Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ε.Μπουζούλας:«Που πήγαν τα λεφτά μας;»

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,
Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω και να σας θέσω υπόψη σας τις σκέψεις μου.

Έθεσα προ ημερησίας διάταξης, στο Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε εάν αληθεύει το θέμα που κατά καιρούς γράφεται στο τύπο, ότι η Κυβερνητική βούληση είναι η πώληση θυγατρικών της ΔΕΗ Α.Ε.
Είναι ένα θέμα που με βρίσκει αντίθετο και ζήτησα να ρωτηθεί ο αρμόδιος Υπουργός, εάν είναι στις προθέσεις του η πώληση θυγατρικών.
Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει τέτοια κατεύθυνση και θα δοθούν απαντήσεις εάν και εφ’όσον υπάρξουν άλλες νεώτερες πολιτικές.
Η περίοδος που βιώνουμε είναι δύσκολη, η οικονομική αφαίμαξη από τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις των μισθών τόσο των εργαζομένων, όσο και των συνταξιούχων μας  έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχών μας.
Η παρακράτηση από τους εν ενεργεία μισθούς μας, υπέρ του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού δικαιώματος παύει πλέον να είναι ανταποδοτική και το ερώτημα που μπαίνει είναι: «που πήγαν τα λεφτά μας;» ενώ συνεχίζονται οι ίδιες παρακρατήσεις, ενώ ο νόμος προβλέπει την κατ’ελάχιστο συνταξιοδοτική παροχή, γιατί δεν εφαρμόζεται; Γιατί γίνονται μειώσεις;
Συζητήθηκε εμβόλιμα το θέμα τροφοδότησης από λιγνίτη της μονάδος Μελίτη (Φλώρινα).
Έγινε γενικότερη συζήτηση για όλα τα ορυχεία της περιοχής, την επάρκεια σε λιγνίτη από τις εξορύξεις, σε σχέση με τη ζήτηση, προκειμένου να λειτουργούν αδιάλειπτα οι μονάδες του λεκανοπεδίου Κοζάνης – Φλώρινας.
Ειδικότερα έγινε συζήτηση για το πρόβλημα του ορυχείου Αχλάδας και την εξεύρεση άλλων περισσοτέρων ποσοτήτων λιγνίτη από άλλα ορυχεία.
Επίσης συζητήθηκαν και θέματα που άπτονται των κινητοποιήσεων των φορτηγατζήδων από το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας που μένουν απλήρωτοι και αποφασίστηκε η άμεση παρέμβαση της ΔΕΗ Α.Ε στο σύνολο του προβλήματος του ως άνω ορυχείου.
Θέση μου είναι ότι η ΔΕΗ Α.Ε πρέπει να λειτουργήσει όλα τα ορυχεία της καθώς και να προμηθεύεται την αγορά που επιβάλλεται τόσων ποσοτήτων λιγνίτη, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας τροφοδότησης προς τις μονάδες παραγωγής.
Επίσης να ανοίξει άμεσα το ορυχείο Κλειδί και να δοθεί επιτέλους λύση στο ορυχείο της Βεύης, προκειμένου να προχωρήσει και η προκήρυξη – κατασκευή της μονάδας Μελίτη ΙΙ.
Επί των εισηγήσεων:
1)Διαγωνισμός αριθ.ΔΔ-187 για την εκτέλεση του έργου: «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά.»
Το θέμα θα επανέλθει με όλες τις ζητούμενες διευκρινήσεις (εγγυητικές κλπ.) προκειμένου να παρθεί η απόφαση του Δ.Σ.
2)Υλοποίηση Επικοινωνιακής Πολιτικής της ΔΕΗ Α.Ε και διαδικασίες επιλογής Αναδόχου.
Συζητήθηκε τόσο το ύψος του κονδυλίου, όσο και η αναγκαιότητα προβολής της ΔΕΗ Α.Ε τόσο σε θέματα Ενεργειακά – τιμολογιακά όσο και σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα.
Στην όποια δυσφήμιση της ΔΕΗ Α.Ε πρέπει να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά και να αντιδρά αποκαθιστώντας την αλήθεια, στον Έλληνα καταναλωτή και την κοινωνία.
Η ΔΕΗ Α.Ε είναι η εταιρεία που εξηλέκτρισε τη χώρα, πηγαίνοντας ρεύμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, ευτυχώς διατηρεί κοινωνικό χαρακτήρα και δείχνει τις ευαισθησίες της  σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της χώρας.
Τελευταίο παράδειγμα είναι η συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε προς την Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
3)Μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Καλλιρόης 5, Περραιβού & Κοκκίνη στην Αθήνα, για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής.
Ελήφθη ομόφωνη απόφαση αφού συζητήθηκε η αναγκαιότητα της μίσθωσης.
4)Παρακράτηση σε δόσεις των ποσών που θα περικοπούν από τη μισθοδοσία των απεργών μισθωτών λόγω συμμετοχής τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιουνίου 2011.
Η παρακράτηση σε δόσεις είναι οικιοθελής, όσοι επιθυμούν θα γίνει ρύθμιση με ισόποσες δόσεις των 50€ το μήνα μέχρι εξοφλήσεως του ποσού. Σε ποσά που είναι μικρότερα των 50€ θα γίνεται εφάπαξ. Η παρακράτηση θα γίνεται με δόσεις, ως δάνειο, υπόκειται σε πληρωμή χαρτοσήμου και τόκου εφόσον ο μισθωτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.
5)Σύμβαση αριθ.2101114/10.12.2010 για την εκτέλεση του έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ελευσίνας.» Υποκατάσταση του Αναδόχου του πιο πάνω έργου.
Έγινε δεκτή από το Δ.Σ, προβλέπεται από τη σύμβαση, υπήρξε προβληματισμός, αλλά στη παρούσα φάση υπήρχε η αναγκαιότητα γιατί θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής.
6)Παροχή εξουσίας για την υπογραφή σχετικής δήλωσης για παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου προς επίλυση διαφοράς μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε και ΔΕΠΑ Α.Ε.
Συζητήθηκαν οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να μπουν, προκειμένου να μην υπάρξει βλάβη στη ΔΕΗ Α.Ε σε περίπτωση πώλησής της ΔΕΠΑ.
7)Συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς ενίσχυση του συστήματος Παραγωγής Κύπρου, μέσω διάθεσης μισθωμένων φορητών Η/Ζ συνολικής Ισχύος 70MW, λόγω πολύ μεγάλης καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.
Συζητήθηκε ότι η μετακίνηση των συγκεκριμένων Η/Ζ δεν θα δημιουργήσει ενεργειακό έλλειμμα στη ζήτηση ΗΕ στη χώρα μας, ότι έγινε συνεννόηση με το ΔΕΣΜΗΕ για την ενέργεια αυτή, και ομόφωνα αποφασίστηκε η συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και κατ’επέκταση του Κυπριακού λαού.
Τέλος θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν ελήφθη καμία απόφαση του Δ.Σ για τη νέα ρύθμιση του ωραρίου. Η απόφαση ελήφθη στο Συμβούλιο Διεύθυνσης που δεν συμμετέχω.
Η θέση μου είναι ότι η όποια μεταβολή ωραρίου έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και όχι να επιβάλλεται μονομερώς.

Ευάγγελος Μπουζούλας

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Η διασφάλιση επαρκών μισθών και συντάξεων ως βασική προϋπόθεση ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή

Του Κώστα Πουπάκη

Η υπαγωγή της Ελλάδας στο Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης και η υπογραφή των Συμβάσεων Δανεισμού, των επικαιροποιήσεών τους, καθώς και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος σηματοδότησε την εφαρμογή ενός μείγματος περιοριστικών πολιτικών σκληρής λιτότητας χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα οικονομικής ανάκαμψης και ενδυνάμωσης του πλέγματος κοινωνικής προστασίας.
Η «εσωτερική υποτίμηση» που αποτέλεσε τον πυρήνα της πολιτικής του Μνημονίου απέτυχε παταγωδώς λειτουργώντας στην πράξη, αποκλειστικά και μόνο, σε βάρος των μισθών και των συντάξεων. Το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των ελλήνων πολιτών συρρικνώθηκαν, γεγονός που οδήγησε στη μεγαλύτερη υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
Η έντονη μισθολογική αποδυνάμωση σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, τις μειώσεις στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, την αύξηση σε φορολογικούς συντελεστές (έκτακτες εισφορές) και έμμεσους φόρους καθήλωσαν τη ζήτηση διαμορφώνοντας συνθήκες ασφυξίας σε μια στεγνή από ρευστότητα αγορά.
Η ακολουθούμενη πολιτική δημιουργεί νέα κοινωνικά, οικονομικά και παραγωγικά αδιέξοδα. Η συνεχιζόμενη μείωση των δημοσίων επενδύσεων επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, την απασχόληση, το απόθεμα και την ποιότητα των υποδομών. Η πραγματική οικονομία βυθίζεται σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και καταδικάζεται σε μόνιμη υπανάπτυξη, την ώρα που το κοινωνικό κράτος αποδομείται. Ο κίνδυνος μαζικής καταστροφής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων –της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας- είναι πλέον πιο ορατός από ποτέ, με τα «λουκέτα» να πολλαπλασιάζονται καθημερινά
Η διόγκωση της ανεργίας και οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων στα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα διευρύνουν τις ανισότητες και εντείνουν τα φαινόμενα φτώχειας αποδιαρθρώνοντας τον κοινωνικό ιστό.
Η διαφαινόμενη τάση μετανάστευσης του νέου κυρίως επιστημονικού δυναμικού υπονομεύει κάθε προοπτική παραγωγικής αναβάθμισης. Η πλήρης απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, με στόχο τη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα φθηνού εργασιακού κόστους, όχι μόνο δεν συνέβαλε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά στερεί σημαντικούς πόρους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την κατανάλωση.
Όπως προκύπτει από την εξέλιξη όλων των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, η μέθοδος δημοσιονομικής εξυγίανσης βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Η αναπροσαρμογή της τόσο στη σφαίρα της οικονομίας, όσο και στον τομέα της απασχόλησης είναι επιβεβλημένη. Η επίτευξη της μακροοικονομικής ισορροπίας δεν είναι εφικτή χωρίς παραγωγή πλούτου, χωρίς την επανεκκίνηση της οικονομίας με παράλληλη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κινητήριος μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ε.Ε., άλλωστε, είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και προϊόντων. 
Οι αμοιβές, η ποιότητα στην εργασία και τα ποσοστά απασχόλησης συνδέονται άμεσα με την παραγωγικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασιακή ειρήνη, και κατ’ επέκταση ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι βασικοί πυλώνες μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς θέτοντας τα ελάχιστα όρια για όλες τις εκφάνσεις των εργασιακών σχέσεων, από τα επίπεδα των αμοιβών έως τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Η ύπαρξη επαρκών μισθών και συντάξεων αναδεικνύεται σε «σημείο κλειδί» για μια δυναμική πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης, αποτελώντας ουσιαστικά την ατμομηχανή της πραγματικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διαθέτουν χρήματα στην αγορά ή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω είτε της κατανάλωσης είτε της αποταμίευσης αντίστοιχα, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μελλοντική αποφυγή της φτώχειας. Η θέσπιση κατώτατων αμοιβών και η αναπροσαρμογή τους ανάλογα με τις τιμές των προϊόντων συνιστά βασικό εργαλείο διατήρησης του πληθωρισμού σε περιόδους ύφεσης-χαμηλής ζήτησης, όπως αυτή που διανύουμε τα τελευταία τρία χρόνια. 
Επίσης έτσι δύναται να προκύψουν ικανοποιητικά έσοδα για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε μια συγκυρία που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για χρηματικές εισροές λόγω του δημογραφικού ζητήματος, της μείωσης της απασχόλησης και της κρίσης του μοντέλου της εξαρτημένης εργασίας. Ενώ και η φορολογική πολιτική αποκτά ουσιαστική αξία και αναπτυξιακό περιεχόμενο μόνο όταν υπάρχουν επαρκή εισοδήματα να φορολογηθούν και όχι όταν εξαντλείται κάθε φοροδοτική ικανότητα των μισθωτών και συνταξιούχων, με ισοπεδωτικούς και κοινωνικά άδικους φόρους, όπως γίνεται σήμερα.
Ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης-παρέχοντας δυνατότητες για αγορά κατοικίας-, σε επαρκή και υγιεινή σίτιση, στην εκπαίδευση κ.α. επιτυγχάνεται η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, η παραγωγική ευδοκίμηση και η κοινωνική πρόοδος, με συνέπεια την ελάφρυνση των συστημάτων υγείας και του γενικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, που αποτελεί σημαντικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα τα υψηλά ποσοστά υλικής υστέρησης και ανεργίας επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας και πρόνοιας, ενώ η οικονομική εξάντληση των εργαζομένων τροφοδοτεί κοινωνικές εντάσεις, διαταράσσοντας κάθε προσπάθεια ανασύνταξης της οικονομίας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι υπέρμαχοι της καθιέρωσης, και στην Ελλάδα, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στη βάση της δημιουργίας ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου ασφάλειας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπου εφαρμόζεται, έχει μετατραπεί από μέσο επιδοματικής πολιτικής σε εργαλείο ενεργητικής επανένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας, καθώς συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής επανένταξης. 
Οι χώρες που διαθέτουν ανάλογα συστήματα εμφάνισαν θετική επίδραση στη μείωση της φτώχειας, πολλαπλάσια από εκείνες (π.χ. Ελλάδα και Ιταλία) που δεν το έχουν θεσμοθετήσει. 
Η κοινωνική και αναπτυξιακή του διάσταση, που βρίσκεται σε ευθεία σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, είναι στοιχεία που διαχρονικά υποστηρίζω, για αυτό και ως ευρωβουλευτής έχω προχωρήσει σε μια σειρά ανάλογων παρεμβάσεων στήριξης μιας τέτοιας προοπτικής
 
(ερωτήσεις-τροπολογίες που είναι διαθέσιμες στην προσωπική μου ιστοσελίδα www.kpoupakis.gr ).

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

Από τη “Χούντα” των Τροϊκανών πότε θα απαλλαγούμε;

Λες και χρησιμοποιεί κασέτα, ο πρωθυπουργός τον τελευταίο καιρό κάνει ομιλίες και στέλνει ανακοινώσεις για να πει πόσο αγώνα κάνει η κυβέρνησή του για να σώσει τη χώρα. Έτσι και στο μήνυμά του για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας ο Γ. Παπανδρέου επέλεξε να μην αλλάξει… κασέτα. Τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές όλα αυτά που πια έχουν χάσει το νόημά του. Συγκεκριμένα, λέει ο πρωθυπουργός:
Βρισκόμαστε στην καρδιά μιας κρίσης χωρίς προηγούμενο, που πλήττει την ασφάλεια και την ευημερία της πλειοψηφίας των πολιτών. Και τα βαθύτερα αίτια της κρίσης αυτής αφορούν το πώς οργανώθηκε η κοινωνία και η οικονομίας μας τα προηγούμενα χρόνια, τις στρεβλές αντιλήψεις, τις πελατειακές νοοτροπίες και πρακτικές που επικράτησαν στο πολιτικό σύστημα της χώρας και που απαξίωσαν ακόμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς, για τους οποίους στο παρελθόν δώσαμε επίπονους και πολύχρονους αγώνες”.
Ίχνος κριτικής για τις ευθύνες τις δικές του και του ΠΑΣΟΚ. Γενικόλογες και θολές αναφορές για το ποιος φταίει.
Τους τελευταίους 21 μήνες όλοι μαζί αγωνιζόμαστε σκληρά για να βγούμε από την κρίση αλλά και για να ανατρέψουμε τις παθογένειες και τις αδυναμίες που μας έφεραν εδώ. Για να αποκαταστήσουμε την αυτονομία μας, την αξιοπρέπεια μας και πάνω από όλα τις προοπτικές για το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Και ήδη ο αγώνας μας έχει αποφέρει τους πρώτους καρπούς. Βήμα βήμα ανακτούμε και πάλι την αξιοπιστία μας, την ισχύ μας και την αυτονομία μας, για να απαλλαγούμε από δάνειες δυνάμεις και εξαρτήσεις”.
Όπως καταλαβαίνετε, μήνυμα – μνημείο. Εδώ έχουμε γίνει ο περίγελος της Ευρώπης, ο παρίας του πλανήτη και ο πρωθυπουργός μιλά για αξιοπιστία. Μα για ποια αξιοπιστία όταν το αποτυχημένο πρώτο Μνημόνιο ακολουθεί δεύτερο και νέο δάνειο. Και πως μιλά για απαλλαγή από εξαρτήσεις όταν την περίοδο αυτή είμαστε πιο εξαρτημένοι από ποτέ;
Είναι, όμως, πάνω απ’ όλα η ώρα να δημιουργήσουμε και μία ακόμα πιο ισχυρή και ουσιαστική δημοκρατία στη χώρα μας, απελευθερώνοντας τους πολίτες και τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, εφαρμόζοντας παντού την αρχή της διαφάνειας, δημιουργώντας μια κοινωνία και ένα κράτος δικαίου, με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους τους πολίτες”.
Μα για ποιο κράτος δικαίου μπορεί να μιλά; Οταν κόβει τις συντάξεις του ΟΓΑ και του ΙΚΑ και αφήνει ασύδοτους τους φοροφυγάδες; Ετσι αντιλαμβάνεται το δίκαιο;
Η ιστορία έχει δείξει πως όταν στεκόμαστε ενωμένοι, ξεπερνώντας διαφορές και διαφωνίες, και συστρατευόμαστε στον κοινό σκοπό, κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο και καμία θυσία δεν πάει χαμένη. Είμαι βέβαιος πως η συλλογική μας προσπάθεια, θα μας οδηγήσει στη δημιουργία μιας καλύτερης και πιο ουσιαστικής δημοκρατίας που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές”.
Ρώτησε άραγε τον κόσμο αν θέλει να είναι μαζί του σ’ αυτό τον αγώνα; Διότι οι πολίτες δε θέλουν να τον ακολουθήσουν. Επίσης, για ποια ουσιαστική δημοκρατία μιλά όταν ο ίδιος έχει φέρει οικονομική δικτατορία από την οποία δύσκολα θα απαλλαγεί η χώρα;
Χρειάστηκαν επτά χρόνια για να φύγει η Χούντα των Συνταγματαρχών. Πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να απαλλαγούμε από την οικονομική Χούντα των Τροϊκανών;

Αναδημοσίευση από το www.antinews.gr

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ… Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη


 Η βάρβαρη, αντιλαϊκή και αντιαναπτυξιακή πολιτική που επενδύει στο λάθος, επιφέρει φτώχεια, απολύσεις, λουκέτα στην αγορά και ανεργία
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ» από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τα εκβιαστικά διλήμματα «Μνημόνιο ή Χρεοκοπία» και «Μεσοπρόθεσμο ή Τάνκς» είναι αυταπόδεικτα ένα τεράστιο ΛΑΘΟΣ μιας και δεν αντιμετωπίζουν τις γεννεσιουργές αιτίες που έφεραν τη χώρα μας σ’αυτή την κατάσταση.
Η επίθεση που δέχτηκαν και δέχονται οι υγιείς επιχειρήσεις από το 1981 μέχρι και σήμερα, είτε με την υψηλή φορολόγηση, είτε με άλλους τρόπους, συνετέλεσαν στην αποβιομηχάνιση της Ελλάδος και την μετεγκατάστασή τους σε άλλες βαλκανικές χώρες και μαζί με τις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην γεωργία, τις αγροτικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, διέλυσαν την παραγωγική βάση του τόπου μας, χάνοντας έτσι κάθε πλεονέκτημα έναντι άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.
Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα και τα παπαγαλάκια προσπαθούν να διαγράψουν από τη μνήμη μας τις πραγματικές αιτίες και να αποδώσουν τα λάθη, τις παραλείψεις και την εγκληματική αδιαφορία τους, στο δήθεν διογκωμένο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Έχουν βαλθεί να καταστρέψουν ή να ξεπουλήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας που παρ’ όλες τις απαξιωτικές πολιτικές που τους επιβλήθηκαν συνεχίζουν να είναι κερδοφόρες.
Εμείς επειδή δεν ξεχνούμε θα προσπαθήσουμε να φρεσκάρουμε τη μνήμη τους για όλα τα παραπάνω παραθέτοντας κάποια στοιχεία.
Σύμφωνα λοιπόν με επίσημα στοιχεία της EUROSTAT, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην τσάρος των Κυβερνήσεων Σημίτη, κ. Παπαντωνίου το 1980 το δημόσιο χρέος στη χώρα μας ήταν στο 22,9% του ΑΕΠ και παρά την άνοδό του δεν συνιστούσε ακόμη μείζον πρόβλημα, αφού παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα και η δαπάνη για την εξυπηρέτηση των τόκων ήταν μόλις το 2,1% του ΑΕΠ.
Από το 1980 όμως το δημόσιο χρέος αρχίζει να καλπάζει, φθάνοντας το 1990 στο 71,4% του ΑΕΠ, το 1995 εκτοξεύεται στο 119%, ενώ οι δαπάνες για τους τόκους εξυπηρέτησής του φθάνουν στο 13,2% του ΑΕΠ.
Στα τέλη του 2005 το δημόσιο χρέος ήταν 119,7% του ΑΕΠ και το μόνο που διέσωζε την ελληνική οικονομία ήταν ότι η παραμονή των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα περιόριζε τη δαπάνη για τόκους στο 5% του ΑΕΠ.
Η ανάλυση επίσημων στοιχείων δείχνει ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε θεαματικά από το 1980 με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των ακάλυπτων ελλειμμάτων όλων των προϋπολογισμών εξαιτίας των οποίων το κράτος άρχισε να δανείζεται τεράστια ποσά για την κάλυψη των χρεών των ΔΕΚΟ και για τις αγορές οπλικών συστημάτων και πολεμικού υλικού.
Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας πραγματοποίησαν αθρόες προσλήψεις με χρήματα που απέκτησαν όχι από την παραγωγή αλλά από δανεισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων από το 1993 έως το 2004 διογκώθηκε κατά 25% ή 120.000 άτομα (εκτός των συμβασιούχων ομήρων).
Όμως ας μην ξεγελιόμαστε, ούτε οι υπερβολικές προσλήψεις στο δημόσιο, ούτε η κάλυψη των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ αρκούν για να εξηγήσουν την εκτόξευση του δημόσιου χρέους από 22,9% το 1980, στο 119,7%, του ΑΕΠ το 2009, δηλαδή στο δεκαπλασιασμό του.
Ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους είναι το προϊόν λεηλασίας του εθνικού πλούτου από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Οι πανάκριβες αγορές οπλικών συστημάτων μέσω μεσαζόντων, οι υπερβάσεις στα δημόσια έργα, οι σκανδαλώδεις και διάτρητες συμβάσεις των ΔΕΚΟ με τους γνωστούς προμηθευτές (SIEMENS, NEOPLAN, MERCEDES κ.λ.π.), στοίχησαν δεκάδες δισεκατομμύρια που φορτώθηκαν στο δημόσιο χρέος.
Παραδείγματα όπως της SIEMENS, της GOLDMAN SACHS κ.α. δίνουν το μέγεθος της διαφθοράς, της σπατάλης και της διόγκωσης του δημόσιου χρέους που δυστυχώς ούτε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μπόρεσε να πατάξει.
Από την άλλη η σκληρή λιτότητα που επιβάλλεται στους εργαζόμενους σε συνδυασμό με την επιβολή νέων φόρων και αύξηση των παλαιών κατάντησαν να είναι τα μοναδικά «κεκτημένα» των πολλών και η χαρά των λίγων.
Μόνο το 1986 οι πραγματικές αμοιβές μειώθηκαν κατά 7,7%, το 1987 κατά 3,6%, το 1992 κατά 4,5%, το 1994 κατά 4,4% ενώ στην περίοδο 1980 – 2000 οι μέσες πραγματικές αμοιβές παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική αύξηση, ενώ σήμερα οι μειώσεις έχουν ξεπεράσει το 40%!!!
Σε όλη την περίοδο μετά το 1981 οι άμεσοι φόροι παρουσίασαν αύξηση που έφθασε το 1983 στο 57% ενώ η συμμετοχή των μισθωτών και των συνταξιούχων στο σύνολο των φόρων έφθασε το 70% το 1984 και σήμερα αυξάνεται παραπέρα μιας και “πλούσιοι” θεωρούνται και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 8.000 € το χρόνο.
Η ανεργία η οποία ήταν η χαμηλότερη πριν το 1981 στην Ε.Ε. αυξάνονταν συνεχώς και έφθασε το 12,1% το 1999. Μειώθηκε το 2009 στο 7% και σκαρφάλωσε στο 16% το 1ο τρίμηνο του 2011.
Σήμερα το δημόσιο χρέος είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα 145% του ΑΕΠ, και η πρόβλεψη του Δ.Ν.Τ. είναι ότι θα φτάσει στο 172% του ΑΕΠ το 2012, μόνο που η εξυπηρέτηση των δανείων είναι το 60% και πλέον αυτών που παράγουμε.
Το συμπέρασμα είναι τραγικό για τους εργαζόμενους. Τριάντα πέντε χρόνια λιτότητας, τριών υποτιμήσεων του εθνικού μας νομίσματος δισεκατομμυρίων εσόδων που εισέρρευσαν για έργα και ανάπτυξη και σήμερα δεν υπάρχει φως στο τούνελ, παρά μόνο πιο σκληρή λιτότητα με μείωση μισθών, πρώτη φορά μεταπολεμικά, αύξηση της φορολογίας, μείωση των συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ξεπούλημα της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ταμείων και του Δημοσίου.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αντί λοιπόν οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στην επανασύσταση της παραγωγικής βάσης και της διεύρυνσής της, αντί να φτιάξουν ένα σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα ώστε να προσελκύσουμε υγιείς επενδυτές, προσπαθούν να ξεπουλήσουν στα “ΣΑΪΝΙΑ” και σε όλους αυτούς που πλούτισαν από την διαφθορά, τις μίζες, τους κρατικοδίαιτους εργολάβους και τους εθνικούς προμηθευτές που λυμαίνονται 35 χρόνια την Ελλάδα, τις μοναδικές επιχειρήσεις που μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης.
Παράλληλα δεν βρέθηκε ούτε ένας ένοχος γι΄ αυτό το μεγάλο πάρτυ. Ούτε πολιτικός, ούτε διορισμένος Σύμβουλος, ούτε προμηθευτής, ούτε μιζαδόρος.
Δεν πήγε κανείς φυλακή!!! Γιατί;
Γιατί πολύ απλά υπάρχουν και … ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ!!!
Οι μόνοι που δεν μπορούν να προστατευθούν είναι οι απλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου που αγωνίζονται για το ψωμί και την αξιοπρέπεια των οικογενειών τους και όχι για το “παντεσπάνι” κάποιων ισχυρών.
Τα “μόνιμα” και “νόμιμα” υποζύγια του συστήματος που καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των λανθασμένων πολιτικών και των κατευθυνόμενων εντολών των μεγάλων συμφερόντων.
Όλοι αυτοί είναι το λάθος. Είναι οι δημιουργοί του προβλήματος και στρουθοκαμηλίζουν.
Ως δημιουργοί δεν μπορούν να αποτελούν τη λύση.
Σε κάθε περίπτωση, ούτε η “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ”, ούτε τα “ΤΑΝΚΣ”, ούτε τα παιδαριώδη λάθη τους, ούτε τα ΨΕΜΑΤΑ τους, δεν ανατρέπουν το αδιέξοδο στο οποίο μας έχουν οδηγήσει.
Μόνη λύση είναι η Νωπή Λαϊκή Ετυμηγορία.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Ιδιωτικοποιήσεις: Το ΠΑΣΟΚ ξεπουλούσε υπέροχα!


Γράφει ο Φώτης Μελέτης
(Αναπληρωτής Γραμματέας ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ)

Άγριο και σκανδαλώδες είναι το πλιάτσικο που οργανώνει σε βάρος της χώρας και της δημόσιας περιουσίας η μισητή κυβέρνηση Παπανδρέου η οποία παράλληλα προχωρά σε όργιο ιδιωτικοποιήσεων των κερδοφόρων και Εθνικής σημασίας ΔΕΚΟ. Για να ανοίξουν οι κυβερνώντες τον δρόμο της εκποίησης και της λεηλασίας της ΔΕΗ επιχειρείται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια συκοφάντησης των κρατικών επιχειρήσεων και των συνδικαλιστών από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Ο ρόλος τους είναι γνωστός και καταδικαστέος από το σύνολο των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας και η ώρα της ολοκληρωτικής αποκαθήλωσης τους πλησιάζει.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Ο σημερινός αποτυχημένος και επικίνδυνος Πρωθυπουργός σπρώχνει σκόπιμα και με αδίστακτο τρόπο τη πατρίδα στην απόλυτη καταστροφή και ταυτόχρονα αποφασίζει το ξεπούλημα της ΔΕΗ για να υπηρετήσει τα προσωπικά του πολιτικά σχέδια, χρησιμοποιώντας τους βουλευτές και τα στελέχη του αδύναμου πλέον ΠΑΣΟΚ ως λίπασμα για την ανέλιξη της προσωπικής πολιτικής του καριέρας σε διεθνές επίπεδο. 
Η συμμαχία των προθύμων, Τραπεζίτες, Κόμματα του Μνημονίου, διεθνείς κερδοσκοπικοί οίκοι και ντόπιοι μεγαλοεκδότες παλεύουν να μας πείσουν ότι επιθυμούν να σώσουν την χώρα εφαρμόζοντας σκληρά οικονομικά μέτρα ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι το μόνο που θέλουν να σώσουν είναι το τομάρι και τα συμφέροντα τους.
Οι απάνθρωπες και αντιλαϊκές πολιτικές του μνημονίου και του ΔΝΤ (περικοπές μισθών και συντάξεων, ανεργία, απολύσεις) δηλαδή της νέο-σοσιαλιστικής βαρβαρότητας δεν μπορούν να κάμψουν το αίσθημα της αντίδρασης και του αγώνα. Η οργή, η αγανάκτηση , ο θυμός έχει μεταβληθεί συνειδητά σε ολική αφύπνιση των εργαζομένων που βλέπουν ότι αν και έχουν χάσει μισθούς, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα επιμένουν να αντιδρούν και να αγωνίζονται δίπλα με εκείνους τους χιλιάδες ηρωικούς διαδηλωτές της πλατείας Συντάγματος.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της δημόσιας περιουσίας δεν θα μειώσει χρέη και ελλείμματα αλλά θα τα αυξήσει και θα οδηγήσει το δημοσιονομικό πρόβλημα σε παροξυσμό, όπως άλλωστε έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ας μας εξηγήσουν οι διάφοροι διαπλεκόμενοι μεγαλοεργολάβοι που ωφελήθηκαν από κάθε ιδιωτικοποίηση και συνεχίζουν να εμφανίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις σαν βάλσαμο για τα δημόσια οικονομικά, με ποιόν τρόπο μέχρι σήμερα μείωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα και περιόρισαν το χρέος; Μην περιμένετε απάντηση διότι τα στοιχεία που υπάρχουν στη παγκόσμια αγορά τους από το κόστος των αποκρατικοποιήσεων τους διαψεύδουν πανηγυρικά.
Η αλήθεια είναι πως το ελληνικό δημόσιο βγάζει στο σφυρί «το χρυσάφι της χώρας» δηλαδή τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις με τρανό παράδειγμα την μετοχοποίηση του 17% της ΔΕΗ και το σπάσιμο της σε θυγατρικές. Μοναδικός στόχος τους η διάλυση και η δωρεά τους σε ιδιώτες ψευτοεπενδυτές.
Εξ ίσου καταστρεπτικές θα είναι οι συνέπειες στις υπό ιδιωτικοποίηση εταιρείες για τις εργασιακές σχέσεις και το επίπεδο αμοιβών του προσωπικού και επίσης στα τιμολόγια τους, που θα αυξηθούν, όπως ακριβώς αυξήθηκαν σε όλους τους κλάδους που επήλθε η λεγόμενη απελευθέρωση όπως έγινε και στις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, Όσο μάλιστα το ξεπούλημα φθάνει σε υπηρεσίες ταυτισμένες με το δημόσιο συμφέρον (ενέργεια, νερό) τόσο θα είναι υπό συζήτηση και καθόλου δεδομένη η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και η πρόσβαση των πιο φτωχών στρωμάτων σε αυτά τα απαραίτητα αγαθά.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Η Κυβέρνηση του Γ.Α.Παπανδρέου έχει ήδη γραφτεί στην σύγχρονη ιστορία με μελανά γράμματα και μπορεί στο εγγύς μέλλον οι Υπουργοί της να περάσουν μέχρι και Ειδικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα που συντέλεσαν εις βάρος των πολιτών. Η κοινωνία έχει ξεσηκωθεί σε ανέλπιστο βαθμό από τον λήθαργο και ζητά την τιμωρία όσων λεηλάτησαν και έκλεψαν το δημόσιο χρήμα.
Το καλύτερο μάθημα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το Σ/Κ είναι η αυθόρμητη λειτουργία του «Κίνηματος των Αγανακτισμένων» , το οποίο χωρίς κομματικούς πάτρωνες κατόρθωσε να πρωτοπορεί τόσο στην ζύμωση του πολιτικού διάλογου όσο και στην μορφή δυναμικής των κινητοποιήσεων, δείχνοντας με απλό αλλά λυτρωτικό τρόπο τον δρόμο της σωτηρίας και της αλλαγής από την σημερινή παρακμιακής πολιτική πραγματικότητα.
Η ζωή μας αλλάζει, η χώρα αλλάζει, οι ίδιοι οι πολίτες πλέον αλλάζουν και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Απέναντι σε αυτό τον εφιάλτη χωρίς τέλος η μοναδική απάντηση είναι η ανατροπή του Μνημονίου, της πολιτικής λιτότητας και του κοινοβουλευτικού αυταρχισμού.
Η ενίσχυση της πραγματικής δημοκρατίας αποτελεί μονόδρομο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον ηθικό, πνευματικό και πολιτικό ακρωτηριασμό που επιθυμούν οι τεχνοκράτες της εξουσίας και της Τρόικας.
Μπορούμε να γίνουμε γενιά της αναγέννησης και της δημιουργίας. Το δικό μας καθήκον είναι η υπεράσπιση της μνήμης, της αλήθειας, των ιδανικών που οι προηγούμενες γενιές δεν μπόρεσαν να διαφυλάξουν
Αλήθεια σημαίνει όχι στην λήθη. Εκεί κρίνεται το μέλλον μας.

Αναδημοσίευση από το http://pasyp-deipress.blogspot.com/

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Μείωση έως και 4.400 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους και έως 15.000 για υπαλλήλους της ΔΕΗ

Η αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις σε συντάξεις και τα εφάπαξ άρχισε με την εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη, η οποία ενεργοποιεί τις σχετικές διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου, ορισμένες εκ των οποίων έχουν και αναδρομική ισχύ.
Ετσι, εκτός από τις μειώσεις στις συντάξεις, επέρχεται μείωση έως και 4.400 ευρώ στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και έως 15.000 ευρώ στο εφάπαξ των υπαλλήλων της ΔΕΗ.
Αμεσα κλείνει και το θέμα της αναμόρφωσης της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα (για τον Σεπτέμβριο) οι ανατροπές στις επικουρικές και στις αναπηρικές συντάξεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, τίθενται σε ισχύ διατάξεις του νόμου για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ειδικότερα, προβλέπεται:
1. ΕΦΑΠΑΞ: Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ ) και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από 1-1-2010 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση καταβολής, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι από 10.000 - 15.000 ευρώ αναμένεται να χάσουν οι ασφαλισμένοι της ΔΕΗ και 4.000 - 4.400 οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το βασικό επιχείρημα του υπουργείου Εργασίας είναι ότι οι αναγνωρισμένες οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) έναντι ήδη συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων είναι πάνω από 1,5 δισ. ευρώ και, αντίστοιχα, οι αναγνωρισμένες οφειλές του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ αγγίζουν τα 119,4 εκατ. Τονίζεται ότι το Ταμείο της ΔΕΗ χρωστά ακόμη το εφάπαξ σε ασφαλισμένους που έχουν βγει στη σύνταξη από τον Απρίλιο του 2010. Το μεσοσταθμικό ποσό εφάπαξ που χορηγούσε κυμαινόταν γύρω στα 85.000 - 87.000 ευρώ. Με το κούρεμα του 15%, ο μέσος όρος του έκτακτου βοηθήματος αναμένεται να πέσει στα 72.000 - 74.000 (σ.σ. χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα εφάπαξ ανάλογα με τις αποδοχές και τα χρόνια ασφάλισης).
2. Η ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) από 1-7-2011 αφορά τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων.
3. Από τις ασφαλιστικές κατηγορίες επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι πέντε πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες δύο προαιρετικές. Με την εγκύκλιο Κουκτρουμάνη ορίζεται ο τρόπος κατάταξης και μετάταξης των ασφαλισμένων του κλάδου στις ασφαλιστικές κατηγορίες της.
Ειδικότερα:
Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από πέντε έτη ασφάλισης, ως εξής:
- Από την 1η στη 2η κατηγορία ύστερα από 5 έτη ασφάλισης.
- Από τη 2η στην 3η κατηγορία ύστερα από 3 έτη ασφάλισης (8 συνολικά).
- Από την 3η στην 4η κατηγορία ύστερα από 3 έτη ασφάλισης (11 συνολικά).
- Από την 4η στην 5η κατηγορία ύστερα από 3 έτη ασφάλισης (14 συνολικά).
Αναδημοσίευση από το www.tanea.gr

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ή ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΔΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι :

Περήφανοι απεργοί και αγωνιστές της ζωής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητα και την αυταπάρνηση που δώσατε τις ημέρες του απεργιακού αγώνα για τη σωτηρία της ΔΕΗ ασχέτως αποτελέσματος, άλλωστε κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, όλοι μας ο καθένας από την πλευρά του έκανε το καθήκον του.
Ο αγώνας τελείωσε, ο επαίσχυντος νόμος δυστυχώς πέρασε όπως τον ήθελε η Κυβέρνηση και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχει και τι επιπτώσεις έχει στη ζωή μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε, παραθέτοντας παρακάτω τα βασικά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου και του Εφαρμοστικού Νόμου (ν. 3985 και 3986 αντίστοιχα), ενός Νόμου που είναι αποτέλεσμα εκβιαστικών πρακτικών και Κυβερνητικής αυθαιρεσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτό το Σοσιαλιστικό Έκτρωμα περιέχει τα παρακάτω μέτρα :
1.      Ν. 3985.  σελ. 3218, 3221, 3225, 3229, 3230 και στην Αιτιολογική έκθεση : σελ. 117, 118
Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Πώληση του 17% των μετοχών της ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της. Ταφόπλακα στο Ασφαλιστικό μας με την εφεξής  πλέον χρηματοδότηση από τον Κρ. Προϋπολογισμό των 600 εκ. ευρώ. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τη θα συμβεί με τις συντάξεις μας , το εφάπαξ και την υγ. περίθαλψη. Τι έγινε άραγε εκείνο το περίφημο εφεξής του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 που για κάποιους καταργήθηκε και πανηγύριζαν ;        
2.      Ν. 3986.  Άρθρο 1,  παρ. 1,5,7 . Άρθρο 4 και Άρθρο 9 παρ. 1.                         Δημιουργείται το πανίσχυρο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Στο Ταμείο αυτό μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία των ΔΕΚΟ που είναι για αποκρατικοποίηση (βλέπε ΔΕΗ ), από τη στιγμή που μεταβιβάζονται στο Ταμείο αυτό είναι υπεύθυνο για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ και δεν επιστρέφεται ποτέ στο Δημόσιο ότι μεταβιβάστηκε. Τον έλεγχο του Ταμείου τυπικά τον έχει το Ελληνικό Δημόσιο, επί της ουσίας το διοικεί το πανίσχυρο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που ελέγχεται από την Τρόικα.
Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων οι μετοχές περιέχονται στο Ταμείο, αυτό έχει το δικαίωμα να αλλάζει τα καταστατικά των εταιριών χωρίς την έγκριση του Δημοσίου. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το Ταμείο για το εργασιακό και ασφαλιστικό μας μέλλον και το που οδηγείται η ΔΕΗ μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για την πώλησή της.
3.      Ν. 3986.  Άρθρο 27, παρ. 2, 4δδ, 5, 6ι, 8.
Μειώνεται το αφορολόγητο εισόδημα στις 8.000€ για τους άγαμους, στις 10.000€ για τους έχοντες ένα τέκνο και στις 12.000€ για τους έχοντες δυο τέκνα, με την επιπλέον επιβάρυνση στους μισθούς μας να είναι άμεση και να κυμαίνεται από 400€ έως 720€ αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση.  Κατά τα άλλα δεν μειώνουμε τους μισθούς.
Καταργείτε το μπόνους των αποδείξεων και απαιτείται να προσκομισθούν αποδείξεις δαπανών που αντιστοιχούν στου 25% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος, διαφορετικά εάν το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού επιβάλετε φόρος με συντελεστή 10%.
Μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης φόρου στο 10% για τις πάσης φύσεως δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000€.
Καταργείτε η έκπτωση από τον φόρο  των στεγαστικών δανείων που έγιναν από το 1999 και μετά και μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης για τα προηγούμενα χρόνια.
Όλα έχουν ισχύ  για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2011.
4.     Ν. 3986.  Άρθρο 28, παρ. 1γ.
Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για όλους και κυρίως των αυτοκινήτων,  (π.χ. ένα Ι.Χ. 1400 κ.ε. έχει αντικειμενική δαπάνη 5.200€ και πολλαπλάσια για μεγαλύτερα κυβικά.
5.        Ν.3986.  Άρθρο 29, παρ. 1,2,3 α, β, γ ,δ.  4 α, β.  5 α .
Επιβάλετε εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φυσικά πρόσωπα (κεφαλικός φόρος) με τα ακόλουθα ποσοστά παρακράτησης : από 12.000€ - 20.000€  1% επί του συνολικού εισοδήματος, π.χ. για ποσό 15.000€ η έκτατη εισφορά είναι 150€ γιατί υπολογίζεται από το 1€ και όχι από 12.000€ όπου έχει οροθετηθεί για να μην πληρώνουν εισφορά οι κάτω των 12.000€ φορολογούμενοι. ( Μία ακόμη απάτη της «σοσιαλιστικής Κυβέρνησης – Βαρβαρότητας). Για ποσό από 20.001€ - 50.000€ ο συντελεστής είναι 2% επί του συνολικού ποσού. Π.χ. για εισόδημα 40.000€ η εισφορά που θα πληρώσουμε είναι 800€. Για ποσά από 50.001€ - 100.000€ ο συντελεστής είναι 3% επί του συνολικού εισοδήματος. Από 100.001€ και πάνω η εισφορά είναι 4% επί του συνολικού εισοδήματος. Η εισφορά βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ και εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, όπου η δόση μπορεί να είναι 6 ισόποσες μηνιαίος, αλλά όχι μικρότερη των 300€.
6.        Ν. 3986.  Άρθρο 30, παρ. 2 α .
Έκτακτη εισφορά σε αυτοκίνητα από 1929 κ.ε. που ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.
7.       Ν. 3986.  Άρθρο 33. παρ. 1, 2 .
Μειώνεται η συνολική αξία του ακινήτου στις 200.000€ από 400.000€, όπου επιβάλετε φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά όποιος έχει ένα σπίτι πληρώνει νέο κεφαλικό φόρο, προφανώς αυτό εντάσσεται στην «αναπτυξιακή» πολιτική της Κυβέρνησης. Έχει ισχύ από 1/1/2011.
8.       Ν. 3986.  Άρθρο 34.
Επιβάλετε φόρος κατανάλωσης στα ανθρακούχα νερά, στους χυμούς και στα ζαχαρώδη είδη. Επίσης αυξάνεται από 1-9-2001 ο ΦΠΑ σε  όλα τα είδη εστίασης από 13% στο 23%.
9.        Ν. 3986  Άρθρο 35. παρ. 1 α .
Αύξηση των τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. που έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31-10-2010 σε ποσοστό 10%. Μετά την ημερομηνία αυτή αυξάνεται με βάση τους ρύπους.
10.      Ν. 3986.  Άρθρο 36. παρ. 1, 2 α, 8 α .
Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο και πλήρης εξομοίωση στο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης από 30-9-2013.
11.      Ν. 3986.  Άρθρο 37. παρ. 2, 7.
Η αναλογία στις προσλήψεις γίνονται 1 : 10 . Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ΔΕΗ, παρά τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια της Διοίκησης.
Μισθωτή εφεδρεία για το πλεονάζον προσωπικό των ΔΕΚΟ, με το 60% του βασικού μισθού για ένα χρόνο και μετά απόλυση (με βάση την επιστολή του ΥΠΟΙΚ ως αναντιστοιχία του ν.3899/10). Άμεσος κίνδυνος για τις θέσης εργασίας μας.
12.      Ν. 3986  Άρθρο 38. παρ.2 α,β .
Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% σε  όλες της ΔΕΚΟ για την ανεργία και εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ, όπου ο Υπουργός Οικον. και Εργασίας θα ρυθμίσουν το πώς θα γίνει αυτό. Μιλάμε για νέα μείωση μισθού συν των άλλων που έχουν προηγηθεί παραπάνω.

13.      Ν. 3986. Άρθρο 44. παρ. 5 α, 6ι, 9, 10, 11 α,β,γ,δ. 13 β,γ,δ.
Από 1-1-2010 μειώνεται κατά 15% το εφάπαξ μας. Το ποσό της σύνταξης για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων, το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων τους.
Από 1-8-2011 αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5% σε εργαζόμενο και εργοδότη ανεξάρτητα του χρόνου ασφάλισής τους. Άλλη μια μείωση μισθού.
Από 1-8-2011 αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κράτησης του ΛΑΦΚΑ για τις συντάξεις σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα, σύμφωνα με το ν. 3863/2010.
Για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών παρακρατείτε επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής :
α). Για συντάξεις από 1700,01€ - 2300€ ποσοστό 6%. β). Για συντάξεις από 2300,01€ - 2900€ ποσοστό 8% και γ). Για συντάξεις 2900,01€ και άνω ποσοστό 10%. Οι κρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της εισφορά αλληλεγγύης. Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή λόγω αναπηρίας ή λόγω ότι είναι θύμα τρομοκρατικών ενεργειών. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα της συμπλήρωσης του 60ού έτους ηλικίας.
Παρακρατείτε ειδική εισφορά και στις επικουρικές συνάξεις ως εξής :
α). Για συντάξεις από 300,01€ - 350€ ποσοστό 3%. β). Για συντάξεις από 350,01€ - 400€ ποσοστό 4%. γ). Για συντάξεις από 400,01€ - 450€ ποσοστό 5%. δ). Για συντάξεις από 450,01€ - 500€ ποσοστό 6%. ε). Για συντάξεις από 500,01€ - 550€ ποσοστό 7%. στ). Για συντάξεις από 550,01€ - 600€ ποσοστό 8%. ζ). Για συντάξεις από 600,01€ - 650€ ποσοστό 9%. η). Για συντάξεις από 650,01€ και άνω, ποσοστό 10%. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να είναι κάτω των 300€.
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ακόμη και για τους εθελοτυφλούντες που οδηγείτε η ΔΕΗ και κατ΄ επέκταση οι μισθοί μας, η ασφάλειά μας, η σύνταξή μας, η υγεία μας, το εφάπαξ και το κυριότερο η δουλεία μας η οποία κινδυνεύει να μην υπάρχει στο μέλλον.
    Όλα αυτά περικλείει ο ληστρικός αυτός νόμος – τρόμος που μας επέβαλε η αγαστή συνεργασία Κυβέρνησης – Διεθνών Τοκογλύφων με τη σύμπραξη γελωτοποιών βουλευτών και διαπλεκόμενων εκδοτών, όπου οδηγούν το λαό στην φτώχια και την εξαθλίωση για πολλά χρόνια, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους.

Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ
 

ΔΕΗ: Οικονομικότερη για μικρούς καταναλωτές

Οικονομικότερα παραμένουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για χαμηλές καταναλώσεις ηλεκτρισμού ως τις 800 Κwh το τετράμηνο, αλλά από εκεί και πάνω, στις υψηλότερες καταναλώσεις, οι χρεώσεις των δύο ιδιωτικών εταιρειών, που είναι οι βασικοί ανταγωνιστές της, γίνονται αρκετά ελκυστικές και σε πολλές περιπτώσεις φθηνότερες.
Αυτό προκύπτει από τους συγκριτικούς πίνακες που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με τις χρεώσεις τριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ, της Aegean Power και της Energa Power Trading ανάλογα με τον αριθμό των κιλοβατωρών το τετράμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ για κατανάλωση 800 Κwh το τετράμηνο χρεώνει 70,98 ευρώ στο μονοφασικό ρεύμα και 78, 45 ευρώ στο τριφασικό, ενώ το φθηνότερο πακέτο της Αegean Power κοστίζει 101,51 ευρώ το τετράμηνο (Αegean 1.000) και της Εnerga 122,67 ευρώ (Εnerga Standard).
Χρεώσεις
Για καταναλώσεις 1.100 kWh το τετράμηνο, η ΔΕΗ χρεώνει 120,56 ευρώ στο μονοφασικό και 132,45 ευρώ στο τριφασικό, ενώ το φθηνότερο της Aegean, το «1.000», είναι στα 121,05 ευρώ και της Εnerga 118,67 ευρώ (Εnerga 900). Στις 1.800 Kwh το τετράμηνο η χρέωση της ΔΕΗ ανεβαίνει στα 209,11 ευρώ στο μονοφασικό και στα 225,78 ευρώ στο τριφασικό ρεύμα, ενώ το πακέτο «Αegean 1.700» χρεώνει 202,41 ευρώ το τετράμηνο και το «Energa 1.400» 196 ευρώ στο τετράμηνο. Στις 2.000 Kwh το τετράμηνο η ΔΕΗ χρεώνει στο μονοφασικό 231,95 ευρώ και στο τριφασικό 248,62 ευρώ, ενώ το Aegean 1.700 κοστίζει 288,90 ευρώ και το «Energa 900» χρεώνει 261,33 ευρώ.
Για 3.000 Kwh το τετράμηνο στη ΔΕΗ κοστίζει 433,90 ευρώ το μονοφασικό και 450,57 ευρώ το τριφασικό, ενώ το «Aegean 3.600» χρεώνει 485,85 ευρώ και το «Energa 900» χρεώνει 406,33 ευρώ. Ας σημειωθεί ότι οι τιμές των πακέτων περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των φόρων (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ) και των χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
Οδηγίες
Η ΡΑΕ στις οδηγίες της προς τους οικιακούς καταναλωτές προτρέπει να ελέγξουν τους εκκαθαριστικούς τους λογαριασμούς για να διαπιστώσουν το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε κιλοβατώρες (Κwh). Iδανικά χρειάζονται τουλάχιστον τρεις εκκαθαριστικοί λογαριασμοί για να διαμορφωθεί μία σωστή εικόνα, λόγω των εποχικών διακυμάνσεων στην κατανάλωση ηλεκτρισμού.
Ο καλύτερος τρόπος για την επιλογή προμηθευτή είναι οι υπολογισμοί να γίνουν με βάση την ετήσια κατανάλωση. Ακόμα και αν ένα πακέτο φαίνεται ακριβότερο για ένα τετράμηνο, η ωφέλεια του καταναλωτή από την εφαρμογή του πακέτου τα δύο άλλα τετράμηνα ενδεχομένως να υπερκαλύπτει την ακριβότερη χρέωση του πρώτου τετραμήνου.

Αναδημοσίευση από το http://www.rae.gr/

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Στρατηγικός επενδυτής και πώληση θυγατρικών εταιριών

Στην υιοθέτηση μιας συνδυαστικής λύσης η οποία θα περιλαμβάνει εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και πώληση θυγατρικών εταιριών προσανατολίζεται η κυβέρνηση όσον αφορά την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ.Παπακωνσταντίνου χθες κατά την συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
«Μόνα τους τα σουάπς δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, για αυτό το υπουργείο προσανατολίζεται σε μία συνδυαστική λύση με την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και πώληση θυγατρικών εταιρειών», υπογράμμισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ενώ παράλληλα απέκλεισε την πώληση μέσω Χρηματιστηρίου.
«Η πώληση μέσω Χρηματιστηρίου δεν είναι η καλύτερη επιλογή στην τρέχουσα συγκυρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι άμεση, καθώς πρώτα πρέπει να διασφαλιστούν σειρά πραγμάτων, τόσο ως προς την υλοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας βάσει του μεσοπρόθεσμου προγράμματος όσο και στο να εξακολουθήσει να έχει μια ισχυρή επιχείρηση σε ένα νέο περιβάλλον με όρους καθαρούς.
Πρόσθεσε δε, ότι η συζήτηση για τους λιγνίτες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε εξέλιξη και η διαπραγμάτευση αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο βήμα, διαβεβαίωσε ότι όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του υπουργείου έχουν σχεδιαστεί με καθαρά αναπτυξιακές προοπτικές χωρίς όμως εκπτώσεις στο περιβάλλον και προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν, η ρύθμιση για τα αυθαίρετα και η απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η συζήτηση για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας.
«Προτεραιότητά μας είναι να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονταν στο υπουργείο. Το ΥΠΕΚΑ ανέλαβε με γρήγορους ρυθμούς να φέρει ανάπτυξη. Η αναγκαία, απολύτως δημοσιονομική πολιτική ακόμα και δύσκολη ή σκληρή πρέπει να συνδέεται με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας», συμπλήρωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Ακόμα, ο κ. Παπακωσταντίνου έδωσε έμφαση στην ρύθμιση για την ΡΑΕ τονίζοντας ότι «με την αναβάθμιση της αποκτούμε μια από τις πιο Ανεξάρτητες και δυνατές Αρχές στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και ο ρόλος της Βουλής ως προς τον έλεγχό της γιατί δεν μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα».

Τι υποστήριξαν τα κόμματα

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν κάθετα αντίθετοι με τις νέες ρυθμίσεις ενώ ο ΛΑΟΣ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.
Από την πλευρά της ΝΔ, τόσο ο εισηγητής του κόμματος Σταύρος Καλαφάτης όσο και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Χατζηδάκης υποστήριξαν ότι «το νομοσχέδιο αποτυπώνει μια καθυστερημένη προσγείωση της κυβέρνησης στην πραγματικότητα» και δήλωσαν ότι θα στηρίξουν κάθε θετική ρύθμιση χωρίς μικροψυχία.
Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για δειλές και εσφαλμένες επιλογές της κυβέρνησης ενώ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, θετικές τις ρυθμίσεις για τους υδρογονάνθρακες, τον διαχωρισμό ΔΕΠΑ -ΔΕΣΦΑ και τις απαλλοτριώσεις για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Παράλληλα εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κόμματός του για την παράταση λειτουργίας των λατομείων αλλά και για την υπερβολική εξουσιοδότηση, όπως είπε, της ΡΑΕ που κινδυνεύει να αντικαταστήσει τους υπουργούς.
Ο εισηγητής του ΚΚΕ Ιωάννης Ζιώγας υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση των διεθνών ομίλων να εισέλθουν στην ελληνική αγορά και εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα τους σε βάρος των καταναλωτών.
Ο εισηγητής του ΛΑΟΣ Αλέκος Χρυσανθακόπουλος επεσήμανε ότι «ο χώρος της ενέργειας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας της χώρας μας ενώπιον της κρίσης» ενώ αμφισβήτησε τα οφέλη από την κατάτμηση της ΔΕΗ.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη υποστήριξε ότι στο νέο μοντέλο διαχείρισης της ενέργειας πέρα από το ότι δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική δικλείδα για το περιβάλλον είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ανισότητες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τις αυξήσεις των τιμολογίων του ρεύματος.

Από το http://www.energypress.gr/

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ AΠΟ ΤΗ ΔΑΚΕ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ

Κύριε Γενικέ  Παραγωγής

Ποια είναι τελικά τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της επιχείρησης;

Μήπως λαμβάνονται υπόψη η κομματική τους ταυτότητα και όχι η προσφορά τους στην επιχείρηση; Μιας προσφοράς 30 ετών  ήθους και εργατικότητας.

Αναφερόμαστε στην απρόσμενη μετάθεση του Συναδέλφου Μηχανικού στον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ.
Κερασίδη Φώτη.

Γιατί κύριε Γενικέ σε μια νύχτα καρατομήθηκε ο συγκεκριμένος Μηχανικός;

Αυτοί που κάποτε κατηγορούσαν την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για τέτοιες τακτικές ακριβώς με τον ίδιο τρόπο  λειτουργούν σήμερα.

Τι πιέσεις τελικά ασκήθηκαν  και από ποιους  και γιατί υποχωρήσατε;

Γνωρίζουμε ότι συνδικαλιστικά στελέχη και όχι μόνο από το βαθύ ΠΑΣΟΚ πίεσαν για να γίνει αυτή η μετάθεση εξυπηρετώντας προσωπικές του φιλοδοξίες ίσως και αντιπάθειες προς τον συγκεκριμένο Συνάδελφο. Αυτή είναι τελικά η συναδελφική αλληλεγγύη που ευαγγελίζονται στην ΠΑΣΚΕ;

Εμείς  Κύριε  Γενικέ πιστεύουμε πλέον  ότι η δίωξη είναι κομματική . Σε ορισμένους  δεν άρεσε η λειτουργία του Τομεάρχη  γιατί ενδεχομένως τους χαλούσε τα σχέδια.

Αυτή λοιπόν είναι η αξιοκρατία  που επικαλείται ο κ. Παπανδρέου;

Τελικά το Βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ λειτουργεί .Η κοινωνία όμως σε λίγο θα τους κρίνει για την πολιτική τους .

Εμείς σαν ΔΑΚΕ πρωτοβαθμίου σωματείου καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή.

Επιθυμούμε να λάβουν γνώση τα θεσμικά και κομματικά όργανα της παράταξης μας και της κομματικής οργάνωσης μας.

Το κριτήριο της προσφοράς μειονεκτεί τελικά έναντι των κομματικών πιέσεων.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!              

Κοινοποίηση:
-ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
-ΔΑΚΕ  ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
-ΔΑΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
-ΝΟΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
-ΔΑΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΕ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ             Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ.
         ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                       ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΑΚΕ:Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την ισοπέδωση των κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Δήλωση
του Γεν. Γραμματέα ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη
με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την ισοπέδωση των κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας με τη δημιουργία της νέας «μνημονιακής» λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Με μοναδικό κριτήριο τη δέσμευση πως αυτή δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 10% του συνόλου των εργαζομένων και χωρίς να υπολογίζει τις σχετικές αποφάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, προχωρά σε ένα άνευ προηγουμένου αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό «μαγείρεμα».
Μετά τις οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και επιδόματα, μετά τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό και την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η πολιτική της μετατροπής της Ελλάδας σε χώρα φθηνού εργασιακού κόστους στοχοποιεί ακόμη και τις πιο επικίνδυνες εργασίες.
Την ώρα που δημοσιεύονται συνεχώς διεθνείς επιστημονικές μελέτες για νέους επαγγελματικούς κινδύνους, ασθένειες αλλά και άλλες αιτίες πρώιμης φθοράς της υγείας των εργαζομένων σε μια σειρά από κλάδους, εργασιακούς χώρους και ειδικότητες, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό το ευαίσθητο ζήτημα με μια στυγνή αριθμοκεντρική και κοινωνικά ανάλγητη λογική. Η νέα λίστα των ΒΑΕ αποκλείει περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους από το ειδικό αυτό καθεστώς, αν λάβει κανείς υπόψη του και την τεράστια ανεργία που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή σε πολλά από τα επαγγέλματα που θα αποχαρακτηριστούν.
Ο θεσμός των ΒΑΕ δεν είναι κοινωνικό ευεργέτημα ή προνόμιο, αντίθετα αποτελεί την ελάχιστη ασφαλιστική συμβολή για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Οι ασάφειες του Υπουργείου Εργασίας μαρτυρούν τη συμπαιγνία και τις μεθοδεύσεις που ακολουθούνται σε ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. 
Μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση των συντάξεων, στοχεύουν τώρα στην ουσιαστική κατάργηση κάθε ειδικής ασφαλιστικής προστασίας.
Η κοινωνική αντίδραση οξύνεται μέρα με τη μέρα, όλες αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να μείνουν στα χαρτιά, στα συρτάρια των υπουργών και των επιτηρητών τους.
Καλούμε τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Μοιραστείτε με άλλους χρήστες ή κοινότητες:

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ:Η ΔΕΗ επιλέγεται να θυσιαστεί ως σύγχρονη Ιφιγένεια

Μετά τον μεγαλειώδη αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ έγινε κοινώς παραδεκτό ότι η ΔΕΗ είναι και πρέπει να αντιμετωπισθεί   ως εξαιρετική περίπτωση ΔΕΚΟ η οποία εμπεριέχει μέγιστη εθνική  περιουσία, διασφαλίζει την επάρκεια Η.Ρ. και παρέχει σοβαρές υπηρεσίες.
    Δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού και του νέου υπουργού οικονομικών δόθηκαν από του βήματος της βουλής δεσμεύσεις ότι για την ΔΕΗ θα γίνει ξεχωριστή διαδικασία συζήτησης και ότι κάθε επιλογή θα λάβει σοβαρά υπόψη της, όλες τις παραμέτρους του ζητήματος.
   Δυστυχώς όμως για μία φορά ακόμη παρακολουθούμε βιαστικές δηλώσεις και της διοίκησης της ΔΕΗ που αποκαλύπτουν προθέσεις και μας ανησυχούν ιδιαίτερα.
   Η επεξεργασία σεναρίων πώλησης μονάδων από το ΥΠΕΚΑ όπως παρουσιάζεται από τα Μ.Μ.Ε. έχει ως μοναδικό στόχο την γρήγορη εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων στα οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
   Η ΔΕΗ επιλέγεται να θυσιαστεί ως σύγχρονη Ιφιγένεια με την ομόφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ τον οποίο αντί να υπερασπισθεί τον αναπτυξιακό της ρόλο επιλέγει να ξεπουλά ορυχεία και σταθμούς για πενταροδεκάρες λειτουργώντας ως παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών.
   Αλήθεια ας μας απαντήσουν οι τεχνοκράτες "τζιτζιφιόγκοι" κατά τον
   κ. Ρέππα σύμβουλοι του ΥΠΕΚΑ.  
   ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ;
   ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ;
   ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ; ...όταν πρέπει αντίστοιχα να συνυπολογίσει κανείς
Το κόστος των παραχωρημένων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων   
Το κόστος των παραχωρημένων αδειών κατασκευής λειτουργίας και περιβαλλοντικών όρων 
Το κόστος του υδάτινου δυναμικού και των παρόχθιων εκτάσεων.
  Ποιοι τεχνοκράτες και με ποια διαδικασία θα συνυπολογίσουν αυτές τις αξίες ;
 Ποιος εκπρόσωπος αυτοδιοίκησης θα συμφωνήσει στο ξεπούλημα του τόπου του.
 Ποιος Έλληνας υπουργός ή διοικητής της ΔΕΗ θα βάλει την υπογραφή του κάτω από τέτοια σύμβαση πωλητής;
 Ας το καταλάβουν καλά.
 Στην συνείδηση όλων των ελλήνων η ΔΕΗ έχει καταγραφεί ως < εθνικός θησαυρός> όπως την αποκάλεσε ο τ. υπουργός οικονομίας κ. Χριστοδουλάκης.
   Η ιστορία θα καταγράψει αρνητικά ως εθνικούς μειοδότες όσους θα ξεπουλήσουν την ΔΕΗ.
  Η Διοίκηση της ΔΕΗ οφείλει να υπερασπίσει την αξία της αναδεικνύοντας και προβάλλοντας πραγματικά όλα τα τεχνο-οικονομικά στοιχεία και την αξία των παγίων έτσι ώστε να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός τι είναι η ΔΕΗ, και τι πουλάνε.
Αυτός είναι ο ρόλος της αλλιώς ας παραιτηθεί, όπως είχε πει κατά το παρελθόν .
   Αλήθεια , τι άποψη έχουν οι μέτοχοι ; θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε .
   Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα σενάρια αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα βλάψουν άμεσα,
   Τους πελάτες – καταναλωτές γιατί θα υπεραυξηθεί η τιμής της KW ώρας.
   Τους εργαζόμενους γιατί θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας και θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις.
   Την εθνική οικονομία γιατί θα χαθεί από το ελληνικό δημόσιο η μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική της ενέργειας.
         Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα υπερασπίσει τις θέσεις της ενάντια στην ιδιωτικοποίηση με νέους αγώνες.
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ
   Η υπεράσπιση της εθνικής περιουσίας και της ασφάλειας της τροφοδοσίας είναι υψηλό καθήκον.

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Φθηνότερο στην Ε.Ε. το ρεύμα της ΔΕΗ

Φτηνότερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πληρώνουν οι Ελληνες καταναλωτές την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat.
Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες αφορούν το δεύτερο 6μηνο του 2010 και κατατάσσουν τη χώρα μας στην πέμπτη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρότι τη διετία 2009-2010 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 17% (σ.σ. η τρίτη υψηλότερη αύξηση στην Ευρώπη).

Στην έκθεση ωστόσο δεν περιλαμβάνεται το τελευταίο κύμα αυξήσεων που έγινε στην αρχή του 2011 και το οποίο ήταν πάνω από 13% για τα νοικοκυριά με κατανάλωση μέχρι 800 κιλοβατώρες. Εντούτοις, ακόμη και αν συνυπολογιστεί η αύξηση, η χώρα μας παραμένει μεταξύ των πιο φτηνών στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα για την οικιακή κατανάλωση διαμορφωνόταν στο τέλος του 2010 σε 0,121 ευρώ, περίπου 30% φτηνότερα, έναντι των 0,171 ευρώ/kwh που είναι η τιμή στις 16 χώρες της ευρωζώνης, πλην Εσθονίας, και των 0,179 ευρώ στις 27 χώρες της Ε.Ε.

Φθηνότερες χώρες από την Ελλάδα είναι η Βουλγαρία (0,083 ευρώ/kWh), η Εσθονία (0,1 ευρώ/kWh), η Λετονία (0,105 ευρώ/kWh), και η Ρουμανία (0,105 ευρώ/kWh). Χώρες δηλαδή οι οποίες ευνοούνται ως προς τις τιμές της ενέργειας από την αξιοποίηση πυρηνικών εργοστασίων, ή από την εκτεταμένη χρήση λιγνίτη.

Ακριβότερη η Δανία

Αντίθετα, την ακριβότερη τιμή ανά κιλοβατώρα έχει η Δανία, όπου η κιλοβατώρα φτάνει τα 0,271 ευρώ. Αυτό συμβαίνει επειδή το 55,7% της τιμής αντιστοιχεί σε φόρους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Γερμανία, όπου οι καταναλωτές πληρώνουν 0,244 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με το 43,8% της τιμής να είναι φόροι.

Η χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι κύριο καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα είναι ο «φτηνός», αλλά «βρόμικος», λιγνίτης, και σε σημαντικό βαθμό τα υδροηλεκτρικά, όσο και επειδή σημαντικό μέρος των οικιακών τιμολογίων ρυθμίζονταν εδώ και χρόνια από το κράτος, με γνώμονα την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των εύπορων καταναλωτών, προς όφελος των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων.

Τα επόμενα χρόνια ωστόσο η κατάσταση αυτή θα αλλάξει, καθώς στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού κριτήριο θα είναι να υπάρχει κέρδος για τους παρόχους ηλεκτρισμού από κάθε κατηγορία κατανάλωσης, ενώ και ο φτηνός σήμερα λιγνίτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος της αγοράς ρύπων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί πρέπει να εξασφαλίσουν δικαιώματα για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα που θα εκπέμπουν από το 2013 και το κόστος αυτό προβλέπεται να μετακυλισθεί στα τιμολόγια.

Αναδημοσίευση από το www.enet.gr

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Η Ελλάδα δεν του μοιάζει!!!

Ο ΓΑΠ δήλωσε  ότι αυτοί που αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική είναι οι βολεμένοι…..
Δεν έχει ο άνθρωπος επαφή με το περιβάλλον….
Δεν έχει τελειωμό η ύβρις του προς τους Έλληνες….
Δεν έχει όριο η ασυναρτησία του…
Δεν έχει λογική ή σύνταξη του λόγου του….
Δεν ξέρει καλά ούτε τα Ελληνικά ο κακομοίρης…
Δεν έχει σταματημό η παραφροσύνη του…
Δεν έχει τέλος η φαυλότητά του…
Δεν έχει λογική σκέψη στο «νιονιό» του…
Δεν υποφέρεται η θρασυδειλία του …
Δεν αντέχεται η παρωδία του…
Δεν καταλαβαίνει τα λάθη του…
Δεν τον νοιάζει αν αργοπεθαίνουμε…
Δεν τον ενδιαφέρει που μας έκλεψε την ελπίδα…
Δεν μένει ξάγρυπνος επειδή χρωστάει στις τράπεζες…
Δεν αγχώνεται για το πώς θα ζήσει η οικογένειά του…
Δεν του καίγεται καρφί που εμείς τον πληρώνουμε…
Δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του…
Δεν του αρκεί να μας τρομοκρατεί με ψευτοδιλήμματα…
Δεν του αρκεί να μας τρομοκρατεί με ψευτομέτρα…
Δεν τον νοιάζει η Ελλάδα…
Δεν τον ενδιαφέρουν οι Έλληνες…
Δεν έχει αξίες στην ζωή του..
Δεν έχει τα ιδανικά των Ελλήνων…
Δεν θέλει να σώσει την Ελλάδα…
Δεν του ανήκει η Ελλάδα…
Δεν θέλει να καταλάβει…
Δεν θέλει το καλό μας…
Δεν θέλει να είμαστε αξιοπρεπείς…
Δεν του καίγεται καρφί που μας καταστρέφει…
Δεν τον νοιάζει που μας λέει ψέματα…
Δεν τον ενδιαφέρει που καταλαβαίνουμε ότι λέει ψέματα…
Δεν τον νοιάζει τίποτα για μας…
Δεν τον νοιάζει που θα φύγει…
Η Ελλάδα δεν του μοιάζει….

Μα εμένα αυτό με νοιάζει…
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

«Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Το τελευταίο διάστημα είδαμε να εξελίσσονται καταστάσεις να ξεδιπλώνονται πολιτικές πέρα από κάθε φαντασία. Στηριχθήκαμε σε καθαρές σκέψεις, προσδιορίσαμε τις κόκκινες γραμμές, εντοπίσαμε τα λάθη και τις παραλείψεις μας, ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ.
Δώσαμε μια μάχη υπεύθυνη καταδεικνύοντας την ορθότητα των θέσεων μας.
Χαμένες μάχες όμως είναι αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ. Χαμένες υποθέσεις και μάχες είναι αυτές που υποδουλώνουν την ελεύθερη σκέψη και άποψη, αυτές που συντρίβουν τη φωνή μας. Η αντίσταση ήταν αλλά και είναι πράξη ευθύνης. Ευθύνη απέναντι σε μας και τα παιδιά μας, ευθύνη απέναντι στη κοινωνία και στις νέες γενιές.
Η ΔΕΗ είναι υπόθεση όλων μας. Στο «μεσοπρόθεσμο» προσπάθησαν να την απαξιώσουν ας μην τους αφήσουμε να την συντρίψουν. Οι εξελίξεις είναι γρήγορες. Το ασφαλιστικό θα το πολεμήσουμε και ΝΟΜΙΚΑ και θα αναδείξουμε ότι το 51% των μετοχών της ΔΕΗ δεν ανήκει στο κράτος (που το πουλάνε) αλλά στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Μια διαδικασία αποτροπής επενδυτών αλλά και μια ουσιαστική παρέμβαση που έχει να κάνει με το ασφαλιστικό μας φορέα. Το κράτος δικαίου δεν εξανεμίζεται σε μερικές σελίδες νόμου, ούτε από την αυθαιρεσία κάποιας κυβέρνησης. Χρειάζεται απλά και ξεκάθαρα ψυχραιμία, στόχευση, επιμονή και αγώνας.
Συζητάνε τώρα για πώληση μονάδων παραγωγής.
Η περιουσία μας, η περιουσία του Έλληνα πολίτη, ο ορυκτός πλούτος της χώρας δεν μπορεί να πουληθεί. Τον φραγμό καλούμαστε να τον επωμισθούμε. Την εμπορία δεν μπορούμε να την αφήσουμε να συρρικνώνεται γιατί κάποιοι αποφάσισαν αυθαίρετα να μην επιτρέπουν στην ΔΕΗ να είναι ανταγωνιστική.
Το σχέδιο το γνωρίζουμε και θα το παλέψουμε στους δρόμους και στα δικαστήρια.
Φίλες και Φίλοι
Το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να σφυρηλατήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας . Να βάλουμε σύντομα στέρεες βάσεις και ενωμένοι να αντισταθούμε. Τα μέτωπα είναι εσκεμμένα πολλά θα τα ονοματίσουμε (ΚΚΠ/ΔΕΗ, εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις, πώληση μονάδων, εμπορία, διανομή, μεταφορά, ασφαλιστικό) & θα στηρίξουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας σε μάχες χωρίς τέλος.
Καλούμαστε να στηρίξουμε ένα κοινωνικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, καλούμαστε να υπερασπιστούμε τη νοημοσύνη μας, να υπερβούμε και να μείνουμε όρθιοι.
Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λυγίσει. Είναι ένας συνεχώς αγώνας με ελεγχόμενα αποτελέσματα αλλά ένας αγώνας με όραμα και άποψη για το μέλλον που δικαιούμαστε για τις αξίες που μας προσδιορίζουν ως «ελεύθερους Έλληνες».
 
Καλή δύναμη.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΚΟΛΛΑΤΟΣ