Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Διακοπή ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης (Tι πρέπει να γνωρίζετε)


Σε περίπτωση που μετακομίζετε/φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να καταθέσετε αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματοςσε οποιοδήποτε Κατάστημά μας , ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας διαφορετικά, θα συνεχιστεί η έκδοση λογαριασμών και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους, σύμφωνα με σχετικό όρο του συμβολαίου.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
  • ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομά σας
  • να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή να έχετε ένα λογαριασμό ρεύματος
  • να έχετε την ταυτότητά σας (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
  • αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από ΤΑΧΙS) 
Κατά την ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής στην οποία επιθυμείτε να λάβετε τον Τελικό λογαριασμό. Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να δηλώσετε τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου στο οποίο διαμένετε (ή θα διαμείνετε) προκειμένου να μεταφερθεί τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού σας.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον: 
  • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
  • αστυνομική ταυτότητα
Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η εγγύηση που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δεν βρίσκεται εν ζωή, η αίτηση λύσης Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος μπορεί να υποβληθεί από τον κληρονόμο, αρκεί να προσκομισθούν εκτός των ανωτέρω:
  • πιστοποιητικό θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
  • αντίγραφο του συμβολαίου κληρονομιάς του ακινήτου (αποδοχή κληρονομιάς) ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  • σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων, επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Σημαντική ενημέρωση για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
: Βάσει του Ν.3345/2005, ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθούν στον οικείο Δήμο: α) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, β) βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ θα βρείτε στο http://www.deddie.gr/el/upiresies/simeia-eksupiretisis ή στο 11500.

«Μέση λύση» αναζητείται για το θέμα των ποσοτήτων στις δημοπρασίες τύπου NOME


 

Την πρόταση που θα διασφαλίσει τη συμφωνία της τρόικας, έτσι ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση (σε ότι τουλάχιστον αφορά τα ενεργειακά), χωρίς ωστόσο να οδηγηθούν σε δημοπρασία τύπου NOME όλες οι ποσότητες που ζητούν οι δανειστές, αναζητά το ΥΠΕΝ, τη στιγμή που η διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί να ενεργοποιήσει την πρότασή της για δημιουργία θυγατρικών στη λιανική προς πώληση.
Η απαίτηση των δανειστών, η οποία έχει αποτυπωθεί στο προσχέδιο συμφωνίας που έχουν δώσει στην κυβέρνηση, για σωρευτικό υπολογισμό των προς δημοπράτηση ποσοτήτων χρόνο με το χρόνο, οδηγεί στο να κατευθυνθεί στις δημοπρασίες NOME το 46% της παραγωγής της ΔΕΗ (ή περίπου το 80% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής) μέχρι το 2019! Συγκεκριμένα περί τις 20 Τεραβατώρες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής από τις περίπου 24 Τεραβατώρες.
Αυτή η απαίτηση δεν γίνεται δεκτή από την ελληνική πλευρά, κεντρικό
επιχείρημα της οποίας είναι ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται το ποσοστό πελατών που πρέπει να χάσει η ΔΕΗ βάσει των συμφωνημένων στόχων με τις ποσότητες που βγαίνουν στις δημοπρασίες NOME. Σύμφωνα με την ελληνική άποψη, οι ποσότητες που βγαίνουν στο NOME είναι προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου και ως εκ τούτου πρέπει να καλύπτουν μέρος και όχι το σύνολο του ρεύματος που εκπροσωπούν οι ιδιώτες εναλλακτικοί προμηθευτές. Το υπόλοιπο πρέπει να το παίρνουν - οι προμηθευτές - από την αγορά.
Είναι σαφές βεβαίως ότι η λύση που θα προταθεί από την κυβέρνηση πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εκπροσώπους των δανειστών. Προς τούτο συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις προς μια λύση που θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των ποσοτήτων, με ρεαλιστικούς όρους παραγωγής, και παράλληλα τη στήριξη του «ανοίγματος» που θα αναπτύσσουν σταδιακά οι προμηθευτές.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα των ποσοτήτων ρεύματος που θα βγαίνουν στις δημοπρασίες είναι, όπως αποκάλυψε το energypress, το «αγκάθι» που δεν επέτρεψε να κλείσει η συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών πριν να φύγουν από την Αθήνα.
Οι δανειστές διατυπώνουν την άποψη ότι πρέπει η ΔΕΗ να
βγάζει» σωρευτικά κάθε χρόνο τις προγραμματισμένες ποσότητες εκείνου του χρόνου συν τις ποσότητες των προηγούμενων χρόνων. Για παράδειγμα, το μνημόνιο του Μαΐου όριζε τις δημοπρατούμενες ποσότητες ως ποσοστό επί της περυσινής κατανάλωσης, και συγκεκριμένα 8% για το 2016 (460 MWh/h), 12% για το 2017 (675 MWh/h), κ.ο.κ.  

Η τρόικα, ερμηνεύοντας διαφορετικά από την ελληνική πλευρά το νόμο, ζητά από τη ΔΕΗ να δημοπρατήσει σωρευτικά για του χρόνου ποσοστό 20%, δηλαδή τόσο τις ποσότητες του 2017 όσο και εκείνες του 2016, που σημαίνει 1.135 MWh/h. 
Δηλαδή υποστηρίζει πως εκτός από τις 675MWh/h που πρέπει να δημοπρατήσει η ΔΕΗ το 2017, θα πρέπει να βγουν και πάλι οι 460 MWhτου 2016, μόλις τελειώσει η περίοδος παράδοσης των πρώτων. Στο θέμα είχε αναφερθεί το "Energypress" πριν από μερικές ημέρες.
Στον αντίποδα η ελληνική πλευρά επιμένει ότι ούτως ή άλλως υπάρχει ρήτρα σύμφωνα με την οποία θα γίνονται για τις δημοπρασίες απολογιστικά προσαρμογές στο βαθμό που επιτυγχάνονται ή όχι οι ετήσιοι στόχοι τους. Επισημαίνει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ανισορροπία, καθώς και ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο η αγορά μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες.
Εντούτοις οι δανειστές διαφωνούν, και επιμένουν ότι το ποσοστό της δημοπρατούμενης κάθε χρονιά ενέργειας πρέπει να προκύπτει βάσει της δικής τους ερμηνείας, και σε κάθε περίπτωση να υπολογίζεται σωρευτικά.
Μια τέτοια εξέλιξη, πέραν του τι σημαίνει για τη ΔΕΗ, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιφέρει νέες στρεβλώσεις. Τέτοια για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το ενδεχόμενο οι προμηθευτές που αγόρασαν ήδη ρεύμα στην πρώτη δημοπρασία ή θα αγοράσουν στις επομενες, να το εξάγουν, στο βαθμό που οι ποσότητες θα είναι υπεραρκετές για το ρυθμό επέκτασης της εσωτερικής αγοράς.
«Έτοιμες» εταιρείες λιανικής
Ας σημειωθεί τέλος ότι η διοίκηση της ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ανεξάρτητα από το που θα καταλήξει η συμφωνία για τις δημοπρατούμενες ποσότητες, θεωρώντας ότι τα NOME, με τη μεθοδολογία και τη συγκεκριμένη τιμή εκκίνησης (η οποία έχει άλλωστε προσβληθεί), επιφέρουν μεγάλη ζημιά στα οικονομικά της επιχείρησης, επισπεύδει την υλοποίηση της «παλιάς» πρότασής της για δημιουργία από το νέο έτος εταιρείας (ή εταιρειών) λιανικής που θα έχουν σημερινούς πελάτες της ΔΕΗ από όλες τις κατηγορίες και θα «βγούν» προς πώληση.
"Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι βιώσιμη και αποτελεσματική και προχωράμε στην υλοποίησή της" αναφέρει στο energypress αρμόδιος παράγοντας.
Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα μεταφερθεί άμεσα στον ανταγωνισμό ένα ισχυρό μερίδιο πελατών, έτσι ώστε να μην χρειάζονται πλέον οι δημοπρασίες NOME για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος απώλειας μεριδίων της ΔΕΗ για τον οποίο έχει δεσμευθεί η χώρα από το τρίτο μνημόνιο. http://energypress.gr/

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση για τις περιπτώσεις χορήγησης δανείων σε εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 63
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Π.Καραλευθέρη

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 08.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την τροποποίηση του πλαισίου οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων στο προσωπικό της Επιχείρησης, ως εξής:
1.1.                         Περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενο ποσό (έως)...

Περιπτώσεις χορήγησης
Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
Δαπάνες υγείας
α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.
4.500 Ευρώ
β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων  του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών.
3.000 Ευρώ
Δαπάνες πρώτης κατοικίας
γ) Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.

δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).
10.000 Ευρώ
4.500 Ευρώ
ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3.000 Ευρώ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου
στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.
4.500 Ευρώ
Δαπάνες φοίτησης τέκνων
ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ.
4.500 Ευρώ
Δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα
η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο, τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή γονέων.
2.500 Ευρώ
1.2.         Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται σε 2% σταθερό και η διάρκεια αποπληρωμής σε 48 μήνες (48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με την εξαίρεση της περίπτωσης (γ) (δηλαδή για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) όπου η διάρκεια της αποπληρωμής ορίζεται σε 72 μήνες (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις).
1.3.         Ο κάθε μισθωτός μπορεί να λαμβάνει μόνο ένα δάνειο κάθε φορά και ι εφόσον έχει εξοφληθεί τυχόν προηγούμενο.  Εξαίρεση αποτελούν οι (α), (β), (δ) και (η) ανωτέρω περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο δάνειο, εφόσον έχουν εξοφληθεί τα 2/3 του προηγούμενου δανείου και με συμψηφισμό του υπολοίπου αυτού με το νέο. Σε περίπτωση συζύγων που συνυπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., επιτρέπεται η χορήγηση δανείου στον ένα εξ αυτών για κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα, δεν θα χορηγείται δάνειο (περίπτωση στ΄) για αγοραπωλησία ΙΧ αυτοκινήτου μεταξύ συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

1.4.         Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγούνται, κατ’ εφαρμογή αυτής της Απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο τα οριζόμενα στην από 27.6.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ (1,8 % του συνόλου της ακαθάριστης μισθοδοσίας του προσωπικού της Επιχείρησης του προηγούμενου έτους).
1.5.         Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο προς οικονομική διευκόλυνση των μισθωτών και των οικογενειών τους, με  χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής τους και χωρίς οικονομικό όφελος για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό θα συνομολογείται στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται για τη χορήγηση του δανείου, ότι αυτό δεν συνιστά οφειλή υπό την έννοια του Ν. 3869/2010 και δεν δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 
Επιπροσθέτως, ο μισθωτός θα δηλώνει ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού με τη λύση της σύμβασης εργασίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Δάνεια δεν δύναται να χορηγούνται σε μισθωτούς, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δανείου έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν τούτο εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του.
2.            Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την επομένη της εκδόσεώς της και καταργεί κάθε άλλη σχετική ρύθμιση.


 ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
 Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ με τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ με τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας


Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα θέματα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, για τα περισσότερα εκ των οποίων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων και σχεδόν ταυτόσημη προσέγγιση σε συγκεκριμένους τομείς.
Κοινή πεποίθηση και των δυο πλευρών είναι ότι η ΔΕΗ έχει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον Τομέα της Ενέργειας και συνολικά στην Εθνική Οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε η δέσμευση για τη διατήρηση του ελέγχου του 51% του ΑΔΜΗΕ, παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ επιβαρύνει μεσοπρόθεσμα τον Όμιλο ΔΕΗ
ενώ για το αντίστοιχο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ εκτιμήθηκε πως η «λύση Σκουρλέτη», είναι η πλέον ενδεδειγμένη και γι’ αυτό θα αγωνιστούμε.
Ο κ. Σταθάκης αναγνώρισε το «ειδικό βάρος» που έχει ο λιγνίτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πως παραμένει εθνικό καύσιμο ανεξάρτητα από τις πιέσεις που δέχεται εξαιτίας της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου.
Παράλληλα, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της σχετικής αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε προωθήσει ο πρώην Υπουργός Π.ΕΝ. σχετικά με την διεκδίκηση των επιπλέον ωρών λειτουργίας για τους λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, στη Δυτική Μακεδονία.
Σε ότι αφορά τα ΝΟΜΕ, ο κ. Γ. Σταθάκης αναγνώρισε τη βαρύτητα του θέματος και τη δυσμενή επίπτωση που έχουν οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ για τη ΔΕΗ επισημαίνοντας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει σχετικές επαφές και θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς έτσι ώστε η τιμή εκκίνησης να αντικατοπτρίζει  αντικειμενικότερα το κόστος.
Ακόμη, έγινε αναφορά στο πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ και στην ανάγκη σχεδιασμού μέτρων και ενεργειών ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς όμως αυτό να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.
Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εξέφρασε την ελπίδα ότι και με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Π.ΕΝ. θα αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας στη βάση της τακτικής ενημέρωσης και της ειλικρίνειας, χωρίς αιφνιδιασμούς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΔΜΗΕ Έρχονται αλλαγές σε εργασιακό και διοικητικό επίπεδοτου Χρήστου Κολώνα

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, πληροφορίες θέλουν τον κ. Σταθάκη, να προχωρά σε αλλαγές στις υψηλές θέσεις της διοικητικής πυραμίδας καθώς και σε άλλες εταιρίες του τομέα ενέργειας. Ώρες αγωνίας για τους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Οι πρώτοι όπως μαθαίνουμε ανησυχούν για το εργασιακό τους καθεστώς και από την άλλη πλευρά στελέχη του διοικητικού συμβουλίου θεωρούν επισφαλή τη θέση τους μετά την τοποθέτηση του Γιώργου Σταθάκη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...  
Σύμφωνα με όσα πληροφορείται το "Business Energy", στον ΑΔΜΗΕ κορυφώνεται η αγωνία των περίπου 400 εργαζομένων αναφορικά με την αλλαγή του εργασιακού τους πλαισίου καθώς μετά την πώληση του 24% στην κινεζική SGCC θα ακολουθήσουν τα βήματα για την απόσχιση του Διαχειριστή από τη ΔΕΗ και η μεταβίβαση των μετοχών στο Δημόσιο, για την ακρίβεια σε εταιρία συμμετοχών. Αυτό, σύμφωνα με τις ανησυχίες εργαζομένων, σημαίνει ότι θα υπαχθούν στους κανόνες του ενιαίου μισθολογίου και άρα θα δουν μεγάλες μειώσεις στις αμοιβές τους. 
 
Από την άλλη μεριά,  όμως, η εταιρία αυτή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο προκειμένου οι σημερινοί μειοψηφούντες μέτοχοι της ΔΕΗ και άρα και του ΑΔΜΗΕ να αποζημιωθούν για την απόσχιση.  Αν αυτό συμβεί άμεσα, γρήγορα, τότε το εργασιακό πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει. Αν όμως δεν εισαχθεί εγκαίρως η εταιρία στο χρηματιστήριο τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλαγής των εργασιακών... Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, πληροφορίες θέλουν τον κ. Σταθάκη, να προχωρά σε αλλαγές στις υψηλές θέσεις της διοικητικής πυραμίδας καθώς και σε άλλες εταιρίες του τομέα ενέργειας. 
 
Ο στόχος είναι η απομάκρυνση επιλογών του Παναγιώτη Λαφαζάνη που έχουν παραμείνει ακόμη και σήμερα στον ΑΔΜΗΕ καθώς και σε άλλες κρατικές εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς της ενέργειας...

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Στο 1,3 δισ. οι ανείσπρακτες οφειλές της ΔΕΗ, απειλούν το σύνολο της ενεργειακής αγοράς


Την τύχη των ρυθμίσεων των οφειλών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων έχουν και οι διακανονισμοί της ΔΕΗ, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν να ενταχθούν στα ευνοϊκά προγράμματα αποπληρωμής σε 36 δόσεις, ένας μεγάλος αριθμός όμως εξ αυτών δεν καταφέρνει στη συνέχεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  
 
Το πρόβλημα της αδυναμίας των καταναλωτών να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν εξελίσσεται σε ορολογιακή βόμβα όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρισμού, η δομή της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Ετσι, το οξύ πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ διαχέεται σε ολόκληρη την αγορά, η οποία αναμένει από τη διοίκηση της επιχείρησης και τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη μια αποτελεσματική διαχείριση ώστε να αποφευχθεί ο υπαρκτός κίνδυνος ενός ενεργειακού κραχ. Η δήλωση ανώτατου στελέχους μεγάλου ενεργειακού ομίλου πως «πρέπει η ΔΕΗ να σταθεί στα πόδια της γιατί αν καταρρεύσει θα συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά και θα έχουμε ενεργειακό κραχ» είναι ενδεικτική της γενικευμένης αγωνίας που επικρατεί μέσα και έξω από τη ΔΕΗ για τις αντοχές της επιχείρησης.
 Το μέγεθος του προβλήματος έχει αντιληφθεί πλήρως ο νέος υπουργός Γιώργος Σταθάκης παραλαμβάνοντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο από τον προκάτοχό του Πάνο Σκουρλέτη και δεν είναι τυχαίες οι απανωτές συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα που πέρασε με τη διοίκηση της ΔΕΗ, από την οποία ζήτησε πλήρη καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν το πρόβλημα. 
 
Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών απασχόλησε και το τελευταίο Δ.Σ. της ΔΕΗ (8 Νοεμβρίου), με τη διοίκηση της εταιρείας να εκφράζει σχετική ικανοποίηση του προγράμματος των διακανονισμών (36 δόσεις χωρίς προκαταβολή) καθώς τα στοιχεία που έχει στα χέρια της δείχνουν ότι ο αριθμός των καταναλωτών που σπεύδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους αυξάνεται, αλλά παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των καταναλωτών που δεν τηρούν τις ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 σε διακανονισμό οφειλών εντάχθηκαν 510.000 καταναλωτές, με συνολικό ύψος οφειλής πλέον του 1,335 δισ. ευρώ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι μη διακανονισμένες οφειλές ανέρχονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.  
 
Τα στοιχεία της διοίκησης ωστόσο αμφισβητεί η ΓΕΝΟΠ, η οποία ανεβάζει το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών σε 3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και τα ποσά που έχουν διακανονιστεί, με το σκεπτικό ότι δεν έχουν αποπληρωθεί και ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθούν σε ορίζοντα τριετίας που διαρκούν οι δόσεις. Πρόσθετο πρόβλημα δημιουργεί η πολιτική της ΔΕΗ να μην προχωρεί σε αποκοπές ρεύματος για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ, καθώς πολλοί καταναλωτές διατηρούν συστηματικά ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο σε αυτό το ύψος, αφού δεν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα. 
 
 Η ΔΕΗ αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στο οποίο επιδίδονται καταναλωτές κάθε εισοδηματικής τάξης. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνουν περί τις 1.000 ρευματοκλοπές τον μήνα, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δέχονται και επιθέσεις από καταναλωτές που έχουν παραβιάσει τον μετρητή. Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση της ΔΕΗ επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα να επαναφέρει σε ισχύ το μοναδικό αποτελεσματικό «εργαλείο» πίεσης των μεγάλων τουλάχιστον οφειλετών της, αυτό της αποκοπής της σύνδεσης, χωρίς αποτέλεσμα, λόγω της διαφωνίας του πρώην εποπτεύοντος υπουργού Πάνου Σκουρλέτη. Τα θέματα θα επανεξεταστούν και με τον νέο υπουργό, καθώς το πρόβλημα απασχολεί συνολικά την κυβέρνηση, με στελέχη του Μαξίμου να εκφράζουν ενστάσεις για τον οριζόντιο χαρακτήρα των 36 δόσεων, αφού μπορούν να κάνουν χρήση και καταναλωτές που είναι σε θέση να αποπληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος.  
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή του υπουργού Γιώργου Σταθάκη για την αποπληρωμή ανεξόφλητων οφειλών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αρκετούς δήμους της χώρας να ακολουθούν τη γραμμή «δεν πληρώνω».  
 
Στο μεταξύ, η ρευστότητα της ΔΕΗ έχει χτυπήσει «κόκκινο» με αποτέλεσμα η επιχείρηση να αδυνατεί να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών, αλλά και των θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστές Συστήματος και Διανομής), τις οποίες έχει «φεσώσει» με ένα συνολικό ποσό της τάξης των 500 εκατ. Στα 900 εκατ. ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές, ενώ τα χρέη προς τον ΔΕΔΔΗΕ ανέρχονται σε 200 εκατ. και προς τον ΑΔΜΗΕ στα 300 εκατ., τα οποία περιορίζονται σε 150 εκατ. αν συμψηφιστούν.
  
 
(Καθημερινή)

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Η ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καταγγέλλει τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ

Σωρεία προβλημάτων εμφανίζονται στον ΔΕΔΔΗΕ και παράλληλα αδυναμία αντιμετώπισής τους.
  Προβλήματα, που συσσωρεύονται λόγω της μη έγκαιρης και αποτελεσματικής επίλυσής τους και θέτουν σε κίνδυνο τις εργασιακές σχέσεις, την ασφάλεια των εργαζομένων, ακόμα και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης της χώρας.
Σε όλα τα επίπεδα, η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων!
  Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του ΔΕΔΔΗΕ, με χαρακτηριστική την τεράστια έλλειψη υλικών και την ατελή συντήρηση των
δικτύων.
  Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ελληνικής οικονομίας με την άτυπη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει προς τρίτους.
  Αδυνατεί να προασπίσει τα συμφέροντα του ΔΕΔΔΗΕ, όταν δεν έχει διεκδικήσει αποτελεσματικά τα τέλη χρήσης δικτύου που της χρωστάνε.
  Αδυνατεί να εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων όταν  τα εργατικά ατυχήματα  πολλαπλασιάζονται.
  Αδυνατεί να διοικήσει τον ΔΕΔΔΗΕ εντός του υφιστάμενου νομοθετικού μισθολογικού πλαισίου και βέβαια αδυνατεί να επιτύχει μεταβολές αυτού προς το ευνοϊκότερο.
  Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση του μισθολογικού κόστους όπως ορίζει ο Νόμος, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσσωρευμένες υπερβάσεις, για τις οποίες μοναδική υπεύθυνη είναι η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ενδεικτική της αδυναμίας και της αναποτελεσματικότητάς της.
  Αλλά δυστυχώς η μοναδική προσπάθεια που έχει καταβληθεί είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία «φιλικά προσκείμενου» προς την Κυβέρνηση, στελεχιακού δυναμικού, με τη συνεχή επεξεργασία-τροποποίηση-επέκταση της οργανωτικής του δομής.
  Η «πρώτη φορά αριστερή» Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, μεταφέρει το λογαριασμό στην Ελληνική κοινωνία, στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους.
Τα αρμόδια Υπουργεία εθελοτυφλούν, βυθίζοντας ακόμα πιο γρήγορα στο τέλμα τον ΔΕΔΔΗΕ.
Η λύση είναι μία και για αυτήν αγωνιζόμαστε
Ήπια προσαρμογή στο Νόμο με έλεγχο ουσιαστικό αλλά όχι εις βάρος της λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ , εις βάρος των καταναλωτών και εις βάρος των εργαζομένων.
  Προβάλει επιτακτικά πλέον η ανάγκη εξαίρεσης των δαπανών που επιβάλλονται από τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, από το μισθολογικό κόστος.
  Η ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καταγγέλλει τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και δηλώνοντας ότι σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτεί την υιοθέτηση αντεργατικών και καθεστωτικών πρακτικών, καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα.

                                                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Να γιατί η ΔΕΗ απειλεί να ρίξει τη κυβέρνηση

Του Γιώργου Φιντικάκη
Αντί να βάλει στα ταμεία της 2 δισ. ευρώ, που υπολογίζεται ότι θα εισέπραττε από το σχέδιο πώλησης της "Μικρής ΔΕΗ" ή κάποιας παραλλαγής του, τώρα θα χάσει άλλα 2,5 δισ. ευρώ, δίχως να πάρει ούτε σεντ σαν αντάλλαγμα !
Αυτή είναι η περίφημη ισοδύναμη λύση που περηφανεύεται μήνες τώρα ότι πέτυχε η κυβέρνηση για το καλό της ΔΕΗ και του δημοσίου συμφέροντος, επιδεινώνοντας στην ουσία το ταμειακό πρόβλημα της εταιρείας.
Διότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ είναι η ρευστότητα, τα έσοδά της που συρρικνώνονται, και η δυστοκία στην αναπλήρωσή τους, όχι αν το Δημόσιο θα κατέχει το 34% ή το 51% της εταιρείας, όπως ανέφερε προ ημερών ο πρόεδρός της Μανώλης Παναγιωτάκης. Αυτός ακριβώς ο κίνδυνος να "σκάσει" η ΔΕΗ μέσα στο 2017 από τα οικονομικά της αδιέξοδα είναι που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί την κυβέρνηση, αυτούς τους πολιτικούς
κλυδωνισμούς θα έπρεπε να φοβάται, και όχι το αν θα πουληθεί ή όχι το 17%. Το κράτος άλλωστε, είτε με 51%, είτε με 34%, τον ίδιο έλεγχο θα ασκεί στην εταιρεία, όπως είπε προ ημερών ο Μ. Παναγιωτάκης, αλλού είναι τα προβλήματα.
Απλήρωτοι λογαριασμοί σταθερά πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών, συνεχώς μειούμενες πωλήσεις ρεύματος λόγω ανταγωνισμού (μόνο το α’ εξάμηνο απώλεσε 296,7 εκατ. ευρώ), μαζί με την απώλεια του ΑΔΜΗΕ και του ετήσιου τζίρου του (257 εκατ. ευρώ), πολλαπλασιάζουν τα ερωτήματα για το αύριο της ΔΕΗ, δίχως η κυβέρνηση να έχει τις απαντήσεις.
Η ειρωνεία όμως είναι ότι αρκετοί από όσους είχαν χειροκροτήσει τη πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να ακυρώσει το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για τη "Μικρή ΔΕΗ" (2014), από συνδικαλιστές έως και ηγετικά στελέχη της επιχείρησης, τώρα δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι ο διαφορετικός αυτός δρόμος ήταν ο καλύτερος.
Ναι μεν μετά την πώληση της "Μικρής ΔΕΗ", η επιχείρηση θα μίκραινε κατά 30% σε μονάδες και πελατολόγιο, ωστόσο τα 2 δισ ευρώ που εκτιμάται ότι θα έβαζε στο ταμείο της, όταν γύρω στο 2016-2017 ολοκληρωνόταν η διαδικασία, θα ήταν ζεστό χρήμα που σήμερα της λείπει.
Στον αντίποδα, με τη λύση που προκρίθηκε, δηλαδή να μειώσει υποχρεωτικά η εταιρεία στο 49% το μερίδιό της ως το 2020 με εργαλείο τις δημοπρασίες προθεσμιακών προιόντων ρεύματος (ΝΟΜΕ) πουλώντας το σε τιμές χαμηλότερες απ’ ότι στη χονδρική, η ΔΕΗ όχι μόνο δεν θα εισπράξει ποτέ 2 δισ, αλλά θα χάσει και άλλα 2,5 δισ ευρώ τζίρου. Τόσο υπολογίζεται ότι αξίζει το μερίδιο που πρέπει να δώσει στον ανταγωνισμό, ώστε από το σημερινό 88%, να πέσει σε τρία χρόνια στο 49% της αγοράς.
Χρηματικό όφελος για την απώλεια αυτή δεν προκύπτει από πουθενά για τη ΔΕΗ, παρά μόνο ότι δεν παραχωρεί μονάδες. Στο ταμείο της η επιχείρηση θα βάλει λιγότερα χρήματα απ’ ότι αν πωλούσε κανονικά τις ίδιες ποσότητες ρεύματος στη σποτ αγορά, όπως έδειξε η πρώτη εκ των δημοπρασιών αυτών που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Απ’ αυτήν η ΔΕΗ εισέπραξε περίπου 150 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας το ρεύμα σε τιμή κατά 5%-6% κάτω από την αντίστοιχη χονδρική του μηνός Σεπτεμβρίου.
Οι όμορφες εμμονές, όμορφα καίγονται
Και μπορεί στο δημόσιο διάλογο, διοίκηση και συνδικαλιστές να ξορκίζουν ακόμη την πώληση μονάδων- άλλωστε "Μικρή ΔΕΗ" και πολιτικό κόστος συνεχίζουν να είναι έννοιες ασύμβατες- ωστόσο στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, διαπιστώνει κανείς ότι αρκετές συριζαικές εμμονές της πρώιμης περιόδου, τελούν υπό αναθεώρηση. Ακόμη και κάποιοι σφοδροί πολέμιοι της "Μικρής ΔΕΗ" αναγνωρίζουν σήμερα πως αυτό που είχαν κάποτε πολεμήσει ως τη χειρότερη λύση, ίσως τελικά και να μην ήταν.
Αλλωστε οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ είναι ένα μεταβατικό εργαλείο, που σημαίνει ότι το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κάποια προβλεψη για τη μεθεπόμενη ημέρα. Τι θα συμβεί για παράδειγμα αν μετά το 2020 η ΔΕΗ αρχίσει και πάλι να αυξάνει τα μερίδιά της και να "κλείνει" ξανά την αγορά ; Άραγε η Κομισιόν δεν θα επαναφέρει στο τραπέζι σενάρια πώλησης μονάδων ; Το ίδιο άλλωστε δε θα συμβεί και αν για κάποιο λόγο το επόμενο διάστημα αποδειχθεί ότι δεν προχωρούν όπως πρέπει οι δημοπρασίες ;
Χρειάστηκε με άλλα λόγια να χαθούν κοντά δύο χρόνια, προκειμένου ακόμη και κάποιοι από τους πιο σφοδρούς πολέμιους της "Μικρής ΔΕΗ", να αρχίσουν να αναρωτιούνται μήπως τελικά το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν καλύτερη λύση για το πρόβλημα ρευστότητας της εταιρείας συγκριτικά με αυτό που εφαρμόζεται. Το ίδιο κάποιοι σκέφτονται και για τον ΑΔΜΗΕ, αφού για την πώληση του 66% που προέβλεπε το σχέδιο του 2014, η ΔΕΗ θα έβαζε στα ταμεία της κοντά στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα δεν πρόκειται να λάβει ούτε σεντ για το 51% που μεταβιβάζει στο Δημόσιο.
Ένεση ρευστότητας 500 εκατ ευρώ...
Στον αντίποδα βέβαια η ΔΕΗ πρόκειται στις αρχές του 2017 να εισπράξει 320 εκατ. ευρώ από τη πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στη κινεζική State Grid, και αν σε αυτό προσθέσει κανείς τα 100 εκατ. ευρώ που θα λάβει ως προκαταβολή από τη συμφωνία με το Αλουμίνιο, τα 94 εκατ. ευρώ που της δίνει ο ΑΔΜΗΕ ως επιστροφή κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από τη πρόσφατη γενική συνέλευση της εταιρείας, τότε αθροίζεται ένα ποσό γύρω στα 500 εκατ. ευρώ.
... αλλά και λήξεις δανείων 787 εκατ. ευρώ
Εκτός όμως από τα έξτρα έσοδα, υπάρχουν και οι έξτρα δαπάνες. Τέτοιες είναι τα 144 εκατ. ευρώ που κατέθεσε προ ημερών η ΔΕΗ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις αποζημιώσεις 862 ιδιοκτητών για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της νέας λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας. Τετοιες είναι επίσης οι λήξεις δανείων ύψους 640 εκατ. ευρώ που καλείται να αναχρηματοδοτήσει του χρόνου η ΔΕΗ, και που μαζί με τις υπολειπόμενες του 2016, αθροίζουν ένα ποσό 787 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά και ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ για το οποίο η εταιρεία αφενός διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποπληρωμή του, αφετέρου λέει ότι θα εξετάσει ακόμη και την αναχρηματοδότησή του με την έκδοση νέου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αλλά η ΔΕΗ δεν είναι ΕΛΠΕ που λόγω εξωστρέφειας πέτυχαν πρόσφατα να αναχρηματοδότησουν δικό τους ομόλογο με 4,87%. Εξαρτάται απόλυτα από το Δημόσιο και τα σκαμπανεβάσματα της ελληνικής οικονομίας, επομένως η έξοδος της επιχείρησης του χρόνου στις αγορές παραμένει ερωτηματικό με αρκετούς αστερίσκους.
Το υπερ-Ταμείο και το προσωπικό
Δίχως διάθεση για κινδυνολογία, αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ βρίσκεται "στα σχοινιά", οι αριθμοί δεν είναι με το μέρος της, ενώ δίχως κάποια δραματική αλλαγή τα δεδομένα δείχνουν ότι μετατρέπεται σε μια μικρότερη επιχείρηση αλλά με προβλήματα μεγάλης. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους έγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 29,8 εκατ. ευρώ (από κέρδη 87,8 εκατ. ευρώ πέρυσι), ενώ ο κύκλος εργασιών στο εξάμηνο υποχώρησε από τα 2,913 δισ. στα 2,664 δισ. (όμιλος).
Ουδείς αμφισβητεί ότι το μνημόνιο δείχνει στη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία το πιο σκληρό του πρόσωπο, αλλά και ουδείς αγγίζει για παράδειγμα το θέμα-ταμπού που λέγεται προσωπικό. Είναι για παράδειγμα δυνατόν όταν το 2020 ο τζίρος της επιχείρησης θα είναι 50% μικρότερος από τον σημερινό, η ΔΕΗ, ακόμη και αν αφαιρεθούν οι 1.450 του ΑΔΜΗΕ, να συνεχίζει να απασχολεί 16.900 εργαζόμενους όσους στο τέλος του 2015 ; Ερωτήματα σαν αυτά, θα επιχειρήσει να απαντήσει το υπερ-Ταμείο που στόχο έχει να βελτιώσει την αποδοτικότητα όσων ΔΕΚΟ, ενταχθούν σε αυτό, όπως το 34% της ΔΕΗ. Το ερώτημα είναι όμως πως σε συνθήκες απώλειας μεριδίων της ΔΕΗ μπορεί η αποδοτικότητά της να βελτιωθεί, δίχως γενναίες αποφάσεις σε θέματα δαπανών, δηλαδή προσωπικού.
Με άλλα λόγια τον επόμενο χρόνο ο "κορσές" στο μάνατζμεντ της ΔΕΗ θα γίνει στενότερος και ο έλεγχος των δανειστών ασφυκτικότερος, αφού μετά τη μεταβίβαση του 34% στην "Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών" (ΕΔΗΣ), η διοίκησή της δεν θα υπάγεται στα υπουργεία, αλλά σε νέα πρόσωπα, τα οποία και θα επιλεγούν από κοινού με τους θεσμούς.
Υπό αυτή την έννοια, τα κριτήρια του μάνατζμεντ θα αλλάξουν, αφού ο ισχυρός διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. του υπερ-Ταμείου θα έχει ένα και μόνο στόχο, την αύξηση της αξίας των υπό την ομπρέλα του ΔΕΚΟ, άρα και της ΔΕΗ.

ΔΕΔΔΗΕ: Κάτω από 60 εκατ. ευρώ αναμένει η αγορά για τις προσφορές στο διαγωνισμό έξυπνων μετρητών

Γιώργος Φιντικάκης
Σε επίπεδα 60 εκατ. ευρώ και κάτω, εκτιμά η αγορά ότι θα κυμανθούν οι προσφορές που θα αποσφραγίσει την Παρασκευή ο ΔΕΔΔΗΕ, οπότε και πέφτει η αυλαία στον "πολυκαιρισμένο" πιλοτικό διαγωνισμό των 200.000 έξυπνων μετρητών.
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ, η αγορά εκτιμά ότι θα "χτυπηθεί" στα επίπεδα των 50-60 εκατ. ευρώ.
Στην κούρσα έχουν απομείνει δύο υποψήφιοι, δηλαδή το σχήμα ΟΤΕ - Intrakat - Intrasoft International και η Intracom Telecom, που σημαίνει ότι όποιος δώσει τη χαμηλότερη προσφορά, αυτός θα πάρει εκτός απροόπτου και τη δουλειά. 
Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τελειώσει έτσι ένα σίριαλ που διαρκεί πάνω
από ένα χρόνο, καθώς οι προσφορές (τεχνικές και οικονομικές) για το έργο των 200.000 έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ είχαν κατατεθεί στις 21 Οκτωβρίου του 2015 !
Τελικά η διαδικασία αποδείχθηκε πιο χρονοβόρα απ' ότι αρχικά αναμενόταν, αφού μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών ακολούθησαν ενστάσεις από υποψηφίους, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι οποίες και τελικά απορρίφθηκαν, ενώ κόπηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού η κοινοπραξία Microdata-CMEC, καθώς ο φάκελός της κρίθηκε ανεπαρκής λόγω ελλείψεων που συμπληρώθηκαν εκ των υστέρων με επιστολές. 
Από εδώ και πέρα, και αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, σε περίπου δεκαπέντε ημέρες από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ανακηρύξει τον ανάδοχο του έργου. Στη συνέχεια η σύμβαση πρέπει να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και εφόσον πάρει το πράσινο φως, θα πέσουν και οι τελικές υπογραφές, κάτι που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου.
Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η πρώτη φάση του έργου, που αφορά την εγκατάσταση των πρώτων 10.000 έξυπνων μετρητών εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να ακολουθήσει η δεύτερη φάση, δηλαδή η τοποθέτηση σε διάστημα 15 μηνών και των υπόλοιπων 160.000.
Επτά χρόνια... φαγούρας
Επτά χρόνια ακούνε για έξυπνους μετρητές οι καταναλωτές, δίχως να τους βλέπουν. Το θέμα της αντικατάστασης της γνωστής "χελώνας" -όπως λέγονται τα ρολόγια της ΔΕΗ- με νέα ψηφιακά, συζητείται τουλάχιστον από το 2009.
Κωλυσιεργία εκ μέρους των εκάστοτε διοικήσεων της ΔΕΗ, αδιαφορία υπουργών, προσφυγές από ενδιαφερόμενες εταιρείες κυρίως κατά των εμπορικών όρων που ήταν για εκείνες περιοριστικοί, και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι μεταξύ των αιτιών γι' αυτό το σίριαλ καθυστερήσεων.
Τούτη τη φορά, αν όλα πάνε καλά, τότε κάπου μέσα στο 2018, θα έχουν αντικατασταθεί 200.000 συμβατικά ρολόγια, δίνοντας στους πελάτες αυτούς τη δυνατότητα να έχουν εικόνα σε real time για τη κατανάλωσή τους, και καταργώντας παράλληλα τη διμηνιαία καταμέτρηση. Στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα στηριχτεί στη συνέχεια και η επικαιροποίηση της μελέτης κόστους-οφέλους για τον μεγάλο διαγωνισμό, της αντικατάστασης 7,5 εκατ. μετρητών της ΔΕΗ πανελλαδικά ("roll out").
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που θα ξετυλιχθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, γεγονός που εξηγεί και το ενδιαφέρον των Κινέζων της CMEC για κατασκευή εργοστασίου στην Ελλάδα, καθώς η αρχική εκτίμηση για την νέα αυτή αγορά μιλά για τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.
Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει όχι μόνο από τον ΔΕΔΔΗΕ, που είναι αρμόδιος, αλλά και από τους υποψήφιους προμηθευτές εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου παγκοσμίως, είτε συμμετέχουν στον τωρινό "μικρό" διαγωνισμό είτε όχι.
Δύο τεχνολογίες
Στο δια ταύτα του πιλοτικού διαγωνισμού, θα εγκατασταθούν σε οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές έξυπνοι μετρητές και από τις δύο υπάρχουσες τεχνολογίες, δηλαδή τόσο την ενσύρματη PLC (Power Line Carrier), όσο και την ασύρματη GPRS/3G. Σε 10.000 μάλιστα εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν και "in home displays", δηλαδή μικρές οθόνες εντός του σπιτιού όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τα δεδομένα του μετρητή του.
Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές τεχνολογίες και έξι διαφορετικούς μετρητές, που θα εγκατασταθούν προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ από την πιλοτική εφαρμογή να καταλήξει στις οριστικές αποφάσεις για την τεχνολογία που θα ακολουθηθεί στο πανελλαδικό "roll out" των έξυπνων μετρητών.

 http://energypress.gr/news/kato-apo-60-ekat-eyro-anamenei-i-agora-gia-tis-prosfores-sto-diagonismo-exypnon-metriton-toy