Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Μετρητής με Χρονοχρέωση (Νυκτερινό Τιμολόγιο) - Tι πρέπει να κάνετε

 


Εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εγκαταστήσει στην παροχή του μετρητή με χρονοχρέωση, δηλαδή μετρητή ο οποίος μετρά χωριστά την κατανάλωσή του σε δυο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη). Τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε μετρητή με χρονοχρέωση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, εφόσον ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομά σας:

Η συμμετοχή στις δαπάνες για την εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση ανέρχεται σε 34,00 € συν ΦΠΑ.

ΔΕΗ: Καμία αλλαγή όρων για τους πελάτες που κλείδωσαν σταθερά συμβόλαια

 

Τα σταθερά συμβόλαια της ΔΕΗ myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Online έχουν ορισμένη διάρκεια και τιμή, η οποία παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ σε σημερινή της ανακοίνωση.

Τα συμβόλαια αυτά δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα και η ΔΕΗ δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή όρων της σύμβασης σταθερού συμβολαίου πριν από τη λήξη της για τους περισσότερους από 500.000 πελάτες της, που έχουν επιλέξει προϊόντα σταθερού τιμολογίου.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

ΑΔΜΗΕ: Το 60% των υφιστάμεων στοιχείων του Συστήματος αντικαθίσταται με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026

 


Η ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής σε σχετική ανάρτησή του στο Linkedin. 

Με το Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων, διευρυμένου προϋπολογισμού από 80 σε 200 εκατ. ευρώ, ο Διαχειριστής αντικαθιστά το 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος 2021-2026 είναι ιδιαίτερα εμπροσθοβαρής, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του πλέον κρίσιμου εξοπλισμού Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης και θα έχουν επενδυθεί 150 εκατ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού.

Με τον ρυθμό αυτό, το Πρόγραμμα προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί ακόμη και πριν από το 2026, επιταχύνοντας το ασφαλές πέρασμα του Συστήματος Μεταφοράς στη νέα εποχή της καθαρής ενέργειας.

Δείτε εδώ την σχετική ανάρτηση. 

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΓΕΝΟΠ: Η ΔΕΗ στον κατήφορο της ιδιωτικοποίησης


Με μια ακόμη αιφνιδιαστική, αντιδημοκρατική, αντιδεοντολογική και αντιπαραγωγική απόφαση το χθεσινό Δ.Σ. της ΔΕΗ κατ’ εντολή της κυβέρνησης προχωρά με μεγαλύτερη ορμή στον κατήφορο της ιδιωτικοποίησης.

Χωρίς πρότερη διαβούλευση με την ΓΕΝΟΠ αποφάσισε ουσιαστικά και τυπικά την κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζόμενων στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Είναι προφανές ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς στην εκχώρηση θεσμικών ρόλων και λειτουργειών στους νέους ιδιώτες επενδυτές σε βάρος της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε βάρος των ιδίων των εργαζομένων και της εκπροσώπησής τους.

Διοίκηση και κυβέρνηση ΚΑΙ με αυτό τον τρόπο δείχνουν ότι περιφρονούν τους εργαζομένους και τις Συνταγματικά δημοκρατικές λειτουργίες της εκπροσώπησης.

Ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει.

Ομαδικό Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας Generali Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων για το προσωπικό της ΔΕΗ

 


Ομαδικό Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας Generali
Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων

για το προσωπικό της ΔΕΗ

Ερώτηση 1:
Από πότε ξεκινάει η συνεργασία της ΔΕΗ με την εταιρεία
GENERALI στο πλαίσιο του νέου ομαδικού ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υγείας & Ζωής;
Απάντηση:

Από 1/3/2022.

Ερώτηση 2:
Είχα ασφαλισμένο το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στη GENERALI ή πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία εγγραφής τους στο Πρόγραμμα;


Απάντηση: Θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στη G
enerali υπό την προυπόθεση:
α. της απογραφής του ιδίου του ασφαλισμένου και

β. τήρησης εκ νέου της διαδικασίας ασφάλισης των πρόσθετων μελών

Ερώτηση 3:

Με ποιο τρόπο θα εγγράψω το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου στη GENERALI;

 Απάντηση: Συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο που θα σας γνωστοποιηθεί και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το υπογράφετε και το υποβάλετε στη γραμματεία της υπηρεσιακής σας Μονάδας, η οποία το αποστέλλει ηλεκτρονικά στα email της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΔΑΠ): a.korfiati@dei.gr ή k.karakousi@dei.gr.  

Επίσης, η υπηρεσιακή Μονάδα αποστέλλει στη ΔΔΑΠ αρχείο σε excel (σχετικό Υπόδειγμα θα γνωστοποιηθεί), όπου αναγράφονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των εξαρτωμένων μελών των εργαζομένων.
Προσοχή: η εγγραφή εξαρτωμένων μελών γίνεται 4 φορές το χρόνο, δηλαδή από την έναρξη του συμβολαίου την 1/3/2022 και εντός 50 ημερών εφόσον δηλωθούν, δύναται να ενταχθούν
από την 1/3/2022. Επιπλέον και το αργότερο 10 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου ή την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου ή την 1η Μαρτίου κάθε έτους μπορείτε να στέλνετε το σχετικό αίτημα εγγραφής στις ανωτέρω διευθύνσεις για να μπορεί να γίνει η σχετική
εγγραφή.

2
Ερώτηση 4:

Με ποιο τρόπο θα διαγράψω το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου από το πρόγραμμα της GENERALI;

Απάντηση: Αποστέλλετε αίτημα με προσωπικό έγγραφο ή email στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΔΑΠ):
a.korfiati@dei.gr ή k.karakousi@dei.gr. Αντίστοιχα, θα πρέπει
να στείλετε το αργότερο 10 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου ή την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου ή την 1η Μαρτίου κάθε έτους τη σχετική ενημέρωση.

Ερώτηση 5:

Μέχρι πότε μπορώ να εισπράξω έξοδα που έχω κάνει για φάρμακα, ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις από την Ευρωπαϊκή Πίστη;

Απάντηση: Εφόσον οι αποδείξεις έχουν ημερομηνία μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022, μπορείτε να εισπράξετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη, ως εξής:

α. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ θα διατηρήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (portal), η οποία θα είναι προσβάσιμη από το προσωπικό του Ομίλου για τους σκοπούς της υποβολής αξιώσεων αποζημίωσης ή δικαιολογητικών, μέχρι και την 30η Απριλίου 2022.

β. Από 1ης Μαΐου 2022 και μετά, θα διακοπεί η πρόσβαση στο portal της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Οποιαδήποτε αξίωση (εφόσον αφορά κίνδυνο που επήλθε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022), θα υποβάλλεται είτε μέσω e mail στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (helpcustomer@europisti.gr ), είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι/Αθήνα - Υπόψη Τμήματος Αποζημιώσεων
Κλάδου Ομαδικών).

Ερώτηση 6:

Με ποιο τρόπο θα δηλώσω τους δικαιούχους αποζημίωσης λόγω απώλειας ζωής από την GENERALI για το ποσό της ασφάλειας ζωής;

Απάντηση: Θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα δήλωσης στην GENERALI.
3
 

Ερώτηση 7:
Ποιοι καλύπτονται από το ομαδικό πρόγραμμα Ζωής & Υγείας
Generali;
Απάντηση: Καλύπονται:

-Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε φορείς εκτός ΔΕΗ, ηλικίας έως 70 ετών για το σύνολο των παροχών, εκτός
της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, που ισχύει μέχρι και το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας.

- Οι εργαζόμενοι/στελέχη με συμβασίας εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4643, καθώς και τα μέλη της Διοίκησης.

Ερώτηση 8:

Ποια εξαρτώμενα μέλη του κάθε εργαζόμενου καλύπτονται από το ομαδικό πρόγραμμα Ζωής & Υγείας
Generali;
Απάντηση: Τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποκλειστικά και μόνο κατά το σκέλος των παροχών υγείας. Συγκεκριμένα
:
- Ο/η σύζυγος εργαζόμενου ή πρόσωπο που έχει συνάψει με αυτήν/ον σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 4356/2015, εφόσον δεν είναι μεγαλύτερος/η των εβδομήντα (70) ετών.

- Τα ανήλικα, άγαμα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμα υιοθετημένων ή αναγνωρισμένων), ηλικίας από δέκα τεσσάρων (14) ημερών μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών ή και τριάντα (30) ετών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή
ή σε Ι.Ε.Κ., ή εφόσον είναι άνεργα και εξαρτώνται για τη διαβίωσή τους αποκλειστικά από τον Ασφαλισμένο/εργαζόμενο. Τα τέκνα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ καλύπτονται και μετά την ηλικία των τριάντα (30) ετών και μέχρι την λήξη ασφάλισης του κυρίως
Ασφαλισμένου/εργαζόμενου.

Στο σημείο αυτό , θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η επιμέλεια των τέκνων δεν επηρεάζει την κάλυψή τους από το εν λόγω ομαδικό ασφαλιστήριο εφόσον είναι επιθυμητή η κάλυψή τους από το κυρίως μέλος.

Ερώτηση
9:
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω στην περίπτωση που έχω κάποια απορία σχετικά με τη χρήση και διαχείριση του ομαδικού ασφαλιστηρίου;

Απάντηση: Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις, από 1/3/2022 μπορείτε να καλείτε απευθείας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
Generali στο
τηλέφωνο 210 8096100.
4
Ερώτηση 1
0:
Στην περίπτωση που έχω οποιαδήποτε απορία για το χρονικό διάστημα μετάβασης στο νέο ασφαλιστήριο, με ποιον θα μπορούσα να επικοινωνήσω από την ομάδα της ΔΕΗ;

Απάντηση: Θα μπορείτε να αποστέλλετε το ερώτημά σας με
email στον κλάδο Ανάπτυξης: d.georgiou@dei.gr ή m.kostaki@dei.gr.
Ερώτηση 1
1:
Είναι το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ισοδύναμο του παλαιού ή υπάρχουν για παράδειγμα συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται ή έχουν μικρότερο ποσοστό κάλυψης και θα ήταν σκόπιμο να τις επισπεύσω;

Απάντηση: Το πλαίσιο κάλυψης είναι το ίδιο με το προηγούμενο και σε κάποια σημεία έχουν βελτιωθεί οι καλύψεις.

Ερώτηση 1
2:
Ποιο είναι το ποσό απαλλαγής και τι εξωνοσοκομειακές δαπάνες καλύπτονται;

Απάντηση: Τα πρώτα 60 ευρώ που υποβάλλονται για έξοδα φαρμάκων, εξετάσεων,
επισκέψεων εφόσον συμπληρωθούν δεν καλύπτονται. Εν συνεχεία, τα σχετικά εξωνοσοκομειακά έξοδα θα αποζημιώνονται κανονικά έως το ετήσιο όριο των 600 ευρώ και σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Ερώτηση 1
3:
Πώς γίνεται ο προγραμματισμός των ραντεβού;

Απάντηση: Στην εφαρμογή της
Generali
θα μπορείτε να προγραμματίζετε τα ραντεβού σας είτε για ιατρική επίσκεψη είτε για διαγνωστική εξέταση επιλέγοντας τα σημεία που σας
εξυπηρετούν είτε ακόμη και για να κάνετε αναγγελία τυχόν επικείμενης ιατρικής επέμβασης, καθώς και στο τηλέφωνο 210 8096100 σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνομιλήσετε
τηλεφωνικά με την Generali.

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις για τη μείωση του αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ.

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ προτείνει η διοίκηση στους μετόχους καλώντας τους σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Μαρτίου προκειμένου να τις εγκρίνουν.  

Επικαλείται την πλήρη και ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Η εισήγηση προς τους μετόχους προτείνει την «απάλειψη οποιασδήποτε εξαίρεσης σχετικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.. Όλα τα μέλη θα πρέπει να κρίνονται κατάλληλα προς εκλογή περιλαμβανομένων και εκείνων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της εταιρείας». Όπως εξηγεί η διοίκηση «ως προς τη διαδικασία διακρίβωσης της καταλληλότητας πρέπει ομοίως να ισχύει η ίδια διαδικασία για όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή η αξιολόγηση να γίνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) και τελικά να τίθεται στην κρίση της γενικής συνέλευσης».

Πέραν αυτής της αλλαγής η διοίκηση της ΔΕΗ προχωρά και σε τροποποίηση διάταξης του άρθρου 9 του καταστατικού όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. – εκπροσώπων των εργαζομένων και τον περιορισμό τους σε ένα μέλος αντί δύο μέλη που ισχύει σήμερα. Μάλιστα στην πρόταση της διοίκησης φέρεται ως παράδειγμα η εκπροσώπηση των εργαζομένων και σε άλλες εταιρείες που προέκυψαν με απόσχιση από τη ΔΕΗ. Στον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. είναι ένας.

Όπως επίσης αναφέρει η διοίκηση της ΔΕΗ στην πρόταση της προς τους μετόχους, για την επιλογή των υποψηφίων εκπροσώπων εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας η ΓΕΝΟΠ θα υποβάλει λίστα προσώπων στην ΕΥΑΠ, η οποία και θα αξιολογεί με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και στη συνέχεια θα προτείνει προς εκλογή από τη γενική συνέλευση.