Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

ΔΕΗ: 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Ιουλίου

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει σε ισχύ το νέο πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών το οποίο προβλέπει 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή από 1η Απριλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Επιχείρηση τονίζει τα εξής: Η ΔΕΗ, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της, αποφάσισε σήμερα ένα νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της ρόλο. Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επιχειρηματικών πελατών».  Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αποφάσισε  τα εξής:
1.     Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών. 2.     Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες,  οι Επαγγελματίες  και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής: Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: ·        Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής ·        Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή): ·        Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής ·        18 μηνιαίες δόσεις Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων. 3.     Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.  Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων. Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στη γενναιόδωρη αυτή νέα πρόταση για ρύθμιση. Ειδικά οι επιχειρηματικοί πελάτες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις), εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση, εκτός του ότι επιλύουν μια χρονίζουσα σοβαρή εκκρεμότητα τους, εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» που εγκαινιάζει η ΔΕΗ από 1ηςΑπριλίου το οποίο επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες  παρέχοντας έκπτωση 10% στην αξία του ρεύματος.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΣΕ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υπέγραψε σήμερα με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία
«θεραπεύεται» η αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοι τεχνικοί Τ4 Α από 1/1/2012.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ευχαρίστησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου για την υπογραφή της Σύμβασης ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί με τη διοίκηση στην κοινή προσπάθεια για την υπέρβαση των δυσκολιών και της αρνητικής συγκυρίας - μετά και την ανακοίνωση σήμερα των οικονομικών αποτελεσμάτων - ώστε ο Ομιλος ΔΕΗ να βρεθεί και πάλι σε θετική –ανοδική πορεία.

Σε ζημιές πέρασε το 2015 η ΔΕΗ - Μείωση κατά 2,2% και στον κύκλο εργασιών


Μειωμένος κατά 2,2% ήταν ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, το 2015,
ο οποίος διαμορφώθηκε στα 5.735,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5.863,6 εκατ. το 2014.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν το 2015 κατά € 154,8 εκατ. (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των προβλέψεων, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
Έτσι λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ.,τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους € 42,6 εκατ. το 2015 έναντι κερδών € 223,3 εκατ. το 2014.
Έσοδα
Αναλυτικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η μειίωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, για το 2015, οφείλεται:

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω:
- της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016)
- της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση € 13 εκατ.
β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα:
 • Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% το 2015, στις 58.772 GWh έναντι 57.032 GWh το 2014. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 2% και οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση κατά 8,6% που παρατηρήθηκε στο α’ τρίμηνο του 2015 λόγω των δυσμενέστερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2015, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε μείωση κατά 3,6%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,9%. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης οφείλεται κυρίως στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το δ΄τρίμηνο 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
Στο σύνολο του έτους οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,5% (257 GWh), αλλά στο δ’ τρίμηνο του 2015, μειώθηκαν κατά 5,9% (725 GWh), ως αποτέλεσμα τόσο της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζήτησης όσο και της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε από 97,7% στο τέλος του 2014 σε 94,5% στο τέλος του 2015.
 • Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 63,4% της συνολικής ζήτησης το 2015 (61,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 66,9% (65% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015 ήταν 55,2% έναντι 59,5% του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εισαγωγών από τρίτους κατά 16,4% (1.152 GWh), όπως επίσης και στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ Τρίτων κατά 12,4% (1.034 GWh), ενώ η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 14,5% (3.291 GWh). Η αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο α΄ εξάμηνο του 2015 και προέρχεται κυρίως από Βαλκανικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο οφείλεται και στη μη επιβάρυνση από πιστοποιητικά CO2 .
Στο δ΄ τρίμηνο 2015, παρατηρείται μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο της ΔΕΗ κατά 8% (64 GWh) όσο και, πολύ περισσότερο,των τρίτων εισαγωγέων κατά 45,5% (1.079 GWh). Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη μείωση του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) σε € 49,6/MWh το δ΄ τρίμηνο του 2015 έναντι € 59,2/MWh το δ΄ τρίμηνο του 2014 – ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου.
Η υδροηλεκτρική παραγωγή στο 2015 αυξήθηκε κατά 38% (ή 1.485 GWh), με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να σημειώνεται κυρίως στο α΄ τρίμηνο του 2015 (αύξηση κατά 1.151 GWh) λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το τρίμηνο αυτό. Στο δ’ τρίμηνο, η υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσίασε μείωση κατά 16,5% (170 GWh), λόγω χαμηλότερων εισροών υδάτων.
Αναφορικά με την παραγωγή από φυσικό αέριο, αυτή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κατά 125% (1.000 GWh περίπου), λόγω και της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V». Στο σύνολο του έτους, η αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο διαμορφώθηκε σε 12,3%.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 65,8 εκατ. (1,4%), από € 4.841,5 εκατ. το 2014, σε € 4.907,3 εκατ. Ειδικότερα:
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 381,9 εκατ.(13,3%) σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα:
- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 185,1 εκατ. (24,1%), από € 767,9 εκατ. το 2014 σε € 582,8 εκατ. το 2015 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 31,9% και 15,1% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 52 GWh.
Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, που περιλαμβάνεται στην συνολική δαπάνη για υγρά καύσιμα, αυξήθηκε κατά € 4,3 εκατ. από € 140,1 εκατ. το 2014 σε € 144,4 εκατ. το 2015 λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες για το diesel, ήταν αυξημένες και δεν συναρτάται καθόλου από την μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 19,3 εκατ. (5,6%), από € 345,8 εκατ. το 2014 σε € 326,5 εκατ.το 2015, λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 16,2%.
Η αντίστοιχη δαπάνη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, που και αυτή είναι συνάρτηση μόνο του όγκου και δεν επηρεάζεται από την μεταβολή των τιμών, αυξήθηκε σε € 54,1 εκατ. το 2015 από € 49,4 εκατ. το 2014, λόγω της προαναφερθείσας αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
- Η δαπάνη για στερεά καύσιμα από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 16,8 εκατ. και διαμορφώθηκε στα € 57,6 εκατ.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 14,9%, από € 1.341,7 εκατ. το 2014 σε € 1.142,3 εκατ.
Σημειώνεται ότι, στη σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 21,4 εκατ. που αφορά αποζημίωση για Φ/Β στις στέγες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εκ των οποίων € 16,4 εκατ. αποτελούν δαπάνη προηγούμενων χρήσεων (2011-2014) που δεν είχαν τιμολογηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 και € 5 εκατ. αφορούν το 2015. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής γίνεται βάσει τιμολόγησης από τον ΛΑΓΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με την σειρά του τιμολογεί τη ΔΕΗ.
- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας της ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 132,1 εκατ., αυξημένη κατά € 4,5 εκατ. (3,5%), ως συνέπεια της αύξησης του όγκου των εισαγωγών κατά 354 GWh, ενώ αντίθετα, οι τιμές των εισαγωγών παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές. Λόγω του αυξημένου όγκου εισαγωγών, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα ανήλθε σε € 15,1 εκατ. το 2015 έναντι € 14 εκατ. το 2014.
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 ανήλθε σε € 251,1 εκατ., αυξημένη κατά € 34,2 εκατ. σε σχέση με το 2014, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατά 32% περίπου από € 5,53/ τόννο σε € 7,32 / τόννο, παρά τη μείωση των εκπομπών κατά 12,5% σε € 34,3 εκατ. τόννους το 2015 από 39,2 εκατ. τόννους, λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Δαπάνες Μισθοδοσίας
- Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού μειώθηκε κατά € 35 εκατ. (3,5%), από € 1.005 εκατ. το 2014 σε € 970 εκατ. το 2015.
Ειδικότερα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 23,6 εκατ. σε € 922,6 εκατ. το 2015 έναντι € 946,2 εκατ. το 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 216 εργαζόμενους, σε 18.356 την 31.12.2015 από 18.572 την 31.12.2014.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης αυξήθηκαν κατά € 472 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 781 εκατ.το 2015 έναντι € 309 εκατ. το 2014.
Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 90 εκατ. το 2015, έναντι € 76 εκατ.το 2014.
Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν ελαφρυνθεί κατά περίπου € 50 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε συντηρητικό υπολογισμό της θετικής επίδρασης των ενεργών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Πέραν των επισφαλειών, οι προβλέψεις έχουν επιβαρυνθεί και με ένα ποσό € 20,9 εκατ., το οποίο αφορά ΕΦΚ που κατέβαλε η ΔΕΗ για ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2010 - 2015 (€ 17,6 εκατ. για την περίοδο Μαΐου 2010 – Δεκεμβρίου 2014 και € 3,3 εκατ. για τη χρήση του 2015), μετά από σχετική διοικητική πράξη των Τελωνειακών Αρχών. Η ΔΕΗ έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια διότι η εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια ιδιοκαταναλώθηκε αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα έπρεπε να μην επιβαρύνεται με την καταβολή ΕΦΚ. Η ΔΕΗ, θεωρώντας ότι είναι διεκδικήσιμη η επιστροφή του ποσού αυτού, δεν το έχει συμπεριλάβει στις λειτουργικές δαπάνες αλλά έχει σχηματίσει αντίστοιχηπρόβλεψη.
Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκανσε € 950 εκατ. το 2015 έναντι € 431 εκατ. το 2014.
Συμπερασματικά
Το 2015, οι δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 42,5% των συνολικών εσόδων έναντι 47,8% το 2014. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές αντιστοιχούν στο 16,6% των συνολικών εσόδων από 7,4% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την μισθοδοσία μειώθηκε σε 15,3% έναντι 15,6% πέρυσι.
Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
- Οι αποσβέσεις το 2015 αυξήθηκαν κατά € 131,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 737,7 εκατ. έναντι € 606 εκατ. το 2014. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 και οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αξίας τωνπαγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, η οποία και ενσωματώθηκε στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014, με τις αντίστοιχες αποσβέσεις να ξεκινούν την 1.1.2015.
- Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 15,4 εκατ. και ανήλθαν σε € 198,4 εκατ. έναντι € 213,8 εκατ. το 2014, κυρίως λόγω μείωσης των επιτοκίων Euribor.
Επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις το 2015 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 κατά € 125,6 εκατ. ή 20% και διαμορφώθηκαν σε € 753,6 εκατ. έναντι € 628 εκατ. το 2014. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών οι συνολικές επενδύσεις το 2015 ανήλθαν σε 13,1% έναντι 10,7% το 2014.
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2015 ήταν μειωμένες κατά € 15,8 εκατ. (€ 56,3 εκατ. έναντι € 72,1 εκατ.) προφανώς λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης νέων ΑΠΕ.
Έτσι οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 141,4 εκατ. ή 25,4% και ανήλθαν το 2015 σε € 697,3 εκατ. έναντι € 555,9 εκατ. το 2014.
Η σύνθεση των κύριων καθαρών επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής:
Καθαρό χρέος
- Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.788,9 εκατ., μειωμένο κατά € 203 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ.).
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: «•Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά € 472 εκατ. Επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 127,9 εκατ. λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς. Έτσι παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά € 381,9 εκατ., η οποία ωστόσο μετριάστηκε από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 14,5% και από την αύξηση της τιμής των πιστοποιητικών CO2, ο Όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις ύψους € 42,6 εκατ. το 2015. Σ’ αυτό συντέλεσε και η μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
• Στα θετικά στοιχεία καταγράφεται η σημαντική αύξηση των επενδύσεων για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ορυχείων και του παραγωγικού δυναμικού κατά €167 εκατ. ή 61,4%, σε σχέση με το 2014, καθώς και η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 203 εκατ.
• Σημειώνεται η σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών το δ’ τρίμηνο σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015, και της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.
Όπως έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καταστεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίλυσή του, πράγμα για το οποίο εκφράζεται αισιοδοξία, και για την οποία αναμένεται η στήριξη όλων των αρμοδίων φορέων και αρχών συναρτάται η πορεία του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της Επιχείρησης, που θα σημάνει τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, αλλά και η ελάφρυνση των καταναλωτών με περαιτέρω μείωση των τιμολογίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία.
Για το πρόβλημα των «ρευματοκλοπών» και των παραβιάσεων των μετρητών, το οποίο σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με την κρίση και, εκτός των άλλων, συντελεί στη δημιουργία νοσηρού κοινωνικού περιβάλλοντος, καταβάλλονται συστηματικές και στοχευμένες δράσεις από τη ΔΕΗ και το ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μετριαστεί μέχρι και την πλήρη εξάλειψή του, πράγμα για το οποίο απαιτείται και η συνδρομή των αρμοδίων αρχών.
Σε ό,τι αφορά τα τιμολογηθέντα ποσά για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καθώς και στους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου, οι οποίοι αυξάνονται, το σχετικό ποσό για το 2015 ανήλθε σε € 627 εκατ., ενώ το προς ανάκτηση κόστος της ΔΕΗ εκτιμάται σε € 720 εκατ. περίπου. Η διαφορά αυτή προστίθεται στις αντίστοιχες υποανακτήσεις της προηγούμενης τριετίας (2012 – 2014). Αποτέλεσμα, και παρά τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, που ξεκίνησε από τα μέσα του 2014, η συνολική υποανάκτηση ανέρχεται στοποσό των € 600 εκατ. περίπου.
Για την αντιμετώπιση της επιβεβλημένης από τους θεσμούς μείωσης του μεριδίου της στη λιανική αγορά, η ΔΕΗ προετοιμάζεται και πρόκειται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε η μείωση αυτή να είναι ισόρροπη, και να μην αφορά μόνο – όπως ορισμένοι ανταγωνιστές στοχεύουν - στους καταναλωτές χαμηλού ρίσκου και υψηλού περιθωρίου κέρδους.
Σχετικά με την αγορά, η ΔΕΗ αφενός παρεμβαίνει συστηματικά για την άρση των στρεβλώσεων και τη μη εμφάνιση νέων και αφετέρου εργάζεται εντατικά και στηρίζει τη μετάβαση από το σημερινό προβληματικό σύστημα (mandatory pool) σε σύστημα ελεύθερων διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μοντέλου – στόχου (Target Model).
Γενικά, στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ, για τον οποίο ήδη εργάζεται εντατικά, είναι η αντιστάθμιση των εγχώριων απωλειών λόγω μείωσης του μεριδίου της αγοράς, με επέκταση σε άλλες αγορές και αξιοποίηση των επιχειρηματικών συνεργασιών, πράγματα για τα οποία υφίστανται όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. Σε όλα τα μεγάλα project ηλεκτρικής ενέργειας, από τις διασυνδέσεις μέχρι την ανάπτυξη των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών η ΔΕΗ θα είναι παρούσα.
Για το 2016, με παραδοχές $38/bbl για την τιμή του πετρελαίου Brent, 1,09 για την ισοτιμία €/$ και € 7/τόνο για την τιμή των δικαιωμάτων CO2, τα βασικά οικονομικά μεγέθη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,2 δισ.
Συνολικά Έσοδα: € 5,5 δισ.
Περιθώριο EBITDA: 19,5% - 20,5%».

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Η πτώση του κλάδου των ΑΠΕ

http://www.thegwpf.com/european-renewables-industry-falls-into-rapid-decline/
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/23/european-clean-tech-industry-falls-into-rapid-decline

Οι επενδύσεις στην λεγόμενη "καθαρή ενέργεια" πέφτουν, ειδικά στην Ευρώπη, όπου κορυφώθηκαν το 2010-2011 (όταν πια έσκασε η φούσκα και κατέρρευσαν οι τράπεζες).  Η λεγόμενη "καθαρή ενέργεια", δηλαδή τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, αναπτύχθηκαν μόνο λόγω των υποχρεωτικών επιδοτήσεων.   Αυτό από μόνο του δημιούργησε φούσκα.  Δεν υπάρχει τίποτα το "αειφόρο" σε κάτι που επιδοτείται με το ζόρι χωρίς να είναι καν ανταποδοτικό. "Τα ανεξάντλητα δυναμικά" που τσαμπουνάνε οι απετεώνες είναι η ανεξάντλητη τσέπη σας, που επιθυμούν να κλέβουν...

Όλα αυτά τα λεφτά που πετάχτηκαν (και που δυστυχώς συνεχίζουν να πετάγονται), δεν μείωσαν την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, δεν υποκατέστησαν συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και δεν μείωσαν καμία εκπομπή CO2.  "Ούτε ένα γραμμάριο CO2".

Όπου μετρήθηκαν, είτε είναι στην Γερμανία, είτε είναι σε μικρά μη διασυνδεδεμένα νησάκια, αυτές οι ΑΠΕ έχουν αποδειχθεί ενεργειακά ατελέσφορες, περιβαλλοντικά ένα κακόγουστο θέατρο και οικονομικά; Οικονομικά απλά συμβάλλουν στην συνέχιση της ύφεσης, όπως κάθε μη ανταποδοτικός φόρος.  Η αποτυχία των ΑΠΕ, με την συνειδητοποίηση ότι οι επιδοτήσεις δεν αντέχουν εσαεί, συνεπάγεται και την απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν (πλην της Πειραιώς που ειδικεύεται στο να γράφει επισφάλειες, αφού έχει κάπως εξασφαλισμένη την συμπαράσταση των φορολογουμένων...)

Η ύφεση, βέβαια, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αφού κλείνει τις βιομηχανίες, περιορίζει το οδήγημα και ενθαρρύνει τον κόσμο να ...κρυώνει.  Από αυτή την  άποψη, με την δημιουργία ύφεσης, οι ΑΠΕ μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων.

Στην Ελλάδα μάλλον έχουμε χορτάσει ύφεση, κι όμως εξακολουθούμε να πετάμε 1,5 δις ευρώ ετησίως για επιδοτήσεις ΑΠΕ. Τι ακριβώς έχουμε πάρει σε αντάλλαγμα? Τίποτα απολύτως! Απλά αυξήσαμε τις εισαγωγές ρεύματος από περίπου 0% πριν το 2009, σε περίπου 25-30% τώρα. Πάρα πολύ αειφόρο.  Πετάμε επιδοτήσεις σε κάτι που, στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταρρέει (επειδή δεν έχουν άλλα λεφτά για πέταμα). 
 
 http://archaeopteryxgr.blogspot.gr

Από τα μέσα 2017 και… βλέπουμε οι συμπράξεις ΔΕΗ - ιδιωτών

Σαν μη ρεαλιστικός εκτιμάται ο στόχος που θέτει το υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου το πρώτο μεικτό σχήμα ΔΕΗ - ιδιωτών να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2016.
Στελέχη της ΔΕΗ, έχοντας τη τεχνοκρατική γνώση των δυσκολιών του εγχειρήματος εξηγούν στο Energypress πως τα χρονοδιαγράμματα του υπουργείου δεν είναι εφικτά, ότι πρόκειται για μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και πως δεν θα ήταν ρεαλιστικό να σκεφτεί κανείς οτιδήποτε πριν από το 2017.
 
Άλλωστε παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά, τα στελέχη αυτά κάνουν λόγο για δυσκολίες των ίδιων των Γάλλων της EDF, (σσ: θυγατρικής της Edison η οποία μέσω Elpedison θεωρείται ο επικρατέστερος εταίρος για τη ΔΕΗ), προσθέτοντας ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα της Ελλάδας, αφού προέχουν δικά τους, εσωτερικά θέματα.
Αν επομένως η συζήτηση ΔΕΗ- Edison επανεκκινήσει από το..

δεύτερο εξάμηνο, ακόμη και τα γεγονότα να τρέξουν με πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητες, οι υπόλοιποι μήνες δεν επαρκούν για να προετοιμασθεί το νέο σχήμα.
Και αυτό καθώς οριστική πρόταση από τους Γάλλους στη ΔΕΗ δεν έχει ακόμη υποβληθεί. Επίσημα δηλαδή το ζήτημα δεν έχει τεθεί στη ΔΕΗ. Όταν αυτό γίνει, τότε η ΔΕΗ θα πρέπει:
-Πρώτον, να αποφασίσει ποια περιουσιακά της στοιχεία θα εντάξει στη κοινή αυτή εταιρεία.
-Δεύτερον, να τα αποτιμήσει προκειμένου να καθορίσει και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία (προφανώς ο αποτιμητής θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού).
-Τρίτον, να φέρει το θέμα σε έκτακτη γενική συνέλευση, κ.ο.κ.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το σχέδιο δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί, όπως εκτιμούν στελέχη με γνώση των δυσκολιών της υπόθεσης, πριν από τα μέσα του 2017.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν το σχέδιο δύσκολο στην εφαρμογή του, είναι επειδή ακριβώς η ίδια η ΔΕΗ δεν φαίνεται να πολυπιστεύει σε αυτό. Σαν οργανισμός, η επιχείρηση δεν δείχνει να αποδέχεται τη συλλογιστική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι συμπράξεις είναι μονόδρομος για να αποφευχθεί η πώληση μονάδων (Μικρή ΔΕΗ, κλπ).
Αντίθετα, συνολικά η ΔΕΗ δείχνει να "σέρνεται" σε μια αναγκαστική λύση. Οταν δεν πιστεύεις ένα εγχείρημα,  αυτό αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα για την υλοποίησή του.
Δείτε για παράδειγμα τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ. Βρίσκονται σε θέση μάχης με αφορμή τις συζητήσεις για κοινοπρακτικά σχήματα, εγκαλούν την κυβέρνηση πως ξέχασε όλα όσα έλεγε ως αντιπολίτευση, και προαναγγέλλουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο προσεχές συνέδριο της ΓΕΝΟΠ τον Απρίλιο.
Τέλος, υπάρχει πάντα το θέμα των νερών. Στην μεικτή αυτή εταιρεία, η Elpedison θέλει πάση θυσία να ενταχθούν ένας με δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Η ΔΕΗ δημοσίως το αρνείται, αλλά στη πραγματικότητα έχει αποδεχτεί την ανάγκη να μπουν στο μεικτό σχήμα και νερά. Το πρόβλημα εδώ δεν θα είναι τόσο η διοίκηση της ΔΕΗ, όσο οι συνδικαλιστές της.
Θυμίζουμε ότι το φημολογούμενο τόσο καιρό σχέδιο αφορά στη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος όπου η ΔΕΗ θα προσφέρει τη Μελίτη Ι ή το Αμύνταιο, μαζί με την άδεια για τη Μελίτη ΙΙ. Στο ίδιο σχήμα θα ενταχθεί και το 60% του ορυχείου της Βεύης, καθώς και τα άλλα ιδιωτικά ορυχεία στην περιοχή.
Ο δε, ιδιώτης εταίρος θα εισφέρει στο σχήμα τις δικές του μονάδες, μαζί με κεφάλαια για τη χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού του σταθμού της ΔΕΗ και την ανέγερση της μονάδας Μελίτη ΙΙ. Εκτός των Ιταλών, έχουν γίνει επίσης κρούσεις στη γερμανική RWE αλλά και σε Ρώσους, δίχως, απ' ότι λέγεται, να έχουν αποδώσει.


 http://energypress.gr

Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων καθηλώνει την επιχειρηματική λειτουργία της ΔΕΗ

Μια απολύτως αντιφατική κατάσταση με άμεσα και ορατά
αρνητικά αποτελέσματα έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ, καθώς καλείται, από τη μία να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και από την άλλη να τηρήσει τις πολύ γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και κοστοβόρες προβλέψεις του νόμου 4281 του 2014 περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο νόμος 4281 καθιερώνει πολύπλοκες διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται ο έλεγχος για κάθε Σύμβαση του Δημοσίου. Ωστόσο η ένταξη της ΔΕΗ στο νόμο αυτό, παρότι είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και υποχρεωμένη να ανταγωνιστεί άλλες ιδιωτικές εταιρείες με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο λειτουργίας, θα έχει, όπως εκτιμούν στελέχη της επιχείρησης, συνέπειες εξαιρετικά επιζήμιες: θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και θα περιορίσει την αναγκαία ευελιξία, διακυβεύοντας την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών της. 
 
Ενδιαφέρον έχει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ένταξη της ΔΕΗ στις προβλέψεις του νόμου 4281 δεν αποτελεί ούτε δέσμευση του μνημονίου ούτε εφαρμογή κάποιας οδηγίας της Ε.Ε., αλλά μια πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Αραβαντινός, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, σήμερα για μια διαδικασία προμήθειας χρειάζονται τα εξής βήματα: Έγκριση της διακήρυξης, δημοσίευσή της, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, τυπικός έλεγχος, τεχνική κρίση, πιθανή υποβολή προσφυγών, εκδίκασή τους, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οικονομική αξιολόγηση, εισήγηση και έγκριση της ανάθεσης. Η διάρκειά τους είναι συνήθως από έξι ως οκτώ μήνες.
Με τον νόμο 4281 θα γίνουν όλα τα παραπάνω και επί πλέον: έγκριση σχεδίου διακήρυξης, υποβολή του σε διαβούλευση, αξιολόγηση των προτάσεων της διαβούλευσης, αναζήτηση πιστοποιημένων προσώπων εκτός ΔΕΗ για τις επιτροπές, έγκριση όλων των ενδιαμέσων πρακτικών και κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Κατά κάθε εκτελεστής πράξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι συμμετέχοντες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα υποβάλλεται πλήρης φάκελος αλλά και η επίσημη άποψη της ΔΕΗ (θα γίνεται λοιπόν μια άτυπη εκδίκαση). Στη συνέχεια θα ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο οποίος θα φέρνει τα δικαιολογητικά του που θα κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν να τα προσβάλουν και να ξεκινά νέος γύρος προσφυγών.
«Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις η διάρκεια της όλης διαδικασίας θα είναι πλέον από εννέα ως δώδεκα μήνες» υποστηρίζει το στέλεχος της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική επιβάρυνση θα προέλθει από το γεγονός ότι «οι έχοντες την ευθύνη επιμέλειας των υλικών, αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες διάρκειες και αβεβαιότητες, υποχρεωτικά θα αυξήσουν τη στάθμη των αποθεμάτων ασφαλείας και τα όρια αναπαραγγελίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση συνολικά των αποθεμάτων. Τα αυξημένα αποθέματα θα δεσμεύσουν πανάκριβο κεφάλαιο κίνησης!»
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, σε μερικές περιπτώσεις οι νέες χρονοβόρες διαδικασίες θα έχουν και άλλες, πολύ δυσάρεστες, γενικότερες επιπτώσεις: Για παράδειγμα είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει κατά πολύ η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των νησιών κατά την τουριστική περίοδο, με ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται…


energypress.gr

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Υποσχέσεις για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα

Το δεύτερο εξάμηνο του 2016 αναμένεται να μειωθoύν τα
οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, μείωση για την οποία πιέζει το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας, ενώ εντός των ημερών αναμένεται να οριστικοποιηθεί η εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΗ για το νέο σχήμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών με τους πιο ευνοϊκούς όρους.
Κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως διαμορφώνεται μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κ.λπ. αλλά και την υποχώρηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στη χονδρική αγορά θα έπρεπε να είχαν ήδη αποτυπωθεί στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Στο πλαίσιο αυτό τάσσονται υπέρ της επεξεργασίας μίας..

ολοκληρωμένης πολιτικής για τη μείωση των οικιακών τιμολογίων, την οποία μάλιστα θεωρούν ότι μπορεί να συνδέεται μέσω ενός αλγορίθμου με τη διαμόρφωση της ΟΤΣ στη χονδρική αγορά και εκτιμούν ότι στο δεύτερο εξάμηνο η ΔΕΗ θα είναι έτοιμη να εφαρμόσει μία νέα πολιτική τιμολόγησης. Κατά τους αναλυτές, οι σημερινές συνθήκες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μία μείωση, τουλάχιστον κατά 5% στα οικιακά τιμολόγια. Το θέμα έχει ήδη θέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με επιστολή της στη ΔΕΗ. 
Οφειλές
Η Επιχείρηση στην απαντητική της επιστολή επικαλέστηκε το τεράστιο ύψος των απλήρωτων λογαριασμών και αφετέρου τα αυξημένα δικαιώματα εκπομπής CO2 που καλείται να πληρώσει λόγω της χρήσης πεπαλαιωμένων και ρυπογόνων μονάδων ρεύματος ως τους κύριους λόγους διατήρησης των ισχύοντων τιμολογίων. Επιπλέον, σε αρκετά ορυχεία της ΔΕΗ η χαμηλή ποιότητα του λιγνίτη επιβαρύνει το κόστος παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά όμως, ακόμα και το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις προβλέψεις της ΔΕΗ του περασμένου Σεπτεμβρίου, ενώ στη χονδρική αγορά οι τιμές του ηλεκτρισμού διαμορφώνονται σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα. Οσο η πτώση στη χονδρική αγορά δεν περνά στα τιμολόγια λιανικής, τόσο περισσότερο αυξάνει το περιθώριο κέρδους των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Αν πάντως η ΔΕΗ προχωρήσει στη μείωση των τιμολογίων εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τα τιμολόγια των εναλλακτικών παρόχων, τα οποία πάντως σήμερα για αρκετές κατηγορίες καταναλωτών είναι ήδη χαμηλότερα από αυτά της κρατικής επιχείρησης. Η μόνη παραχώρηση που έχει κάνει ως σήμερα η ΔΕΗ στα οικιακά τιμολόγια είναι η επιστροφή του παγίου στους συνεπείς πελάτες, αυτούς δηλαδή που το 2015 δεν είχαν αφήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
Για αυτή ειδικά την παράμετρο, των απλήρωτων λογαριασμών, το υπουργείο εκτιμά ότι μία πιο επιθετική πολιτική, όπως η παγίωση των 36 ή και περισσότερων δόσεων και η κατάργηση της προκαταβολής, μπορεί να αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα στα ταμεία της ΔΕΗ, βοηθώντας εμμέσως και στη πολιτική μείωσης των τιμολογίων.
Σήμερα ως γνωστόν, το σχέδιο διακανονισμού των οφειλών που εφαρμόζει η ΔΕΗ προβλέπει προκαταβολή του 10% της οφειλής και την αποπληρωμή του υπολοίπου έως 36 δόσεις. Τον αριθμό των δόσεων για κάθε πελάτη, τον αποφασίζει, εντός των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δώσει η διοίκηση της εταιρίας, το κάθε, κατά τόπους γραφείο της επιχείρησης, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος που υποβάλει ο οφειλέτης.
 
Αποπληρωμή
«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καλύτερο να υπάρχουν περισσότερες δόσεις για όλους, χωρίς την προκαταβολή ώστε να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι όσο πιο απλές, «αυτοματοποιμένες» είναι οι διαδιακασίες και περισσότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εισπραξιμότητα. Αυτό άλλωστε έχει αποδείξει και η ρύθμιση με τις 100 δόσεις προς την εφορία.
Πάντως, η παρότρυνση του υπουργείου προς τη ΔΕΗ για αύξηση του αριθμού των δόσεων από τις 36 φαίνεται ότι συναντά (ακόμα τουλάχιστον) τη σθεναρή αντίσταση της διοίκησης. Η εισήγηση για τον νέο τρόπο διακανονισμού των οφειλών αναμένεται να έλθει πολύ σύντομα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ενδεχομένως και στην επόμενη συνεδρίαση, την ερχόμενη Τρίτη, αν και δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει το Δ.Σ. Από το σύνολο των «κόκκινων λογαριαμών», οι οποίοι κυμαίνονται κοντά στα 2,2 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου τα 1,9 δισ. ευρώ προέρχονται από τα νοικοκυριά και τους λοιπούς καταναλωτές στη Χαμηλή Τάση. Ενα ευνοϊκό σύστημα αποπληρωμής θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποδώσει στη ΔΕΗ περί τα 400 εκατ. ευρώ σε άμεση ρευστότητα.
 
Χαμηλή τάση
Οι οφειλέτες της ΔΕΗ, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που είχε κάνει γνωστά ο πρόεδρος της εταιρείας Μανώλης Παναγιωτάκης ανέρχονται σε 2,1 εκατομμύρια. Ο μεγάλος του όγκος βρίσκεται στη χαμηλή τάση και πρόκειται κυρίως για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Δημοτικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία αλλά και μεγάλες βιομηχανίες είναι οι καταναλωτές με τις μεγαλύτερες οφειλές. Μία πρώτη γεύση του νέου, πιο ευνοϊκού συστήματος εξόφλησης των ληξιπροθέσμων έδωσε η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τους κόκκινους λογαριασμούς των αγροτών.
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε ότι οι αγρότες θα μπορούν να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την Επιχείρηση σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Από τους 206.317 δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου το 11,2% ή οι 23.207 έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1.000 ευρώ, συνολικού ύψους 100,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 86,7%του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 116,2 εκατ. ευρώ των δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου.
Από τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών, τα χρέη στην Υψηλή Τάση, που αφορά στις μεγάλες, ενεργοβόρες βιομηχανίες υπολογίζονται σε 280 εκατ. ευρώ και στη Μέση Τάση (βιομηχανίες και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις) στα 210 εκατ. ευρώ. Τα χρέη του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα φθάνουν στα 210 εκατ. ευρώ.

(της Μανταλένας Πίου, Ημερησία)

Σκουρλέτης προς ΔΕΗ: Σβήστε τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν θα εισπράξετε ποτέ!

Καθαρίστε το μητρώο από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν πρόκειται να εισπράξετε ποτέ. Το μήνυμα αυτό έχει στείλει ο ΥΠΕΝ Π. Σκουρλέτης στη διοίκηση της ΔΕΗ, καλώντας την να διαγράψει απαιτήσεις που έχουν αξία μόνο στα χαρτιά, καθώς αφορούν πτωχευμένες εταιρείες από τη δεκαετία του… 1990.
Πράγματι διαβάζοντας κανείς τη μακρά λίστα με τους οφειλέτες της ΔΕΗ διαπιστώνει ότι πολλά από τα δήθεν “μπουμπούκια” έχουν μαραθεί προ πολλού.
Διότι η ΔΕΗ διεκδικεί ακόμη τα φέσια που της έβαλε η μεγαλύτερη κλωστουφαντουργική επιχείρηση, η … Πειραϊκή Πατραϊκή που έκλεισε το 1996 ή η ομοειδής εταιρεία Αιγαίο της οικογένειας Καρέλλα που λειτουργούσε κάποτε εργοστάσιο στον Πειραιά αλλά ..
έκλεισε οριστικά το Φεβρουάριο του 1990. Αντίστοιχα στη λίστα συναντά κανείς ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν βάλει λουκέτο έδω και χρόνια ή πάλαι ποτέ ονόματα της Σοφοκλέους στα χρόνια της δόξας του χρηματιστηρίου, κ.ο.κ. 
Ουκ αν λάβοις…
Με άλλα λόγια, κάποια από τα εκατ. ευρώ των οφειλετών της λίστας δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ, επειδή είτε οι επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει, είτε βρίσκονται σε εκκαθάριση. 
Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι λίγες, ο Π. Σκουρλέτης φαίρεται να έχει ζητήσει από τη διοίκηση της ΔΕΗ να διαγράψει τις εν λόγω απαιτήσεις. “Δεν μπορείς να διεκδικείς χρήματα από σκελετούς”, υποστηρίζει στέλεχος του υπουργείου.  
Οταν όμως η ΔΕΗ τις “σβήσει” από τα διεκδικούμενα ποσά, αυτόματα τα επίπεδα των ληξιπρόθεσμων χρεών της θα υποχωρήσουν κάτω από τα σημερινά 2,2 δισ. ευρώ. Το πόσο κάτω μένει να φανεί. Οπως και να έχει πάντως, λέει αυτή συλλογιστική, το επιχείρημα της ΔΕΗ πως δεν μπορεί να μειώσει τα τιμολόγιά της επειδή έχει υπέρογκα χρέη, ελέγχεται, καθώς δεν είναι σαφές πόσα απ’ αυτά τα “χρέη” είναι πραγματικά ή μόνο στα χαρτιά.
Δύο πράγματα στην ουσία ζητά το υπουργείο από τη ΔΕΗ σε αυτή την υπόθεση, που ως διακύβευμα έχει φυσικά τη μείωση στα τιμολόγια.
Το ένα να αποτυπώσει ρεαλιστικά πόσα από τα φέσια που της έχουν βάλει οι πελάτες της είναι εισπράξιμα. Το δεύτερο, να βελτιώσει περαιτέρω το μοντέλο διακανονισμού με δόσεις, προκειμένου να εισπράξει όσο περισσότερα μπορεί απ’ αυτά τα “πραγματικά” φέσια. 
Το πρώτο σκέλος έχει ακόμη δουλειά. Δεν αποκλείεται μάλιστα η επιχείρηση να καθυστερήσει το “ξεσκαρτάρισμα” των οφειλετών της. Κι αυτό καθώς αν το κάνει, ενδεχομένως να χάσει μέρος της αξίας του το επιχείρημα που μονίμως επικαλείται για το τεράστιο ύψος απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι την εμποδίζουν να προχωρήσει σε μειώσεις τιμολογίων.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες το υπουργείο θα έχει εικόνα για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή μια εισήγηση από τη ΔΕΗ σχετικά με τη βελτίωση του σημερινού συστήματος διακανονισμών. Το μήνυμα του υπουργείου είναι καλύτερο να υπάρχουν περισσότερες δόσεις για όλους, χωρίς την προκαταβολή ώστε να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν», παρά η σημερινή, όχι και τόσο αυτοματοποιημένη διαδικασία. 
Το υπουργείο εκτιμά πως μια πιο επιθετική πολιτική, όπως η κατάργηση της προκαταβολής, μπορεί να αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα στα ταμεία της ΔΕΗ, βοηθώντας εμμέσως και στη πολιτική μείωσης των τιμολογίων.
Σήμερα ως γνωστόν, το μοντέλο που εφαρμόζει η ΔΕΗ προβλέπει προκαταβολή του 10% της οφειλής και αποπληρωμή του υπολοίπου έως 36 δόσεις. Αλλά ο μέσος όρος των δόσεων είναι κάτω των 20, και σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτές φτάνουν τις 36. 
Το ύψος προκαταβολής που θα δώσει ο πελάτες και τον αριθμό των δόσεων με τις οποίες θα ρυθμίσει την οφειλή του, τα αποφασίζουν τα κατά τόπους καταστήματα της επιχείρησης, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του κάθε οφειλέτη.

 http://energypress.gr

Ο χάρτης υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ προς τους καταναλωτές από τη ΡΑΕ

Την Έκθεση της Αρχής για το Πρόγραμμα «Εγγυημένες
Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή άλλως «Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές» (ΧΥΚ) δημοσιοποιεί η ΡΑΕ, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών και των φορέων που εμπλέκονται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΧΥΚ της ΔΕΗ, μετά τη δημιουργία του ΔΕΔΔΗΕ με το Ν. 4001/2011, μετατράπηκε σε ΧΥΚ του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνοντας 10 βασικές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης από την πλευρά της εταιρείας. Από 01.04.2014 ο ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε εφαρμογή το αναβαθμισμένο πρόγραμμα των Εγγυημένων υπηρεσιών προς καταναλωτές το οποίο περιλαμβάνει 14 διακριτές υπηρεσίες με την αντίστοιχη..
δεσμευτική προθεσμία ολοκλήρωσης.  Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποια προθεσμία εκ μέρους της εταιρείας, ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει αυτόματα στον καταναλωτή το ποσό των 15€ για όλες τις υπηρεσίες με εξαίρεση μίας εξ αυτών που απευθύνεται σε πελάτες Μέσης Τάσης και η οποία έχει οικονομική ρήτρα 150€.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην τακτική περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης του Διαχειριστή Δικτύου ως προς την ποιότητα εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι καταναλωτές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Διαχειριστή Δικτύου. Αφορά δε το χρονικό διάστημα 11 ετών, από το 2004 έως το 2014.
H παρακολούθηση της απόδοσης του Διαχειριστή Δικτύου ως προς την εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχει ως γενικότερους στόχους:
 1.  Την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που τους παρέχεται. Η δημοσιοποίηση της πληροφορίας αυτής αφενός εξυπηρετεί το ρυθμιστικό στόχο της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των καταναλωτών, και αφετέρου, καθιστά αντιληπτό από τους χρήστες του Δικτύου το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν, καθώς οι δεκατέσσερεις υπηρεσίες του προγράμματος είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
 2.  Την ανάδειξη προτεραιοτήτων σε σχέση με τη βελτίωση ή ανάπτυξη των υποδομών του Διαχειριστή Δικτύου, σε περιοχές όπου εντοπίζονται αδυναμίες στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στην αξιόπιστη καταγραφή των στοιχείων παρακολούθησης και απόδοσης των εγγυημένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μονοπωλιακής δραστηριότητας του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.
Η Έκθεση της ΡΑΕ παρουσιάζει και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες», από το 2004 έως και το 2014, και αξιολογεί τα ποσοστά αποτυχίας ως προς την ανταπόκριση του Διαχειριστή Δικτύου στις χρονικές δεσμεύσεις του, στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, η Έκθεση αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί η ΡΑΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε στενή μεταξύ τους συνεργασία, για τον επανασχεδιασμό του Προγράμματος και τη βελτίωσή του, προκειμένου το πρόγραμμα αυτό να λειτουργήσει ουσιαστικά, ως μηχανισμός ρύθμισης για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, στο πλαίσιο της μονοπωλιακής δραστηριότητας του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η υλοποίηση της αναβάθμισης και της προσαρμογής του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή Δικτύου, στα σημερινά δεδομένα κόστους και εξυπηρέτησης καταναλωτών, δρομολογήθηκε με την υπ’ αριθ. 665/2013 Απόφαση της ΡΑΕ με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος και τη διεύρυνση της απήχησής του στους καταναλωτές. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, εφαρμόζοντας την εν λόγω Απόφαση της ΡΑΕ, υπέβαλε το πλήρες βελτιωμένο πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές», το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 165/2014 για την πρώτη χρονική περίοδο με διάρκεια από 01.04.2014 - 31.12.2015 και το οποίο εφαρμόζεται ήδη από την 01.04.2014. Ωστόσο, επειδή τον Οκτώβριο 2015 ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση της πρώτης (α) περιόδου του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι και την 31.12.2016,η ΡΑΕ με την Απόφαση 461/2015 ενέκρινε την παράταση της πρώτης (α) περιόδου του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέχρι και την 31.12.2016, με συνακόλουθη τροποποίηση του χρονικού σημείου έναρξης της δεύτερης (β) χρονικής περιόδου του προγράμματος.
Συνοπτικά το νέο αυτό πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες», βελτιώθηκε ως προς τα εξής βασικά σημεία:
 •  Την προσθήκη 5 νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης: 
 • 1. Κατασκευή νέας παροχής που απαιτεί συνήθη επέκταση δικτύου (έως 400m εναερίου ή 200m υπογείου – με τοποθέτηση μετρητή), εντός 40 ημερών.
 • 2. Αποκατάσταση τροφοδότησης καταναλωτή ΜΤ λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων διακοπών, κατά το μέγιστο έως 12 ώρες.
 • 3. Έλεγχος μετρητή μετά από έγγραφο αίτημα καταναλωτή, έως 20 ημέρες.
 • 4. Διακοπή παροχής κατόπιν αιτήματος καταναλωτή, έως 3 ημέρες.
 • 5. Απάντηση σε έγγραφα παράπονα καταναλωτή σχετικά με την ποιότητα τάσης, έως 30 ημέρες.
 •  Την επιβολή ρήτρας ύψους 150€ στην περίπτωση μη αποκατάστασης της τροφοδότησης των πελατών ΜΤ εντός 12 ωρών, μετά από διακοπή λόγω βλάβης ή προγραμματισμένων εργασιών. 
 • √ Τη ριζική αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της ρήτρας προς τους καταναλωτές. Έτσι ενώ με το παλιό πρόγραμμα ήταν απαραίτητη η έγγραφη αίτηση του θιγόμενου πελάτη, με το νέο πρόγραμμα ο εντοπισμός των περιπτώσεων υπέρβασης των προθεσμιών των υπηρεσιών γίνεται μέσω των νέων μηχανογραφικών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συγκεντρωτικά ανά εξάμηνο, και η πίστωση των ποσών στους δικαιούχους γίνεται, είτε απευθείας, είτε μέσω των λογαριασμών των Προμηθευτών τους.
Eπιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει κατάλληλα τους καταναλωτές για το πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες».

 http://energypress.gr

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Μέσα στο 2016 οι συμπράξεις της ΔΕΗ με ιδιώτες – Και νερά, εκτός από λιγνίτες, στο κοινό σχήμα


http://energypress.gr

Πολλαπλά μηνύματα στέλνει η απόφαση του υπουργείου Ενέργειας να ανοίξει με δική του πρωτοβουλία τη συζήτηση με τους δανειστές για το θέμα των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες. Η προκαταρκτική συζήτηση που έγινε χθες έδωσε προς τους θεσμούς το στίγμα της πρότασης της ελληνικής πλευράς για το πώς θα ικανοποιηθεί ίσως ο βασικότερος όρος του μνημονίου του καλοκαιριού για την αγορά ηλεκτρισμού που δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% μέχρι το 2020, τόσο στην παραγωγή..
όσο και στην προμήθεια.
Η πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς δεν είναι άμοιρη των εξελίξεων συνολικά στο πακέτο των ενεργειακών εκκρεμοτήτων. Και αυτό διότι με τα σημερινά δεδομένα οι δημοπρασίες τύπου NOME δεν φαίνεται να μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα για το οποίο προβλέφθηκαν στο μνημόνιο, δηλαδή να οδηγήσουν σε μετακίνηση από τη ΔΕΗ του 50% των καταναλωτών ρεύματος (Διαβάστε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ). Το ΝΟΜΕ είναι ένα μεταβατικό μέτρο, επανέλαβαν χθες πηγές του ΥΠΕΝ στο περιθώριο των συζητήσεων με την τρόικα, υπογραμμίζοντας ότι η ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας θα προέλθει από άλλα μέτρα.
Υπό την πίεση λοιπόν του κουαρτέτου και υπό τον φόβο ότι θα επανέλθει από τους δανειστές στο προσκήνιο το παλιό σχέδιο  για «μικρή ΔΕΗ», η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, οδηγείται στην επίσπευση της λύσης των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες.
Μάλιστα, κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η δημιουργία μιας νέας εταιρείας μέσω σύμπραξης της ΔΕΗ με ιδιώτες θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν, πιθανόν ίσως και εντός του 2016. Αυτή η κινητικότητα από ελληνικής πλευράς εξηγεί και την κίνηση χθες του ΥΠΕΝ να ανοίξει τη συζήτηση με τους δανειστές βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις τους.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της ελληνικής πρότασης, είναι ότι έχει καταγραφεί υπαρκτό ενδιαφέρον να προχωρήσουν συμπράξεις από σχήματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ως γνωστόν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον τουλάχιστον από το σχήμα Edison, ΕΛΠΕ, που όμως έχουν ζητήσει να αποσαφηνιστούν οι όροι των συμπράξεων και ταυτόχρονα έχουν θέσει και τις δικές τους προϋποθέσεις, προκειμένου μια τέτοια συνεργασία να έχει νόημα. Το αίτημα που έχει ατύπως υποβληθεί είναι να ενταχθούν στα κοινά σχήματα εκτός από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες.
Άλλωστε ο λιγνίτης σήμερα εμφανίζει πρόσθετα κόστη λόγω ρύπων, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, με την εφαρμογή των συμφωνιών για το κλίμα. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμμετοχή ιδιωτών σε λιγνιτικές επενδύσεις και μάλιστα σε παλιές, ρυπογόνες μονάδες, θεωρείται ως μη ελκυστικό εγχείρημα.
Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, φαίνεται ότι η προοπτική ένταξης και υδροηλεκτρικών στο κοινό σχήμα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί στην τελική ελληνική πρόταση προς τους θεσμούς, η οποία θα σχηματοποιεί και θα συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενο των συμπράξεων μεταξύ ΔΕΗ και ιδιωτών.
Μάλιστα κάποιες πληροφορίες θέλουν εκτός από τη θετική στάση της κυβέρνησης, ακόμη και η ΔΕΗ να έχει αποδεχθεί παρά τα όσα λέγονται δημοσίως από τους επιτελείς της, την προοπτική στα κοινά σχήματα να συμπεριληφθούν και υδροηλεκτρικές μονάδες. «Αλλιώς θα πρέπει να οδηγηθούμε και πάλι στη μικρή ΔΕΗ» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στην πρόσληψη 101 εποχικών προχωρά ο ΑΔΜΗΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.
Η κάλυψη των θέσεων αφορά τους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 22.03.2016 και θα διαρκέσει έως τις 31.03.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Ερώτηση 27 βουλευτών της ΝΔ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ


Ερώτηση 27 βουλευτών της ΝΔ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ
Το  σχέδιο της Κυβέρνησης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανοικτών υπολοίπων της ΔΕΗ αλλά και τις σχεδιαζόμενες ενέργειες για την αύξηση της αξίας αποτίμησης της επιχείρησης ζητούν να πληροφορηθούν από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Πάνο Σκουρλέτη 27 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με  δελτίο τύπου της ΔΕΗ  που εκδόθηκε στις 26-11-2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις το εννεάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 407,7  εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (αύξηση 210%) . Επίσης, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα στο τέλος του 2015 εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 2,3 δισ. και 2,5 δισ. ευρώ, αυξημένα έως και 700εκ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Καταγράφεται δηλαδή -όπως υποστηρίζουν- μια αύξηση έως και 40% των ανείσπρακτων λογαριασμών μέσα σε ένα χρόνο.
Αναλυτικά η επερώτηση των βουλευτών της ΝΔ

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία.  Παράλληλα όμως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της χώρας είναι η παροχή ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η προηγούμενη Κυβέρνηση της ΝΔ με σειρά πρωτοβουλιών και την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων (Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235- ΦΕΚ Β' 2957/21-11-2013,  Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 - ΦΕΚ Β 1657 - 23.06.2014),  είχε θεσπίσει και διευρύνει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) από το οποίο -σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ 4.12.2013 - είχαν επωφεληθεί περισσότεροι από 460.000 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο για να εξασφαλισθεί ενεργειακή επάρκεια σε ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, και τις παραγωγικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα για να διασφαλιστεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και αλληλεγγύης για τις οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν, έστω και μειωμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει:
1.      Να διασφαλισθεί ο πλουραλισμός  και ο υγιής ανταγωνισμός στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να μη γίνεται αντικείμενο καταχρηστικής συμπεριφοράς από μονοπώλια και ολιγοπώλια.
2.      Να μεταφερθεί η "εξουσία επιλογής" παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας από το κράτος στον πολίτη/καταναλωτή.
3.      Να διασφαλισθεί με αξιοπιστία και δικαιοσύνη ότι στο πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης θα περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
4.      Να αντιμετωπισθεί ριζικά κάθε είδος λαϊκισμού, δημαγωγίας και ανευθυνότητας που δημιουργεί συνθήκες αναρχίας και εκμετάλλευσης των κοινωνικών παροχών από επιτήδειους, διακινδυνεύοντας τελικά τη βιωσιμότητα του κοινωνικού πλέγματος αλληλεγγύης.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,  μετά από μία καταστροφική διαχείριση της Ελληνικής Οικονομίας δεκατρείς μήνες τώρα, που ήδη έχει φέρει περαιτέρω αύξηση της φτώχειας για το 2015 σε σχέση με το 2014 σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης ακόμα και στα πιο φτωχά νοικοκυριά, μείωση των εσόδων του κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και μια μνημειώδη αποτυχία στη διαχείριση του μεταναστευτικού /προσφυγικού ζητήματος που έχει γιγαντώσει τα κοινωνικά προβλήματα, έρχεται τώρα και δημιουργεί μία  τρίτη βόμβα - έτοιμη να εκραγεί - στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Επιχείρησης που εκδόθηκε στις 26-11-2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις το εννεάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 407,7  εκ ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (αύξηση 210%) . Επίσης, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα στο τέλος του 2015 εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 2,3 δισ. και 2,5 δισ. ευρώ, αυξημένα έως και 700εκ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Επί της ουσίας, καταγράφεται αύξηση έως και 40% των ανείσπρακτων λογαριασμών μέσα σε ένα χρόνο καταστροφικής ομολογουμένως διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η προτροπή του κ. Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους πολίτες "να μην πληρώνουν" από την εποχή που ήταν αντιπολίτευση, έχει δημιουργήσει σήμερα τραγικά προβλήματα στον βασικό παραγωγικό πυλώνα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ).
Η ΔΕΗ παρέχει το 95% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά. Η δραματική αύξηση έως και 40% των ανείσπρακτων οφειλών στην περίοδο συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δημιουργεί τεράστια οικονομική δυσπραγία στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα:
1.      Την αδυναμία μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Οφέλειας (ΥΚΩ) κατά τουλάχιστον 300 εκ ευρώ σε ετήσια βάση, που επιβαρύνουν οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, παρά την αξιοσημείωτη πτώση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΔΕΗ
2.      Την αδυναμία επέκτασης του ΚΟΤ και σε άλλες βαλλόμενες κοινωνικές ομάδες, αφού η ΔΕΗ δεσμεύει πόρους λόγω της δραματικής αύξησης "κακόπιστων πελατών", που ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν , δεν πληρώνουν,  εκμεταλλευόμενοι την ανικανότητα του Υπουργείου να διαχωρίσει αυτούς που πραγματικά βρίσκονται σε δυσχέρεια, από τους υπόλοιπους.
3.      Το πάγωμα των επενδύσεων εκσυγχρονισμού, που θα οδηγούσαν σε μείωση ρυπογόνων εκπομπών αλλά και σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.
4.      Την πιθανή αύξηση του κόστους δανεισμού της επιχείρησης, με δυσμενή αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητά της.
5.      Τη δραματική πτώση στη συνολική αποτίμηση της εταιρείας που απαξιώνει ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου.
Επειδή στους δεκατρείς μήνες η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και η αξία της επιχείρησης έχουν υποβαθμιστεί δραματικά,
Επειδή το αρμόδιο Υπουργείο αδυνατεί να εντοπίσει στο σύνολό τους τα νοικοκυριά σε δυσχέρεια που αυξήθηκαν  το τελευταίο έτος σύμφωνα με την ΤτΕ,
Επειδή δηλώσεις των στελεχών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ωθούν στην αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών από κακόπιστους πελάτες,
Επειδή η ΔΕΗ δεν προχωρά στην άμεση μείωση  κατά τουλάχιστον 300 εκ ευρώ κατ' έτος της επιβάρυνσης των ΥΚΩ στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες,
Επειδή η ΔΕΗ είναι ο βασικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη οδηγεί στον ξαφνικό θάνατο της ενεργειακής ευστάθειας της χώρας, με τραγικές συνέπειες για τον παραγωγικό ιστό και τους πολίτες
Επειδή δεκατρείς μήνες τώρα όλοι οι οικονομικοί δείκτες καταρρέουν με αύξηση της ύφεσης, μείωση της ρευστότητας, καταπόντιση των επενδύσεων, μείωση δημοσίων εσόδων του κράτους και των ταμείων
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.      Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανοικτών υπολοίπων της ΔΕΗ;
2.      Ποιές οι σχεδιαζόμενες ενέργειες για την αύξηση της αξίας αποτίμησης της επιχείρησης;
3.      Τί προτίθεται να κάνει για αυτούς που περιήλθαν σε κατάσταση φτώχειας τους τελευταίους δεκατρείς μήνες;
4.      Τί προτίθεται να κάνει ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση ΥΚΩ στα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες;
5.      Ποιό το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός υγιούς και διαφανούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που θα οδηγήσει σε ενεργειακή ασφάλεια και σε μείωση του λογαριασμού στους πολίτες και στις παραγωγικές δραστηριότητες;
6.      Πώς θα μπορέσει η ΔΕΗ να υλοποιήσει  το Επενδυτικό της Πρόγραμμα που θα εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα αλλά και τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της;
7.      Προτίθεται η Κυβέρνηση να αποκολληθεί από τον εναγκαλισμό και την προσκόλληση της στο παλαιό και αναποτελεσματικό κρατικοδίαιτο μοντέλο;

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

ΔΕΔΔΗΕ: Αναβαθμίζεται η λειτουργία των μονάδων σε 28 νησιά


Στην εγκατάσταση συστήματος SCADA, μέσω του οποίου θα
ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία 28 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ισάριθμα νησιά, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για ένα από τα 12 έργα στρατηγικής σημασίας, την προώθηση των οποίων ενέκρινε μέσα Ιανουαρίου το δ.σ. της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται όλο το δίκτυο διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, στο οποίο εντάσσονται και τα δίκτυα των νησιών.
Το έργο, προβλέπει τη δημιουργία στην Αθήνα Κέντρου Ελέγχου των δικτύων των Νησιών.
Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, που θα έχει τα χαρακτηριστικά control room οι χειριστές θα έχουν την εποπτεία, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των 28 αυτόνομων..
ηλεκτρικών συστημάτων, των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένες στα νησιά, αλλά και των μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά και μονάδων άλλων τεχνολογιών που ενδέχεται να εγκατασταθούν μελλοντικά). Πρόκειται για ένα έργο που θα στηρίξει σημαντικά τις προσπάθειες για ποιοτική αναβάθμιση της ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου.
Ήδη ο ΔΕΔΔΗΕ κήρυξε τον διαγωνισμό για την επιλογή του μελετητή και κατασκευαστή του έργου, το οποίο θα παραδοθεί με «το κλειδί στο χέρι».
 
 Επιπλέον ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του για τρία χρόνια. Στο έργο, περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους συστήματα, τα οποία θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους:
* Κεντρικό Σύστημα Εποπτείας εγκατεστημένο στα γραφεία της αρμόδιας διεύθυνσης στην Αθήνα με σκοπό την απομακρυσμένη εποπτεία των επιμέρους Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεμένων Νησιών.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας και Ελέγχου σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα με σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις συμβατικές μονάδες και τις μονάδες ΑΠΕ, όπως και τον έλεγχο σταθμών ΑΠΕ για κάθε ηλεκτρικό σύστημα.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας και Ελέγχου σε κάθε Αιολικό Πάρκο.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας σε φωτοβολταϊκά.
Στα νησιά που θα ενταχθούν στο σύστημα δεν περιλαμβάνονται τα μεγάλα, δηλαδή Κρήτη, Ρόδος, όπως και μέρος των Κυκλάδων (Παροναξία, Σύρος, Τήνος Μύκονος, Άνδρος), τα οποία είτε είναι συνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα, είτε πρόκειται να συνδεθούν σύντομα.
Εντάσσονται δε όλα τα άλλα νησιά που έχουν Αυτόνομους Σταθμούς, όπως Κως, Κάλυμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σαντορίνη, Λήμνος, Μήλος και Κάρπαθος, όπως και 18 μικρότερα νησιά που ηλεκτροδοτούνται από Τοπικούς Σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (Ικαρία, Σίφνος, Πάτμος, Σκύρος, Σύμη, Σέριφος, Κύθνος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Μεγίστη, Ανάφη, Δονούσα, Αγ. Ευστράτιος, Ερεικούσα, Οθωνοί, Αγαθονήσι, Αρκιοί, Γαύδος, και Αντικύθηρα).

Μ. Καϊταντζίδης, Euro2day.gr