Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Ζημίες 148,9 εκατ. ευρώ το 2011 για τη ΔΕΗ


Καθαρές ζημιές της τάξης των 148,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η διοίκηση της ΔΕΗ για το 2011, ποσό σημαντικά υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν ζημιές 100,4 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 5,513 δισ. ευρώ, από  5,809 δισ. ευρώ το 2010, μειωμένος κατά 296,2 εκατ. ευρώ (-5,1%) και έναντι εκτιμήσεων για κύκλο εργασιών 5,467 δισ. ευρώ.
Στον κύκλο εργασιών, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνεται ποσό 140,6 εκατ. ευρώ που αφορά την συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για την σύνδεσή τους.

Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν 194,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 769,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,497 δισ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 728,3 εκατ. ευρώ (-48,6%). 

Η Επιχείρηση γνωστοποίησε ότι δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

"Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς το 2011 ήταν το έτος της μεγαλύτερης ύφεσης που γνώρισε ποτέ η Ελληνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ΔΕΗ πέτυχε να κλείσει τηn χρήση με περιορισμένες απώλειες.

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν ουσιαστικά η σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των ελεγχόμενων δαπανών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 αντανακλούν τις σημαντικές μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες όπως, η μείωση της συνολικής ζήτησης, η ένταση του ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά, η αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων, η επιβολή ή αύξηση φόρων σε αυτά, καθώς και οι δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες.

Το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και η ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να παρεμποδίζουν τη διασύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς με αυτή της λιανικής, με αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους παραγωγής να επιδρά αρνητικά κατά άμεσο τρόπο στην προοπτική κερδοφορίας της Εταιρείας.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τηn σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, τον πρωτοφανή περιορισμό της ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ έχει προσαρμόσει το επενδυτικό της μοντέλο, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων περιορισμού των επενδύσεων, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων και η Εταιρεία να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή αξία.

Παράλληλα, σημειώθηκαν μεγάλα βήματα στον οργανωτικό μετασχηματισμό του Ομίλου με την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου της Μεταφοράς, ενώ μετά και τη χθεσινή έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον και η απόσχιση του Κλάδου της Διανομής.

Το 2012 αναμένουμε θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα τόσο από την αύξηση των τιμολογίων όσο και από την περαιτέρω εξοικονόμηση στις δαπάνες μισθοδοσίας και τις λοιπές πρωτοβουλίες εξοικονόμησης και εξορθολογισμού των δαπανών.

Είναι όμως προφανές ότι το περιβάλλον, συνολικά για την Ελληνική οικονομία καθώς και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την Εταιρεία ειδικότερα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρατεταμένη ύφεση και οι συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.

Η ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίζει να παίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Όπως έχω πολλές φορές τονίσει, η βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ εξαρτάται και από την ορθολογική λειτουργία της αγοράς με κανόνες που εξασφαλίζουν τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και εύλογη αποζημίωση όλων των υπηρεσιών ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα για μείωση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή".

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

«Να εξάγουμε ΕΛΛΑΔΑ!»


του Ανδρέα Παπαστάμου,
Στέλεχος Οικονομικής Διπλωματίας, Υπουργείο Εξωτερικών
και Υποψήφιος στη Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία

 Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι ο χρόνος! 
Και τώρα ήρθε ο χρόνος. Όταν ολόκληρος ο κόσμος συνταράσσεται από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ της Ελλάδας, η ευκαιρία είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ! Τώρα πρέπει να δράσουμε, με μοναδικό γνώμονα την προβολή των ελληνικών συμφερόντων, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών. Τώρα το βήμα είναι ελληνικό, οι μεγαλύτερες μητροπόλεις του πλανήτη μιλούν ελληνικά και εναπόκειται σε όλους μας να αξιοποιήσουμε τούτη τη μοναδική στιγμή.
Σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και έντονης διεθνοποίησης της οικονομίας, η εξωστρέφεια είναι όχημα ανάπτυξης. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εξαγωγές, επενδύσεις στο εξωτερικό, εκεί δηλαδή, που η πατρίδα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, γεωγραφικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Εξάγω και επενδύω, όχι μόνον τα καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες - που σημαίνει τυποποίηση, συσκευασία, και κυρίως ποιότητα για τον καταναλωτή και το περιβάλλον του, φυσικό και κοινωνικό – αλλά και όπου διαθέτω συγκριτικό πλεονέκτημα, κυρίως κοινωνικό και πολιτιστικό, γιατί οικονομία σημαίνει συνήθειες, καταναλωτικά πρότυπα και συμπεριφορές!
Κι είναι μεγάλος ο κατάλογος των μέσων πολιτικών και των κατάλληλων «εργαλείων». Εξάγουμε οικονομία σημαίνει πλέον αναζητούμε τα ταλέντα, τους κατάλληλους ανθρώπους, που διαθέτουν παιδεία και εμπειρία, τα πανεπιστήμια και τις εξειδικευμένες σχολές, για να ορίσουμε ένα σοβαρό πλαίσιο αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας, για να δώσουμε το πράσινο φως στις αποφασιστικές στρατηγικές συμμαχίες, συμπράξεις, και συνεργασίες όλων των παραγωγικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας μας.
Εξωστρέφεια σημαίνει γνωρίζω τον τόπο και τους ανθρώπους του εξωτερικού, αξιοποιώ τις επαφές, τη γνώση και τις παραδόσεις, με έναν στόχο: να προσφέρω Ελλάδα! Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, δεν εξάγουμε στεγνά υπηρεσίες, ούτε επενδύουμε μονοδιάστατα εκεί που υπάρχει έδαφος. Όχι! Καλλιεργούμε το έδαφος που θα εξάγουμε, δημιουργούμε το περιβάλλον που θα δραστηριοποιηθούμε, με μια λέξη: 
ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ! 
Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα κάθε υγιούς επιχειρηματικής μονάδας, κάθε επιχειρηματία, με την ευρεία έννοια του όρου, που σέβεται την ιστορία του, τις παραδόσεις του και κυρίως το δημιούργημά του, γιατί κάθε επιχειρηματίας πρέπει να είναι καλλιτέχνης. 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ και έτσι πρέπει να την προσεγγίσουμε, με το ίδιο μεράκι και φιλότιμο, έτσι, σαν το κύμα του εθελοντισμού των Ολυμπιακών Αγώνων!

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Συναδέλφισσες – φοι,
Ο εμπαιγμός της Ομοσπονδίας και όλων μας γύρω από το θέμα της αποζημίωσης για την εκτός έδρας εργασία συνειδητά και για να εκχωρηθούν εργασίες της Επιχείρησης στους εργολάβους, συνεχίζεται.

Η Διοίκηση παρότι στη βάση της λογικής και του δίκιου μας συμφώνησε σε συγκεκριμένα θέματα γύρω από το εκτός έδρας απ’ ότι αποδεικνύεται αδυνατεί να λύσει το θέμα.

             Αδυνατεί γιατί η ίδια δεν θέλει να το λύσει και κρύβεται πίσω από την άρνηση του Υπουργού να υπογράψει την επιστολή που του έχει αποστείλει από τις 6 Μάρτη;

             Αδυνατεί γιατί όντως ο κ. Υπουργός πεισματικά αρνείται να δει το δίκιο μας;

Όποιος κι αν είναι ο λόγος

•             είτε ευθύνεται η Διοίκηση,

•             είτε ο κ. Υπουργός,

•             είτε συνολικά η Κυβέρνηση γιατί αυτή είναι η πολιτική της στο συγκεκριμένο θέμα, το θέμα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.

Με βάση αυτό και επειδή κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να φεύγει από το σπίτι του για να εργασθεί και να βάζει λεφτά και από την τσέπη του, και επιπροσθέτως και πάνω από όλα επειδή δεν θέλουμε να περάσουν εργασίες που εκτελούμε εμείς ως υπάλληλοι της ΔΕΗ στα χέρια των εργολάβων κλιμακώνουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας και με τα απεργιακά μέτρα και με άλλες μορφές πάλης.

   Συνάδελφοι,
   Ως Ομοσπονδία απαιτούμε την πιστή τήρηση των απεργιακών μέτρων.
   Επιπροσθέτως, ζητάμε από όλους τους συλλόγους μας που πιστεύοντας ότι το θέμα θα έληγε μετά την επιστολή της Διοίκησης και χαλάρωσαν τα απεργιακά μέτρα να εφαρμόσουν πιστά την εντολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
   Συνάδελφοι,
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ.

ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υ.Γ. Τις εξαιρέσεις θα τις δίνει αποκλειστικά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η οποία θα απαντά θετικά ή αρνητικά στα αιτήματα.

Εάν δεν υπάρχει απάντηση στα αιτήματα εξαίρεσης σημαίνει ότι ποτέ δεν έφτασαν στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, άρα δεν υπάρχει εξαίρεση.

Παρέμβαση ΡΑΕ για τις ΥΚΩ ζητά η ΝΔ

Την άμεση παρέμβαση της ΡΑΕ για το θέμα των ΥΚΩ ζητά ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ζητώντας από την αρχή να προβεί σε ενδελεχή έρευνα του κόστους των Υπηρεσιών που υποβάλλεται από τη ΔΕΗ, καθώς και σε πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος αυτό.Αναλυτικά, ο κ. Καλαφάτης, με αφορμή το ζήτημα των αυξημένων χρεώσεων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) που επιβάλλονται στους καταναλωτές από τη Δ.Ε.Η δήλωσε:
«Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ αποτελούν πρόκληση για ένα κόσμο που δεν αντέχει άλλο. Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ της διοίκησής της και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δεν αποκαλύπτουν τίποτε άλλο παρά μόνο τις τεράστιες ευθύνες των αρμόδιων υπουργών του ΠΑΣΟΚ.
Η επανάκτηση της αξιοπιστίας στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας θα επέλθει μόνο με τη διεξαγωγή διεξοδικής και σε βάθος έρευνας, αναφορικά με το κόστος τους.
Καλούμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να προβεί άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε ενδελεχή έρευνα του κόστους των Υπηρεσιών που υποβάλλεται από τη ΔΕΗ, καθώς και σε πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος αυτό».

http://www.energypress.gr/

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΔΑΚΕ-ΕΤΕ/ΔΕΗ:ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ

   Κατανοούμε την αγωνία ορισμένων να σταματήσουν τις φωνές της συνείδησης, της κριτικής  και των δημοκρατικών απόψεων.
-      Κατανοούμε το ζήλο που δείχνουν, τα άλλοτε πρωτοπαλίκαρα του Κουτρουμάνη και του Παπακωνσταντίνου να συκοφαντούν και να διαβάλουν στελέχη της ΔΑΚΕ-ΕΤΕ/ΔΕΗ.
-      Κατανοούμε το άγχος τους να αποδείξουν στο ελάχιστο ακροατήριο που τους απέμεινε, ότι αγωνιστικότητα είναι μονοπώλιο του ενός ανδρός…
       Στην απελπιστική τους προσπάθεια για αυτοπροβολή, επιδιώκουν με      εκβιαστική διάθεση να φιμώσουν τις επώνυμες φωνές συνάδελφων που σχολιάζουν δημόσια τα κακώς κείμενα του Σ/Κ.
Ενοχλούνται διότι η φωνή της ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ είναι η μοναδική καθαρή φωνή της αλήθεια και όχι της υποκρισίας.
Δεν αντέχουν άλλωστε ούτε την κριτική, ούτε τις δημοκρατικές απόψεις εργαζομένων στην Επιχείρηση που έχουν υποστεί τα πάνδεινα από την πολιτική του μνημονίου. Ας ηρεμήσουν και να μην παρανοούν οι λάτρεις του Θ. Παγκάλου, του ΓΑΠ και του Β. Βενιζέλου διότι έχουν χάσει εδώ και πολύ καιρό τη «δημοκρατική τους κουλτούρα» και παράλληλα και τη ψυχραιμία τους.
Οι εργαζόμενοι ετούτη την κρίσιμη περίοδο έχουν μεγάλα ζητήματα και προβλήματα  που τους απασχολούν και αδιαφορούν για όλους εκείνους που τους ενδιαφέρουν μόνο τα επικοινωνιακά τρικ. Την προσωποποίηση των αγώνων και των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ την επέβαλλαν αλαζονικά οι αυλικοί του Προέδρου. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα μας κρίνουν όλους εκ του αποτελέσματος και αν κρίνουμε από την συνδικαλιστική πολιτική των τελευταίων δύο χρόνων, τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι ήττες είναι περισσότερες από τις νίκες.
Οπότε όταν μιλάτε για αγώνες εργαζόμενων, οφείλετε να σέβεστε πρώτα εκείνους που με ανιδιοτέλεια παλεύουν για τα δικαιώματα μας και όχι για την εικόνα τους και την προσωπική τους προβολή.
Και κάτι τελευταίο: Αγωνιστήκαμε και φυλακιστήκαμε όπως σωστά λέτε ενάντια στο χαράτσι που επέβαλλε ο  Β. Βενιζέλος. Πως γίνετε λοιπόν από τη μία να «αντιστέκεστε» και από την άλλη τον ψηφίζετε για αρχηγό του Κινήματος. Τελικά ποιος κοροϊδεύει ποιον…
                        
                                    Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ/ΕΤΕ-ΔΕΗ

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΔΑΚΕ/ΣΕΠ-ΔΕΗ:ΛΕΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ 28/3/2012
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ;
ΛΕΜΕ:  ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΑΚΕ/ΣΕΠ-ΔΕΗ δεσμεύεται ανυποχώρητα να αγωνιστεί για:


· Να μπει φραγμός στην άδικη και ανηλεή επίθεση που δεχόμαστε από τις βάρβαρες πολιτικές του Μνημονίου.· Να μπει τέλος στον πλήρη κατακερματισμό και τη διάλυση της Επιχείρησης προς όφελος των ιδιωτών.


· Να σταματήσει η μισθολογική εξαθλίωση των κατηγοριών μας.


· Την εφαρμογή αξιοκρατίας και διαφάνειας στην κάθε είδους λειτουργία της Επιχείρησης.
· Να εμποδιστεί η εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου, που η Διοίκηση ερμηνεύει κατά το δοκούν με αποτέλεσμα τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, που με αγώνες κατακτήθηκαν.


· Να εμποδιστεί η άδικη λεηλασία του Ασφαλιστικού των εργαζομένων της Επιχείρησης, που ενώ δημιουργήθηκε από το υστέρημα όλων μας έχει καταστεί εσκεμμένα ανίκανο για την κάλυψη των βασικών αναγκών περίθαλψης και πρόνοιας των ασφαλισμένων της μεγαλύτερης επιχείρησης του τόπου.


· Να εμποδιστεί η αρπαγή μέρους του εφάπαξ και του Επικουρικού, που οι εργαζόμενοι πλήρωσαν κανονικότατα όλα αυτά τα χρόνια.


· Να υπογραφεί άμεσα ΣΣΕ.
Είναι ώρες ευθύνης.

Ούτε μία ψήφος δεν πρέπει να χαθεί

για το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ/ΣΕΠ-ΔΕΗ.
Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,Στο διάστημα των 22 μηνών που μου έγινε η τιμή από όλους τους συναδέλφους που μετέχουν στο Δ.Σ. να με εκλέξουν Πρόεδρο, πιστεύω ότι είχαμε κατακτήσεις σε επίπεδο λειτουργίας των οργάνων του ΔΣ. Κατανοήσαμε προτεραιότητες παραμερίσαμε αντιπαραθέσεις, σπάσαμε διαχωριστικές γραμμές σε επίπεδο μελών Δ.Σ. Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες!!!


Σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους και αγωνιστήκαμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά τους.
Τα προβλήματα των συναδέλφων δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα, απαιτούν διαρκή προσπάθεια για επίλυση.
Ήμασταν παρόντες σε όλες τις δράσεις της Ομοσπονδίας και αγωνιστήκαμε έξω από ιδεοληψίες και προκαταλήψεις.


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Στο νέο ισοπεδωτικό περιβάλλον που βιώνουμε, καταγράφεται απίστευτη κατάρρευση όλων των κατακτήσεων των εργαζομένων. Σε αυτή τη μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση, η αδυναμία των συνδικάτων να επιβάλλουν λύσεις, να κερδίσουν συνδικαλιστικούς αγώνες, καθώς και η εξυπηρέτηση προσωπικών επιδιώξεων των συνδικαλιστών και όχι των συμφερόντων των εργαζομένων και οι συναλλαγές με την εκάστοτε Διοίκηση, αύξησαν την αναξιοπιστία και την απομαζικοποίηση του Σ.Κ. Αυτό το ζήσαμε και το ζούμε τώρα στα πλαίσια της Ομοσπονδίας. Πολύ συχνά ''συμπεριφορές'' προκάλεσαν και προκαλούν όλους μας. Ήρθε η ώρα η ΓΕΝΟΠ να δώσει τέλος σε όλα αυτά τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και να απαγκιστρωθεί από πρόσωπα και συμπεριφορές που βλάπτουν το Σ.Κ.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, τα προβλήματα όλων των εργαζομένων στη ΔΕΗ και ιδιαίτερα των κατηγοριών μας επιδεινώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν με ευθύνη των διοικήσεων της ΔΕΗ. Σήμερα βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση ως έθνος αλλά και ως άτομα, με διαστάσεις όχι μόνο οικονομικές αλλά και ηθικές. Η κρίση αυτή ακουμπάει τη μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού λαού τη ΔΕΗ με μόνο στόχο τον κατακερματισμό, τη διάλυση, την απαξίωση, ώστε να περάσει εύκολα στα χέρια των ντόπιων και ξένων αρπαχτικών που παλεύουν εδώ και χρόνια γι’ αυτό. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική από την προηγούμενη.

Συνάδελφοι, όλοι μας ζούμε σε ένα ρευστό περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Απέναντί μας έχουμε μια Διοίκηση εντολοδόχο μιας παραδομένης στην Τρόικα κυβέρνησης. Συνεχείς εξαγγελίες για μειώσεις μισθών, άρση μονιμότητας, νέες συμβάσεις, κατάργηση ΚΚΠ, πλεονάζον Διοικητικοοικονομικό προσωπικό, εξαγγελίες για δημιουργία 'μικρής ΔΕΗ' προς πώληση, διαμελισμός της επιχείρησης (Ο Σύλλογός μας είχε ταχθεί ενάντια σε αυτό με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στο 34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ). Διάλυση του Ασφαλιστικού μας φορέα - ενοποίηση των Ταμείων, πώληση μονάδων, απαξίωση της περιουσίας της Επιχείρησης, επιβολή χαρατσιών που μετατρέπουν τη ΔΕΗ σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που συμβαίνουν σήμερα, ένας δρόμος υπάρχει. Ο δρόμος της αντίστασης και της αντίδρασης για να ακυρώσουμε αυτές τις πολιτικές που μας οδηγούν στην εξαθλίωση. Επιτέλους, θα πρέπει να μπει μπροστά η Ομοσπονδία μαζί με όλα τα σωματεία μέλη, για να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση που μας οδηγεί στον αφανισμό και την εξαθλίωση. Η ΔΕΗ ΑΕ και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της επιχείρησης του ελληνικού λαού .

Η επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων της Επιχείρησης, της κατηγορίας μας, του καθενός μας ατομικά αποτελεί ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ στόχο του ΣΕΠ και οι στόχοι αυτοί αφορούν όλους μας. Ο ρόλος μας είναι δίπλα και παράλληλα με τον εργαζόμενο, από τον οποίο αντλούμε δύναμη.

Εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αποτελούν προσωπικό στοίχημα όχι μόνο όλων των μελών του ΔΣ, αλλά όλων των μελών του ΣΕΠ. Σας καλώ όλους σε συσπείρωση ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που συμβαίνουν.


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Απώτερος στόχος τους είναι η απορρύθμιση και η κατάργηση Νόμων και Θεσμών. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε! Η συμμετοχή μας στις εκλογές του Συλλόγου στις 28/3/2012 είναι επιβεβλημένη. Ο Σύλλογός μας είναι Θεσμός πιστοποιημένος με αγώνες. Πρέπει να μείνει όρθιος. Η ενεργή συμμετοχή σας θα μας δυναμώσει ώστε να αντισταθούμε μέχρι τελικής νίκης.


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκ μέρους του Δ.Σ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

Πρόεδρος ΣΕΠ/ΔΕΗ, εκπρόσωπος ΔΑΚΕ/ΣΕΠ

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Αρχές και ουσία του κοινωνικού διαλόγου

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε απάντησή του ο Επίτροπος κ. Rehn στην ερώτηση με αριθμό E-000889/2012 αναφορικά με την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το μισθολογικό κόστος, σημειώνει μεταξύ άλλων: "Η ελληνική κυβέρνηση προώθησε τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η έκβαση του διαλόγου αυτού δεν ήταν ικανοποιητική όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας ελπιδοφόρας στρατηγικής, και κατόπιν τούτου, η κυβέρνηση συμφώνησε στην ανάληψη δράσης ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας σχετικά με τα επίπεδα των μισθών που καθορίζονται στην ΕΓΣΣΕ στη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών και στην προώθηση της επαναδιαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων στην αύξηση της δυναμικής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην αντιμετώπιση θεμάτων κληρονομιάς σε πρώην κρατικές επιχειρήσεις· στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και εισφοροδιαφυγής".

Πιστεύοντας ότι τα αποτελέσματα ενός ελεύθερου κοινωνικού διαλόγου δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ικανοποιητικά ή μη εκτός και αν υπάρχει σαφής επιθυμία για την έκβασή του, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Δεδομένου ότι υπήρξε απόλυτη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για ζητήματα που με βάση το νόμο στην Ελλάδα, καθορίζονται στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, πώς η κατάσταση που περιγράφεται (ακύρωση κοινωνικής συμφωνίας και κυβερνητική παρέμβαση) συνάδει με τη διαφύλαξη και προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου - δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή;

Νέες διευκρινίσεις από ΔΕΗ για τις χρεώσεις των ΥΚΩ

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας προχώρησε η ΔΕΗ, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα απογευματικής εφημερίδας.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Η αλήθεια είναι ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάλλονται από την Πολιτεία – στο πλαίσιο της μακροχρόνιας περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής που ασκεί για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού – και είναι υποχρεωτικές για ΟΛΟΥΣ τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και, φυσικά, για τη ΔΕΗ ΑΕ.

Οι χρεώσεις αυτές δεν αποφασίζονται κατά αυθαίρετο και μονομερή τρόπο από τη ΔΕΗ, αλλά καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) βάσει του πραγματικού κόστους παροχής των υπηρεσιών αυτών. Σε ότι αφορά τις χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ για το 2012 αυτές καθορίσθηκαν με βάση την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1527/2011, σε εφαρμογή των άρθρων 55 και 56 του πρόσφατου Νόμου 4001/2011, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ΥΚΩ.

Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ ΑΕ την περασμένη Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012. Ωστόσο, στο σχετικό δημοσίευμα δεν γίνεται μνεία των ανωτέρω, με αποτέλεσμα να προκαλούνται παραπλανητικές εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό, πλήττοντας την εταιρική εικόνα της Επιχείρησης.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, η ΔΕΗ παραπέμπει στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στην οποία περιλαμβάνεται η πλήρης απόφασή της για τις χρεώσεις των ΥΚΩ κατά το 2012:
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/actions/decision/2011_A1527?p=files&i=0

Υπενθυμίζεται, για άλλη μια φορά, ότι:

Η ΔΕΗ δεν καθορίζει μόνη της και δεν επιβάλλει: ούτε ΥΚΩ, ούτε ρυθμιζόμενα τιμολόγια ρεύματος, ούτε το Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), ούτε Τέλη ΑΠΕ, ούτε τα Δικαιώματα για τους τελωνειακούς (ΔΕΤΕ) κλπ."

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης Η Προσευχή του Διάκου την παραμονή της μάχης της Αλαμάνας

Ήτανε νύχτα. Τα βουνά, οι λαγκαδιές, τα δένδρα,
οι βρύσες, τ' αγριολούλουδα, ο ουρανός, τ' αγέρι,
στέκουν βουβά ν' ακούσουνε την προσευχή του Διάκου.
« Όταν η μαύρ' η μάνα μου, εμπρός σε μιαν εικόνα,
Πλάστη μου, μ' εγονάτιζε με σταυρωτά τα χέρια
καί μώλεγε να δεηθώ για κειούς, που το χειμώνα...
σα λύκοι ετρέχαν στα βουνά με χιόνια, μ' αγριοκαίρια,
για να μη ζούνε στο ζυγό, ένιωθα τη φωνή μου
να ξεψυχάη στα χείλη μου, εσπάραζε η καρδιά μου,
μου ετρέμανε τα γόνατα, σα νά 'θελε η ψυχή μου
να φύγη με τη δέηση από τα σωθικά μου.
Ύστερα μούλεγε κρυφά να Σου ζητώ τη χάρη
και να μ'αξιώσης μια φορά ένα σπαθί να ζώσω
και να μην έρθη ο θάνατος να μ'εύρη να με πάρη,
πρίν πολεμήσω ελεύθερος, για Σέ πριν το ματώσω.
Πατέρα παντοδύναμε, άκουσες την ευχή μου•
μου φύτεψες μέσ' στην καρδιά αγάπη, πίστη, ελπίδα,
έδωκες μια αχτίδα Σου αθέρα στο σπαθί μου
και μού'πες: Τώρα πέθανε για Με, για την Πατρίδα.
Έτοιμος είμαι, Πλάστη μου! Λίγες στιγμές ακόμα
και σβηώνται τ' άστρα Σου για με. Για με θα σκοτειδιάση
τ' όμορφο γλυκοχάραμα. Θα μου κλειστή το στόμα,
που εκελαηδούσε στα βουνά, στη ρεματιά, στη βρύση•
θα μαραθούν τα πεύκα μου. Αραχνιασμέν' η λύρα,
που μου ήταν αδερφοποιητή κι όπου μ' εμέ στη φτέρη
αγκαλιασμένη επλάγιαζε, τώρα θα μείνη στείρα
καί στ' άψυχο κουφάρι της θα να βογγάη τ' αγέρι.
Όλα τ' αφήνω με χαρά, χωρίς ν' αναστενάξω.
Και τό'χω περηφάνεια μου, που εδιάλεξες εμένα
αυτήν την έρμη την ποριά με το κορμί να φράξω.
Ευχαριστώ Σε, Πλάστη μου! Δε θα χαθούν σπαρμένα
και δε θα μείνουν άκαρπα τ' άχαρα κόκκαλά μου.
Ευλόγησέ τηνε τη γη, οπού θα μ' αγκαλιάση
και στοίχειωσε κάθε σπειρί από τα χώματα μου,
να γένη αδιάβατο βουνό το μνήμα του Θανάση.
Θέ μου! ξημέρωσέ τηνε την αυριανή τη μέρα!
Θα μας θυμάτ' η Αρβανιτιά και θα την τρώ' η ζήλεια.
Θα χλιμιντράνε τ' άλογα, θα καίνε τον αγέρα
με τ' άγρια τα χνώτα τους γκέκικα καριοφίλια,
θα γίνουν πάλι τα Θερμιά λαίμαργη καταβόθρα.
Χιλιάδες ήρθαν θερισταί και Χάρος οργοτόμος,
μουγκρίζουν, φοβερίζουνε, πως δε θα μείνη λώθρα
σ' αυτήν τη δύστυχη τη γη, φωτιά, δρεπάνι, τρόμος.
Κι εμείς θα πάμε με χαρά σ' αυτόν τον καταρράχτη.
Επάνωθέ μας θά'σαι Σύ, και τα πατήματα μας
θα νά'χουνε για στήριγμα τη φοβερή τη στάχτη,
πώμεινε σπίθ'ακοίμητη βαθιά στα σωθικά μας.
Δυνάμωσέ μας, Πλάστη μου! Για ν' ακουστή στη Δύση,
πως δεν απονεκρώθηκε και πως θ' ανθοβολήση
τώρα με τα Μαγιάπριλα ή δουλωμένη χώρα.
Ευλογημέν' η ώρα!»
Έσκυψ' ο Διάκος ως τη γη, έσφιξε με τα χείλη
κι εφίλησε γλυκά γλυκά το πατρικό του χώμα.
Έβραζε μέσα του η καρδιά και στα ματόκλαδά του
καθάριο, φωτοστόλουστο, ξεφύτρωσ' ένα δάκρυ...
Χαρά στο χόρτο πώλαχε να πιη σε τέτοια βρύση.
Πλαγιάζει ο λεονταρόψυχος! Τα νιάτα, η θωριά του,
τ' αστέρια βλέπουν με χαρά και κάπου κάπου αφήνουν
κρυφά το θόλο τ' ουρανού για να διαβούν σιμά του.
Μοσχοβολάει τριγύρω του και τον σφιχταγκαλιάζει
στον κόρφο της η άνοιξη, σα νά'τανε παιδί της•
Χαρούμενα τα λούλουδα φιλούν το μέτωπο του.
χάνει με μιας την ασχημιά και την ταπεινοσύνη
ο έρμος ο αζώηρος, η ποταπή η λαψάνα,
γλυκαίνει το χαμαίδρυο, στου χαμαιλειού τη ρίζα
αποκοιμιέται ο θάνατος και το περιπλοκάδι,
που πάντα κρύβεται δειλό και τ' άπλερο κορμί του
αλλού στυλώνει το φτωχό, δυναμωμένο τώρα
τρελλό, περηφανεύεται και θέλει να κλαρώση
στ'ανδρειωμένο μέτωπο για ν' ακουστή πως ήταν
στη φοβερή παραμονή μια τρίχ' απ' τα μαλλιά του.

Πλαγιάζει ο λιονταρόψυχος! Του ύπνου του οι ώραις
όσο κι'αν φύγουν γρήγορα, μεσότοιχο θα γένουν
ν'αποστομώσουν το θολό, τ' αγριωμένο κύμα
του χρόνου που μας έπνιξε. Μ' εκείνην την ρανίδα
πώσταξ' από τα μάτια του θα ξεπλυθή η μαυράδα,
που ελέρωνε της μοίρας μας το νεκρικό δεφτέρι.
Ο Διάκος στο κρεββάτι του, ζωσμένος τη φλοκάτη,
σαν αητός μες στη φωλιά, ολάκερο ένα γένος
έκλωθ' εκείνην την βραδιά. Όταν προβάλ'η μέρα,
θα νάβγουν τ' αητόπουλα με τροχισμένα νύχια,
με θεριεμμένα τα φτερά, ν'αρχίσουν το κυνήγι...
Πλάστη μεγαλοδύναμε! Αξίωσέ μας όλους,
πριν μας σκεπάση η μαύρη γη, στα δουλωμένα πλάγια
να κοιμηθούμε μια νυχτιά τον ύπνο του Θανάση!

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΡΑ

Δακίτισσες και Δακίτες 
 
Μέσα από τους πολύχρονους αγώνες που δώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια (απολύσεις συμβασιούχων, ασφαλιστικό, διάσπαση Επιχείρησης, μνημόνιο), οι θέσεις μας ήταν διαχρονικά σταθερές και όχι ανάλογα των κυβερνήσεων αφού καταφέραμε μέσα από αυτό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων.
Η σοβαρότητα, το πάθος, η αγωνιστικότητα και η υπευθυνότητα που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μας έχουν καθιερώσει στις συνειδήσεις των εργαζομένων σαν την πιο φερέγγυα και αξιόπιστη συνδικαλιστική παράταξη που πρωταγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις στους αγώνες ενάντια στο μνημόνιο και την διάλυση της ΔΕΗ, εναντιθέση με άλλες συνδικαλιστικές πρακτικές που υπονομεύουν το μέλλον της Επιχείρησης και του Συνδικαλιστικού κινήματος στη ΔΕΗ, που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους.
Η Επιχείρηση οδηγείται στην απόλυτη καταστροφή και στο απόλυτο ξεπούλημα αφού μία σειρά γεγονότων τα τελευταία χρόνια, όπως η  διάσπαση της Επιχείρησης σε θυγατρικές (στην οποία η πλειοψηφία της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ δεν συμφώνησε ποτέ), η κατάργηση μονιμότητας και εργασιακών κατακτήσεων, οι σφαγιαστικές περικοπές μισθών και συντάξεων, η κατεδάφιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων καθώς και το σχέδιο πώλησης Λιγνιτικών και Υδροηλεκτρικών μονάδων και Δικτύων, όπως έχει προαναγγελθεί, οδηγούν στον γκρεμό τον άλλοτε κερδοφόρο κολοσσό της ελληνικής οικονομίας και μοχλό ανάπτυξης  της χώρας.
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ώστε να μπει ένα φρένο σ’ αυτή την κατρακύλα και παράλληλα θα συνεχίσουμε να δίνουμε δυναμικό παρών σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων με υπεύθυνες θέσεις, διεκδικητικούς στόχους μακριά από κομματικές εξαρτήσεις  και μικροπολιτικές ακρότητες.
Στην ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δεν υπάρχουν κομματικές ταμπέλες, πολιτικά
χρώματα, δεν υπάρχουν «καλοί» ή «κακοί» αλλά μόνο άξιοι και ικανοί συνάδελφοι  που μπορούν να δώσουν μια νέα προοπτική στο Σ/Κ και να ξαναγεννήσουν την ελπίδα στους εργαζόμενους, να επαναφέρουν  το αγωνιστικό πνεύμα της  διεκδίκησης και της επανάκτησης των χαμένων κατακτήσεων.
Αισθάνομαι λοιπόν την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη και  στελέχη της ΔΑΚΕ που δίνουν με πάθος την καθημερινή μάχη στους χώρους εργασίας για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας αλλά και για την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της ΔΕΗ.
Με τη δύναμη που μου χαρίσατε και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου, έχω την υποχρέωση να καλέσω  όλα τα μέλη μας αλλά και τους εργαζόμενους να συστρατευθούν και να ενισχύσουν τη δράση της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και κυρίως να συμμετάσχουν δυναμικά για να ανατρέψουν με αποτελεσματικό τρόπο τις πολιτικές του μνημονίου που συμβάλουν στην καταστροφή της ΔΕΗ.

ΥΠΕΚΑ: Χωρίς επιβάρυνση για τους καταναλωτές η ρύθμιση για τις ΥΚΩ

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τις ΥΚΩ με την οποία να συγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ προαναγγέλει με ανακοίνωσή του ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Όπως αναφέρει το υπουργείο, από την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δε θα υπάρξει καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ούτε για τα παρλεθόντα ούτε για τα επόμενα χρόνια. 

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:
Η Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια εχει μεριμνήσει για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην ηλεκτρική ενέργεια ανεξαρτήτως του τόπου που κατοικούν. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, έχει επίσης ορίσει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να λαμβάνουν τιμολόγια ηλεκτρισμού με μειωμένη τιμή.
Επιπλέον πρόσφατα (2010) καθιέρωσε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με το οποίο καθιερώθηκε ειδικό χαμηλό τιμολόγιο για τους ευάλωτους καταναλωτές (τρίτεκνους, άνεργους, χαμηλού εισοδήματος και ΑμΕΑ), που αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για να παρασχεθεί ένα δίκτυ ασφαλείας για τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες  την δύσκολη αυτή περίοδο.

Όλες οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν τις   Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και εξασφαλίζουν:

1) Ίδια τιμολόγια σε νησιά και ηπειρωτική χώρα (παρά το ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού στα νησιά είναι κατά πολύ μεγαλύτερο αυτού στην ηπειρωτική χώρα)
2) Μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων
3) Μειωμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το κόστος των υπηρεσιών αυτών  καλύπτεται  από τη χρέωση για τις  ΥΚΩ  που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.2773 που ίσχυε μέχρι τον 22/8/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 14 του νέου νόμου 4001, που ισχύει από 22/8/2011.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της Πολιτείας να επιβάλει ΥΚΩ και να γίνεται ανάκτηση του κόστους αυτών από το σύνολο των καταναλωτών, συμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Με την ίδια απόφαση το ΣτΕ ακύρωσε παλαιότερες Υπουργικές Αποφάσεις (ακυρώθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2008  του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1321/3.7.2009) και ομοίως για το 2009  του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β 189/25.2.2010)), επικαλούμενο ότι δεν είχε εκδοθεί ο Κωδικας Διαχειρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και δεν είχε απαντηθεί το αίτημα της Ελληνικής Πολιτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξαίρεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από την υποχρέωση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πολιτεία έχει ήδη κινηθεί στην κατεύθυνση που θέτει η απόφαση του ΣτΕ, ώστε άμεσα να αντιμετωπισθούν τα νομικά θέματα που αναφέρει και θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες νομοθετικές  πρωτοβουλίες, ώστε σε καμία περίπτωση να μη τεθεί σε κίνδυνο η παροχή των υπηρεσιών αυτών στους ευάλωτους συμπολίτες μας και στα νησιά.
Από τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση θα επέλθει, ούτε για τα παρελθόντα, ούτε για τα επόμενα έτη.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Ο κ. Ζερβός (ΔΕΗ) έχει χρήματα για ξόδεμα...

Από τον Βασίλη Μπόνιο 

 Εντύπωση προκαλεί  η πρεμούρα της ζημιογόνου ΔΕΗ να διαφημισθεί!
Δεν φτάνουν τα χαράτσια στα οποία υποδύεται το ρόλο του εκτελεστικού-στην κυριολεξία- οργάνου του ανερυθρίαστου υπ. Οικονομικών, δεν φτάνουν οι μηνιαίες σχεδόν αυξήσεις της τιμής του ρεύματος, έρχεται τώρα να πετάξει λεφτά για να διαφημισθεί!
Αυτή είναι η εικόνα ενός ημι-δημόσιου Οργανισμού, ο οποίος παρότι δεν έχει ανταγωνιστή είναι ζημιογόνος, ενός οργανισμού ο οποίος έγινε διάσημος από τα καμώματα του εξαφανισμένου πλέον αρχισυνδικαλιστή Φωτόπουλου.

Προφανώς ο κ. Αρθούρος Ζερβός, με φόντο  ένα χρεοκοπημένο κράτος κι έναν παθητικό Οργανισμό, αναζητεί τρόπους να του διογκώσει το παθητικό. Καλά θα ήταν αυτά τα χρήματα αντί να τα σκορπίσει στα ΜΜΕ διαφημίζοντας το αυτονόητο να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος του καταναλωτή μην αυξάνοντας τα τιμoλόγια.

Πάντως όπως μας πληροφορεί το parapolitika.gr για την διαφήμιση της ΔΕΗ ο συναγωνισμός των διαφημιστικών έχει ως εξής>Πιο συγκεκριμένα την καλύτερη οικονομική προσφορά υπέβαλε η κοινοπραξία BBDO/ΒGM OMD Media Direction, ενώ ακολούθησαν (με σειρά βαθμολογίας) η DDB, η Bold Ogilvy και η Gnomi+DraftFCB. Έτσι στη συνολική αξιολόγηση πρώτη εμφανίζεται η DDB και ακολουθούν (πάντα με σειρά βαθμολογίας) η Βold Ogilvy, οι BBDO/ΒGM OMD Media Direction και η Gnomi+DraftFCB.
Σε αυτό το πλαίσιο την Πέμπτη 22 Μαρτίου η DDB και η Bold Ogilvy έχουν κληθεί, όπως προβλέπει η προκήρυξη του διαγωνισμού, να υποβάλλουν τις βέλτιστες οικονομικές τους προσφορές, οι οποίες και θα καθορίσουν τον τελικό νικητή. 


 http://kourdistoportocali.com/articles/10394.htm

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες, με διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητές της ρυθμίζονται από αυστηρούς νόμους, κανονισμούς και άδειες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εκτός από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι το θεμέλιο για υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η οποία βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.
Για το λόγο αυτό η Επιχείρηση έχει θεσπίσει οργανωτικές οντότητες σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, οι βασικότερες των οποίων είναι:

-
 Στη Βασική Επιχειρησιακή Μονάδα Ορυχείων, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ορυχείων
-
 Στη Βασική Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής
-
 Στις Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες Εμπορίας, Μεταφοράς, Διανομής, υπάρχουν αντίστοιχοι Τομείς Περιβάλλοντος

-
 Στις Επιτελικές Διευθύνσεις τον Κλάδο Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Στρατηγικής.

Επιπρόσθετα σε ορισμένες Διευθύνσεις της Επιχείρησης υπάρχουν τομείς ή ομάδες που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος.

Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δραστηριοτήτων ΔΕΗ


Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 έχουν λάβει όλοι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, και από τους ΥΗΣ το Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Νέστου και ο ΥΗΣ Λάδωνα.

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) της ΔΕΗ χορηγήθηκε το έτος 2007 από τον ΕΛΟΤ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα της εξόρυξης και διακίνησης λιγνίτη και άλλων γαιωδών υλικών, η οποία εφαρμόζεται στις ακόλουθες θέσεις:
Ορυχείο Κύριου Πεδίου
Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς
Ορυχείο Νοτίου Πεδίου
Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου
Βιομηχανικό Συγκρότημα Πτολεμαΐδας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Υποβολή αιτήσεων από 27.03.2012 έως και 05.04.2012

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ στο 


ΚΑΙ ΣΤΟ 

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ: Να προασπίσουμε τα κεκτημένα και να υπογράψουμε άμεσα ΕΣΣΕ


Σήμερα 20 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ παρουσία του Προέδρου της ΔΑΚΕ Ι.Τ και των μελών της Ε.Ε της ΔΑΚΕ Ι.Τ με θέμα: «Την εκλογή του Γραμματέα Συντονιστή της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ».
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας που ακολούθησε εκλέχθηκε ομόφωνα Γραμματέας Συντονιστής της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο  Αντώνης Καρράς.
Η ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ πιστή στις αρχές της και τις θέσεις της θα αγωνιστεί για το συμφέρον των εργαζομένων.
Κάνει πρόσκληση σε όλους που ασπάζονται τις θέσεις της, δεν περισσεύει κανείς, να προασπίσουμε τα κεκτημένα και να υπογράψουμε άμεσα ΕΣΣΕ.
Ξεκινά επαφές με τις άλλες παρατάξεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ για τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά κλπ. θέματα που απασχολούν τον κόσμο της εργασίας και την ΑΜΕΣΗ αναγκαιότητα υπογραφής ΕΣΣΕ.
 Άμεσα θα ξεκινήσει με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους – μέλη της, την επαφή της με το κάθε εργαζόμενο για ενημέρωση και δράση, για τη σωτηρία της Επιχείρησής μας ΔΕΗ Α.Ε και  των εργαζομένων της.Γραφείο Τύπου

O Αντώνης Καρράς στο τιμόνι της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Αλλαγές είχαμε στην ηγεσία της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αφού ύστερα από μυστική ψηφοφορία που διεξάχθηκε σήμερα το μεσημέρι, νέος Γραμματέας της παράταξης ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ομόφωνα ο Αντώνης Καρράς προερχόμενος από το σωματείο της ΕΤΕ-ΔΕΗ. 
Τα μέλη και τα στελέχη της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ εύχονται καλή δύναμη στο έργο που αναλαμβάνει και να συνεχίσει να αγωνίζεται με το ίδιο σθένος για τα δίκαια των εργαζομένων στη ΔΕΗ.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα διστάσει να κάνει τα πάντα για να το πετύχει


του Κώστα Ροδινού

Αυτός είναι ο θριαμβευτικός πρωτοσέλιδος τίτλος στα σημερινά ΝΕΑ. Και συμπληρώνει: “Με  αυτή τη συμμετοχή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσβλέπει σε ποσοστά τουλάχιστον υπερδιπλάσια απ’ αυτά που καταγράφουν  οι δημοσκοπήσεις.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο! Αυτά για όσους νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές θα διαλυθεί, θα έρθει πέμπτο κόμμα, ή θα συγκεντρώσει μονοψήφιο ποσοστό!
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί!
Το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει μια αξιοζήλευτη ικανότητα επιβίωσης ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις. Γιατί;
-Πρώτον, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα οπαδών και ψηφοφόρων, στρατό κανονικό,  «που έχει φάει ψωμί απ’ το ΠΑΣΟΚ». Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί  που «αποκαταστάθηκαν» το 1981, στη συνέχεια «βόλεψαν» τα παιδιά και τα εγγόνια τους! Οι πρώτοι μάλιστα, σιγά-σιγά συνταξιοδοτούνται! Όλοι αυτοί είναι «ΠΑΣΟΚ και ξερό ψωμί»!
-Δεύτερον, γιατί στο ΠΑΣΟΚ οι «καπεταναίοι»  την ώρα της κρίσης βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς! Το προσωπικό κάτω από το συλλογικό. Είδατε τον Βενιζέλο; Το 2007 γελοιοποιήθηκε. Προσπάθησε, πάνω στο θυμό του, να κάνει κόμμα, στη συνέχεια  «Λέσχη Προβληματισμού» και όταν ηρέμησε τα ξέχασε όλα. Επανήλθε ως Υπουργός και χθες εξελέγη, όπως εξελέγη, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ! Ποιος θα στοιχημάτιζε κάτι τέτοιο το 2007; Ούτε ο ίδιος, υποθέτω!
ρίτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ, πάνω απ΄ όλα, είναι ένας μηχανισμός νομής και διαχείρισης εξουσίας. Και η εξουσία είναι …συγκολλητική! Επιπλέον, τα ηγετικά στελέχη του έχουν αποκτήσει εμπειρία να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις.  Πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί η ΝΔ τις πολιτικές του μνημονίου; Εδώ, λίγους μήνες μετά τις εκλογές του 2004, ο Βουλγαράκης  οργάνωσε συνάξεις για να …διαδεχθεί τον Καραμανλή! Ύστερα, δυο μέτρα πήγε να πάρει ο Καραμανλής και ο περίφημος Μανώλης έπαιζε κάθε μέρα στα πρωϊνάδικα το σήριαλ της παραίτησής του! Να έρθουμε στα σημερινά;  ακόμα δεν κέρδισε τις εκλογές ο Σαμαράς και ο Αβραμόπουλος προεξοφλεί …μετεκλογικές συνεργασίες! Να μη μιλήσω για Μαρκόπουλους και Ζώηδες;
-Τέταρτον, το ΠΑΣΟΚ έμαθε να ζεί με τις …διαφωνίες και τις αντίθετες απόψεις.  Ένα μεγάλο supermarket στο οποίο μπορεί κάποιος να βρει όλα τα ..προϊόντα! Στη Ν.Δ. πάντα οι μισοί έβλεπαν με μισό μάτι τους άλλους μισούς! Μου είπε κάποτε ένας παλιός πολιτικός, «σημασία έχει ποιός είναι τ’ αφεντικό στη στάνη και όχι ποιά πρόβατα είναι μέσα»!

-Πέμπτον, γιατί σε αντίθεση με τη ΝΔ, τα στελέχη του  ΠΑΣΟΚ δεν πολιτικοποιούν τις προσωπικές τους διαφορές και συνεχίζουν να θεωρούν το ΠΑΣΟΚ κοινό τους σπίτι.  Εδώ άκουσα  προχθές τον νεόκοπο ανεξάρτητο σωτήρα της χώρας να λέει ότι η ΝΔ έχει συμφωνήσει στην εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας! Πρόκειται για ύβρι!  Οι ΠΑΣΟΚοι δεν εγκαταλείπουν το κόμμα, αν κατέλθει στην περιφέρειά τους κάποιος άλλος ισχυρός  υποψήφιος, πολύ δε περισσότερο δεν πετροβολούν, αν δεν τους δοθεί κάποιο κομματικό οφίκιο.
-Έκτον, γιατί η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σε περιόδους κρίσης, παραμένει συμπαγής. Μπορεί να έχει απώλειες, αλλά ο σκληρός πυρήνας  στον οποίο προαναφερθήκαμε είναι  τόσο ανθεκτικός που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εκλογικό ποσοστό. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα εκλογικά ποσοστά του 1989, του 2000, του 2004 και του 2007. Επί πλέον, το ΠΑΣΟΚ ακόμα και όταν  υπέστη μεγάλες ήττες, γλίτωσε  μια καταστροφική εκλογική διάλυση. Ότι δηλαδή έπαθε η ΝΔ το 1981, το 1993 και το 2009. Και όταν δεν διαλύεσαι, μπορείς να ελπίζεις!
-Έβδομον, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα  παράπλευρες εκλογικές δεξαμενές από τις οποίες αντλούσε την ώρα της κρίσης. Και το έκανε στοχευμένα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λεηλάτησε την Αριστερά, ο Σημίτης κέρδισε την εμπιστοσύνη μέρους της κεντροδεξιάς, ενώ ακόμα και ο Γ. Παπανδρέου προσπάθησε άγαρμπα το 2004 ένα αμφίπλευρο άνοιγμα ένθεν κακείθεν. Για όσους ξεχνούν η Δαμανάκη ήταν κατήγορος του πατέρα του!  Και ο Βενιζέλος; Εκτιμώ ότι έχει τρείς προτεραιότητες: Πρώτον με μια επίθεση αγάπης και ανοικτής αγκαλιάς θα ζητήσει να επιστρέψουν οι ..διαγραφέντες. Ήδη αρκετοί χθές έκαναν το πρώτο βήμα.
Δεύτερον, θα συμπιέσει το δημοσκοπικό φαινόμενο του κ.  Κουβέλη.
Τρίτον, θα απευθυνθεί  προς τα δεξιά σ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε μεσαίο χώρο. Και υπάρχουν αρκετοί ..πρόθυμοι να ανταποκριθούν!
-Όγδοον, το ΠΑΣΟΚ έκτισε ισχυρές προσβάσεις στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ . Έτσι όχι μόνο εξασφαλίζει ένα προστατευτικό κουκούλι εντός του οποίο λειτουργεί, αλλά πετυχαίνει και μια αποτελεσματική διαχείριση απωλειών. Για παράδειγμα: δείτε ποιάς προβολής τυγχάνει το ανύπαρκτο κόμμα της Μπακογιάννη (ακόμα και χθές το ΒΗΜΑ φιλοξενούσε ολοσέλιδη συνέντευξή της και σήμερα έπιασε από το πρωϊ στασίδι στο ΣΚΑΙ) και πως τα ΜΜΕ υποδέχθηκαν το κόμμα της Κατσέλη και του Καστανίδη. Τους είπε «ΛΟΥΚΑΝΙΔΗ» ο Πρετεντέρης και αυτό ήταν! Και τον Τζουμάκα, θα τον χαρακτηρίσουν «γραφικό» και τις καταγγελίες του «αβάσιμες» και τέλος! Ενώ, αν ήταν για τη ΝΔ; Τελειωμό δεν θα είχαν τα «τραπέζια» και οι  «πολιτικές αναλύσεις».
 Συμπέρασμα: Χθές το «σύστημα ΠΑΣΟΚ» έκανε ένα δώρο στον Αντώνη Σαμαρά με μια προειδοποίηση στη συνοδευτική κάρτα.
Το ΠΑΣΟΚ, έστω και βαριά τραυματισμένο, θα «είναι εδώ». Δεν πρόκειται να τα παρατήσει,  ούτε θα  παραδοθεί αμαχητί. Να μη νομίζουν μερικοί στη ΝΔ, που ήδη έτρεξαν να παραγγείλουν κουστούμια, ότι απλά θα τους παραδώσει την εξουσία.
Όμως, ακόμα και αν υποστεί μια βαριά  ήττα, προετοιμάζει το έδαφος για  την επομένη των εκλογών!  Και ως συνήθως, το ΠΑΣΟΚ δεν θα διστάσει να κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Το παρελθόν είναι χρήσιμος οδηγός.

 http://www.antinews.gr/2012/03/19/152581/

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ύποπτες οι Τοποθετήσεις Στελεχών στους Ενεργειακούς Φορείς Εν Μέσω Προεκλογικής Περιόδου

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την κινητικότητα που παρατηρείται την τελευταία περίοδο από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το διορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων σε φορείς του ενεργειακού τομέα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ η χώρα μπήκε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προβαίνει, την τελευταία στιγμή, σε μια σειρά κινήσεων, που δεν έχουν καμία σχέση με τις προτεραιότητες που τίθενται από τις δεσμεύσεις της νέας δανειακής σύμβασης.

Φέρνει στη Βουλή τροπολογίες και διατάξεις, άσχετες με τα συζητούμενα σχέδια νόμου, ενώ ταυτόχρονα μεθοδεύει διορισμούς νέων μελών στις διοικήσεις διαφόρων φορέων του τομέα της ενέργειας. Ενδεικτικά και ειδικότερα:
· Στη Δ.Ε.Η. διορίσθηκαν νέα εκτελεστικά μέλη, το Δεκέμβριο του 2011, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
· Στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), διορίσθηκαν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και επίκεινται οι τοποθετήσεις μελών του Δ.Σ.
· Στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά ο διορισμός της διοίκησης.
· Στο Διαχειριστή Ειδικού Συστήματος Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), αναμένεται η τοποθέτηση των μελών της διοίκησης.
· Στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), πρόκειται να πληρωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή.
· Στην Εταιρεία "ΗΛΙΟΣ Α.Ε.", σχεδιάζεται ο διορισμός Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου, ευθύς με την ψήφιση του σχετικού νόμου που αφορά στο Πρόγραμμα "ΗΛΙΟΣ".
· Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών - Μελετών (ΙΓΜΕΜ), σχεδιάζεται ο διορισμός νέου Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου.
· Στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), παρατηρείται ήδη κινητικότητα για την επιλογή και το διορισμό μελών του Δ.Σ.
Με δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση, εκπληρώνει πλέον το σκοπό για τον οποίο σχηματίσθηκε και η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ:
1. Να παγώσουν όλες οι τοποθετήσεις Προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών Δ.Σ. στους συγκεκριμένους φορείς.
2. Οι ενδεχόμενες αναγκαίες τοποθετήσεις μελών Δ.Σ., να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, για να ασκείται απλά και μόνο η υπηρεσιακή λειτουργία του εκάστοτε φορέα.
3. Να μην υπογράφονται συμβάσεις μελών Δ.Σ., με ρήτρα αποζημίωσης, σε περίπτωση πρόωρης λήξης.
4. Να σταματήσουν οι τοποθετήσεις υπηρεσιακών στελεχών σε διευθυντικές θέσεις, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή προσωπικού (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.).

Να σημειωθεί ότι, με δήλωση μας στις 20/01/2012 είχαμε καταγγείλει τις πράξεις αυτές της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ ως απαράδεκτες, διότι αντίκεινται στην πολιτική δεοντολογία εν όψει των επερχόμενων εκλογών.

Ως Νέα Δημοκρατία, υπενθυμίζουμε ότι όλες οι τοποθετήσεις στελεχών που έγιναν ή εξακολουθούν να γίνονται αυτήν την περίοδο, θα επαναξιολογηθούν οπωσδήποτε από την επόμενη κυβέρνηση».

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Οι νεόπτωχοι Έλληνες καταναλωτές θύματα ενός ανελέητου οικονομικού πολέμου

«Οι Έλληνες καταναλωτές είναι «θύματα» ενός ανελέητου οικονομικού πολέμου. Οι αλλεπάλληλες «επιδρομές» στο οικογενειακό εισόδημα έχουν εξανεμίσει την αγοραστική τους δύναμη στα όρια της επιβίωσης. Σχεδόν δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ χιλιάδες είναι οι άστεγοι στους δρόμους και στα συσσίτια. Εκεί έχουν οδηγήσει η παρατεταμένη ύφεση, το αυξανόμενο κόστος των βασικών ειδών διατροφής, η «επιδημία» των λουκέτων στην αγορά, η ανεργία που αγγίζει το 21%, οι φοροεπιδρομές, τα χαράτσια καθώς και το συνεχές «κούρεμα» σε μισθούς και συντάξεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, η καταναλωτική δαπάνη των Ελλήνων σημειώνει αρνητικό ρεκόρ, μειωμένη κατά 6,2% το 2011 ενώ αναμένεται ότι θα υποστεί περαιτέρω μείωση της τάξης του 4,3% το 2012.

Σε αυτήν την πρωτόγνωρη για την Ελλάδα κατάσταση, σε καιρό ειρήνης, εντείνονται οι συνθήκες ανασφάλειας αλλά και αδυναμίας των καταναλωτών να ανταποκριθούν επαρκώς σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις αφού για να τα βγάλουν πέρα στερούνται ακόμα και βασικά είδη διατροφής.

Στις έκτακτες ανάγκες χρειάζονται έκτακτα μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή μέριμνα για τις οφειλές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με διαγραφή μέρους οφειλών, γεγονός που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την κατανάλωση, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισλανδίας. Η συγκεκριμένη χώρα προχώρησε σε «κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών ύψους ρεκόρ που ανέρχεται στο 13% του ΑΕΠ της.

 Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν δύναμη και το αποδεικνύουν. Ο οικονομικός «στραγγαλισμός» που υφίστανται καθημερινά τους αναγκάζει  να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να δώσουν οι ίδιοι λύσεις, αφού η οργανωμένη Πολιτεία αδιαφορεί. Το κίνημα για φθηνότερα προϊόντα που εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί την απάντηση των καταναλωτών στις κερδοσκοπικές πρακτικές που λυμαίνονται την αγορά, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για ορθή και δίκαιη λειτουργία της αγοράς, χωρίς καπέλα στις τιμές των προϊόντων».

Ο ελληνικός ήλιος θα τροφοδοτεί με ρεύμα την Ευρώπη

Το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας «Ήλιος» είναι το κεντρικό θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο οικονομικό περιοδικό «WirtschaftsWoche».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, συναντήθηκε την Πέμπτη στο Βερολίνο με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων, και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ηλιοφάνεια, η οποία στην Ελλάδα είναι κατά περίπου 50% μεγαλύτερη από ό,τι στην Γερμανία.

Το ελληνικό ηλιακό ρεύμα θα συμφέρει και τους Γερμανούς αφού θα παράγεται σε σαφώς καλύτερη τιμή και έτσι θα αποδίδει περισσότερα για τους επενδυτές. Ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε πως στην περίπτωση του «Ήλιος» θα αποφευχθούν κωλυσιεργίες που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση και την ακίνητη περιουσία.


Ο υπουργός ΠΕΚΑ τονίζει ακόμη ότι οι Βρυξέλλες προτίθενται να προωθήσουν την επέκταση του δικτύου μεταφοράς με κοινοτικούς πόρους, ενώ εξηγεί ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με τα γερμανικά υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχάνων και διευκρινίζει ότι υπάρχει συζήτηση και με άλλες χώρες, αλλά η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος εταίρος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με το αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για το πρόγραμμα, ο κ. Παπακωνσταντίνου εκφράζει την βεβαιότητα ότι το δίκτυο επαρκεί πλήρως για την πρώτη φάση και επισημαίνει ότι με νόμο θα απλοποιηθεί η διαδικασίας αδειοδότησης για τα σημαντικά σχέδια. Αναφέρει ακόμη ότι ο επενδυτής λαμβάνει από το ελληνικό κράτος την πλήρως εγκεκριμένη περιοχή, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, ο υπουργός δηλώνει ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές προετοιμασίες, ως το τέλος του 2013 θα τεθεί σε λειτουργία η πρώτη εγκατάσταση 300 Megawatt για να καταδειχθεί ότι το σχέδιο λειτουργεί, στην πρώτη φάση θα εγκατασταθούν 1,5 Gigawatt και πριν από το 2015 θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρώτο ελληνικό ρεύμα στη κεντρική Ευρώπη.


Ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντά και σε ερώτηση του περιοδικού, εάν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι το ελληνικό ηλιακό ρεύμα δεν θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, αλλά θα διοχετεύεται στην κεντρική Ευρώπη, λέγοντας: «Κάποιοι στην Ελλάδα λένε ότι πουλάμε τον ήλιο μας στους Γερμανούς. Η απάντησή μου είναι ότι τον κρατάμε και πάντα μπορούμε να πάμε στην παραλία. Και μάλιστα λαμβάνουμε κάτι για αυτό - θέσεις εργασίας, φόρους, ξένες επενδύσεις. Είναι μια καινοτόμα αφετηρία, ένα άγνωστο πεδίο. Αλλά η πολιτική βούληση είναι εδώ, για να εισέλθουμε σε αυτή την άγνωστη γη».

 http://www.newsit.gr/

Μίκης Θεοδωράκης: ΠΕΡΙ «ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ», «ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Είδα και άκουσα στο βραδινό δελτίο της ΝΕΤ τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Καψή να προσπαθεί να εξομοιώσει τους τραμπούκους του παρακράτους της Δεξιάς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη με τα σημερινά θύματα της αντεθνικής, αντικοινωνικής και αντιλαϊκής πολιτικής της ξένης Τρόικα και της ντόπιας Κυβέρνησης που προσπαθούν να διαδηλώσουν την αγανάκτησή τους. Ώστε οι κύριοι Παπαδήμος, Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, Νταλάρας και Παπουτσής είναι οι σημερινοί Μπελογιάννης, Σαράφης, Λαμπράκης και Πέτρουλας και όλο αυτό το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι δεκάδες χιλιάδες που έχασαν τις δουλειές τους κι άλλοι τόσοι που θα είναι από δω και στο εξής αναγκασμένοι να ζουν με 200 ως 500 Ευρώ το μήνα, οι νέοι επιστήμονες που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, οι καταστηματάρχες και οι υπάλληλοι των κλεισμένων μαγαζιών και οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των 4.500 επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο, όλοι αυτοί που η πολιτική σας, κ. Καψή, τους οδήγησε στο τελευταίο σκαλί του πόνου, της απελπισίας, της απόγνωσης και της οργής είναι οι σημερινοί τραμπούκοι ενός αόρατου παρακράτους, απλώς αντί να κρατούν μαχαίρια, πιστόλια και σιδηρολοστούς χρησιμοποιούν τα ... θανατηφόρα γιαούρτια για να εξοντώσουν τους σύγχρονους εθνικούς ήρωες Πρωθυπουργούς, Υπουργούς και διακεκριμένους οπαδούς μιας ουσιαστικά και τυπικά παράνομης κυβερνητικής εξουσίας που έχει καταντήσει προ πολλού άβουλο όργανο-μαριονέτα στα χέρια των κυρίων Μέρκελ, Σόιμπλε, Τόμσεν και Ράιχεμπαχ. Μας είπατε, κ. Καψή, ότι ο κ. Νταλάρας συμβολίζει σήμερα τη Δημοκρατία κι έτσι καταλάβαμε το κρυφό νόημα αυτών των περίφημων συναυλιών που τόσο υπερβολικά προβάλλονται από τα ΜΜΕ που ελέγχετε, στις οποίες ένας προβεβλημένος και αγαπητός από το πλατύ κοινό τραγουδιστής προσπαθεί να αναδειχθεί σε θύμα στο βωμό της Δημοκρατίας που απειλείται από όλους εμάς τους «απ' έξω», που με τόση αφέλεια προσπαθείτε να μας κάνετε με το ζόρι «παρακρατικούς». Ξεχνώντας ότι πριν λίγες μέρες εσείς οι ... «δημοκράτες» δεν διστάσατε να εκσφενδονίσετε όχι αυγουλάκια και γιαούρτια αλλά βόμβες δακρυγόνων με στόχο τα κεφάλια μας και να μας ψεκάσετε με χημικά που αποδεδειγμένα ιατρικά καταστρέφουν ένα από τα πιο ζωτικά όργανα του ανθρώπου, τους βρόγχους. Στα κεφάλια διαδηλωτών που δεν έκαναν τίποτα άλλο πέραν του να φωνάζουν συνθήματα. Θα έπρεπε να σας είχαμε κάνει (σε όλη την Κυβέρνηση) μήνυση για απόπειρα δολοφονίας, όμως προσωπικά δεν καταδέχομαι να έχω καμμιά σχέση μαζί σας, ούτε του κατηγόρου. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εγώ έμαθα να πιστεύω και να υπερασπίζομαι ακόμα και με τη ζωή μου την Εθνική μας Ανεξαρτησία, που εσείς την πουλήσατε στους ξένους για μια χούφτα αργύρια.

Αλήθεια, με τι πρόσωπα θα πάτε να τιμήσετε τους ήρωες του '21 που θυσιάστηκαν για την Εθνική μας Ανεξαρτησία, όταν έχετε παραδώσει -γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία μας- αυτή την Ανεξαρτησία στους ξένους, βάζοντας οικειοθελώς τον ελληνικό λαό κάτω από τον ζυγό των ανελέητων ξένων τοκογλύφων; ΟΧΙ ! Η 25η Μαρτίου δεν ανήκει σε σας! Δεν έχετε το δικαίωμα να μολύνετε με την παρουσία σας τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την Τιμή της Πατρίδας που εσείς ποδοπατήσατε. Η 25η Μαρτίου ανήκει στον Ελληνικό Λαό. Σε κείνους που ακόμα και σήμερα αγωνίζονται για την Ανεξαρτησία της Χώρας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις του Λαού μας,. Του Ελληνικού Λαού που είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, φτάνει να μπορέσει να απαλλαγεί από τις δαγκάνες των νέο-Ναζί της Ευρώπης, οι οποίοι με τη συνεργασία ανθρώπων μειωμένης εθνικής ευθύνης τον έχουν δέσει σήμερα χειροπόδαρα προσπαθώντας να τον αχρηστεύσουν.

Αλλά αυτό δεν θα το πετύχουν!

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚ​Ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ


O Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ,  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ μας έστειλε το παρακάτω ενημερωτικό δελτίο:

1.  Με την παρ. 17 του άρθρου 13 του (εφαρμοστικού του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 2) νόμου 4052 / 2012, ορίστηκε, ότι, την 1.5.2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ και ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΫΤΕΚΩ και επομένως και της ΔΕΗ.

2.   Η τελεσιγραφική αυτή ρύθμιση του νόμου παραλείπει οποιαδήποτε αναφορά στην τύχη του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες του Κλάδου Υγείας του ΤΑΫΤΕΚΩ.

3.  Αντιθέτως, στο άρθρο 46 παρ. του ίδιου νόμου ρυθμίζονται, κατά τρόπο σωστό, τα αντίστοιχα ζητήματα του προσωπικού του ΤΑΫΤΕΚΩ που απασχολείται στις υπηρεσίες του Κλάδου της επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, το προσωπικό που υπηρετεί στους Φορείς κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ (το νεο-δημιουργούμενο ενιαίο Επικουρικό Ταμείο) μεταφέρονται σε αυτό, κατά το χρόνο ένταξης, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση , βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

4.   Εξάλλου, για τα ζητήματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ΤΑΫΤΕΚΩ, η διάταξη του άρθρου 44 του ίδιου νόμου ορίζει, ότι, το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου (που έγινε την 1 Μαρτίου 2012), εκδίδεται, μετά από γνώμη του του Δ.Σ. του ΤΑΫΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των Οργανικών Μονάδων καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχωσή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.

5.   Σύμφωνα, επομένως, με την πρόβλεψη αυτή του άρθρου 44 και ενόψει της λήξης της προθεσμίας του ενός μηνός την 1.4.2012, θα μπορούσε να ρυθμισθεί το ζήτημα του υπηρετούντος προσωπικού των κλάδων υγείας και πρόνοιας του ΤΑΫΤΕΚΩ με τον ίδιο τρόπο με εκείνον της διάταξης του άρθρου 46 που ρύθμισε τα ζητήματα του προσωπικού του απασχολούμενου στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΫΤΕΚΩ.

6.   Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνω τη, χωρίς καθυστέρηση, λήψη Απόφασης από το Δ.Σ. του ΤΑΫΤΕΚΩ περί επέκτασης της ρύθμισης του άρθρου 46 του Ν. 4052/2012 και στο προσωπικό που απασχολείται στους κλάδους Υγείας και Πρόνοιας του ΤΑΫΤΕΚΩ.
Κοινοποίηση
ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ
Σωματεία – Μέλη ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ