Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Με απόφαση του ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ διόρισε με συνοπτικές διαδικασίες την σύζυγο του ως Πρόεδρο Ινστιτούτου 
Ποια…..μισή ΔΕΗ

Ποιο…..ξεπούλημα του 40% της λιγνιτικής και υδραυλικής παραγωγής

Ποιο…..χάρισμα του ΑΔΜΗΕ στους Κινέζους 

Ποιο…..ορυχείο  Αμυνταίου 

Ποιες…..ανείσπρακτες οφειλές

Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα
      Συστήνει  Διεθνές Ινστιτούτο για το περιβάλλον, την ενέργεια και την υγεία  (άγνωστης νομικής μορφής ), σαν να μην υπάρχουν στον Όμιλο της ΔΕΗ αντίστοιχες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και  Στρατηγικής με μεγάλη εμπειρία.
Εν κρυπτό και με άγνωστους πραγματικούς σκοπούς - εκτός των προφανών - το Δ.Σ της ΔΕΗ στις 10/5/2017 αποφάσισε την δημιουργία του Ινστιτούτου με τον βαρύγδουπο τίτλο.
     Με  απόφαση του ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ διόρισε με συνοπτικές διαδικασίες  την σύζυγο του Τολάκη Μαρία  Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας της ΔΕΗ ως Πρόεδρο του Ινστιτούτου στις 12/5/2017.
Ουσιαστικά ο ΔΝΣ της ΔΕΗ θα καθορίζει την σύνθεση του άμισθου 7μελους Δ.Σ 5ετους  θητείας του «ανεξάρτητου» Ινστιτούτου. 
     Όσο βαρύγδουπος είναι ο τίτλος του Ινστιτούτου, τόσο εξειδικευμένα είναι και τα θέματα που θα ασχοληθεί ( π.χ εργονομία, επιδημιολογία, βιοστατιστική κ.α ).

      Το «όραμα» και ο απώτερος στόχος είναι, η προώθηση της περιβαντολλογικής και δημόσιας υγείας, μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, για την μείωση της θνησιμότητας στους χώρους που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ αλλά και στην Βαλκανική χερσόνησο.

     Και ο ποιο αδαής καταλαβαίνει ότι, για να γίνουν στοιχειωδώς αυτά που οραματίζονται, απαιτούνται προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, εργαστήρια και μεγάλα κονδύλια.
Τα τελευταία, ως αποκλειστική χρηματοδότηση, θα είναι από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.
     Με απλά λόγια, εάν δεν υποκρύπτεται κάτι άλλο ( όπως τα γνωστά προγράμματα επιμόρφωσης μέσω ΕΣΠΑ ), σε αυτόν τον κυκεώνα του ενεργειακού τομέα που καταστρέφει την ΔΕΗ,ταιριάζει απόλυτα ο ημιτελής τίτλος της ανακοίνωσης.
     Ενδεικτικό παράδειγμα ευνοιοκρατίας της πρώτης – δεύτερης  Αριστεράς, που στην Επιχείρηση με τις συνεχείς μεταβολές , αναθέσεις και τις τεράστιες δυνατότητες του ΔΝΣ για κατάργηση και δημιουργία Διοικητικών και Ειδικών Στελεχών, παρατηρούμε καθημερινά.

Έτσι οραματίζονται και υλοποιούν την αξιολόγηση των Εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ και όχι μόνο.    
                                                                                             
                                                   
                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Προπληρωμένος λογαριασμός”: Το νέο πρόγραμμα παροχής εκπτώσεων από τη ΔΕΗ

Από τις 12 Ιουνίου 2017 η ΔΕΗ προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα παροχής εκπτώσεων για τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
Το νέο Πρόγραμμα “Προπληρωμένος Λογαριασμός” παρέχει έκπτωση 6% στη Χρέωση Προμήθειας των λογαριασμών στους πελάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό, προπληρώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους.
Σε συνδυασμό με άλλα ισχύοντα προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Συνέπειας 15%, οι πελάτες μπορούν έχουν συνολικό όφελος έως 21% στη Χρέωση
Προμήθειας των λογαριασμών τους.
Η ΔΕΗ καλεί τους πελάτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός και να ωφεληθούν με την επιπλέον έκπτωση 6%.
Αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και την κατάθεση σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματα της ΔΕΗ ή στις υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών.
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από το 11770 και στο www.dei.gr

Δημοσιεύτηκε από τη ΡΑΕ το εγχειρίδιο ρευματοκλοπών και οι αποζημιώσεις

Σε δύο αποφάσεις σχετικά με τις ρευματοκλοπές προχώρησε σήμερα η ΡΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση περιλαμβάνει το εγχειρίδιο ρευματοκλοπών, το οποίο ορίζει τη ρευματοκλοπή, περιλαμβάνει τρόπους εντοπισμού της και τις σχετικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
Η δεύτερη απόφαση καθορίζει τη διοικητικά οριζόμενη τιμή, το ποσοστό προσαύξησης και των χρεώσεων για την αποζημίωση του διαχειριστή, καθώς και τις κλείδες επιμερισμού του εσόδου και την κατανομή των ποσών που εισπράττονται.
Αναλυτικότερα:

Η διοικητικά οριζόµενη µοναδιαία τιµή και το ποσοστό προσαύξησης του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, καθορίζονται ως εξής:
Οι µοναδιαίες χρεώσεις του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ για την αποζηµίωση του ∆ιαχειριστή για το κόστος που υφίσταται σε σχέση µε τον εντοπισµό και τη διαπίστωση της ρευµατοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης καθορίζονται ως εξής:
Οι κλείδες επιµερισµού του άρθρου 95 παράγραφος 18, για την κατανοµή των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωµένες ρευµατοκλοπές κατά το άρθρο 95 παράγραφος 17, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Κλείδα επιµερισµού στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει: 9,85%
β) Κλείδα επιµερισµού στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπωςισχύει: 5,06%
γ) Κλείδα επιµερισµού στον λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος χρήσης του Συστήµατος: 2,14%
δ) Κλείδα επιµερισµού στον λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για το κόστος χρήσης του ∆ικτύου: 8,47%
ε) Κλείδα επιµερισµού στο αποθεµατικό του άρθρου 95, παράγραφος 17, υποπαράγραφος (Β): 74,48%
∆. Για την κατανοµή των ποσών που εισπράττονται για διαπιστωµένες ρευµατοκλοπές και τα οποία αφορούν σε χρονικές περιόδους ρευµατοκλοπής εντός του έτους 2015 ή επόµενων ετών, έως την Ηµέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισµών που ορίζεται σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, και εφόσον τα ως άνω έτη οι πραγµατικές απώλειες ενέργειας στο Ε∆∆ΗΕ είναι µεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, εφαρµόζονται επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Μέρος των συνολικών εισπράξεων που αναλογούν στις ανωτέρω χρονικές περιόδους αποδίδεται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή. Το µέρος των εισπράξεων που αποδίδεται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή υπολογίζεται ως το γινόµενο των ποσοτήτων ενέργειας ρευµατοκλοπής που αναλογούν στις ανωτέρω περιόδους (σε MWh) επί αντίστοιχες µοναδιαίες τιµές (€/MWh).
β) Οι ποσότητες ενέργειας ρευµατοκλοπής υπολογίζονται για κάθε διαπιστωµένη ρευµατοκλοπή αναλογικά προς το πλήθος ηµερών που ανήκουν στις εν λόγω περιόδους, συγκριτικά µε το συνολικό πλήθος ηµερών της θεωρούµενης περιόδου ρευµατοκλοπής (η οποία χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της συνολικής καταλογιζόµενης ενέργειας ρευµατοκλοπής).
γ) Οι µοναδιαίες τιµές προσδιορίζονται για κάθε έτος, βάσει του ετήσιου µέσου όρου της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων. Για τις χρονικές περιόδους που εντάσσονται στο έτος διαπίστωσης της ρευµατοκλοπής, ο µέσος όρος της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων υπολογίζεται βάσει των διαθέσιµων για το έτος αυτό στοιχείων.
δ) Τα ποσά που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω αποδίδονται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή µε χρέωση του αποθεµατικού ρευµατοκλοπών του άρθρου 95 παράγραφος 17 περίπτωση (β) του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.
Ως έτη κατά τα οποία οι πραγµατικές απώλειες ενέργειας στο Ε∆∆ΗΕ είναι µεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, ορίζονται τα έτη για τα οποία ο µέσος ετήσιος συντελεστής πραγµατικών απωλειών στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο εκφρασµένος ως ποσοστό επί τοις εκατό της εγχεόµενης στο ως άνω δίκτυο ενέργειας, µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, είναι µεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή που εγκρίνεται κατά το άρθρο 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ.

 https://energypress.gr/news/dimosieytike-apo-ti-rae-egheiridio-reymatoklopon-kai-oi-apozimioseis

Στις οφειλές της ΔΕΗ τα έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗΕ

Τα 622 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η ΔΕΗ από την πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα ζεστάνουν για πολύ τα ταμεία της, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις της προς προμηθευτές, εργολάβους, φορείς της αγοράς κ.ά. ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ. Οι «έχοντες λαμβάνειν» βρίσκονται ήδη στην «ουρά», με πρώτους τους παραγωγούς ΑΠΕ που αναμένουν την ΔΕΗ να αρχίσει να αποπληρώνει τουλάχιστον μέρος των ανεξόφλητων οφειλών της προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ και εκείνοι με τη σειρά τους τον ΛΑΓΗΕ, ο οποίος τους οφείλει περί τα
800 εκατ. ευρώ.
 
Ο ΛΑΓΗΕ κατέθεσε δύο αγωγές κατά του ΑΔΜΗΕ (μία τον Απρίλιο και μία τον Μάιο) διεκδικώντας συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 655 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 512 εκατ. ευρώ αφορούν ανείσπρακτο ΕΤΜΕΑΡ, ποσό που καταλήγει στους παραγωγούς ΑΠΕ. Με αγωγή διεκδικεί ο ΛΑΓΗΕ και ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 130 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία των σχετικών δικογραφιών, τα 800 εκατ. ευρώ ανεξόφλητων οφειλών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος προκύπτουν διότι δεν έχουν πληρωθεί από Νοέμβριο 2016 έως και Απρίλιο 2017 ενώ υπάρχει και ανεξόφλητο τμήμα του Οκτωβρίου 2016. Τα ληξιπρόθεσμα ποσά για τους παραγωγούς ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών που οφείλει ο ΔΕΔΔΗΕ αθροίζουν επιπλέον 67 εκατ. ευρώ. Σε πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι ανεξόφλητες οφειλές του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς των θερμικών μονάδων, οι οποίοι επίσης αναμένουν να ενεργοποιηθεί η αλυσίδα αποπληρωμών από ΔΕΗ -ΑΔΜΗΕ - ΛΑΓΗΕ.
Η πίεση προς τη ΔΕΗ για την αποπληρωμή των ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ είναι διπλή, καθώς είναι σε εξέλιξη και η αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγει για τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ προς τους δύο διαχειριστές η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να διαπιστωθεί και το κατά πόσον παρακρατούνται πόροι των ΑΠΕ που έχουν εισπραχθεί από τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
 
Οι πρώτες πληρωμές προς τους διαχειριστές αναμένονται άμεσα από τη ΔΕΗ, η οποία θα αξιοποιήσει τα έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗΕ για τη μείωση της οικονομικής της έκθεσης. «Είναι η τελευταία φορά που η ΔΕΗ πουλάει ένα περιουσιακό στοιχείο και τα έσοδα δεν πάνε σε επενδύσεις αλλά σε αποπληρωμές οφειλών» δηλώνει ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, ο οποίος ευελπιστεί να έχουν καλύτερη τύχη τα έσοδα από την πώληση των μονάδων που θα ακολουθήσει.
 
 
 
(Καθημερινή)

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Συνάντηση της ΓΕΝΟΠ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο

Συνάντηση της ΓΕΝΟΠ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ   κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο
Τα προβλήματα που ανέκυψαν μετά την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) στους Ασφαλισμένους του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. συζήτησε το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ με τον Διοικητή του Οργανισμού  Αθανάσιο Μπακαλέξη.
Πιο συγκεκριμένα:
Η έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων μελών λόγω μη έγκαιρης απογραφής και επικαιροποίησης των στοιχείων εμφανίζει ανασφάλιστα τα προστατευόμενα μέλη με αποτέλεσμα να στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το φαινόμενο παρουσιάζει εκρηκτικές διαστάσεις στους ασφαλισμένους της Περιφέρειας.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα συμφωνήθηκε όπως
σε συνεργασία με τους αποσπασμένους συναδέλφους μας του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι υπηρετούν στα υποκαταστήματα της Περιφέρειας και κυρίως στις περιοχές με μεγάλο πληθυσμό εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (Κοζάνη, Πτολ/δα, Θες/νίκη, Λαμία, Μεγαλόπολη, Κρήτη, Αλιβέρι) με εντολή του Γενικού Διευθυντή  Ασφάλισης & Παροχών  κ. Α. Μπλέκου, να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα «Ενημέρωση Ασφαλιστικής Ικανότητας» της ΗΔΙΚΑ,  έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες των προστατευόμενων μελών έως ότου να ολοκληρωθεί η απογραφή στο νέο πληροφοριακό σύστημα (web Μητρώο) που εγκαθιστά ο ΕΦΚΑ για όλους τους Ασφαλισμένους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΔΜΗΕ: Παρέμβαση από τον εκπρόσωπο εργαζομένων


Στις 16/6/2017 συνεκλήθη έκτακτα το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ.
Μοναδικό θέμα ήταν η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς τον ΔΝΣ κ. Καμπούρη να συνυπογράψει  με την STATE GRID EUROPE LIMITED  ένα πολυσέλιδο  έγγραφο, όπως μας δόθηκε την τελευταία στιγμή στα Αγγλικά.
Ουσιαστικά είναι αυτό που καθορίζει τη πορεία λειτουργίας της Εταιρείας τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων και τις δεσμεύσεις  που αναλαμβάνουν οι μέτοχοι.Ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο από το να καταψηφίσω, μη δίνοντας λευκή επιταγή.Παράτυπα και παράνομα χωρίς καμία ενημέρωση για το περιεχόμενο της συμφωνίας που περιλαμβάνει μείζονα θέματα για τους εργαζομένους.Η υπόσχεση ότι τίποτα δεν θα αλλάξει μετατράπηκε σε δέσμευση τριών χρόνων.Δηλαδή χειρότερα και από την προηγούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας.Το Π.Δ 172/2002 ρητά αναφέρει τις διαδικασίες στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος τις διαδικασίες ενημέρωσης των Εκπροσώπων των Εργαζομένων.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις σε καμία περίπτωση ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων δεν μπορώ να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση – πρόσκληση του Υπουργού που επικυρώνει τα παραπάνω.

Νικολόπουλος Φώτης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ:Τελικά δεν υπάρχει ντροπή από κανέναν; Δεν υπάρχουν ευθύνες;


 Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στο Δυτική Μακεδονία. Η καρδιά της ΔΕΗ χτυπάει στο Αμύνταιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ – και όχι μόνο –παρακολουθούν με λύπη και απογοήτευση την βιβλική καταστροφή στο Ορυχείο του Αμυνταίου. Ένα τραγικό γεγονός που αναδεικνύει την αναλγησία και την ανικανότητα των ανεύθυνων «υπεύθυνων» της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και της Διοίκησης συνολικά, στα υψηλότατα κλιμάκια της. Εξαιτίας αυτού του τραγικού γεγονότος, δυστυχώς αναδεικνύεται και πρόβλημα εμπιστοσύνης στην επιστημονική κατάρτιση και γνώση μέρους της Διοίκησης.
      Η Γενική Διεύθυνση των Ορυχείων άρτι αφιχθείσα από τις διακοπές της, εξαιτίας της αδυναμίας της να λύσει προβλήματα, αποφάσισε να υποκαταστήσει τον ρόλο των ΜΜΕ. Έτσι παρατηρούμε τη θλιβερή εικόνα οι προϊστάμενοι των ορυχείων, να παρατηρούν, να καταγράφουν και να παρουσιάζουν ως δημοσιογράφοι τα γεγονότα σε κάθε ενδιαφερόμενο και ΜΜΕ… Την ίδια στιγμή ο
Πρόεδρος της Εταιρείας, με μια ανεπανάληπτη μακαριότητα ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι υπήρχαν «ρήγματα  που δεν ξέραμε», αδειάζοντας κυριολεκτικά τα στελέχη του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.
    Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει έστω και το ελάχιστο ίχνος ντροπής στους χρυσοκάνθαρους επιστημονικούς διευθυντές των Ορυχείων και αν έχει κανείς την ευαισθησία να αναλάβει τις ευθύνες του.
Δυστυχώς όμως οι κύριοι αυτοί αντί  να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μεθοδεύουν τις επόμενες εργολαβίες.
    Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ο οποίος σε δυόμιση χρόνια θητείας του ανεβοκατέβαινε συχνά πυκνά στη Δυτική Μακεδονία, δεν γνώριζε; και τι έκανε; εκτός από την προσφιλή του συνήθεια (να φτιάχνει κομματικό και προσωπικό στρατό) 
Τελικά δεν υπάρχει ντροπή από κανέναν; Δεν υπάρχουν ευθύνες;
     Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία, μειδιώντας επικοινωνιακά χωρίς καμία συναίσθηση της πραγματικότητας, αποφασίζει εν μία νυκτί,  ότι το μόνο πρόβλημα είναι η «διαχείριση» της δίκαιης οργής των κατοίκων των Αναργύρων και ανακοινώνει την μετεγκατάσταση τους σε λαϊκή συνέλευση με τον γνωστό συνδικαλιστή «συμπαρουσιαστή», ο οποίος τελευταία φαίνεται να έχει μετατραπεί σε ανάχωμα, προφυλακή και προστάτη κάθε αποδοκιμαζόμενου Υπουργού.
      Στο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα ημέρες, Υπουργός και Πρόεδρος της ΔΕΗ καθησύχασαν τον κόσμο εντελώς ανεύθυνα, ότι το ρήγμα είναι ελεγχόμενο.    
      Στους  κατοίκους που δικαίως διαμαρτύρονται, δεν έγινε βέβαια καμία αναφορά στο γεγονός ότι ενώ αποφάσεις  υπήρχαν, εντούτοις δεν εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα ούτε από τις προηγούμενες, αλλά ούτε και από την τωρινή – υποτίθεται – φιλολαϊκή αριστερή κυβέρνηση, της οποίας τα στελέχη μαζί με τη Διοίκηση της ΔΕΗ, οργάνωσαν το σόου της άμεσης σωτηρίας των Αναργύρων.
     Παρεμπιπτόντως, κανείς από την ιεραρχία της ΔΕΗ, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει μία ανοιχτή συνέλευση με τους εργαζόμενους για να τους ενημερώσουν και να τους δώσουν κουράγιο και προοπτική για την επόμενη μέρα. Τους ξέχασαν; Όχι βέβαια!
     Η τύχη  τους έχει προαποφασισθεί σε κλειστά γραφεία, με μόνο  γνώστη τον έως τώρα Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος ανακοίνωσε, προσυμφωνημένα - ως φαίνεται - με τον κ. Παναγιωτάκη, τέως Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και σημερινό Πρόεδρο ΔΕΗ, την μετακίνηση τους σε  άλλα ορυχεία. Κατά σύμπτωση την ίδια στιγμή ο σύζυγος της  Γενικού των Ορυχείων και Δ/ντης του Νοτίου Πεδίου,   προ-ανακοινώνει ότι 250 άτομα θα πάνε στο  Νότιο.
Ας μην κοιμούνται ήσυχοι.
   Όσοι δεν παραιτηθούν, να γνωρίζουν ότι η κατάρρευση του ορυχείου θα τους ακολουθεί σε κάθε απόφαση.
   Θα παρακολουθήσουμε επισταμένως τα συμπεράσματα της έρευνας και θα παρεμβαίνουμε με κάθε τρόπο.
   Η σύσταση επιτροπής έρευνας από διευθυντές που θα έπρεπε  να απολογούνται, δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία και δεν της έχουμε καμία εμπιστοσύνη.
   Επιτροπή με τον καθηγητή Μ. Καββαδά που έως χθες έλεγε πως όλα είναι εντάξει, ελέγχεται αν θα πάρει σωστές αποφάσεις.
   Αν δεν αφήσουν στην άκρη τα πολιτικά και άλλα παιχνίδια με τους εργολάβους θα μας βρουν μπροστά τους.
  Κανείς δεν θα  «σκυλέψει»  πάνω στην κατολίσθηση του ορυχείου.
Ως εδώ, τέλος η κοροϊδία
                                                                                       
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       

Ξεχάστε τη ΔΕΗ που ξέρατε

Ηταν 12 Δεκεμβρίου 2001 όταν η μετοχή της ΔΕΗ έκανε πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας τότε με απώλειες 5,04%, και απογοητεύοντας τους επενδυτές. Την εποχή εκείνη το χρηματιστήριο ήταν ακόμη στα πάνω του, και οι επενδυτές δεν ανέμεναν η μετοχή μιας εταιρείας με πάγια 3 τρισ. δρχ (8,6 δισ. ευρώ) να ξεκινήσει αρνητικά την πορεία της στο ταμπλό. Παρ’ όλα αυτά η τιμή εκκίνησης που είχε κάνει ντεμπούτο στα 12,70 ευρώ, έκλεισε τελικά στα 12,06 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,8 δισ ευρώ.
 
Δεκαέξι χρόνια μετά, και ενώ η σημερινή εταιρεία δεν μοιάζει σε τίποτα με τις ωραίες μονοπωλιακές ημέρες του 2001, η μετοχή της "παλιάς ΔΕΗ" αποτελεί οριστικά παρελθόν. Εκλεισε χθες, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο ταμπλό, στα 3,83 ευρώ, (888,5 εκατ ευρώ κεφαλαιοποίηση), προκειμένου να επανέλθει την προσεχή Δευτέρα σπασμένη στα δύο, ως "νέα ΔΕΗ", και "ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών", δηλαδή η εταιρεία που θα γεννηθεί από τα σπλάχνα της ΔΕΗ. Στην αγορά, μιλούν για τον απόλυτο "γρίφο", καθώς δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ μέχρι σήμερα η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους μιας εισηγμένης να γίνεται με ανταλλαγή σε είδος, δηλαδή μετοχές, αντί για καταβολή χρημάτων απευθείας στις τσέπες τους. Και αυτό, καθώς οι σημερινοί μέτοχοι της ΔΕΗ θα λάβουν τόσες μετοχές του νέου ΑΔΜΗΕ όσες κατέχουν και στη ΔΕΗ. Δηλαδή για κάθε μια μετοχή της ΔΕΗ, μία μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η τιμή εκκίνησης της οποίας έχει οριστεί στα 2,12 ευρώ, κατά 44% χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της ΔΕΗ. Τα ερωτήματα όμως στα οποία απαντήσεις θα δοθούν την Δευτέρα, είναι πολλά. Διότι αφαιρώντας τα 2,12 ευρώ της τιμής εισαγωγής του ΑΔΜΗΕ από τα 3,83 ευρώ στα οποία έκλεισε χθες η μετοχή, απομένουν 1,71 ευρώ. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή αυτή με τα 232 εκατ. των μετοχών της ΔΕΗ, διαμορφώνεται μια αποτίμηση, ύψους 396,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Δηλαδή 55% χαμηλότερα από την χθεσινή της κεφαλαιοποίηση, ύψους 888,5 εκατ. ευρώ. Τα παράδοξα αυτά, ίσως και να τα πληρώσουν οι δύο μετοχές που θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται από Δευτέρα στο ταμπλό, χωρίς όριο διακύμανσης για μία ημέρα όσον αφορά την ΔΕΗ, και για τρεις ημέρες στην περίπτωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
 
Κάποιοι μάλιστα αναλυτές εκτιμούν ότι η μετοχή της ΔΕΗ θα διακυμανθεί ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ, δηλαδή 50% χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο των 3,83 ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τους, απλώς η ΔΕΗ θα έχει πληρώσει την περίπλοκη διαδικασία απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, μέσω της οποίας η επιχείρηση χάνει το πιο ισχυρό της περιουσιακό στοιχείο, τον έλεγχο στα δίκτυα μεταφοράς, την αξία των οποίων η αγορά είχε μάλλον υποτιμήσει. Αλλωστε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο γίνεται και το "σπάσιμο" της μετοχής, προκειμένου να αποζημιωθούν σε είδος οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας για την απώλεια του ΑΔΜΗΕ. Επειδή δηλαδή το 51% του ΑΔΜΗΕ περνά στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (με αναλογία 51% σε Δημόσιο, 49% στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της ΔΕΗ), ενώ εκτός ταμπλό μένει το υπόλοιπο 49%. Δηλαδή το 24% του ΑΔΜΗΕ που πέρασε στους Κινέζους της State Grid, και το 25% που πουλήθηκε στο Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ). Θυμίζουμε ότι το 100% του ΑΔΜΗΕ έχει αποτιμηθεί στα 983 εκατ. ευρώ, άρα το 51% που μπαίνει στο Χρηματιστήριο έχει αξία 491,84 εκατ. ευρώ (και αφορά 232 εκατ. μετοχές, όσες και η ΔΕΗ, με τιμή εισαγωγής 2,12 ευρώ). Η ιστορία δεν είναι με το μέρος της Ανατρέχοντας πάντως κανείς στην ιστορία, διαπιστώνει ότι και στις τρεις μέχρι τώρα μετοχοποιήσεις ποσοστών της ΔΕΗ τις οποίες έκανε το Δημόσιο, τα αποτελέσματα δεν ήταν για το ίδιο ιδιαίτερα επωφελή. Στην τριετία 2001, 2002, 2003, οπότε και έγιναν οι τρεις διαδοχικές μετοχοποιήσεις της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συμμετοχή του κράτους από το 100% στο 51%, το Δημόσιο κατάφερε να αντλήσει συνολικά 1,4 δισ. ευρώ. Αν αντίθετα στο διάστημα 2001-2003 δεν είχε πουλήσει καμία μετοχή και διατηρούσε τον απόλυτο έλεγχο στην επιχείρηση, θα είχε εγγράψει έσοδα από μερίσματα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και παράλληλα θα μπορούσε να προσδοκά σε περισσότερα έσοδα στο μέλλον.

(liberal.gr)

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Αντώνης Καρράς: "Οι προσωπικές απόψεις εκθέτουν την εικόνα της ΓΕΝΟΠ"Ø Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει διαχρονικά σταθερές θέσεις για το εθνικό μείγμα καυσίμου και την απαραίτητη συμμετοχή του λιγνίτη ως καύσιμο βάσης στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.

Ø    Οι θέσεις αυτές έχουν επεξεργαστεί σε επιστημονικά συνέδρια της ομοσπονδίας, έχουν γίνει αποφάσεις των οργάνων της και έχουν κατατεθεί με κάθε τρόπο στην πολιτεία, η οποία έχει την ευθύνη με παρεμβάσεις της να στηρίξει τον ρόλο του λιγνίτη κατά την εναρμόνιση της χώρας στις διεθνείς συνθήκες.

Ø    Οι αγώνες του συνδικάτου για την συμμετοχή του λιγνίτη και όλων των εθνικών ανανεώσιμων πηγών είναι διαχρονικοί και δεν αμφισβητούνται.

Ø    Οι προσωπικές απόψεις όπως κατατίθεται με κάθε ευκαιρία στον Δημόσιο διάλογο, έχουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται πολλαπλώς από τα αντικρουόμενα συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας, εκθέτοντας την εικόνα της Ομοσπονδίας.

Ø    Ειδικά αυτήν την περίοδο, που μετά το πρόσφατο Εκλογικό Συνέδριο της, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ δεν έχει ακόμη αναδείξει τα νέα καταστατικά της όργανα και την νέα της ηγεσία.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Καρράς Αντώνης 
 Πρόεδρος ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ

Εξωτερικός σύμβουλος θα βάλει το πωλητήριο στις μονάδες της ΔΕΗ

Πριν από 10 χρόνια η ΔΕΗ είχε αναθέσει στην εταιρεία Booz Allen την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου για την πορεία και τις αναγκαίες αλλαγές και επενδύσεις στη δομή της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Από τις προβλέψεις εκείνου του πλάνου, πολύ λίγα πράγματα έγιναν πράξη ενώ πολλές από τις εισηγήσεις των συμβούλων στην πράξη δεν έγιναν αποδεκτές και δεν εφαρμόστηκαν. Τα αποτελέσματα εν πολλοίς είναι γνωστά με την πορεία της ΔΕΗ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε όλα τα επίπεδα.

Αυτά ακριβώς τα προβλήματα αλλά και οι εντεινόμενες ανησυχίες γύρω από την κατάσταση των οικονομικών της ΔΕΗ, αποτυπώθηκαν και στα κείμενα που συνοδεύουν τη συμφωνία με τους δανειστές για τη δεύτερη αξιολόγηση, όπου ζητήθηκε η ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους σημαντικών λειτουργιών και αποφάσεων για το μέλλον της εταιρείας. Μια από αυτές τις αποφάσεις αφορά ακριβώς στο ποιες θα είναι οι μονάδες που θα διατεθούν προς πώληση και ποια θα είναι η στρατηγική της ΔΕΗ το επόμενο διάστημα, μετά την απώλεια του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της.

Χθες λοιπόν το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει στην εταιρεία McKinsey τη δημιουργία λίστας με τις μονάδες που θα διατεθούν προς πώληση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί έναντι των δανειστών για αποεπένδυση του 40% των λιγνιτικών της εταιρείας (συνολικά το ΔΣ εξέτασε τρεις υποψήφιες προσφορές συμβούλων). Παράλληλα ο οίκος που έχει δραστηριοποιηθεί με σειρά μελετών στην ελληνική ενεργειακή αγορά και θεωρείται γνώστης της ελληνικής ενεργειακής πραγματικότητας, αναλαμβάνει να εκπονήσει δεκαετές στρατηγικό πλάνο για την πορεία της εταιρείας, όπου θα περιγράφονται οι αναγκαίες δράσεις της εταιρείας με το εναπομείναν παραγωγικό δυναμικό, τους τομείς όπου μπορεί να επεκταθεί, τις νέες δράσεις κλπ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάθεση της μελέτης τόσο για την επιλογή των μονάδων που θα διατεθούν προς πώληση, όσο και για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ, έγινε μετά από σχετική εντολή που δόθηκε προς τη διοίκηση της ΔΕΗ από τον αρμόδιο υπουργό Γ. Σταθάκη, ο οποίος είχε μάλιστα στείλει και σχετική επιστολή στις αρχές Μαΐου.

Η εκπόνηση του στρατηγικού πλάνου από εξωτερικό σύμβουλο κρίθηκε σκόπιμη και για έναν ακόμη πρόσθετο λόγο. Η αποεπένδυση του 40% των λιγνιτών της ΔΕΗ αναμένεται να φέρει στο ταμείο της εταιρείας έσοδα, που θεωρούνται κρίσιμα για το μέλλον της εταιρείας, που ως γνωστόν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ενώ παράλληλα έχει μπροστά της την επόμενη διετία σημαντικές αποπληρωμές και λήξεις δανείων και ομολόγων. 

Σημειώνεται ότι εκτός από τη ΔΕΗ και το αρμόδιο υπουργείο ενέργειας έχει συστήσει ομάδα, η οποία εργάζεται ταυτόχρονα προκειμένου να καταρτιστεί η πρόταση που θα υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λιγνιτικό πακέτο που θα διατεθεί προς πώληση.

Η αρχική λίστα αναμένεται να καταρτιστεί μέχρι τα τέλη του μήνα, αρχές Ιουλίου, ενώ η οριστική πρόταση θα υποβληθεί το φθινόπωρο με στόχο να υπάρξει οριστική συμφωνία με την Επιτροπή μέχρι το Νοέμβριο και ο διαγωνισμός να ξεκινήσει άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον  επόμενο Ιούνιο. Τέλος να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής.

(capital.gr)