Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Μπλόκο του Νομικού Συμβουλίου σε όσους σκέφτονται να πληρώνουν μόνο την ΔΕΗ στο ΤΠΚΔ!

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΔΕΝ μπορεί να δέχεται καταθέσεις για οφειλές προς τη ΔΕΗ χωρίς το ειδικό τέλος ακινήτων, έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ύστερα από σχετικό ερώτημα που απηύθυνε το Ταμείο.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει τόσο τη ΔΕΗ όσο και τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ένας από τους τρόπους αποφυγής της πληρωμής του τέλους που έχει συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ήταν η κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών της αξίας του λογαριασμού ρεύματος, χωρίς το ειδικό τέλος ακινήτων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΝΣΚ (435/ 18 -10-2011), οι καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών διαφορών ενώ το τέλος ακινήτων «ανεξαρτήτως του οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η είσπραξή του, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα δημόσιο έσοδο, ώστε η οποιαδήποτε διαφορά ως προς την οφειλή και την καταβολή του να αποτελεί φορολογική - διοικητική διαφορά».

«Όταν είναι προδήλως φανερό ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της δημόσιας παρακατάθεσης ή ότι αυτή, ως μέσο εξόφλησης, αντίκειται σε διατάξεις νόμου, τότε το ΤΠΔ όχι μόνο έχει το δικαίωμα αλλά και οφείλει να αρνηθεί την αποδοχή της», προσθέτει το ΝΣΚ. Αναφέρει ακόμη ότι το κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή το κατά πόσο η οφειλή είναι νόμιμη θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την αποστολή λογαριασμών με το τέλος ακινήτων, το οποίο για το 2011 θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται μήνυμα που αναφέρει ότι «Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος».

http://www.newsit.gr/

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

K.ΠΟΥΠΑΚΗΣ: "Η ανεργία δε μειώνεται με την εξαθλίωση των μισθών και η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από την κοινωνική φίμωση"

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω μιας δεινής κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κατά την κατάρτιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία (ΕΕ2020), αναλήφθηκε η δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης στο 75%, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:
 • Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές απασχόλησης και τη σημασία της προαγωγής δεξιοτήτων που συνδέονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας,
 • την ενίσχυση των επενδύσεων για τη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού και την επιταγή καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.
Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που επικεντρώθηκαν:
 • στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, μέσω της παροχής σχετικών κινήτρων και την ανάγκη αντιστοίχισης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των δημοσίων φορέων απασχόλησης, των εκπαιδευτικών δομών και των κοινωνικών εταίρων.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: "Η παροχή θέσεων εργασίας και η εγγύηση ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση και την εκπαίδευση αποτελούν κορυφαίες ευρωπαϊκές και εθνικές δεσμεύσεις - άλλωστε το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΕ δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της και μέγιστη δοκιμασία η αποτελεσματική αξιοποίησή του. Κι ενώ η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες εργασιακές απαιτήσεις και να εξεύρει τρόπους αναβάθμισης και εξέλιξης του προφίλ του Ευρωπαίου εργαζομένου, στην Ελλάδα, με τις πρόσφατες κυβερνητικές ρυθμίσεις, πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη βασικών κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων και την προφύλαξη της ανεξαρτησίας του κοινωνικού διαλόγου. Η ανεργία δε μειώνεται με την εξαθλίωση των μισθών και η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από την κοινωνική φίμωση. Η οικονομική προοπτική και η κοινωνική εξέλιξη, μέσω - μεταξύ άλλων - της εργασιακής ειρήνης, της ασφάλειας στην εργασία, της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι το ασφαλέστερο μέσο ποδηγέτησης της ύφεσης που γονατίζει σήμερα τη χώρα μας".

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΔΑΚΕ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ …ΘΡΙΑΜΒΟΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Η Ελλάδα του ΟΧΙ του 1940 και οι Έλληνες που μάχονταν ηρωικά για την ελευθερία του έθνους,  δεν είναι η Ελλάδα που σήμερα μας παραδίδει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Δυστυχώς για όλους μας η Ελληνική Δημοκρατία, η Εθνική Κυριαρχία και η ανεξαρτησία, τοποθετήθηκαν από τους “ΕΣΧΑΤΟΥΣ ” των πολιτικών ανδρών στην κλίνη του προκρούστη.
Ο “AΘΛΟΣ” της Κυβέρνησης του Γ. Α. Παπανδρέου δεν έχει προηγούμενο.
Έπειτα από δυο χρόνια σκληρής λιτότητας όλων των Ελλήνων, έπειτα από την δυσβάσταχτη φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται στα μόνιμα και νόμιμα υποζύγια, έπειτα από την δραματική μείωση των μισθών και συντάξεων, έπειτα απο το ΜΝΗΜΟΝΙΟ, το ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ, τον ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, την “ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ”της 21ης Ιουλίου και το ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ τερατούργημα, που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία, φτωχοποίησαν το σύνολο των πολιτών, έβαλαν λουκέτο σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκτίναξαν την ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη, “ΠΕΤΥΧΑΝ” ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ της ΧΩΡΑΣ!!!
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ΟΡΑΤΟ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ!!!
Το 2020 με ακόμη 10 χρόνια λιτότητας το ελληνικό χρέος θα είναι στο 120% του ΑΕΠ!!! Όσο το παρέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2009!!!
Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί το 2009 το χρέος δεν ήταν διαχειρίσιμο και βιώσιμο και μας φόρτωσαν το Μνημόνιο;
Γιατί θα είναι το 2020 διαχειρίσιμο και βιώσιμο αφού μετά από 11 χρόνια θα είναι στα επίπεδα του 2009;
Πως είναι δυνατόν η μέχρι τώρα παρουσία της Τρόικα ανά τρίμηνο να συνιστά επιτροπεία και η εγκατάσταση τους μόνιμα στη χώρα με τον κ. Ραιχενμπαχ επικεφαλής, να μην συνιστά απώλεια εθνικής κυριαρχίας;
Γιατί αφού πανηγυρίζουν για την μείωση κατά 50% του χρέους –από 170% σε 120% του ΑΕΠ- σε μια 10ετία, αυτό δεν το έπραξαν όταν το χρέος ήταν το 2009, 120% για να κατέβει στο 70% του ΑΕΠ; Αποτελεί ή δεν αποτελεί συντεταγμένη ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ η πρόταση της Μέρκελ η οποία κατέστη απόφαση των Ευρωπαίων εταίρων μας και η οποία καθιστά την Ελλάδα ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ της Γερμανίας;
Τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία φορτώθηκαν από τον Μάϊο του 2011 επιπλέον ομόλογα του ελληνικού δημοσίου; Όλα αυτά και άλλα πολλά που ακόμη δεν είναι γνωστά στους Έλληνες τι όφελος θα έχουν για τους πολίτες ;Ας μη γελιόμαστε λοιπόν.
Είναι τελικά φανερό ότι η ΤΡΟΪΚΑ και ο κ. Ραϊχενμπαχ θα αποφασίζουν και η Νόμιμα εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση θα εκτελεί τις εντολές τους. Δυο λέξεις τους ταιριάζουν:
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ σ’ αυτούς που τελικά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, αφού κατέστησαν την Ελλάδα από χώρα –σε χώρο και μάλιστα χώρο εθνικά προδομένων πολιτών.
Από τους ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ των Ελλήνων που κυβέρνησαν την χώρα και μεγαλούργησαν σ’όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής φθάσαμε στους ΕΣΧΑΤΟΥΣ που παρέδωσαν τα κλειδιά της Ελλάδας στο Δ΄ Ράϊχ της κας Μέρκελ.
Οι Έλληνες πολίτες σύντομα θα δώσουν λύση στο αδιέξοδο και στην οικονομική κατοχή που επιβλήθηκε στην χώρα, όπως άλλωστε έπραξαν στις χώρες που εγκαταστάθηκε το κλιμάκιο του Δ.Ν.Τ. όπως η Ουγγαρία, η Αργεντινή και άλλες χώρες.
Εάν εκεί τους έδιωξαν σε κάποια χρόνια, οι Έλληνες θα τους διώξουμε πολύ σύντομα.
Οφείλουμε να ανακτήσουμε την Εθνική μας υπερηφάνεια και ανεξαρτησία.
Οφείλουμε να διώξουμε την κυβέρνηση του ΝΑΙ σε ΟΛΑ την κυβέρνηση του ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ.

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Η Κεντροδεξιά ή θα είναι λαϊκή, ή δεν θα υπάρχει

Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη
http://www.antinews.gr/

Η θεμελιώδης διαφορά της Δεξιάς, Κεντροδεξιάς, πείτε την όπως θέλετε, από την Αριστερά, είναι ότι η Δεξιά πιστεύει, εμείς που ανήκουμε σε αυτήν, πιστεύουμε στην εθνική και λαϊκή ενότητα. Οι κοινωνικές τάξεις υπάρχουν και προφανώς έχουν δικά τους συμφέροντα η καθεμιά, όμως αυτά πρέπει να υποτάσσονται στο εθνικό και λαϊκό συμφέρον. Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότες κι εργοδοσία, έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

Όποιοι εναγκαλίζονται την κοινωνική ανθρωποφαγία του νεοφιλευθερισμού και βλέπουν την κοινωνία αφ’ υψηλού, όποιοι πιστεύουν στον κοινωνικό δαρβινισμό και αυτοματισμό, όποιοι στρέφονται κατά του κόσμου της εργασίας, νομίζοντας ότι υπηρετούν τα συμφέροντα της παρασιτικής τάξης, που εν Ελλάδι υποδύεται την αστική, στην ουσία είναι μαρξιστές από την ανάποδη.  
Συνήθως πρόκειται για φλώρους, που δεν έχουν ένσημα πουθενά ή αποτελούν οργανικά στοιχεία της μεταπολιτευτικής παράγκας, που παραδόξως προσπορίζονται τα προς το ζην είτε άμεσα, είτε έμμεσα, από το Πρυτανείο του Δημοσίου. 
Ως πολυτελή παράσιτα παριστάνουν τους νεοφιλελεύθερους τιμητές του ιδρώτα και του ψωμιού των άλλων, των πολλών. Θεωρούν την περιφρόνηση του λαού και των εργαζομένων ως αναγκαίο αξεσουάρ της δοτής «καριέρας» τους. Δικαιώνουν με την στάση τους την διχαστική θεωρία της «πάλης των τάξεων» και παίρνουν θέση σε αυτήν, ενάντια στους αδύναμους, ενάντια στην λαϊκή πλειοψηφία. Η παράταξη όμως αυτή δεν πιστεύει σε καμμία διασπαστική της κοινωνίας θεωρία. Πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αξιοκρατική κοινωνική κινητικότητα, που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της εθνικής ενότητας. Πιστεύει στην ελεύθερη επιχειρηματικότητα μέσα σε ένα υγιές κι ανταγωνιστικό περιβάλλον, που όμως έχει κανόνες κι υψηλή εποπτεία του κράτους. Όλες δε οι σημαντικές κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας, που σήμερα καταλύονται από την κυβέρνηση του Μνημονίου και τους βοηθητικούς της, όπως επίσης και η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, που επίσης κατελύθη επί του ελληνικού παρενδυτικού «σοσιαλισμού», ιστορικά είναι κληρονομιά της παράταξης μας και κανενός άλλου. 
Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν γράφει στην ούγια ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ. Φραστικά την καπηλεύονται, ενώ οδήγησαν τους εργαζόμενους σε αλλεπάλληλες ήττες και απώλειες, αλλά οι πολιτικές πράξεις που την κατοχύρωσαν ανήκουν σε μας και δεν την εκχωρούμε.

Ο τεμαχισμός της κοινωνίας, η κατασυκοφάντηση ολόκληρων κατηγοριών εργαζομένων, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, με στόχο να στρέψει το ένα κομμάτι του λαού ενάντια στο άλλο, είναι μια δολερή επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου με στόχο την υποταγή του Λαού.

Η Κεντροδεξιά, η παράταξη που κατάγεται από τις παραδόσεις του Λαϊκού Κόμματος και των Φιλελευθέρων, η μεγάλη φιλελεύθερη πατριωτική παράταξη ή θα είναι λαϊκή ή δεν θα υπάρχει. Γιατί απλούστατα η βάση της είναι κατεξοχήν λαϊκή, ποσοτικά και ποιοτικά.

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Η Ελλάδα «διώχνει» τα παιδιά της


 Από το καταστροφικό «υπερφορολογικό αλαλούμ» της κυβέρνησης δεν γλιτώνουν ούτε οι νέοι επαγγελματίες. Την ώρα που η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πολυπόθητη διασύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγική διαδικασία, στην Ελλάδα κάθε επιχειρηματικό ξεκίνημα της νεολαίας τιμωρείται σκληρά και μάλιστα αναδρομικά.

Το ζήτημα της κατάργησης του αφορολογήτου ορίου των 30.000€ για την πρώτη τριετία ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από νέους έως 34 ετών  -που προστέθηκε ως τροπολογία στο νέο «Πολυνομοσχέδιο» (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2011)- ανέδειξε στην Κομισιόν, με γραπτή του ερώτηση, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης επισημαίνοντας τις δυσμενείς συνέπειες του συγκεκριμένου «τυφλού» φοροεισπρακτικού μέτρου τόσο στη ραγδαία αυξανόμενη ανεργία των νέων και την προοπτική της νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, όσο και στη βιωσιμότητα των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων.

“Κάθε μέρα που περνάει «χάνεται» μια φοροαπαλλαγή και αντικαθίσταται από ένα μόνιμο «χαράτσι». Μετά τον οικογενειακό προϋπολογισμό ανατρέπεται τώρα βίαια και ο επαγγελματικός προγραμματισμός των νέων επιχειρηματιών. Ένας από τους τελευταίους «πνεύμονες» δημιουργικότητας και καινοτομίας με προστιθέμενη αξία στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο του τόπου σβήνει οριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει «απτόητη» το εγκληματικό νομοθετικό της έργο σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας ανακυκλώνοντας έναν αυτοκαταστροφικό φαύλο κύκλο ύφεσης με μοναδικό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των «λουκέτων» και των νέων ανέργων, που έχουν ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο. Η ακολουθούμενη πολιτική «σφραγίζει» την «κάρτα ανεργίας» και κατά συνέπεια τα «διαβατήρια» της ελληνικής νεολαίας χωρίς επιστροφή. Αντί να αναζητά μια βιώσιμη «διέξοδο» στα εργασιακά προβλήματα των νέων, τους οδηγεί σε αδιέξοδο και τους αναγκάζει στην «έξοδο» από την Ελλάδα. Το δίλημμα «φτωχός ή μετανάστης» όταν τίθεται εκβιαστικά στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο «κεφάλαιο» της χώρας δεν αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξης αλλά συνθήκη κοινωνικής χρεοκοπίας και παραγωγικής κατάρρευσης. Οι νέοι μας είναι το «μέλλον» της πατρίδας και δεν μπορεί το μέλλον τους να είναι η ανεργία και η μετανάστευση.”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Οι αγώνες της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των εργαζομένων συνεχίζονται

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ
 Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τα εγκληματικά υποκινούμενα επεισόδια και την προσχεδιασμένη δολοφονική επίθεση κατά των απεργών – διαδηλωτών που ειρηνικά διαδήλωναν την αντίθεσή τους στα αντεργατικά, αντικοινωνικά, βάρβαρα μέτρα της κυβέρνησης και της ΤΡΟΙΚΑΣ.
Με πρωτοφανή μανία και αγριότητα ομάδες κουκουλοφόρων – οι γνωστοί άγνωστοι – επιτέθηκαν με σίδερα, καδρόνια, μάρμαρα και βόμβες μολότοφ στα μπλοκ των απεργών εργαζομένων.
Ένας εργαζόμενος νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των θλιβερών επεισοδίων.
Μέσα στη βουλή δολοφονούσαν εργαζόμενους και οικογένειες και απ΄ έξω κάποιοι άλλοι δολοφονούσαν ανθρώπινη ζωή και έστελναν στα νοσοκομεία δεκάδες απεργούς, με ένα κράτος και τις αστυνομικές δυνάμεις απαθείς και σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου.
Είναι απαράδεκτη κάθε είδους βία που στόχο έχει να αμαυρώσει τους αγώνες των εργαζομένων.
Παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης, τρομοκράτησης και συκοφάντησης των αγώνων το Σ.Κ και οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τους αγώνες.
Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ - Συνδικάτων και στην ανεπανάληπτη συγκλονιστική  παρουσία των απεργών διαδηλωτών, δεν ήταν οι ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ που κάποιοι, μέσα από μανιφέστα ανακάλυψαν, αλλά άνθρωποι της εργασίας, οικογενειάρχες, άνεργοι που εξέφραζαν την οργή τους και την αγανάκτηση τους στα κυβερνητικά μέτρα.
Αυτοί που νομοθετούν με βίαιο τρόπο καταργώντας κατακτήσεις χρόνων, που ανατρέπουν οικογενειακούς προγραμματισμούς, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και της κοινωνίας δεν έχουν μέλλον καθώς και όσοι εκφράζουν και στηρίζουν τέτοιες πολιτικές.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη οικογένεια του συνάδελφου συνδικαλιστή από τον κλάδο των οικοδομών και στέλεχος του ΠΑΜΕ Δημήτρη Κοτσαρίδη, θύμα της τυφλής βίας των κουκουλοφόρων.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει την συμπαράστασή της και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στον τραυματισμένο συνάδελφό μας Δημήτρη Χατζηστρογγύλη που αιμόφυρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Οι αγώνες της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  και των εργαζομένων συνεχίζονται.

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Νεκρός διαδηλωτής – η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο δήλωσε ο Σαμαράς


Συνδικαλιστής  μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα , υπέστη ανακοπή καρδίας και υπέκυψε.
Πρόκειται για τον 53χρονο οικοδόμο Δημήτρη Κοτσαρίδη, αναπληρωτή γενικό γραμματέα του συνδικάτου οικοδόμων του Βύρωνα, ο οποίος  σύμφωνα με μέλη του ΠΑΜΕ εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα χημικών.
 Όπως αναφέρεται ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε δυσφορία από τη ρίψη χημικών στο Σύνταγμα και αρχικά τον μετέφεραν στο Ζάππειο, όπου έγιναν προσπάθειες να τον συνεφέρουν.
Στη συνέχεια  μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν, εξέπνευσε από ανακοπή καρδιάς.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ο ασθενής διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στις 14:45 από την «Αίγλη» Ζαππείου χωρίς σφυγμούς, απνοϊκός, με μυδρίαση και ισοηλεκτρική γραμμή στο καρδιογράφημα &  έγιναν επί 50′ λεπτά ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάνηψης.
Περισσότερα από 40 άτομα μεταφέρθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
Σε δήλωση του στην Βουλή στις 18: 45, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο της κατάστασης και συνέστησε ψυχραιμία και νηφαλιότητα αυτές τις ώρες. Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:
«Η τυφλή βία των κουκουλοφόρων έκανε να χάσουμε έναν συνάνθρωπό μας, σε ώρες που η κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Θερμά συλλυπούμαι την οικογένειά του εκ μέρους όλης της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο όπλο, αυτή την στιγμή, είναι αυτοσυγκράτηση, νηφαλιότητα και – βεβαίως – ψυχραιμία».

ΠΗΓΗ:http://www.antinews.gr/

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε από την ΔΑΚΕ Ι.Τ. ομόφωνα αποφασίστηκε να καταθέσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διαγραφή του Θύμιου Λυμπερόπουλου από την Ν.Δ. και στήριξη συμπαράστασης σ’ όλους όσους αγωνίζονται για την ανατροπή της καταστροφικής πολιτικής της Κυβέρνησης, όπως ο Πρόεδρος του Σωματείου αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ Αθηνών.
Οι χιλιάδες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στους δρόμους εκφράζοντας την ΟΡΓΗ και την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ τους απέναντι στα μέτρα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που έγιναν ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, μειώνοντας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων με ΣΤΑΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, δεν αποτελούν ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ.
Η διαδρομή, η αγωνιστικότητα, η ιστορία και η συνέπεια στις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις της ΔΑΚΕ που εθελοντικά τοποθετούνται στην ιδεολογία του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, δεν διαγράφονται με την φυσική τους διαγραφή από την ευρύτερη παράταξη.
Όσοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τέτοιου είδους ενέργειες και πιέζουν για να υπάρξουν κι άλλες διαγραφές ζητώντας παράλληλα θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ συνδικαλιστών και κομματικών θέσεων, προφανώς επιζητούν την αποκοπή της Ν.Δ. από την κοινωνία εξυπηρετώντας άλλους στόχους.
Άλλωστε διαχρονικά η ΔΑΚΕ αποτέλεσε και έτσι θα συνεχίσει την φωνή της κοινωνίας προς το κόμμα και όχι την φωνή του κόμματος προς την κοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με συνέπεια βασιζόμενοι στις αρχές και τις αξίες της παράταξης μας για μια καλύτερη Ελλάδα.
Γιατί υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την θέλουμε.

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ: " Η Ν.Δ. ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ, ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΝΗΚΟΥΜΕ"


ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ


   Σε  ιστορικές στιγμές γίνονται τα ιστορικά λάθη.
   Πιστή στη παράδοση  της να κάνει ιστορικά λάθη ήταν για μία φορά ακόμη η παράταξη του Κ.Κ.Ε , που μέσα από το ΠΑΜΕ εκφράζεται στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Αντί να ενισχύσει ουσιαστικά το μέτωπο αντίδρασης που διαμορφώνεται στο συνδικαλιστικό κίνημα  από την αγωνιστική  στάση της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ  και στελεχών των άλλων παρατάξεων , προτιμά την «μοναδικότητα των ολίγων» προβάλλοντας ως προδότες!! όλους τους άλλους .
   Είναι το γνωστό  φοβικό σύνδρομο του Κ.Κ.Ε ,
   ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ .
   Πάντα επέλεγε να ακυρώνει κάθε άλλη μορφή αντίστασης και να έχει την αποκλειστικότητα στην έκφραση της αγωνίας και των αγώνων  του ΛΑΟΥ.
   Ξεπερνούμε την στάση της ΕΣΚ και δεν θα επανέλθουμε.
   Οι στιγμές είναι μεγάλες για αυτό χρειάζεται η ενότητα ΟΛΩΝ.
 
Για την αποκατάσταση της αλήθειας .
    Ποτέ η ΔΑΚΕ δεν αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων όπως αυτές ψηφίστηκαν στο Δ.Σ της Κυριακής 9/10/2011.         
  Σε αντίθεση με την χθεσινή   της απόφαση  πρότεινε την ενίσχυση του πλαισίου των κινητοποιήσεων, εντάσσοντας το  με τις άλλες ΔΕΚΟ και την Γ.Σ.Ε.Ε.
   Διότι είναι κοινή η αντίληψη πλέον πως κανείς δεν μπορεί από μόνος του να σωθεί . Σε αυτή την στιγμή η έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων   και η διαμόρφωση ενιαίου κινήματος, είναι η μόνη απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε.
  Το πολυνομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση είναι βέβαιο πώς μειώνει σε μεγάλο βαθμό τους μισθούς των εργαζομένων, όχι μόνο της ΔΕΗ ,  αλλά και όλων των ΔΕΚΟ και των εργαζομένων όλης της χώρας .
   Δυστυχώς το σημαντικότερο όμως είναι  ότι,  καταργώντας πλήρως τις Σ.Σ.Ε. μετατρέπει την αγορά εργασίας σε ένα σύγχρονο δουλεμπόριο,  στον οποίο ο μόνος κανόνας που θα ισχύει θα είναι ο νόμος του χρήματος.
Να αποσυρθεί στο σύνολό του τώρα .
Καμία τροποποίηση δεν μπορεί να μας παρασύρει.
   Ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό και δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει πράξη. 
   Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν  δυναμικά σε κάθε δράση κάνοντας πράξη, το αγωνιστικό πλάνο της Ομοσπονδίας.

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ Κυρ. ΑΡΘΟΥΡΕ


 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διαλύσεις μια Επιχείρηση είναι να την φθείρεις εκ των έσω, έχοντας τους κατάλληλους Δούρειους Ίππους.
          Στην ΔΕΗ ο κατάλληλος Δούρειος Ίππος είναι η Διοίκησή της και συγκεκριμένα ο ανούσιος, ανύπαρκτος, δειλός και αναποτελεσματικός κ. Ζερβός μαζί με τα φερέφωνά του που ο ίδιος έχει διορίσει. Τα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα της Επιχείρησης το αποδεικνύουν, πλήρης διάλυση παντού, με αποκορύφωμα το τελευταίο συμβάν με το χαράτσι που επέβαλε η υπόδουλη Κυβέρνησή του σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
          Ο κ. Ζερβός έσπευσε πρώτος, ως οσφυοκάμπτης και σύγχρονη θεραπαινίδα, να αποδεχθεί και να διευκολύνει την εφαρμογή του ανάλγητου χαρατσιού σε βάρος των Ελλήνων πολιτών και της ίδιας της ΔΕΗ.
          Με αυτή του την κίνηση οδηγεί τη ΔΕΗ σε οικονομικό μαρασμό, λόγω της μεγάλης αύξησης των ανεξόφλητων λογαριασμών όπου έως τώρα έχουν φτάσει τα 822 εκατ. ευρώ, και τους εργαζόμενους σε εργασιακή ανασφάλεια .
Ταυτόχρονα είναι έτοιμος, όπως απεδείχθη, να επιβάλει νέα μεγάλη μείωση μισθών(ίσως τη μεγαλύτερη) επί δικαίων και αδίκων, παριστάνοντας των «Σοσιαληστικό Ηρώδη» των εργαζομένων.
Όταν οι όμοιοί του Διοικητές άλλων ΔΕΚΟ δεν έχουν κάνει ούτε τις προηγούμενες μειώσεις μισθών στους  υπαλλήλους τους. Ο κ. Ζερβός και η παρέα του προθυμοποιείται να είναι πάντα βασιλικότερος του βασιλέως, μόνο και μόνο να μην χάσει τη ζεστή καρέκλα του και οι κολαούζοι του τους παχυλούς μισθούς τους, ρίχνοντας τα βάρη των περικοπών στους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους.
          Η ΔΕΗ θα απαξιωθεί και θα γίνει μια εύκολη λεία στα χέρια των ιδιωτών αρπακτικών, με ότι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και τον Έλληνα καταναλωτή.
          Αυτό το ρόλο παίζει ο σύγχρονος Δούρειος Ίππος κ. Α. Ζερβός.
Εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ και κατ επέκταση της Κυβερνητικής πολιτικής. Ξέχασε της δηλώσεις του περί παραίτησης αν η ΔΕΗ ιδιωτικοποιηθεί.
          Μήπως όλα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία για τον αφανισμό της Επιχείρησης; Με την τακτική που ακολουθεί σε μικρό χρονικό διάστημα η Επιχείρηση δεν θα μπορεί να καταβάλει ούτε τους μισθούς των υπαλλήλων της.
          Είναι ώρα να παραιτηθείτε κ. Διευθύνων Σύμβουλε για να σωθεί η ΔΕΗ από την εγκληματική πολιτική σας μιας και αποδειχθήκατε ανάξιος για τη θέση αυτή, εσείς και οι πραιτοριανοί που σας περιστοιχίζουν.
          Είστε περαστικός από την Επιχείρηση, οι εργαζόμενοι όμως όχι και δεν χρωστάνε τίποτε να πληρώνουν εσάς και τα τσιράκια σας

ΩΣ ΕΔΩ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΣ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ.

ΤΩΡΑ ΠΙΑ  «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ»


Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ         

"Τα καθεστωτικά ζόμπι έχουν ημερομηνία λήξεως"

Γράφει ο Γιάννης Δήμας 
(Εκτελεστικός Σύμβουλος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)

Συνάδελφοι
Πολλά χρόνια τώρα παλεύω μαζί με πολλούς από εσάς για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος.
Σε όλες τις μεγάλες μάχες ήμουν παρών και μαχητικός με τη δύναμη που μου δίνατε εσείς και δεν έκανα ποτέ τις γνωστές «κολοτούμπες» όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοι μου. (Δυστυχώς δικαιώθηκα  για την στάση μου στο αρχικό ξεπούλημα του Ασφαλιστικού που έγινε το 1999 από τον Έξαρχο και όσων των στήριξαν).
 Ενάντια λοιπόν σε εκείνες τις δυνάμεις που στηρίζουν την πολιτική του μνημονίου και ενάντια σε όσους χύνουν κροκοδείλια δάκρυα ότι δεν αντέχουν να βλέπουν την χώρα να πτωχεύει οφείλουμε ετούτη την κρίσιμη στιγμή, όλοι μας να στρατευθούμε χωρίς προσωπικές και πολιτικοσυνδικαλιστικές μωροφιλοδοξίες για να περισώσουμε ότι μας απέμεινε.
Η ανακάλυψη της εφεδρείας, το οικονομικό βούλιαγμα της ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ, οι απολύσεις που μαγειρεύουν με τα τεχνάσματα των θυγατρικών, η διάλυση του ασφαλιστικού,  η ψυχολογική καταρράκωση των διοικητικών υπαλλήλων από τις συκοφαντίες που δέχονται από υπουργικά χείλη έχουν αγανακτήσει χιλιάδες εργαζόμενους στη ΔΕΗ.  Τα καθεστωτικά ζόμπι που παραμένουν στην εξουσία γαντζωμένα με βασικό τους  στήριγμα , τις δυνάμεις καταστολής, τους δημοσιογράφους της διαπλοκής, τους τραπεζίτες και τους δανειστές έχουν πλέον ημερομηνία  λήξεως.
Οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις Ινδίας, Κίνας και Πακιστάν που ονειρεύονται να επιβάλλουν τα σοσιαλιστικά ανδρείκελα  δεν πρέπει να περάσουν.
Ο αγώνας μπορεί να γιγαντωθεί και να γίνει ακόμη πιο μαζικός και αποτελεσματικός όμως πρέπει πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε αν πραγματικά θέλουμε να αγωνιστούμε.
Η ατολμία σε συνδυασμό με την απαράδεκτη κομματική ευσυνειδησία  που έδειξαν αρκετοί συναγωνιστές μου ενισχύουν την καχυποψία στους συναδέλφους ότι άλλα λέμε στις κάμερες και στους συναδέλφους και άλλα πράττουμε όταν έρχεται η ώρα της μάχης. 
 Γιατί μπορεί να θέλουμε όλοι να φύγει η σημερινή εξουσία αλλά μόνο  με ανακοινώσεις, δημαγωγικά δελτία τύπου και αρθρογραφικές  μεγαλοστομίες δεν πέφτει η κυβέρνηση Παπανδρέου.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ…
Η ήττα πονάει. Η λησμονιά πονάει. Αλλά το να μην ξέρεις πότε πρέπει να δώσεις τη τελική μάχη ενάντια στην ανθελληνική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι ο χειρότερος πόνος.
Με τόλμη, θάρρος και χωρίς συμβιβασμούς πρέπει να δώσουμε το μοιραίο κτύπημα για να πέσει η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο.
Ήρθε η ώρα να πούμε «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ», ήρθε η ώρα να γράψουμε τις δικές μας αγωνιστικές σελίδες στο  βιβλίο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας.

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 19 ΚΑΙ 20/10
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 16:00 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Συνάδελφοι –σες

Η πιο βάρβαρη και αντιλαϊκή κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τον τόπο έχοντας βάλει μπροστά το μνημόνιο και την τρόικα και επικαλούμενη τη σωτηρία της πατρίδας με το απαράδεκτο σχέδιο νόμου που κατέθεσε έρχεται για μια φορά ακόμα σε συνέχεια των όσων έχει κάνει να μας βάλει να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα και κλεμμένα άλλων.
Αφού μας πετσόκοψε τους μισθούς και στην κυριολεξία διέλυσε το ασφαλιστικό μας
Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε
Ισοπεδώνει και καταργεί τις ΣΣΕ
Μειώνει το αφορολόγητο και επιβάλλει και νέους δυσβάστακτους φόρους.
Ρίχνει στην πυρά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ με νέες δυσβάστακτες και απίστευτες μειώσεις μισθών.
Είναι ολοφάνερο στον κάθε πολίτη ότι το μέλλον που μας επιφυλάσσει η πολιτική της κυβέρνησης του μνημονίου και της τρόικας είναι φτώχια και δυστυχία.
ΓΙ ΑΥΤΟ
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΥΓΙΣΕΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Mπλόκο στα συνεργεία που θα κόβουν το ρεύμα αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ

Σταματά η κατάληψη που ξεκίνησε από το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο έκδοσης λογαριασμών της ΔΕΗ.
Οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ αποφάσισαν να τερματίσουν το «μπλόκο» στην έκδοση των λογαριασμών που θα περιλαμβάνουν και το ειδικό τέλος ακινήτων, αλλά θα εμποδίζουν την διακοπή ρεύματος όσων δεν πληρώνουν το φόρο.
Η κατάληψη στο κέντρο έκδοσης λογαριασμών της ΔΕΗ στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο να εμποδίσει την έκδοση λογαριασμών που θα περιλαμβάνουν και το ειδικό τέλος ακινήτων.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα για την κατάληψη.
«Δεν μας φοβίζει κανένας εισαγγελέας και δεν το λέω γιατί γυρίζουμε την πλάτη στους νόμους, αλλά γιατί παλεύουμε για ιερό σκοπό. Εδώ είμαστε ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει» είπε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
Κατηγόρησε, επίσης, το Δημόσιο ότι χρωστά εκατομμύρια στη ΔΕΗ και τόνισε: «Να φροντίσουν οι κύριοι να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε στη ΔΕΗ και να αφήσουν τις απειλές εναντίον του κόσμου για τα χαράτσια. Να πληρώσουν αυτοί που “έφαγαν” δημόσιο χρήμα».
Και πρόσθεσε: «Θα δώσουμε τη μάχη να μην κόψουν το ρεύμα στους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι για τα τέλη».

Κατάληψη της ΓΕΝΟΠ στο κέντρο εκδοσης λογαριασμών της ΔΕΗΑπό τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης το Κέντρο Έκδοσης Λογαριασμών της ΔΕΗ στον Ταύρο τελεί υπό κατάληψη από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι ανεργοι, οι συνταξιούχοι και οι φτωχοί συνάνθρωποί μας που δεν μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Στο χώρο της κατάληψης παραβρέθηκαν , εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, πέρα από τους εκατοντάδες συναδέλφους, μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ όπως ο ΓΓ Ν.Κιουτσούκης, ο Θ.Βασιλοπουλος, η πρόεδρος του ΕΚΑ Στ.Σαλουφάκου μαζι με μέλη της διοίκησης του ΕΚΑ, ο πρόεδρος  της Ομοσπονδίας Κλωστ/γιας & Δέρματος, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, στελέχη του Σωματείου της ΕΘΕΛ, ο βουλευτής του ΚΚΕ στη Β΄ Αθήνας Ν.Παπακωνσταντίνου, ο Βουλευτής της Β΄ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Π.Λαφαζάνης, μέλη του Π.Α.ΜΕ. , η Δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» Ταύρου –Μοσχάτου, δεκάδες μέλη από τη Λαϊκή Συνέλευση του Συντάγματος και του Κινήματος «Δεν πληρώνω».

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Νέο «κούρεμα» στους μισθούς των εισηγμένων ΔΕΚΟ


Ένα νέο «κούρεμα» των αποδοχών τους θα υποστούν οι εργαζόμενοι στις εισηγμένες ΔΕΚΟ, με βάση την τροπολογία που καταθέτει  σύμφωνα με πληροφορίες – ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, στην τροπολογία που δημοσιεύει το protothema.gr αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες «το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2009″.
Στη συγκεκριμένη διάταξη υπόκεινται οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων στις οποίες:
 • Το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος
 • Το δημόσιο ή νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 • Η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από μέτοχο μειοψηφίας
Με βάση τα περιγραφόμενα, στο συγκεκριμένο haircut που φτάνει το 35% από το Δεκέμβριο του 2009 αλλά που υπολογίζεται σε περίπου 15%-20% με βάση τις τρέχουσες αμοιβές, υπάγονται οι εργαζόμενοι σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Αγροτική, ενώ αντίθετα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο νωρίτερα οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων είχαν αποφασίσει την αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα από χτες το βράδυ να δημιουργηθούν ατέλειωτες ουρές στα βενζινάδικα.
Όλοι, πάντως, οι εργαζόμενοι σε εισηγμένες ΔΕΚΟ γλιτώνουν το πλαφόν των 1.900 ευρώ μηνιαίως το οποίο έχει τεθεί για τις πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ισχύει για τους εργαζόμενους των υπολοίπων ΔΕΚΟ.

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΔΑΚΕ ΠΑ.Σ.ΥΠ/ΔΕΗ - ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ


Έλεγαν ξεδιάντροπα οι σημερινοί κυβερνώντες…
«Λεφτά υπάρχουν», ακολούθησε το απίθανο…. «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» και ολοκλήρωσαν τη δημαγωγία τους με το προεκλογικό σύνθημα «Πρώτα ο πολίτης».
Στη συνέχεια και αφού κατέκτησαν την εξουσία οι τωρινοί σοσιαλφασίστες, αποκάλεσαν «κοπρίτες», «κηφήνες» και «τεμπέληδες» τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και Δημόσιο, ενώ με δόλιο τρόπο συκοφάντησαν σχεδόν όλες τις κοινωνικές και εργασιακές ομάδες. Πιστοί, σύμμαχοί τους σε όλη αυτή την αδίστακτη πολιτική είναι τα πλουσιο-αμοιβόμενα δημοσιογραφικά τηλεπαπαγαλάκια, τα οποία λειτουργούν μεθοδευμένα ως εκτελεστικά όργανα της Παπανδρεϊκής εξουσίας.
Οι εφεδρείες, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, οι βάναυσες μισθολογικές περικοπές, η δραματική μείωση των συντάξεων, η επιτηδευμένη διάλυση του ασφαλιστικού μας Φορέα, η μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, η πώληση μονάδων και θυγατρικών αποτελούν το μεγαλύτερο εργασιακό έγκλημα που συντελείται στην πιο κερδοφόρα Επιχείρηση της χώρας.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου-Βενιζέλου, εμφανώς έχει επιλέξει να υποκύπτει σε κάθε μορφής εκβιασμό της Τρόικας και εμφανίζεται μόνιμα με σκυμμένο αυχένα και αδυνατεί να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας. Κυρίως όμως αδυνατεί να υπερασπιστεί τα εθνικά και ενεργειακά συμφέροντα της πατρίδας μας κάνοντας τα χατίρια των δανειστών της.
Στόχος αυτών των απάνθρωπων και εξοντωτικών μέτρων δεν είναι η σωτηρία της χώρας και των πολιτών της όπως συνέχεια δηλώνουν (αφού πρόκειται πάντα για θυσίες χωρίς αντίκρισμα), αλλά μοναδικός τους στόχος είναι να μας οδηγήσουν στην εξαθλίωση και την φτώχεια, να μας στερήσουν οποιοδήποτε εργασιακό δικαίωμα έχουμε κερδίσει, ώστε να χάσουμε μισθούς και συντάξεις που με κόπο έχουμε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Και μέσα σ' αυτόν τον καταιγισμό φόρων, αντιλαϊκών μέτρων και μισθολογικών περικοπών διεκπεραιώνεται και το μέγα ξεπούλημα της Ελλάδας. Όλα στο σφυρί όλα σε τιμή ευκαιρίας.
Παραδίδουν τα πάντα στα χέρια των ιδιωτών-κερδοσκόπων. Παραδίδουν τις ζωές μας  στα χέρια των τροϊκανών!
Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ
Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΔΑΚΕ ΠΑ.Σ.ΥΠ/ΔΕΗ

ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

του Γεν. Γραμματέα ΓΣΕΕ κ. Ν. Κιουτσούκη

 H κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υποταγμένη πλήρως στις επιταγές της τρόικα, μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα φθηνού εργασιακού κόστους, καθιστώντας τη χώρα σε μια απέραντη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ” και τους Έλληνες εργαζόμενους αναλώσιμους, δουλοπάροικους και κολλήγους μιας χρήσης στο “ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ” των “ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ” !!!
Η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, που διασφάλιζε “ίση αμοιβή για ίση εργασία” αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού αναστέλλεται. Τα σωματεία, οι “κοιτίδες” της συλλογικής αυτονομίας και της θεσμικής εκπροσώπησης, υποκαθίστανται από τις “ενώσεις προσώπων”. Η κατάργηση της “ευνοϊκότερης διάταξης” εξαφανίζει και την τελευταία ικμάδα εργασιακού δικαίου και πολιτισμού, καθώς ο “κατώτατος μισθός” γίνεται μισθολογικό ταβάνι για σχεδόν όλους τους εργαζόμενους, που υπό το φόβο της απόλυσης και χωρίς καμία συλλογική προστασία θα υπογράφουν ατομικές συμβάσεις με τον εργοδότη τους. Ο κοινωνικός διάλογος γίνεται “προσωπική κουβέντα” και η μαζικότητα των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης υπονομεύεται.
Πρόκειται για την πιο ωμή και βίαιη παρέμβαση στο δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, που καταπατά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα στο χώρο δουλειάς, κάθε ευρωπαϊκή ρήτρα και συνθήκη κοινωνικής προστασίας. Προωθείται ένα νέο κύμα ραγδαίας υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου που θα δώσει την “χαριστική βολή” στην αγορά, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την κοινωνική συνοχή.
ΑΥΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Έχουμε ιστορική ευθύνη να την ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ. Η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και η “ευνοϊκότερη ρύθμιση” είναι κόκκινες γραμμές και η κατάργησή τους αποτελεί αιτία πολέμου. Αν διαθέτουν ακόμα κάποιο ίχνος υπευθυνότητας ή κοινωνικής ευαισθησίας να παραιτηθούν άμεσα.

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

MEΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΜΙΣΘΩΝ

Χωρίς τέλος θα είναι οι μειώσεις των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μονίμων και αορίστου χρόνου που περιλαμβάνονται στο νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του Δημοσίου. Με ρύθμιση που εντάχθηκε την τελευταία στιγμή στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου και οι 70.000 περίπου υπάλληλοι των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ΔΕΚΟ, καθώς και των τραπεζών όπου συμμετέχει το...
Δημόσιο, οι οποίοι αναμένεται να δεχτούν μειώσεις έως και 40%, καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από τις αρχές του Νοεμβρίου. Παράλληλα η κυβέρνηση ανοίγει "παράθυρο" για περικοπές και στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι εξαιρούνται από τις διατάξεις του νέου μισθολογίου, με ειδική ρύθμιση που ετοιμάζει.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 31 του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι "εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλήν κόστους αμοιβής προσωπικού για τους οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα (Κεφάλαιο Β του ν. 3429/2005) όπου το Δημόσιο διορίζει ως μετόχους την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στο Κεφάλαιο Β του νόμου 3429/2005 περιλαμβάνονται οι εταιρείες ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ΕΛΤΑ που μαζί με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου απασχολούν συνολικά 130.000 υπαλλήλους αορίστου χρόνου.
Παράλληλα προετοιμάζεται ειδική ρύθμιση προκειμένου να επιβληθούν μειώσεις έως και 15% στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο προσαρμογών των αποδοχών τους στις αρχές του νέου συστήματος μισθοδοσίας στο Δημόσιο όπως περιγράφεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Η σχετική ρύθμιση για το δικαστικό σώμα έχει συζητηθεί σε σειρά κυβερνητικών συσκέψεων, αλλά και στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. Πριν από λίγες ημέρες ο υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε επισήμανε ότι "οι αμοιβές των δικαστικών θα είναι στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου" και θα καθοριστούν με ad hoc ρύθμιση για το δικαστικό σώμα.

Αν ένας υπάλληλος ΔΕ στη ΔΕΗ λαμβάνει σήμερα 2.000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές μαζί με επιδόματα και αποζημιώσεις, τότε θα πάρει βασικό μισθό 1.497 ευρώ
Νέο σύστημα
Πώς θα εφαρμοστεί το "ψαλίδι"

Τη σταδιακή επιβολή των περικοπών στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν απώλειες άνω του 30% στο εισόδημά τους από το νέο μισθολόγιο προβλέπει σχετική ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου. Με την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο σύστημα αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από 1ης Νοεμβρίου, για όσους καταγραφούν απώλειες μέχρι 30% αυτές θα περικοπούν άμεσα από τις αποδοχές τους. Οσοι υπάλληλοι έχουν μεγαλύτερες απώλειες του 30%, αυτές θα κατανεμηθούν ισόποσα μειώνοντας σταδιακά τις αποδοχές τα επόμενα 2 χρόνια. Εάν ένας υπάλληλος έχει συνολικές μηνιαίες απώλειες που αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ και αυτές αποτελούν το 50% των αποδοχών του, τότε από 1ης Νοεμβρίου θα μειωθεί ο μισθός του κατά 600 ευρώ και κάθε ένα από τα δύο επόμενα χρόνια θα χάνει από 200 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος που είχε μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ θα λάβει 1.400 ευρώ με την ψήφιση του μισθολογίου, 1.200 ευρώ το 2012 για έναν χρόνο και 1.000 ευρώ το 2013.

Οι ανώτατοι μισθοί ανά βαθμολογική βαλβίδα
Μπαίνει πλαφόν στο ύψος των αποδοχών

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου και στα ΝΠΙΔ, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, στις δημοτικές επιχειρήσεις και στις ΔΕΚΟ καθορίζεται για τους 130.000 εργαζόμενους αορίστου αλλά και ορισμένου χρόνου (συμβασιούχους) ανώτατο όριο αμοιβών για όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες όπως περιγράφεται στο μισθολόγιο, δηλαδή βασικός μισθός 1.134 ευρώ για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 1.497 ευρώ για τους ΔΕ, 1.992 ευρώ για τους ΤΕ και 2.096 ευρώ για τους ΠΕ.

Υπολογίζεται ότι από τις ΔΕΚΟ μόνο στη ΔΕΗ απασχολούνται περίπου 22.000 εργαζόμενοι, 5.500 υπάλληλοι στα ΕΛΠΕ και 13.000 εργαζομένους έχουν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Αγροτική Τράπεζα, ενώ 8.000 απασχολούνται στα ΕΛΤΑ.
Αν ένας διοικητικός υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ λαμβάνει σήμερα 2.000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές μαζί με επιδόματα και αποζημιώσεις, τότε θα πάρει βασικό μισθό 1.497 ευρώ. Σύμφωνα με ερμηνεία των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, δεν θα μπορεί να λάβει το σύνολο των επιδομάτων που έπαιρνε γιατί στον νόμο τίθεται ανώτατο όριο για τον μέσο όρο των αμοιβών μαζί με τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις τα 1.900 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων και να μην υπερβαίνουν τις 36.000 ευρώ τον χρόνο.

Το γεγονός αυτό επιφέρει σημαντικές περικοπές στις αποδοχές του συνόλου των υπαλλήλων, που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και το 40%. Αντίστοιχα, οι διευθυντές και γενικοί διευθυντές στις ΔΕΚΟ θα λαμβάνουν τις αντίστοιχες αμοιβές και τα επιδόματα των διευθυντών στο Δημόσιο με όριο τις 3.000 ευρώ μεικτά τον μήνα.
Εξαιρούνται μόνο οι διευθυντές και το τεχνικό προσωπικό των ΔΕΚΟ όπου μπορούν να λάβουν ανώτατες αποδοχές μέχρι και την αμοιβή που προβλέπεται για γενικό γραμματέα υπουργείου και αντιστοιχεί σε 3.500 ευρώ καθαρά.

Οι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία για τη μισθοδοσία τους στη γενική γραμματεία των ΔΕΚΟ και αν δεν προκύπτει η εφαρμογή των παραπάνω όρων τότε θα διακόπτεται η κρατική επιχορήγηση.
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στους εργαζομένους του ΟΣΕ, της ΕΘΕΛ και άλλων φορέων αφού προβλέπεται ότι με την ψήφιση του νόμου καταργείται κάθε όρος ή διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας που καθορίζει αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που θέτει ο νόμος.

Μπαίνει πλαφόν 3.000 ευρώ
Και στις ΔΕΚΟ τίθεται πλαφόν ανώτατων συνολικά μηνιαίων αποδοχών (υπολογιζόμενο σε 12μηνιαία βάση) 3.000 ευρώ, όπως θα ισχύσει με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και στον στενό δημόσιο τομέα. Σε όποιον υπάλληλο ξεπερνά τα 3.000 ευρώ μεικτά, θα του περικόπτεται το αντίστοιχο ποσό από τα επιδόματα ή τα δώρα εορτών.
Πλήττονται 130.000 υπάλληλοι
Στις εισηγμένες ΔΕΚΟ απασχολούνται περίπου 70.000 υπάλληλοι οι οποίοι θα ενταχθούν στο καθεστώς του νέου μισθολογίου. Παράλληλα, 12.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου απασχολούνται σε δημοτικές επιχειρήσεις. Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου υπολογίζεται ότι απασχολούνται περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Μειώσεις 40% και στους συμβασιούχους
Μέχρι και 40% θα μειωθούν και οι αποδοχές των 37.000 συμβασιούχων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού οι αποδοχές τους θα ακολουθήσουν την πορεία των μισθών που θα λαμβάνουν οι μόνιμοι. Υπολογίζεται ότι το "ψαλίδι" στις αποδοχές των συμβασιούχων θα κυμανθεί σε 250 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, ενώ μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται να υποστούν οι συμβασιούχοι έργου.
Μέσος όρος 1.900 ευρώ
Ο νόμος για το νέο μισθολόγιο επιβάλλει στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ να υπολογίζουν τον μέσο όρο των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων στα 1.900 ευρώ μαζί με τα επιδόματα. Ετσι, αν ο αριθμός που προκύπτει από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών των υπάλληλων διαιρούμενος με τον αριθμό των εργαζομένων είναι μεγαλύτερος των 1.900 ευρώ, οι διοικήσεις θα επιβάλουν τις ανάλογες οριζόντιες περικοπές. Ερωτηματικό παραμένει αν στο σύνολο των αποδοχών θα προστίθενται και οι μισθοί των διευθυντικών στελεχών, οπότε θα επιβάλλονται και σε αυτούς περικοπές εάν ο τελικός αριθμός υπερβαίνει το όριο των 1.900 ευρώ ανά φορέα.
Καταργούνται επιδόματα
Μειώσεις μεγαλύτερες από 50% θα υποστούν οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αορίστου χρόνου που απασχολούνται στις ΔΕΚΟ, στα ΝΠΙΔ και στις δημοτικές επιχειρήσεις με τη ρήτρα του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι περιελάμβαναν στις αποδοχές τους αρκετά επιδόματα και έκτακτες αποδοχές, οι οποίες αναμένεται να καταργηθούν ή να περικοπούν σημαντικά προκειμένου να προσαρμοστούν τα μισθολόγια των ΔΕΚΟ στις "επιταγές" του πολυνομοσχεδίου. Σήμερα, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών στις ΔΕΚΟ ξεπερνά τα 2.500 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση που θα επέλθει μεσοσταθμικά και θα "χτυπήσει" τους εργαζόμενους με λιγότερα προσόντα (ΥΕ και ΔΕ) θα φτάνει τα 600 ευρώ μεσοσταθμικά, δηλαδή 25% κατά μέσο όρο.

Ρεπορτάζ : Νίκος Β. Τσίτσας
(από το Έθνος)

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Καταστρεπτικές οι συνέπειες "ιταλοποίησης" της ΔΕΗ

Αυξήσεις των τιμολογίων ρεύματος τουλάχιστον κατά 38% για τους Έλληνες καταναλωτές θα σημάνει η υιοθέτηση του … «ιταλικού μοντέλου» που εισηγείται το Υπουργείο Ενέργειας  με τη δημιουργία μιας …«μικρής ΔΕΗ».
Όμως οι αυξήσεις του ρεύματος στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν το 55% για τους οικιακούς με τις χαμηλότερες καταναλώσεις εάν υιοθετηθεί το «περιβόητο ιταλικό μοντέλο» συνυπολογίζοντας και τις διάφορες φορολογικές επιβαρύνσεις που είναι κατά πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από τη γειτονική Ιταλία.
Δυστυχώς, μέσα στη γενικότερη σύγχυση που επικρατεί ο κ. υπουργός  δεν έχει ενημερωθεί σωστά  για το τι σημαίνει «ιδιωτικοποίηση αλά ιταλικά» και συζητά το  «σπάσιμο της ΔΕΗ» και τη δημιουργία μιας «μικρής ΔΕΗ».
Οι …διαρροές με τα «σενάρια» για το «σπάσιμο» της ΔΕΗ σε μικρά κομμάτια, με τους υποψήφιους ανταγωνιστές της να επιδοκιμάζουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου δίνουν και παίρνουν. Προφανώς επειδή διαβλέπουν ότι μια «τεμαχισμένη ΔΕΗ» θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τις τιμές ρεύματος μέχρι και 55% μέσα στα επόμενα χρόνια.
Θέλοντας να ενημερώσουμε σωστά τους Έλληνες καταναλωτές – και κυρίως εκείνους που έχουν περιορισμένες καταναλώσεις και που ανήκουν στα νοικοκυριά με τα μεγαλύτερα προβλήματα – παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις διαφορές στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας:
 • Ø Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2011 – που βασίζονται στο γνωστό δείκτη HEPI – οι Έλληνες οικιακοί καταναλωτές πλήρωναν σε μέσα επίπεδα το ρεύμα στα 10,36 λεπτά του ευρώ/ kWh, μη συμπεριλαμβανομένων των κάθε λογής φόρων. Αντίστοιχα, τον ίδιο μήνα οι Ιταλοί οικιακοί καταναλωτές πλήρωναν το ηλεκτρικό ρεύμα 14,26 λεπτά/ kWh, επίσης χωρίς τους διάφορους φόρους. Δηλαδή, με βάση τα σχετικά στοιχεία σε μέσα επίπεδα οι κάτοικοι της Ιταλίας πληρώνουν το ρεύμα κατά 38% ακριβότερα σε σχέση με το ρεύμα που πληρώνουν λόγω ΔΕΗ οι Έλληνες οικιακοί καταναλωτές.
 • Ø kWh κατανάλωση ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές που πλήρωναν οι Έλληνες με τις χαμηλότερες καταναλώσεις.
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Μέσες τιμές δεύτερου εξαμήνου 2010, χωρίς τους φόρους
Τιμές με βάση διαφορετικές καταναλώσεις, σε €/kWh 
κάτω από 1.000 kWh
1.000 - 2.500 kWh
2.500 - 5.000 kWh
5.000 - 15.000 kWh
πάνω από 15.000 kWh
Ευρωπαϊκή Ένωση….
0,2014
0,1378
0,1239
0,1163
0,1131
Χώρες ευρωζώνης….
0,2202
0,1378
0,1238
0,1182
0,1171
Ελλάδα……..
0,1006
0,086
0,0959
0,1088
0,1351
Ιταλία…..
0,2184
0,1251
0,1387
0,1736
0,2081
Οι τιμές ρεύματος της ΔΕΗ για την Ελλάδα είναι χαμηλότερες:
* έναντι των χωρών της ΕΕ (%)
50,0
37,6
22,6
6,4
-19,5
* έναντι των χωρών της Ευρωζώνης (%)
54,3
37,6
22,5
8,0
-15,4
*έναντι της Ιταλίας (%)
53,9
31,3
30,9
37,3
35,1
ΠΗΓΗ: EUROSTAT, τελευταία ενημέρωση 29.9.2011
Από τα παρατιθέμενα στοιχεία της Eurostat βγαίνουν και άλλα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική που ασκεί σήμερα η ΔΕΗ:
 • Ø Η ΔΕΗ εξασφαλίζει πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων οικιακών καταναλωτών σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις τρεις πολυπληθέστερες κατηγορίες καταναλωτών (πολύ χαμηλή έως και μέτρια κατανάλωση) η ΔΕΗ διαμορφώνει τα τιμολόγια της από 22,6% έως και 50% χαμηλότερα σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ø kWh) και με τα πολύ μεγάλα εισοδήματα τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι υψηλότερα, καθώς με αυτή την πολιτική στηρίζει τα χαμηλά τιμολόγια που προορίζονται για καταναλωτές με οικονομικά προβλήματα.
Καταστρεπτικές οι συνέπειες
της «ιταλοποίησης» της ΔΕΗ
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η …«ιταλοποίηση της ΔΕΗ» - δηλαδή το «σπάσιμο» σε μικρότερα κομμάτια και η πώλησή τους σε ιδιώτες – θα έχει τις εξής συνέπειες:
 • Ø Αυξήσεις μέχρι και 55% στα τιμολόγια των Ελλήνων οικιακών καταναλωτών, σε βάρος εκείνων που έχουν τις χαμηλότερες καταναλώσεις και κινούνται στο επίπεδο της «ενεργειακής φτώχειας».
 • Ø Μειώσεις στα τιμολόγια των πλουσίων οικιακών καταναλωτών για να έχουν θερμαινόμενο νερό στις πισίνες τους, μεγάλο αριθμό φωτιστικών στους κήπους τους κλπ.
 • Ø Αδυναμία άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης σε όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων με οικονομικά προβλήματα.
 • Ø Μεγάλες αβεβαιότητες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ειδικές τιμές για τους νησιώτες και τους πολύτεκνους, πολιτική που ήδη αντιμάχονται με νομικά μέτρα ιδιωτικές εταιρείες – ανταγωνίστριες της ΔΕΗ.
 • Ø Αδυναμία παροχής νερών για αγροτικές καλλιέργειες, αρδεύσεις πόλεων κλπ, αφού …με το «ιταλικό μοντέλο» του  Υπουργείου, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της …«μικρής ΔΕΗ» που θα πουληθούν  θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποφέρει κέρδη στους ιδιώτες.
 • Ø Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές ρεύματος για τους αγρότες τουλάχιστον θα διπλασιασθούν για να μπορέσουν να αποφέρουν κέρδη στους ιδιώτες, με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων όσο και για τα νοικοκυριά που τα προμηθεύονται…
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ