Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησης

 


Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από πρόσωπα που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων/εκπροσώπων της Εταιρείας μας, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία αλλά και στοιχεία των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών (IBAN κλπ), με αφορμή τις κρατικές επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή για τυχόν άλλες συναλλαγές  που σχετίζονται με την προμήθεια του  ηλεκτρικού  ρεύματος.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει των αρμοδιοτήτων  του, ουδεμία αρμοδιότητα  έχει αναφορικά με τα θέματα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος ή/και με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (power pass).

Συνεπώς, τονίζεται ότι ουδείς υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ επικοινωνεί με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για θέματα που αφορούν σε συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπογραμμίζεται ότι ουδείς υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ ζητά ή θα ζητήσει από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking, IBAN κλπ), είτε τηλεφωνικά είτε μέσω εφαρμογών messenger (viber κλπ).

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Σύγκλιση 39ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΕΝΟΠ – ΚΗΕ

 


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Με την υπ. αρίθ. 9/21/12 22 εγκύκλιό της η ΓΣΕΕ ενημέρωσε τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα μέλη της ότι το 38ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 9 μέχρι και 12 Μαρτίου 2023.

Κατά συνέπεια καλούνται όλοι οι Σύλλογοι μέλη μας, με βάση και  την από 28 Ιουνίου 2022 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ η οποία όριζε ότι ένα (1) μήνα πριν το συνέδριο της ΓΣΣΕ, να έχουν ολοκληρώσει τις εκλογικές τους διαδικασίες και να αποστείλουν στη ΓΕΝΟΠ – ΚΗΕ το αργότερο έως την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023:

  • Όλα τα πρακτικά εκλογής για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων
  • Να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες σύμφωνα με το άρθρο 58ο του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η παραπάνω ημερομηνία είναι απολύτως δεσμευτική προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το 39ο Τακτικό Εκλογικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ – ΚΗΕ έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023.