επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας ενώ στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση προέρχεται από κλοπή ρεύματος.
Τα επόμενα χρόνια, οι επιδόσεις στο ζήτημα της πάταξης των ρευματοκλοπών θα συνδεθούν και με τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ, που καθορίζονται από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, αφού συμφωνηθεί ένας συγκεκριμένος ετήσιος στόχος, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει όφελος αν τον πετυχαίνει ή τον ξεπερνά, ενώ αν ο στόχος δεν επιτυγχάνεται τότε το έσοδό του θα μειώνεται.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Η μεγάλη σφαγή με το Κοινωνικό Τιμολόγιο, κόπηκαν… 250.000 πελάτες της ΔΕΗ

Σε ένα πρώτο απολογισμό, από τότε που άνοιξε μέσα στο καλοκαίρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 230-250.000 καταναλωτές που έμειναν εκτός του ΚΟΤ, έναν υπερδιπλάσιο δηλαδή αριθμό έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Ένας στους τρεις ή το 35% από τους μέχρι πρότινος 700.000 δικαιούχους ΚΟΤ, βρίσκονται εδώ και μερικές εβδομάδες σε μια «γκρίζα ζώνη», και είδαν ή πρόκειται να δουν μέσα στο φθινόπωρο, το λογαριασμό τους να εκτινάσσεται έως και 42%, όσο η μέγιστη έκπτωση την οποία και έχασαν.
Ακριβώς επειδή ένα μεγάλο τους τμήμα δεν αντέχει να καταβάλει τέτοια ποσά, έχει ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης σε διακανονισμό, φουσκώνοντας περαιτέρω το βουνό από ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ, τα οποία της οφείλουν πάνω από δύο εκατομμύρια πελάτες. Από τα επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ, τα οποία είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, ο ίδιος ο επικεφαλής της, Μ. Παναγιωτάκης, τώρα, μετά και τις εξελίξεις στο ΚΟΤ, προφανώς αυτά αυξάνονται περαιτέρω. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι αποκοπές ρεύματος, μαζί και τα παράπονα, οι καταγγελίες στο Συνήγορο του Πολίτη, ακόμη και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι προσωπικά στοιχεία πελατών της βρέθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές εταιρείες. 
 
Η μεγάλη «σφαγή» στο ΚΟΤ άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις 31 Ιουλίου, οπότε και άνοιξε η φόρμουλα υποβολής αιτήσεων, με βάση τα αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, του φορολογικού έτους 2017. Δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τους πετάει εκτός, είτε επειδή δεν πληρούσαν τα νέα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή 13.500 ευρώ για νοικοκυριό με ένα ανήλικο παιδί, είτε επειδή διέθεταν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 120.000 ευρώ. Το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας δεν υπήρχε παλαιότερα, και όπως λένε γνώστες της υπόθεσης, «έκοψε» αρκετές χιλιάδες παλαιών δικαιούχων. Τον Ιανουάριο, όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε ανακοινώσει το νέο σύστημα, υποστήριζε ότι στόχος του είναι να αποκλειστούν περιπτώσεις όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και γι’ αυτό έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ.  Δεν εξήγησε ποτέ ωστόσο, τι εισόδημα αποφέρουν τα χιλιάδες ακίνητα, αξίας έως 120.000 ευρώ, τα οποία είναι ξενοίκιαστα. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει καθώς ο ιδιοκτήτης τους επιβαρύνεται με ΕΝΦΙΑ. Στους χαμένους, και αρκετοί πολύτεκνοι. Πριν ισχύσουν οι αλλαγές, τα άτομα αυτής της κατηγορίας ήταν δικαιούχοι ΚΟΤ ανεξαρτήτως εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης. Πλέον ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία ό,τι ακριβώς και για τους άλλους δικαιούχους ΚΟΤ, δηλαδή κριτήρια εισοδήματος, και περιουσίας.
 
 
(του Γιώργου Φιντικάκη, Liberal.gr)

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ


Θετικη η απόφαση της ΡΑΕ για την ανάθεση του έργου στον ΑΔΜΗΕ
Η πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) να αναθέσει τον έλεγχο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώριση των δυνατοτήτων και της εμπειρίας που έχει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής στην υλοποίηση μεγάλων και απαιτητικών έργων.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η εξέλιξη αυτή, που τερματίζει μια δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων, αίρει τις αβεβαιότητες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού έργου αλλά ταυτόχρονα ακυρώνει και τις προσπάθειες ορισμένων να αμφισβητήσουν και να «μπλοκάρουν» το ρόλο του ΑΔΜΗΕ.
Είναι σαφές ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει την τεχνογνωσία , το υψηλής ειδίκευσης προσωπικό αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία να υλοποιήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης ,τμήμα του ευρύτερου έργου Ισραήλ-Κύπρου- Ελλάδας που έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολοκλήρωση των έργων και η προώθηση με ταχείς ρυθμούς των υπολοίπων φάσεων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων καθώς και των άλλων έργων που έχει αναλάβει ΑΔΜΗΕ απέδειξε σε όλους τις δυνατότητες της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι της οποίας αξιοποιούν την τεράστια εμπειρία σε δύσκολα και απαιτητικά έργα του τομέα μεταφοράς σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Σε μελέτη για τον προσδιορισμό των εργαζομένων και των ειδικοτήτων που χρειάζεται προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ – Στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εθελουσίας

Θοδωρής Παναγούλης
 
Διαγωνισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένης εταιρείας που θα πραγματοποιήσει συστηματική μελέτη προσδιορισμού της σημερινής κατάστασης, των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά το πλήθος των εργαζομένων και τις ειδικότητες που χρειάζεται και τέλος της βέλτιστης μεθοδολογίας  για την αναδιοργάνωση του στελεχιακού και υπαλληλικού προσωπικού, πρόκειται να πραγματοποιήσει στο επόμενο διάστημα ο ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η κίνηση αυτή θεωρείται απαραίτητη από τη διοίκηση του Διαχειριστή, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η εταιρεία δουλεύει, εκ των πραγμάτων, με πρότυπα του παρελθόντος όταν η δομή και οι υπηρεσίες του ήταν διαφορετικές από τις σημερινές και κυρίως τις αυριανές.
Έχει διαπιστωθεί για παράδειγμα, χωρίς όμως να έχει γίνει συστηματική μελέτη, ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε μηχανικούς και τεχνικούς (που δεν καλύπτονται), ενώ αντίθετα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σε διοικητικές θέσεις. Υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε ηλικίες κοντά στη σύνταξη οπότε δεν αποκλείεται να αξιολογηθεί ως επωφελής για την εταιρεία μια λύση εθελουσίας εξόδου, χωρίς βεβαίως κάτι τέτοιο να θεωρείται δεδομένο. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τις ειδικότητες που χρειάζεται επαναπροσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό υπό το φως των νέων δεδομένων που δημιουργεί η υλοποίηση των στρατηγικών έργων του Διαχειριστή. Η εγκατάσταση, για παράδειγμα, του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (το λεγόμενο σύστημα «νέος Ερμής») αναδιοργανώνει σε μεγάλο βαθμό τις δομές, τις μεθόδους και τις διαδικασίες εργασίας, και δημιουργεί ως εκ τούτου άλλες ανάγκες σε προσωπικό και στελέχη.
 
Άλλη σημαντική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί με τη σχεδιαζόμενη αναδιοργάνωση είναι η διατήρηση και μεταφορά της εμπειρίας των παλαιών στελεχών του Διαχειριστή στους νεότερους εργαζόμενους. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να «εφευρεθούν» διαδικασίες και οργανωτικές αλλαγές που θα αποτυπωθούν στη νέα δομή του ΔΕΔΔΗΕ.
«Εργαλείο» για την αναδιοργάνωση του στελεχιακού και υπαλληλικού προσωπικού θα είναι οπωσδήποτε μια πιθανή κατάργηση από την αρχή του 2019 του κανόνα 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις. Η διοίκηση του Διαχειριστή διεκδικεί να ισχύσει ο κανόνας 1 προς 1 και μάλιστα να υπολογίζεται «εσωτερικά», σε επίπεδο ΔΕΔΔΗΕ, και όχι γενικά σε επίπεδο δημόσιου τομέα.
Πρόβλημα από την άλλη είναι η δέσμευση, βάσει μνημονιακού νόμου, ότι η μισθολογική δαπάνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 65% της μισθολογικής δαπάνης του 2012. Μάλιστα οι υπολογισμοί έγιναν αρχικά σε επίπεδο «Ομίλου ΔΕΗ», δηλαδή μαζί για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, με τον ΔΕΔΔΗΕ να θεωρείται «ριγμένος» στη σχετική ενδοομιλική κατανομή των δεσμεύσεων.  Τίθεται ως εκ τούτου θέμα, τουλάχιστον, νέου υπολογισμού μετά την αποχώρηση του ΑΔΜΗΕ από τον Όμιλο.
Ας σημειωθεί, τέλος, η εκτίμηση που διατυπώνεται από αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με την οποία μια σωστή αναδιοργάνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαχειρίζεται μόνη της, με το σταθερό προσωπικό της,  μεγάλο μέρος του έργου που σήμερα υλοποιούν εξωτερικοί εργολάβοι και υπεργολάβοι.


 

Προσλήψεις 225 ατόμων στη ΔΕΗ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 225 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ ΔΕΗ 2/2018 ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ.ΔΕΗ 3.pdf
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 14.09.2018 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 24.09.2018 ημέρα Δευτέρα.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Παναγιωτάκης: Μείζον ζήτημα για ΔΕΗ, Υπερταμείο, κυβέρνηση


Μείζον ζήτημα εγείρεται για τη διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και για την απόφαση του Yπερταμείου, με την παρότρυνση της κυβέρνησης, να ανανεωθεί την περασμένη άνοιξη η θητεία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μ. Παναγιωτάκη. Όπως αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα του "Πρώτου Θέματος", ο κ. Παναγιωτάκης τον Μάρτιο του 2017 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε φυλάκιση 2 ετών με τριετή αναστολή και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 1 έτος, για το αδίκημα της "παράβασης καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση”.
Η υπόθεση αφορά στην εποχή που ο κ. Παναγιωτάκης ήταν προϊστάμενος της διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα ο κ. Παναγιωτάκης κατηγορήθηκε ότι συγκάλυψε τη δράση υπαλλήλου γεωλόγου του ΔΕΔΔΗΕ για την οποία υπήρχαν έγγραφες καταγγελίες ιδιωτών ότι τους εκβίαζε ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να εγκρίνει την ηλεκτροδότηση αγροτικών εγκαταστάσεων. Ως προϊστάμενος ο κ. Παναγιωτάκης παρέλειψε να ανακοινώσει τις καταγγελίες στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ, όπως προέκυψε στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι προϊστάμενοι γνώριζαν από καιρό αλλά προσπάθησαν να κλείσουν την υπόθεση με μια πειθαρχική έρευνα που σερνόταν επί μήνες χωρίς αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι σε βάρος του κ. Παναγιωτάκη δεν υπήρξε καμία πειθαρχική έρευνα για τις παραλείψεις του ώστε να παραπεμφθούν στις εισαγγελικές αρχές οι καταγγελίες για την έκνομη δραστηριότητα της υπαλλήλου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του "Πρώτου Θέματος", οι καταγγελίες των ιδιωτών ότι εκβιάζονται από την τότε υφιστάμενη του κ. Παναγιωτάκη έγιναν το 2013, προκειμένου να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση αγροτικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο ο κ. Παναγιωτάκης την κάλυπτε και συμπεριφερόταν σα να μη συνέβαινε τίποτα, ενώ τις καταγγελίες ερευνούσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος και η αντιτρομοκρατική. Και ενώ η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 28 Φεβρουαρίου του 2017, στις 7 Ιουνίου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, μετά από πρόταση του βασικού μετόχου (Δημόσιο) και έγκριση του Υπερταμείου που εποπτεύει πλέον τη λειτουργία της ΔΕΚΟ, ανανεώθηκε η θητεία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ. Πηγές της ΔΕΗ, με τις οποίες επικοινώνησε χθες το Capital.gr με αφορμή το δημοσίευμα του "Πρώτου Θέματος", απάντησαν ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κ. Παναγιωτάκη. Ο 70χρονος επικεφαλής της ΔΕΗ ανέλαβε διοικητής στην επιχείρηση μετά από πρόταση του τότε υπουργού ενέργειας Π. Λαφαζάνη, τον Απρίλιο του 2015, με τριετή θητεία. Ο ίδιος εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1974 και τα τελευταία 20 χρόνια σε θέσεις τομεάρχη και διευθυντή. Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ, ενώ χαίρει εμπιστοσύνης κυβερνητικών στελεχών που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για ανανέωση της θητείας του, η οποία πάντως έγινε με τις ευλογίες του Υπερταμείου, το οποίο υποτίθεται ότι ελέγχει οι διορισμοί στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ να γίνονται αξιοκρατικά και με κριτήρια αγοράς.

Θέμα Παναγιωτάκη θέτουν 23 βουλευτές της ΝΔ

«Με ερώτηση που καταθέτουν 23 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διατήρηση στη θέση του, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση», τονίζει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της.
Οπως τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση «υπόθεση αφορά τη συγκάλυψη αξιόποινων πράξεων υπαλλήλου του, η οποία τελικά καταδικάστηκε για παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η θητεία του μάλιστα ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2018 παρά το γεγονός ότι η υπόθεση εκκρεμεί στον δεύτερο βαθμό.
Ο κ. Σταθάκης και η Κυβέρνηση καλούνται άμεσα να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: Γνώριζαν την υπόθεση όταν ανανέωσαν τη θητεία του Προέδρου της ΔΕH; Αν ναι, ο Υπουργός και η Κυβέρνηση συναινούν με τέτοιες έκνομες συμπεριφορές, που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά ΔΕΗ;
Και βέβαια, θα εξακολουθήσει να χαίρει της εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος της ΔΕH ύστερα και από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης;».

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

Παναγιωτάκης για τη δικαστική του εμπλοκή: Κινήθηκα με βάση τις υπηρεσιακές διαδικασίες – Σκοπίμως ανακινείται το θέμα

Ανακοίνωση με την οποία απαντά στο θέμα της καταδίκης του, σε πρώτο βαθμό, για παράβαση καθήκοντος κατά τη θητεία του ως Διευθυντή στον ΔΕΔΔΗΕ, εξέδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης. Ο κ. Παναγιωτάκης υπερασπίζεται τις επιλογές του και δηλώνει βέβαιος ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί σε λίγες μέρες στο εφετείο. Η ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΗ έχει ως εξής:

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Αναξιόπιστος;


     Είναι συχνότατη η προσπάθεια που καταβάλει η Διοίκηση της ΔΕΗ για να αποκρύψει τη φθίνουσα πορεία της Επιχείρησης που χαράζουν οι αναποτελεσματικές αποφάσεις της, αλλά η προσπάθειά της να παραπλανήσει έως και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι πρωτοφανής.

     Συγκεκριμένα, με αφορμή σχετική με την αύξηση του ποσού "προκαταβολή έναντι κατανάλωσης" ερώτηση Βουλευτή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ απαντά δηλώνοντας αδυναμία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος και προσπαθώντας να δικαιολογήσει την υιοθέτηση ενός αντιλαϊκού μέτρου που εξομοιώνει τις μικρές με τις μεγάλες κατοικίες, καταφεύγει στην προσπάθεια παραπλάνησης.


     Παραπλάνηση του αρμόδιου Υπουργού και φυσικά των καταναλωτών.

     Επικαλείται εφαρμογή ενός σχεδίου  αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού της εγγύησης, το οποίο είναι άγνωστο.  Επικαλείται την εφαρμογή κριτηρίων εκπτώσεων επί του ποσού της εγγύησης, τα οποία κριτήρια είναι άγνωστα και τέλος αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι η ΔΕΗ δεν ζητά προκαταβολή στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός εξοφλείται με πάγια τραπεζική εντολή μέσω πιστωτικής κάρτας, το οποίο μάλλον το γνωρίζει μόνον ο ίδιος διότι ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες το γνωρίζουν, ούτε βέβαια οι καταναλωτές, ούτε κάποια σχετική απόφαση υπάρχει,.

     Αποτελεί καταφανώς ένδειξη μη σεβασμού των καταναλωτών, του Υπουργείου αλλά και των βουλευτών και εκθέτει την Επιχείρηση, τις Υπηρεσίες της και τους εργαζόμενους της.

    Αποτελεί ακόμα, πλήγμα στην αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της Επιχείρησης.
  
    Ζητείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα!!!

                                                                                                            
                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Κόβει το ρεύμα στους κακοπληρωτές η ΔΕΗ

Κόβει το ρεύμα στους κακοπληρωτές η ΔΕΗ | in.gr

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν έκρηξη κατά 313% των αποσυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος την τελευταία τριετία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να πληρώσουν τους λογαριασμούς Χωρίς ρεύμα μένουν καθημερινά χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα καθώς η οικονομική δυσπραγία έχει φέρει σε απόγνωση τους συμπολίτες μας που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ΔΕΗ.  
 
Τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δείχνουν έκρηξη κατά 313% των αποσυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος την τελευταία τριετία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να είναι πελάτες της ΔΕΗ. Από 56.256 το 2015 εκτοξεύτηκαν σε 232.494. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τη ΡΑΕ, για την προαναφερόμενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 13,9% και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα που εντάχθηκαν στις ειδικές κατηγορίες φθηνότερης κιλοβατώρας.
 
 Ο αριθμός τους έφτασε στους 693.487. Τα μεγέθη αυτά που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» αναδεικνύουν το μέγεθος και την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης την περίοδο 2015-2017 καθώς το 12% των οικιακών καταναλωτών δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά διαβίωσης αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ για το 2017 στο 3% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων διακόπηκε από τη ΔΕΗ η παροχή ρεύματος εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κόβουν συντάξεις χηρείας 30% – Οργή και αντιδράσεις για το νόμο Κατρούγκαλου


Παράλληλα η Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εξέφρασε την υποστήριξη της στα δίκαια αιτήματα και στον αγώνα που δίνουν οι σύζυγοι θανόντων για την τροποποίηση , μεταξύ άλλων, του  άρθρου 12 του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με την παρουσίας της στην χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας...
Μέσα σε αυτό το μάλλον ομιχλώδες τοπίο για την επόμενη ημέρα έρχεται να περιπλέξει την κατάσταση μία καταγγελία ότι προγραμματίζονται μειώσεις των συντάξεων χηρείας και μάλιστα με λάθος τρόπο που θα επιφέρει από τον επόμενο μήνα «κούρεμα» αποδοχών που θα φτάνει ή και θα ξεπερνάει το 30%.
Στον αντίποδα όλων αυτών το υπουργείο Εργασίας δείχνει να πανηγυρίζει από την υπογραφή της επέκτασης τεσσάρων κλαδικών συμβάσεων, οι οποίες θα επιφέρουν σύμφωνα με τον πρωθυπουργός αυξήσεις μισθών. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πόσες θα είναι αυτές και για ποιον αριθμό εργαζομένων. Και αυτό διότι για παράδειγμα στον κλάδο των τραπεζών, είναι απίθανο να βρεθεί έστω και ένας εργαζόμενος που θα λάβει αύξηση, δεδομένου ότι στις τράπεζες δεν έπαψε ποτέ να ισχύει ουσιαστικά η συλλογική σύμβαση. Αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας, πριν φτάσει η 1η Ιανουαρίου του 2019, ο ΕΦΚΑ τις κουρεύει προκαταβολικά και όχι μόνο επανυπολογίζει τη σύνταξη των θανόντων και την ψαλιδίζει από τώρα όχι μόνο κατά 18% που ορίζει ο νόμος αλλά κατά 30% ή και περισσότερο. Οι υπάλληλοι έλαβαν σαφείς οδηγίες μέσω εγκυκλίων να εκδίδουν τις συντάξεις χηρείας λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η σύνταξη του άμεσα δικαιούχου έχει ήδη περικοπεί.
 
 Για το υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, δηλαδή, οι συντάξεις όσων απεβίωσαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου έχουν ήδη περικοπεί πολύ πριν από το 2019, τακτική που έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο. Το θέμα έφερε στην επιφάνεια το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), τονίζοντας ότι ο παράνομος επανυπολογισμός θίγει 80.000 συνταξιούχους χηρείας και η αφαίμαξη ανέρχεται μέχρι τώρα σε 175 εκατ. ευρώ. 
  Οπως σημειώνει το ΕΝΔΙΣΥ, έχει στη διάθεσή του αποφάσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου από μέλη του, από τις οποίες διαπιστώνεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι λάθος. Ενώ ο νόμος 4387/16 ορίζει ότι ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων θα ισχύσει από την 1η/1/2019, οι συντάξεις χηρείας που έχουν μεταβιβαστεί στον επιζώντα σύζυγο έχουν ήδη επανυπολογιστεί παράνομα και αυτό γιατί δεν υπολογίζουν το 50% στο αρχικό ποσό σύνταξης του θανόντος αλλά στο ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό του ν. 4387/16. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει ιδού τα παραδείγματα:
Συνταξιοδοτική πράξη μεταβίβασης λόγω θανάτου 
 
  Η αρχική απόφαση συνταξιοδότησης του θανόντος είναι 1.519,92 €. 
 
  Η απόφαση που έπρεπε να βγει κανονικά με το 50% της σύνταξης είναι: 1.519,92 επί 50% = 759,96 €. Μετά από τον παράνομο επανυπολογισμό, μειώνεται η αρχική απόφαση από 1.519,92 € σε 1.024,84 €. Και υπολογίζεται το 50% στα 1.024,84 €, δηλαδή 512,42 € η σημερινή καταβαλλόμενη σύνταξη χηρείας.
 
  Άρα 759,96 € (προ επανυπολογισμού) μείον 512,42 € = 247,54 € η σημερινή διαφορά. Κατά συνέπεια, «κλέβουν» 247,54 € τον μήνα (από την 1η/6/2016 έως και σήμερα), δηλαδή 247,54 x 27 μήνες = 6.683,58 €, επανυπολογίζοντας τη σύνταξη του θανόντος και εφαρμόζοντας τον νόμο κατά το δοκούν.
  Το ΕΝΔΙΣΥ ζητεί: 
 
  α) από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να τροποποιήσει όλες τις εκδοθείσες πράξεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, από τις 13/5/2016 και μετά.  
β) Να επιστραφούν άμεσα οι διαφορές στους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου για πρώτη φορά καταργεί σύνταξη (χηρείας), αφού προβλέπει ότι ο επιζών σύζυγος αν είναι κάτω των 52 ετών δεν παίρνει σύνταξη.
 
 

Επιμένει η ΡΑΕ έναντι της Κομισιόν: Άμεση σύσταση SPV υπό τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση της Κρήτης

Κωνσταντίνος Φιλίππου
 
Παρέμβαση στην Ευρ. Επιτροπή επιχειρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η ΡΑΕ, υπό το φόβο καθυστερήσεων στην έναρξη του έργου πρόκειται να διαμηνύσει στην Κομισιόν ότι προτίθεται να αναθέσει στον ΑΔΜΗΕ την άμεση σύσταση SPV, με τον Διαχειριστή να κατέχει το 51%, και το υπόλοιπο 49% να διατεθεί σε άλλους μετόχους μέσω διαγωνισμού. Σε αυτή τη διαδικασία η κυπριακών συμφερόντων Euroasia Interconnector θα έχει προτεραιότητα για το 39%, όπως άλλωστε προβλεπόταν στο μνημόνιο συνεργασίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τη λύση αυτή, την οποία ουσιαστικά αντιπροτείνει η ΡΑΕ στην Κομισιόν μετά το χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους που έδωσαν οι Βρυξέλλες στην κοινοπραξία του Euroasia Interconnector, την έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ο Γιώργος Σταθάκης, τόσο από τη Βουλή όσο και την Παρασκευή από τα Χανιά, λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η ΡΑΕ θα έχει αναθέσει το έργο σε φορέα υλοποίησης στον οποίο ο ΑΔΜΗΕ θα έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 51% και το μειοψηφικό πακέτο η κοινοπραξία Euroasia Interconnector. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Αρχή ενημερώθηκε και για τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του ΑΔΜΗΕ με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Βέλγου Διαχειριστή Elia, Chris Peeters και συνεπώς επιδιώκει την επισήμανση προς την Κομισιόν της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του ελληνικού σκέλους του έργου της διεθνούς διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το energypress, μετά το ναυάγιο στις αρχές του καλοκαιριού των συζητήσεων μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Euroasia, βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία της Κομισιόν, η οποία έχει ως κεντρικό πυλώνα την ανάθεση στο Βέλγο διαχειριστή ELIA ρόλου τεχνικού συμβούλου. Παράλληλα οι Βρυξέλλες έχουν δώσει νέο χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους προς την κοινοπραξία του Euroasia Interconnector, προτού χαρακτηριστεί οριστικά το συγκεκριμένο project, ως έργο PCI σε καθυστέρηση. Μία από τις κρίσιμες παραμέτρους που έθεσε χθες ο Elia κατά τη διάρκεια των χθεσινών συζητήσεων στην Αθήνα, ήταν η μετοχική σχέση με την κοινοπραξία Euroasia Interconnector. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Peeters  εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Euroasia Interconnector, δεν προχωρά η διαδικασία επιμελούς ελέγχου (due diligence) στον Εuroasia Interconnector. Κάτι που αποτελεί προφανώς  προαπαιτούμενο για να διερευνήσει η Elia την πιθανότητα μετοχικής συμμετοχής της στην κυπριακών συμφερόντων εταιρεία, που είναι ο φορέας προώθησης του Εργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
 
Συνεπώς με τον τρόπο αυτό, όπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες, ο Βέλγος Διαχειριστής δεν αποκλείεται να προσανατολίζεται και στη συμμετοχή του στην κοινοπραξία του ΑΔΜΗΕ, μέσω διαγωνισμού, ανεξάρτητα από τον Euroasia Interconnector. Πάντως, κοινό σημείο συμφωνίας των δύο Διαχειριστών είναι το γεγονός πως ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να έχει τον κύριο έλεγχο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Να σημειωθεί ότι στο τέλος του Αυγούστου ο ΑΔΜΗΕ είχε αντίστοιχη συνάντηση και με τον Γάλλο Διαχειριστή RTE, ο οποίος παρέλαβε και σχέδιο συμφωνίας μετόχων (SHA) για την εταιρία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί προκειμένου να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. 

 https://energypress.gr/news/epimenei-i-rae-enanti-tis-komision-amesi-systasi-spv-ypo-ton-admie-gia-ti-diasyndesi-tis-kritis