Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Σε πλήρη εφαρμογή το πλάνο της Mckinsey για τη ΔΕΗ - Οφειλές και ΑΠΕ στο επίκεντρο

Πέρυσι το καλοκαίρι η ΔΕΗ προκειμένου να εξασφαλίσει από κοινοπραξία των ελληνικών συστημικών τραπεζών την αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους του δανεισμού της, είχε παρουσιάσει ένα νέο στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο, που είχε εκπονηθεί από τον εξειδικευμένο σύμβουλο McKinsey. Αν και το πλάνο αυτό είχε διαρρεύσει σε διάφορες μορφές, τελικά αποκρυσταλλώθηκε και κατέληξε στην τελική του μορφή, τον περασμένο Ιούλιο.
Περιλάμβανε προτάσεις διαρθρωτικών και δομικών αλλαγών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να καταφέρει να αντεπεξέλθει στο νέο τοπίο της απελευθερωμένης αγοράς και στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η μείωση του μεριδίου αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Στους μήνες που μεσολάβησαν, η ΔΕΗ προχώρησε σε μια σειρά από κινήσεις, σε διάφορα μέτωπα, που προκάλεσαν εντύπωση: το κλείσιμο του μετώπου με μεγάλους οφειλέτες και παράλληλα η εντατικοποίηση των κινήσεων για μείωση των ανεξόφλητων οφειλών, η αναδιάρθρωση του κλάδου των ΑΠΕ, η μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 15 στο 10%.

Κοινή συνισταμένη όλων των μέτρων ότι περιλαμβάνονταν στο business plan της McKinsey, το οποίο αθόρυβα τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και εκτέλεση.
Ποια είναι λοιπόν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;
Στους τρεις βασικούς πυλώνες των προτάσεων του συμβούλου, καταγράφεται ήδη σημαντική πρόοδος, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα από το 2020, όπως άλλωστε προβλεπόταν και από τον Σύμβουλο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αρμόδιες πηγές, από το 2020 - 2021 η ΔΕΗ θα είναι μια άλλη εταιρεία και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στα οικονομικά μεγέθη και τις επιδόσεις της.
Ο πρώτος βασικός πυλώνας του business plan της McKinsey αφορά στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας και τη μείωση των απαιτήσεων, με χρονικό ορίζοντα το 2020 κατά 950 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου που έχει προσλάβει η ΔΕΗ, της εταιρείας Qualco η ΔΕΗ έχει επιτύχει ήδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Ο δεύτερος βασικός πυλώνας αφορούσε στη μείωση του κόστους μισθοδοσίας. Στην αρχική του μορφή το πλάνο εισηγείτο πρόγραμμα εθελούσιας. Τελικά η επιχείρηση θέσπισε κάποια επιπλέον κίνητρα για την αποχώρηση εργαζόμενων που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαιώματα σύνταξης.
Και εδώ μέσα από τις κανονικές αποχωρήσεις προσωπικού, ο στόχος του business plan έχει ξεπεραστεί. Ο ρυθμός μείωσης του μισθολογικού κόστους κυμαίνεται μεταξύ 20 έως 25 εκατ. ευρώ ετησίως και συνολικά μέχρι το 2020 αναμένεται να έχει μειωθεί το προσωπικό της μητρικής εταιρείας κατά 1350 άτομα αθροιστικά.
Στο κομμάτι των επενδύσεων στον τομέα της διανομής, ήδη η εταιρεία καταγράφει άνοδο βάσει των προτάσεων του business plan της McKinsey και πλησιάζει τα 550 εκατ. ευρώ.
Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εταιρεία υπολείπεται του στόχου για υλοποίηση επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο έχει προχωρήσει η αναδιάρθρωση του κλάδου με την απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενώ υπάρχει η προσδοκία ότι οι επενδύσεις θα επιταχυνθούν μέσα από τις συνεργασίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί με ιδιώτες παίκτες της αγοράς αλλά και με νέα joint ventures που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.
Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήδη η εταιρεία εφαρμόζει την εισήγηση του business plan της McKinsey για την ενεργητική διαχείριση του κόστους των ρύπων, μέσα από hedging που έχει ξεκινήσει και γίνεται ειδικά για τις αγορές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχει επιτύχει να εξασφαλίσει την προμήθεια δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων σε κόστος 10% χαμηλότερο κατά μέσο όρο από τις τιμές της spot αγοράς.
Τέλος στο μέτωπο των εσόδων είναι γνωστό ότι μπήκε φραγμός στην πρόταση για θέσπιση ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα, ωστόσο η εταιρεία προχώρησε στη μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 15 στο 10% ενισχύοντας τα έσοδά της.

Διοικητική αναδιάρθρωση
Παράλληλα με τις προτάσεις του συμβούλου που υλοποιούνται και περιλαμβάνουν ακόμη και τη διευθέτηση των σχέσεων με μεγάλους πελάτες όπως συνέβη στην περίπτωση της Χαλυβουργικής, της Λάρκο αλλά και με την υπογραφή νέων συμβάσεων με συνεπείς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες, η ΔΕΗ προχωρά και μια σειρά από άλλες διαρθρωτικές και οργανωτικές αλλαγές.
Πρόκειται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για την πιο εκτεταμένη οργανωτική αλλαγή που έχει τρέξει στην εταιρεία μετά το 2001 όταν η ΔΕΗ έγινε Ανώνυμη Εταιρεία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, η οποία εξελίσσεται σε κλάδο αιχμής για την εταιρεία αφού σε αυτήν υπάγονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε ό,τι αφορά τη μελέτη την κατασκευή και τη στρατηγική ανάπτυξης. Επίσης στη ΓΔ Ανάπτυξης υπάγεται η δραστηριότητα του φυσικού αερίου αλλά και οι ενεργειακές υπηρεσίες.
Η βασική αλλαγή που επέρχεται με τη νέα ΓΔ αφορά στο διαχωρισμό της ανάπτυξης των σταθμών ΑΠΕ από την εκμετάλλευση. Επίσης δημιουργείται υποδομή για την μελέτη του ενεργειακού μετασχηματισμού των νησιών όπου επίσης σχεδιάζει η ΔΕΗ να εντείνει τη δραστηριότητά της.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης την αναβάθμιση της στρατηγικής, τη δημιουργία διευθύνσεων ρυθμιστικών θεμάτων και περιβάλλοντος, την ενίσχυση της διεύθυνσης σχεδιασμού και απόδοσης και τη συνένωση όλων των διευθύνσεων προμηθειών. Για πρώτη φορά μάλιστα δημιουργήθηκε υποδομή για τη διαχείριση των αποθεμάτων, που αποτελούσε ένα μεγάλο πρόβλημα και ήδη καταγράφονται σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων και χρημάτων.
Τέλος η επιχείρηση έχει εισάγει συστήματα διαχείρισης και αξιολόγησης προσωπικού, με συγκεκριμένα κριτήρια.
Αποεπένδυση
Τέλος, ένα ακόμη θέμα που θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της ΔΕΗ αφορά στη λιγνιτική αποεπένδυση, η επιτυχής έκβαση της οποίας θα καθορίσει πολλά για το μέλλον της εταιρείας. Σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναρτηθούν στο VDR του διαγωνισμού τα επικαιροποιημένα business plan για τις εταιρείες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.
Θα προβλέπουν την υπό όρους κερδοφορία των μονάδων υπό δύο όρους: πρώτον την εφαρμογή hedging για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και δεύτερον την έγκριση των ΑΔΙ. Βάσει του business plan το οποίο περιλαμβάνει παραδοχές για τις τιμές των ρύπων από τα 27 έως και άνω των 30 ευρώ ο τόνος, οι μονάδες θα είναι κερδοφόρες.
(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

Α. ΚΑΡΡΑΣ: "Χωρίς ομοψυχία και συλλογική προσπάθεια, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία νίκη"

Οι συνάδελφοι συμμετείχαν μαζικά  στις κάλπες αξιοποιώντας ένα δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με αγώνες από τους ίδιους τους εργαζόμενους και παράλληλα έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα για την προάσπιση του θεσμού των εκπροσώπων των εργαζομένων .
Το αποτέλεσμα των εκλογών ανέδειξε για μια ακόμη φορά τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΔΑΚΕ), πρώτη δύναμη στον ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ και δεύτερη δύναμη στη ΔΕΗ, εκλέγοντας τρείς από τους τέσσερις συνολικά εκπροσώπους στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών.
Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ στην παράταξή μας , μέσα από τις εκλογές των κοινωνικοποιήσεων, αποδεικνύει την αξιοπιστία, τη συνέπεια, το ρεαλισμό και το σεβασμό που εμπνέουμε προς αυτούς. Ταυτόχρονα αυξάνουν και τις ευθύνες μας απέναντί τους, στα προβλήματά  και τις ανησυχίες που συνεχίζουν να υπάρχουν.

Ως επικεφαλής της παράταξής μας, θέλω να ευχαριστήσω  όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν στην κάλπη, από όπου κι αν προέρχονται, τον απλό υπάλληλο που αγωνίσθηκε ανιδιοτελώς, το συνάδελφο που αγωνιά για το εργασιακό του μέλλον και της επιχείρησής του. Όλοι προσήλθαν μαζικά και συλλογικά στην κάλπη για να επιλέξουν την παράταξη και τα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν στα Διοικητικά Συμβούλια τα επόμενα τρία χρόνια.
Επίσης, να ευχαριστήσω και όλες τις παρατάξεις για τον αγώνα που δώσανε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ώστε να διεκπεραιωθεί με τον καλύτερο τρόπο η εκλογική διαδικασία.
Κυρίως, να ευχαριστήσω  τους εκατοντάδες συναδέλφους που ήσαν υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ και έδωσαν έναν καθαρό και έντιμο αγώνα, από όποιο μετερίζι κι αν βρισκόταν ο καθένας από αυτούς. Ευχαριστούμε κι όλα τα μέλη των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την προσφορά τους. Τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια.
Αποδεικνύεται, ότι χωρίς ομοψυχία και συλλογική προσπάθεια, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία νίκη, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να επιφέρει το νικηφόρο αποτέλεσμα.
Οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΔΑΚΕ)  που θα εκλεγούν στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα είναι αντάξιοι των προσδοκιών των εργαζομένων. Και οφείλουν να εκφράζουν τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ και των πρωτοβάθμιων Σωματείων – μελών της καθώς και τις θέσεις της παράταξης που τους ανέδειξε,  με οποιοδήποτε κόστος.
Οι εκλογές τελείωσαν, τα προβλήματα όμως μένουν,  ο Όμιλος ΔΕΗ καταρρέει και βρίσκεται  στο στόχο των ιδιωτικών συμφερόντων, όπως και ο ΑΔΜΗΕ.
Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους και συντεταγμένους, σε πνεύμα ομοψυχίας και αγωνιστικότητας ώστε να αντικρούσουμε όσους προσπαθήσουν να θίξουν τα εργασιακά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα της Επιχείρησης, από όπου κι αν προέρχονται.
Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε την βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων, τις θέσεις εργασίας, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που εκπροσωπούμε.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Φ. Νικολόπουλος: Tίποτα δεν θα μας χαριστεί αν δεν το διεκδικήσουμε!

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τη ευκαιρία των εκλογών για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία αντιμετώπισε σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις και αλλαγές, τις οποίες βίωσε – πολλές φορές με επώδυνο τρόπο – όλο το προσωπικό. Ταυτόχρονα δόθηκαν όμως και σημαντικές μάχες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, αρκετές από τις οποίες κερδίσαμε. Τα σημαντικότερα από όσα πετύχαμε για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τη ΓΕΝΟΠ και τα σωματεία μέλη της, είναι:
-        Η τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders Agreement) που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας μας, έως ότου θεμελιώσουμε πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
-        Το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισής μας, το οποίο το 2016 αποτέλεσε πρωτοπόρα δράση για τις εταιρίες του ομίλου ΔΕΗ.
-        Η εξασφάλιση ολόκληρου του τροφείου, χωρίς μείωση για το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, όπως έγινε στις άλλες εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ.  
-        Η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000), σε οικογένειες  εργαζομένων που απεβίωσαν, για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες.
-        Ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού, μέσω του οποίου διασφαλίζονται τα κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών και, σε αρκετές περιπτώσεις, εισάγονται ευνοϊκότερες για το προσωπικό διατάξεις.
-        Η διόρθωση του επιδόματος ευθύνης που χορηγούνταν επί σειρά ετών μειωμένο και η λήψη απόφασης από το ΔΣ, που αναμένω σύντομα να υλοποιηθεί, για απόδοση των αναδρομικών διαφορών.
-        Η αύξηση της αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, μετά από πρόταση που προέκυψε με τη συμβολή εκλεγμένων μελών σωματείων και λοιπών συναδέλφων.
-        Η εξασφάλιση bonus για το 2018 για το όλο προσωπικό, ως επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Η δράση αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φόρα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αν και δυστυχώς ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο αποφασίσθηκε να χορηγηθεί, στον οποίο πρώτος και άμεσα αντέδρασα, μετέτρεψε μια θετική πρωτοβουλία σε πηγή δυσαρέσκειας και αισθήματος αδικίας για τους εργαζομένους. Παρ’ όλα αυτά θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τον διορθώσουμε. 
 
Κυρίως, όμως ξεκαθαρίσαμε την αδιαπραγμάτευτη θέση μας ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, από όπου και αν αυτή προέρχεται ή προέλθει στο μέλλον.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου  προσπάθησα, με τη δύναμη της μιας ψήφου στο ΔΣ, να συμβάλω στη διατήρηση της εργασιακής ηρεμίας με μοναδικό στόχο το όφελος των εργαζομένων και της εταιρίας, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τα τελευταία χρόνια βιώσαμε γεγονότα που επέφεραν μεγάλη δυσαρέσκεια σε μεγάλο τμήμα του προσωπικού. Δεν υπέκυψα σε πιέσεις, αντέδρασα και συγκρούστηκα με όποιον τρόπο μπορούσα όταν θίχτηκαν τα δικαιώματά μας, εργάστηκα σταθερά και με συνέπεια για την προστασία των δικαιωμάτων μας και υπηρέτησα τη θέση για την οποία με επιλέξατε με εντιμότητα και ξεκάθαρες θέσεις με μόνο γνώμονα το καλύτερο δυνατό για όλους τους συναδέλφους και την εταιρία.
Όλοι γνωρίζετε ότι η παρουσία μου στην εταιρία είναι καθημερινή, η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους ανεξαρτήτως τους συναδέλφους, χωρίς αποκλεισμούς, μεροληψία ή προκατάληψη, διατεθειμένος να συζητήσω οποιαδήποτε θέση, πρόθυμος να βοηθήσω με κάθε τρόπο, σε υπηρεσιακό ή και προσωπικό επίπεδο οποιονδήποτε το χρειαζόταν, με απόλυτο σεβασμό και χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Για μια ακόμη φορά λοιπόν, ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης και την ψήφο σας, μέσω της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ στην οποία συμμετέχω, ώστε να έχω την ευκαιρία να συνεχίσω μαζί με όλους σας την κοινή μας προσπάθεια και αγώνα για το εργασιακό μας μέλλον.
 
Στις εκλογές της 16ης Μαΐου, στηρίζουμε με την ψήφο μας την Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ, γιατί τίποτα δεν θα μας χαριστεί αν δεν το διεκδικήσουμε!
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Φώτης Δ. Νικολόπουλος

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ: Εκ στόματος κόρακος εξελεύσεται «κρα»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΑΜΕ
 - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Νο 2

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Σε μία πρωτοφανή και αήθη για τα συνδικαλιστικά δεδομένα ανακοίνωση, το ΕΑΜΕ μου καταλογίζει ότι για όλα τα κακά που συμβαίνουν στο ΔΕΔΔΗΕ ευθύνεται η παρουσία μου. 
Το χιουμοριστικό όλης αυτής της άθλιας προπαγάνδας είναι ότι το ΕΑΜΕ για τα προβλήματα του ΔΕΔΔΗΕ είναι άφωνο εδώ και πολλά χρόνια. Μηδενικές παρεμβάσεις, ουδεμία ανακοίνωση και δράση.
Άλλωστε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες της ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν αφιέρωσαν στην διακήρυξη τους ούτε μία λέξη για τα προβλήματα του προσωπικού της Εταιρείας. Για τόση έγνοια και αγωνιστικότητα μιλάμε...
Σε ότι μου καταλογίζουν θα απαντήσω συνοπτικά και τεκμηριωμένα διότι οι συνάδελφοι δεν επιθυμούν ιδεολογικά μανιφέστα που θυμίζουν Σοβιετία, ούτε δήθεν "αντιμνημονιακούς αγωνιστές", οι οποίοι βέβαια στην πορεία έχουν προσκυνήσει ότι πιο μνημονιακό υπάρχει. Οι εργαζόμενοι θέλουν εκπρόσωπο ενεργό και αποτελεσματικό  και πάνω από όλα να
υπηρετεί τις αγωνίες και τα αιτήματά τους και αυτό προσπάθησα να πετύχω όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα σας χαρίσω το ηθικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε κερδίσει ως παράταξη με τη στάση μας και τις σταθερές μας θέσεις καθώς και τους συνεχείς αγώνες μας όλα αυτά τα χρόνια.
Για αυτό νιώθω την ανάγκη να αποδομήσω ένα προς ένα το δήθεν κατηγορητήριο του ΕΑΜΕ ώστε να μην έχουν οι συνάδελφοί μου καμία αμφιβολία για την ακεραιότητα μου στο διάστημα της θητείας μου. 
Στα 36 ενημερωτικά δελτία και τις 3 Ανοικτές Επιστολές προς τους εργαζόμενους που απέστειλα και κοινοποίησα όσα μου επιτρέπει ο νόμος, προσπάθησα να κάνω στοχευμένες παρεμβάσεις και ψήφιζα πάντα υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ υπάρχουν μία σειρά θεμάτων που καίνε το προσωπικό και το ΔΕΔΔΗΕ και οφείλω να σας ενημερώσω ξανά για να δοθούν απαντήσεις στους εμπνευστές μίας ανακοίνωσης άθλιας, καθοδηγούμενης από υψηλά διοικητικά στελέχη. 
Στελέχη τα οποία ονειρεύονται έναν ΔΕΔΔΗΕ έρμαιο των εργολάβων και των κομματικών συμφερόντων.
Η θέση μου για τις εργολαβίες
‘Εχει καταγραφεί τόσο με τον δημόσιο λόγο μου όσο και στα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας κάτι που προσπερνούν με τεχνιοτρόπως  οι συνάδελφοι του ΕΑΜΕ. Συγκεκριμένα είχα πει:
"Τις βασικές δραστηριότητες να τις εκτελεί ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ  και όχι να τις παραχωρεί σε εργολάβους με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται, βασικές εργασίες και δραστηριότητες που ανήκουν στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας (οι λεγόμενες core αρμοδιότητες),που και ο ίδιος ο ενεργειακός νόμος (4001/2011) παραχωρεί αποκλειστικά στον ΔΕΔΔΗΕ, να δίνονται σε Τρίτους από εμάς τους ίδιους, που πέραν όλων των άλλων, αποτελεί και μια  ανώφελη παραχώρηση της τεχνογνωσίας μας, γεγονός που μπορεί να καταστεί μελλοντικά βλαπτικό για την εταιρεία μας.
Για αυτό οφείλει ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κος Γιώργος Σταθάκης να μεριμνήσει άμεσα  ώστε να εξαιρεθούμε από τον περιορισμό των προσλήψεων και να προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός για την κάλυψη και των νέων αναγκών. Διαφορετικά το έγκλημα αυτό θα είναι αναπόφευκτο".
Ενδεικτικά αναφέρω παρακάτω τη θέση που πήρα όταν τέθηκε θέμα έκπτωσης του  εκλεκτού της σημερινής κυβέρνησης μεγαλοεργολάβου Καλογρίτσα (Τοξότης) για την πλήρη ασυνέπειά του σε όλους τους τομείς όταν οι ορισμένοι άλλοι ζητούσαν αναβολή. Συγκεκριμένα στην εισήγηση οριστικοποίησης για έκπτωση της αναδόχου εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ στην ΔΠΑ/Περιοχή Περιστερίου:
"Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία. Ψήφισα υπέρ της οριστικοποίησης έκπτωσης της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» για το λόγο  ότι επανειλημμένα είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ώστε να  βελτιωθεί και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα της κακής απόδοσής της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» ήταν οι καθημερινές  διαμαρτυρίες των καταναλωτών, δημιουργώντας συνεχείς τριβές με τους συναδέλφους των περιοχών προκαλώντας τη δυσφήμιση του ΔΕΔΔΗΕ. Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή μου αυτή ήταν το γεγονός ότι  τα προβλήματα αυτά είναι γενικευμένα και σε άλλες Περιοχές ευθύνης του".
Όπως το ίδιο έπραξα και στην εισήγηση της 10ης Μαΐου 2018 για έκπτωση της αναδόχου εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ στην ΔΠΑ/Περιοχή Καλλιθέας (σημειωτέον ότι η απόφαση που λήφθηκε δεν ήταν ομόφωνη) .
Όσο αφορά στην επιβολή προστίμων στους εργολάβους, προβλέπεται σε κάθε σύμβαση εργολαβίας και οφείλουν οι Διευθυντές των Μονάδων και οι Περιφέρειες να τις επιβάλλουν. Δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε μομφές προς τα Υπηρεσιακά μας στελέχη όταν δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, αν έχετε προκαλώ να τα καταθέσετε…..
Για τους Ξύλινους Στύλους και την πρόωρη φθορά τους που αφορά στην περίοδο 2006-2009 που είναι τοποθετημένοι στο δίκτυό μας, έχουν ολοκληρωθεί 3 πορίσματα από τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και έχουν παραδοθεί στον Εισαγγελέα για περαιτέρω έλεγχο και ευθύνες όπου υπάρχουν.
Επίσης υπάρχει σε εξέλιξη αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ σε συγκεκριμένο εμποτιστήριο.
Για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στη 12η 19/6/2018 για το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορούσε τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας είχα ρωτήσει, τι μέτρα έχουμε πάρει, επειδή είχαν βρεθεί στύλοι σάπιοι μέσα στη 10ετία, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή ήθελα να μας διασφαλίσουν οι Υπηρεσίες ότι θα έχουμε σωστό εμποτισμό και δεν θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα μετά από μία δεκαετία. Οι Αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες απάντησαν: “ότι είχαν συσταθεί Επιτροπές που απαρτίζονταν από Επιθεωρητές του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ και από εξωτερικούς συνεργάτες, εξέτασαν τους στύλους στις αποθήκες και δεν διαπίστωσαν πρόβλημα εμποτισμού”. Στη συνέχεια ρώτησα εάν οι Υπηρεσίες εγγυώνται ότι δεν θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα στο εξής, τα οποία να οφείλονται εάν δεν πάει κάτι καλά στην αλυσίδα, δηλαδή σε κάποιον εμποτιστή, ή στην υλοτόμηση και ότι θα έχουμε καλύτερη επίβλεψη και πιο σφικτά και αποτελεσματικά μέτρα. Αυτό είχα ζητήσει από τις Υπηρεσίες ώστε να συμφωνήσω στο να προχωρήσουμε, παρόλο που γνώριζα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για στύλους. Μετά τη διαβεβαίωση της Υπηρεσίας ότι τώρα γίνονται και θα γίνουν όλα τα απαραίτητα ώστε να μην έχουμε απρόβλεπτα στο μέλλον, ψήφισα θετικά. 
Για τον έλεγχο των 20.000 στύλων που είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιεί η Εταιρεία EMICERT και βρήκε ένα μέρος ακατάλληλο προς εμποτισμό, πρέπει να μας ικανοποιεί ότι γίνεται σωστός έλεγχος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς ενημέρωσή σας, έρχεται για ψήφιση στο στάδιο της κατακύρωσης και είναι νωρίς ακόμα. Άλλωστε την πληροφορία που είχα τη συζήτησα πρόσφατα στη Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης παρουσία των συναδέλφων.
Για το φωτογραφικό διαγωνισμό όπως αναφέρετε του GIS
Η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχει έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση.
Δυστυχώς μόνο συμφέροντα εξυπηρετούν τέτοιες αναφορές σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
 Άλλο ένα θέμα που καίει το προσωπικό είναι και οι προσλήψεις.
Για τις Προσλήψεις είχα αναφέρει:
"Έκανα γνωστές σε όλους τις συνέπειες από τη μεγάλη ροή συνταξιοδότησης και την άμεση ανάγκη νέου διαγωνισμού για προσλήψεις νέου τακτικού προσωπικού που για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του χρειάζονται 2 χρόνια, με συνέπεια βασικές εργασίες να δίνονται σε εργολαβίες έχοντας σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο πρακτορείων, μείωση των βαρδιών, προβλήματα στη σύνθεση συνεργείων με μεγαλύτερη πίεση στο υπάρχον προσωπικό». Δηλαδή συνειδητή απαξίωση, συνεχής ιδιωτικοποίηση έργου και υπηρεσιών με αποτέλεσμα ελάχιστο τακτικό και εξειδικευμένο προσωπικό.   
Σημειωτέων, ο διαγωνισμός της 7Κ/18 παραμένει από πέρυσι στο ΑΣΕΠ. Ζητήθηκε από την Διοίκηση έκτακτος διαγωνισμός για 110 νέες προσλήψεις με τη σύμφωνη γνώμη και της ΡΑΕ για το Νο1 πρόβλημα σήμερα που είναι η συνεχής υποστελέχωση της ΔΕΕΔ και το Υπουργείο δεν την έκανε δεκτή ακυρώνοντας την εισήγηση, οπότε έτσι ανοίγει ο δρόμος για νέες εργολαβίες."
Σε ότι αφορά τις ελλείψεις υλικών, το κρίσιμο αυτό θέμα έχει τεθεί από εμένα επανειλημμένως  στο Δ.Σ και όποιος ανατρέξει στα πρακτικά      θα δει τις θέσεις μου που δεν μπορώ να δημοσιεύσω και να θέσω σε περιπέτειες την εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε δικαστικές διαμάχες με εργολάβους από τη σύμβαση ΔΔ-206 και διεκδικεί μεγάλες αποζημιώσεις από ποινικές ρήτρες γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δυσφημίζοντας την εταιρεία στους καταναλωτές.
Για τα ΥΒΑΕ
3. Υποβολή προς έγκριση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και ρύθμισης δόσεων μισθωτών (ΥΒΑΕ).
Καταψήφισα την εισήγηση No 3 γιατί η παρακράτηση των άτοκων δόσεων ύψους 200€ σε όλους είναι δυσβάστακτο ποσό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και πρέπει να γίνεται αναλογικά με το ύψος των μισθολογικών αποδοχών.
Τα αναλογούντα ποσά ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων θα συμψηφιστούν με τυχόν οφειλόμενες καταβολές σε μισθωτούς, όπως μη χορηγηθείσες κανονικές άδειες προηγούμενων ετών, οφειλόμενες αναπαύσεις ή συμψηφισμό ειδικών επιδομάτων. Τα διακανονιζόμενα ποσά θα καθοριστούν για τον κάθε μισθωτό μετά τους εν λόγω συμψηφισμούς.
Τέλος, οι όποιες επιβαρύνσεις από τις καθυστερήσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνουν τον εργοδότη.
Άλλωστε εσείς προτρέψατε τους συναδέλφους να στείλουν προσωπικά έγγραφα για περισσότερες δόσεις. Εκ παραδρομής ή εκ του πονηρού γράφετε: « ότι διαμορφωμένη θέση του Συνδικάτου μας υπάρχει  από τον Αύγουστο του 2016 σύμφωνα με το Ν1846/51» ενώ τα πρώτα Ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν 11/9/2018. Ποιόν κοροϊδεύετε; Προσπαθείτε να επιμερίσετε ευθύνες για να καλύψετε τη Συνδικαλιστική ανεπάρκεια της Ηγεσίας του ΕΑΜΕ. Θυμίζω την Απόφαση που είχαμε πάρει στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ/ΔΕΗ ότι θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις για όλα τα προβλήματα που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ και ειδικότερα των ΥΒΑΕ.
Πρόσφατα σάς είχα ενημερώσει ότι σε ερώτησή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την Απόφαση των Ασφαλιστικών μέτρων του συναδέλφου Δημήτρη Σακελλαρίδη εάν θα πρέπει να βρούμε κοινή λύση με τους εργαζόμενους, η απάντηση της Διοίκησης μέσω του Νομικού Συμβούλου ήταν «ότι η λύση θα βρεθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων».
Για τις Υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός της επικράτειας.
Άλλωστε όταν ήρθε ως εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε πρώτα στη ΔΕΗ ΑΕ ως νομική υποχρέωση της Επιχείρησης από μνημονιακή νομοθεσία.
Θυμηθήκατε για την δημιουργία εντυπώσεων και μόνο δύο χρόνια μετά την ψήφισή του, όλο αυτό το διάστημα τι πράξατε;;;
Ποτέ δεν είχατε ξεκάθαρη θέση καταγεγραμμένη αν θέλατε να δοθεί στους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ ο κοινωνικός μισθός γιατί η Συνδικαλιστική Παράταξη η οποία συνεργάζεστε (ΣΥΡΙΖΑ) δεν το ήθελε.
Ο Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ είχε τοποθετηθεί στο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, σε ανοικτή του επιστολή πριν και μετά την υπογραφή της ΣΣΕ και είχα ζητήσει η υπογραφή της νέας ΣΣΕ να έχει στοιχεία δικαιοσύνης και όχι διαχωρισμού μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά παρά τις υποσχέσεις του Αρμόδιου Υπουργού Κου Σταθάκη και των Διοικήσεων ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ δεν υπήρξε αποτέλεσμα.
Όπως και με πρόσφατη ανακοίνωσή μου στις 31/1/2019  ζητούσα την αναπροσαρμογή του τροφείου με αναδρομική ισχύ.  
Για την πληρωμή κανονικών αδειών
Υπάρχουν Διοικητικές ευθύνες σε όσους έχουν την παρακολούθηση χορήγησης κανονικών αδειών στις μονάδες που εποπτεύουν και πρέπει να δικαιολογήσουν το λόγο.
Τα Υπηρεσιακά στελέχη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ανώτατο plafon μισθοδοσίας) δεν μπορούν να εισπράττουν επιπλέον χρηματικά ποσά.
Οπότε ο ισχυρισμός του ΕΑΜΕ είναι αίολος και αναπόδεικτος αφού η θέση προκύπτει από την εργατική νομοθεσία.

Αγαπητοί συνάδελφοι του ΕΑΜΕ ξεχάσατε ότι διασπάσατε την ΔΕΗ σε θυγατρικές με την ψήφο σας και την υπογραφή σας και χειροκροτούσατε στο συνέδριο για αυτή την «επιτυχία σας» και όχι εγώ το «καλό παιδί»;  

Εσείς αγαπητοί συνάδελφοι του ΕΑΜΕ  και όχι το "καλό παιδί" υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση του 2012 που επικύρωνε το μνημόνιο και άνοιξε το δρόμο για απολύσεις μειώσεις μισθών και δώρων των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και μετά πανηγυρίζατε για την «επιτυχία σας»;

Τέλος απλά να σας υπενθυμίσω ότι όση λάσπη και αν μου ρίξετε θα επιστρέψει στα δικά σας πρόσωπα, καθώς εγώ δεν έχω καμία δικαστική εκκρεμότητα.Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

A.Kαρράς: Για την ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο αγώνας αυτός αποτελεί δέσμευση και παρακαταθήκη για μελλοντικούς υπεύθυνους αγώνες


  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από  ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΡΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και ΠΡΟΕΔΡΟ της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ

Συναδέλφισες -οι,
 Από αύριο το πρωί 14 και15 Μάιου διεξάγονται οι εκλογές των εκπροσώπων εργαζομένων στην ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ.
Η διάλυση της ΔΕΗ, η απαξίωση του ΔΕΔΔΗΕ, το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, η καταλήστευση του Ασφαλιστικού μας, είναι σε πλήρη εξέλιξη και αποτελούν ενδεικτικά σχέδια που δεν αφήνουν περιθώρια σκέψης.
Αντίθετα, επιβάλλουν επαγρύπνηση, εμπειρία και αγωνιστική ετοιμότητα, για όλα όσα σχεδιάζονται για εμάς χωρίς εμάς.
Η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε αυτές τις εκλογές δίνει το αγωνιστικό της παρόν με όλους τους συναδέλφους ΔΑΚίτες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτιά της, για να την αναδείξουν πρώτη δύναμη.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στις εφορευτικές επιτροπές και θα φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο των εκλογών.
Οι συνάδελφοι που θα εκλεγούν στα Δ.Σ. των Εταιρειών καλούνται ν’ ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρέος τα επόμενα χρόνια.
Γι αυτό τον λόγο, οι συνάδελφοι των Εταιρειών του Ομίλου που θα συμμετέχουν στις εκλογές των κοινωνικοποιήσεων, πρέπει να στείλουν το μήνυμα πως δεν θα υποκύψουν στην αδιαφορία, που τα κέντρα εξουσίας καλλιέργησαν, απαξιώνοντας τον θεσμό του εκπροσώπου τους και θα εναντιωθούν στις προσπάθειες χειραγώγησης της θέλησης των εργαζομένων.
Για την ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο αγώνας αυτός αποτελεί δέσμευση και παρακαταθήκη για μελλοντικούς υπεύθυνους αγώνες για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.
Με πλήρη αποδοχή της ευθύνης που της αναλογεί η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται, ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια όπως πράττει πάντα, στην ίδια κατεύθυνση μαζί με τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους, την ΓΕΝΟΠ  ΔΕΗ και τα Σωματεία μέλη της.
Η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ δεσμεύεται επίσης, ότι τα εκλεγμένα στελέχη της στην εκπροσώπηση των τριών Εταιρειών του Ομίλου, θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία τους  με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ταυτίζοντας την δράση τους με την Ομοσπονδία και τα Σωματεία μέλη της.
Θα συνεχίσουν να είναι τα αυτιά και τα μάτια των εργαζομένων και του Συνδικάτου, μέσα στα Δ.Σ. των Εταιρειών του Ομίλου.
Με τις δεσμεύσεις σας καλώ σε καθολική και δυναμική συμμετοχή για να διαφυλάξουμε τον θεσμό των εκπροσώπων των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ    

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Δ.Σ σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕΛέμε ΟΧΙ στους αρλεκίνους του Σ/Κ  και στους υποτακτικούς των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων.

Λέμε ΝΑΙ στην παράταξη που είναι δίπλα στον εργαζόμενο και στα αιτήματά του.Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ΔΕΗ δεν ΠΤΩΧΕΥΕΙ μόνο από τα αρπαχτικά των ιδιωτικών συμφερόντων και τις μνημονιακές πολιτικές.

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ  πρωτίστως εξαιτίας ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ που «απεργάσθηκαν» τις τελευταίες δύο δεκαετίες κάποιοι «συνάδελφοι». ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ υπήρξαν ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ όσων ήθελαν να ξεκοκαλίσουν και να οδηγήσουν στον γκρεμό τη ΔΕΗ.

Κολλητιλίκια και μυστικά «δείπνα» με διοικήσεις και ημέτερους υπουργούς… Πλαστές συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, παρέα με «πρόθυμους». Ανοχή έως και ΥΠΟΠΤΗ συνενοχή στην σαλαμοποίηση και εργολαβοποίηση του Ομίλου.

ΑΥΤΑ είναι τα έργα τους… Με αυτά πορεύονται τα τελευταία 20 χρόνια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Η πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΗ, να έχει τεμαχιστεί στα τρία για να διευκολυνθεί το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ των φιλέτων. Και όλ’ αυτά με την ΔΙΚΗ τους ψήφο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η φωνή της, τόσο στα πρωτοβάθμια σωματεία, τόσο στην Ομοσπονδία ακόμη και στα Δ.Σ. των εταιριών μέσω των εκπροσώπων της, έχει ως σημαία την αγωνιστικότητα, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Η δημοκρατική ευθύνη που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους είναι τεράστια και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ την υπηρετεί πιστά με ειλικρίνεια και ήθος και πάνω από όλα είμαστε η φωνή της αλήθειας της διεκδίκησης και όχι της στείρας ανέξοδης επαναστατικότητας που καταλήγει με μία θέση στον κομματικό μηχανισμό.

Έχοντας εμείς το ηθικό πλεονέκτημα και συνδικαλιστικό ανάστημα σε κάθε είδους πολιτική

Απέναντι μας όλα αυτά τα χρόνια εκτός από τους έντιμους συνδικαλιστικούς μας αντιπάλους έχουμε τους  υποτακτικούς της εξουσίας και τους αρλεκίνους των εκάστοτε διοικήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε δόλιο μέσο  ώστε να φανούν χρήσιμοι και αρεστοί σε εκείνους που τους υποθάλπουν. Προς το παρόν δεν θα τους ακολουθήσουμε αλλά απλά θα τους υπενθυμίσουμε που έχουν οδηγήσει τον Όμιλο ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

ΔΕΗ

Η μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση των Βαλκανίων και η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας βρίσκεται πλέον στο χείλος της καταστροφής από τις εγκληματικές παραλείψεις και ευθύνες της απερχόμενης διοίκησης Παναγιωτάκη, αλλά και τις εμμονικές ιδεοληψίες της απερχόμενης σημερινής κυβέρνησης.

Τα τραγικά οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν το μέγεθος της αποτυχίας τους αλλά και το πόσο επικίνδυνοι είναι για την πορεία της ΔΕΗ με τις κάκιστες επιλογές τους. Συγκεκριμένα παρέλαβαν μία ΔΕΗ με 2,5 δισ. κεφαλαιοποίηση το 2014 και κέρδη πάνω από 90 εκατ., και τη βούλιαξαν σε χρηματιστηριακή αξία 300 εκατ. και ζημίες ύψους 903 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2018. Παράλληλα έκαναν ότι μπορούσαν να απαξιώσουν τον κοινωνικό ρόλο της Επιχείρησης με το περίφημο Κίνημα

«Δεν Πληρώνω» και τη δήθεν φιλολαϊκή πολιτική που ευνοούσε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που φούσκωσαν πάνω από 3 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ. Επιπρόσθετα η κυβέρνηση Τσίπρα σε ρόλο "Τσε Γκεβαρα" διαλαλούσε ότι δεν ξεπουλά κανένα περιουσιακό κομμάτι του Ομίλου όμως προχώρησε τόσο στην πώληση του ΑΔΜΗΕ όσο και στην πώληση λιγνιτικών Μονάδων

ΔΕΔΔΗΕ

Σε αντίθεση με τους λίγους ΟΛΕΤΗΡΕΣ του συνδικάτου και τους πολλούς που παρέσυραν, οι οποίοι εντελώς ανεύθυνα σήκωσαν το χεράκι τους στον ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ και ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ του Ομίλου, η ΔΑΚΕ δεν σήκωσε κανένα χεράκι. Σήκωσε όμως ΨΗΛΑ την σημαία της αντίστασης στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ και στον μοιραίο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ του Ομίλου.

Είναι αυτοί "σύντροφε" Σταθάκη που όψιμα καταγγέλλεις σε τελευταίο δελτίο τύπου του ΥΠΑΝ.

Η ΔΑΚΕ έχει το ηθικό πλεονέκτημα σε όλα τα επίπεδα και αυτό τους δημιουργεί τύψεις και φόβο. Κανένας από εμάς δεν πούλησε τα πιστεύω του για μια καρέκλα. Υπήρξαμε η πιο ριζοσπαστική παράταξη, μπροστάρηδες στους αγώνες κατά του ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ της Επιχείρησης. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τα βαφτίσια της ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ σε «κυβερνητικό συνδικαλισμό» είναι πατέντα δική τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η κυβέρνησα Τσίπρα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το ΔΕΔΔΗΕ σε διάλυση. Η ανευθυνότητα, η αδιαφορία και η ανεπάρκεια της διοίκησης Οκταποδά δεν έχει προηγούμενο. Ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ, απαξιώνει συνειδητά με την ανεπάρκεια του, μία κατεξοχήν τεχνική εταιρία.

 - Αδιαφορεί για τις τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού με συνέπεια ο κίνδυνος ατυχημάτων από την συνεχόμενη εντατικοποίηση της εργασίας να παραμένει υψηλός. Παράλληλα επιμένει να αδιαφορεί και να  δείχνει ελάχιστη πρόνοια ώστε να σταματήσει η έλλειψη υλικών (καλώδια, στύλοι, μετρητές) που θα έλυναν αρκετά προβλήματα της εργασιακής καθημερινότητας ενώ ούτε μεριμνεί στην βελτίωση των μέσων ατομικής προστασίας.

 - Αδιαφορεί η διοίκηση Οκταποδά για το γεγονός ότι ο στόλος των οχημάτων και των καλαθοφόρων  ειδικά τα 4x4 τ λόγω βλαβών παλαιότητας και χιλιομέτρων, είναι σε άθλια κατάσταση, εκτός της ασύμφορης πλέον συντήρησης τους, ο κίνδυνος πλέον είναι ορατός για σοβαρά ατυχήματα λόγω της ακαταλληλότητάς τους.

- Αδιαφορεί για την ασυδοσία των μεγαλοεργολάβων σε σημείο η "πρώτη φορά αριστερά" που άλλοτε διακήρυττε ότι θα τις περιορίσει έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Άλλωστε η εύνοια και η ανοχή που έδειξε η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ σε μεγαλοεργολάβους με πρώτο και καλύτερο τον "Τοξότη" (Καλογρίτσας), ο οποίες άφησαν επιξύλου κρεμάμενου με την ανυποληψία και την ασυνέπεια τους απλήρωτους δεκάδες εργαζόμενους των αλλά κυρίως απαξίωσαν με την ανικανότητα τους, το κοινωνικό χαρακτήρα του ΔΕΔΔΗΕ.

Συνέπειες όλων των παραπάνω ήταν:  οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών  πολύ μεγάλοι (νέα παροχή , αποκατάσταση βλάβης) καθώς και η

κακή ποιότητα υπηρεσιών από τους μεγαλοεργολάβους (κακοτεχνίες, κλάδεμα, δικτυα μη επαρκώς συντηρημένα).

Έδειξαν ακόμη επιτηδευμένη ανικανότητα  στην εισπραξιμότητα και στην καταπολέμηση των ρευματοκλοπών αφού αντί να στοχεύσουν σε πελάτες με τεράστια χρέη (πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις) που επιλεκτικά δεν πληρώνουν και θα έφερναν αρκετά έσοδα στην Εταιρία το αριστερό δίδυμο Παναγιωτάκης - Οκταποδάς αναλώθηκε στο κυνηγι των μικρών οικιακών καταναλωτών.

Τέλος προάγγελος κακών οιωνών  είναι και η δημιουργία νέας θυγατρικής στο ΔΕΔΔΗΕ  για τους έξυπνους μετρητές αφού τα σχέδια για  κομματιάσμα και ξεπούλημα του  ΔΕΔΔΗΕ είναι προ των πυλών.


ΑΔΜΗΕ

Συνάδελφισσες, συνάδελφοι
Είμαστε η ΠΑΡΑΤΑΞΗ που πρωταγωνιστεί σε όλους τους αγώνες και τα κοινωνικά ζητήματα. Στις διεργασίες, στα μυστικά δείπνα και στις συναλλαγές πρωταγωνιστούν άλλοι.


Το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, μέσω του κράτους, σε Στρατηγικό Επενδυτή ή ακόμη και η πλήρη πώλησή του στο 100% συνέβη με την αριστερή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και η κινεζοποίηση προχωρά αμείωτα. Οι αριστεροί συνδικαλιστές, οι αγωνιστές της καρέκλας τώρα σωπαίνουν  και οι κραυγές του χθες ξεχάστηκαν σε κάποιο υπουργικό γραφείο του Σταθάκη και του Τσακαλώτου. Πριν μερικά χρόνια φώναζαν για να μην πωληθεί ο ΑΔΜΗΕ στους ιδιώτες τώρα κάνουν τον Πόντιο Πιλάτο.


Η ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικό παρών και να ψηφίσουν "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες  για εκλογή εκπροσώπων στα Δ.Σ. σε ΔΕΗ. ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.


ΨΗΦΊΖΟΥΜΕ και ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

 την  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΛέμε ΟΧΙ στους αρλεκίνους του Σ/Κ  και στους υποτακτικούς των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων .Λέμε ΝΑΙ στην παράταξη που είναι δίπλα στον εργαζόμενο και στα αιτήματά του.


Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Δ.Σ σε  ΔΕΗ (εκλογές 14 και 15 Μαΐου), ΔΕΔΔΗΕ (εκλογές 15 Μαΐου,  ΑΔΜΗΕ (εκλογές 16 Μαΐου.)

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

«Νύχτα αλύχτησε ο λύκος, πάει το στάρι, πάει και ο βίκος!»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Κώστα Μασούρα προς όλους τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ του ΔΕΔΔΗΕ (Νο1)

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Χωρίς αμφιβολία οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιούνται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία για τον Όμιλο ΔΕΗ.
Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ δεν αφήνουν καθόλου περιθώρια αισιοδοξίας σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία, η δυναμική, ανεξάρτητη και εποικοδομητική φωνή του Εκπροσώπου Εργαζομένων στο ΔΣ είναι περισσότερο επιβεβλημένη και αναγκαία από ποτέ.
Είναι παλιά συνδικαλιστική πρακτική, όταν κάποιος δεν έχει να δείξει έργο, να βγάζει ανακοινώσεις με επαναστατικούς τίτλους και να πετά λάσπη δεξιά και αριστερά. Αυτό επιχείρησε να κάνει σε μένα το ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ, μόλις πέντε ημέρες πριν τις εκλογές, και φυσικά αποφεύγοντας πάντα να κάνει τη δική του αυτοκριτική για τα πεπραγμένα τους όλα αυτά τα χρόνια.

Γράφουν πως «δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιήσουν τα σχέδια τους.» Δηλαδή τα γνωρίζουν και δεν μας τα κάνουν γνωστά; Ποιά είναι αυτά σχέδια αγαπητοί συνάδελφοι; Σε ποιούς δεν θα επιτρέψετε; Σε αυτούς με τους οποίους συναγελάζεσθε καθημερινά;
Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι οι Εκπρόσωποι του ΕΑΜΕ δεν λένε λέξη για την παρουσίαση που έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη στο ΔΣ της ΔΕΗ για σύσταση θυγατρικής του ΔΕΔΔΗΕ με μετοχικό σχήμα 51% στον Ιδιώτη και 49% ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση του έργου των Έξυπνων Μετρητών (προϋπολογισμός πάνω του 1 δις €), όταν δεν έχει βγει ακόμη επίσημα η απόφαση του ΣΤΕ για την πορεία του πιλοτικού προγράμματος; Άραγε γιατί τόσο βιασύνη? Γιατί τόση σιωπή;
Μήπως είναι το πρώτο βήμα για τον τεμαχισμό και την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ;
Αυτό δεν θα περάσει όσο θα είμαι εγώ εκεί και το γνωρίζουν, για αυτό και είμαι σε κάποιους ανεπιθύμητος.
Και μην κουράζεστε να μας πείσετε για τους «αγώνες» σας. Άλλωστε έχουμε πρόσφατες τις στιβαρές!....αντιδράσεις σας στην πώληση του
ΑΔΜΗΕ. Να περιμένουμε τα ίδια και στον ΔΕΔΔΗΕ;

Ποτέ δεν ασχοληθήκατε με τα πραγματικά προβλήματα.
Θα μπορούσα να αντικρούσω, ένα προς ένα, όλα όσα τάχα μου προσάπτουν στην επιστολή τους. Οι αντιδράσεις μου, οι θέσεις και τα επιχειρήματά μου σε όλα τα κρίσιμα θέματα, είναι όλες καταγεραμμένες. Όμως δεν θα τους κάνω τη χάρη. Δεν θα επιδοθώ σε χαρτοπόλεμο επιστολών που μπορεί μάλιστα να βλάψουν την Εταιρεία καθώς κάποιες απο τις υποθέσεις που αναφέρονται έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Πέρα από τα παραπάνω, με δύο ανοιχτές μου επιστολές:
1η –μετά την υπογραφή της τελευταίας ΣΣΕ και η
2η –λίγο μετά την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Οκταποδά,
έκανα γνωστές σε όλους τις συνέπειες από την πολύ αυξημένη ροή συνταξιοδότησης και την άμεση ανάγκη νέου διαγωνισμού για προσλήψεις νέου τακτικού προσωπικού, που για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του, χρειάζονται 2 χρόνια, με συνέπεια βασικές εργασίες να δίνονται σε εργολαβίες έχοντας σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο πρακτορείων, μείωση των βαρδιών, προβλήματα στη σύνθεση των συνεργείων με μεγαλύτερη πίεση στο υπάρχον προσωπικό. Δηλαδή συνειδητή απαξίωση, συνεχής ιδιωτικοποίηση έργου και υπηρεσιών με αποτέλεσμα ελάχιστο τακτικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
Σημειωτέον, ο διαγωνισμός της 7Κ/18 παραμένει από πέρυσι στο ΑΣΕΠ. Ζητήθηκε από την Διοίκηση έκτακτος διαγωνισμός με τη σύμφωνη γνώμη και της ΡΑΕ όμως το Υπουργείο δεν την έκανε δεκτή, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νέες εργολαβίες!

Το έργο μου είναι ουσιαστικό, το τηλέφωνό μου καθώς και η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα στη διάθεση του κάθε συναδέλφου.
Είμαι παρών και τοποθετούμαι για όλα τα θέματα σε κάθε συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της ΕΤΕ/ΔΕΗ και σε όποιο σωματείο μου ζητήσει ενημέρωση.

Η κριτική μου στις επιλογές τις Διοίκησης είναι ουσιαστική, με επιχειρήματα και με γνώμονα το συμφέρον του ΔΕΔΔΗΕ και των συναδέλφων μου, χωρίς συμβιβασμούς. Χωρίς φωνασκίες και θεατρινισμούς στους οποίους αυτοί επιδίδονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των καταστροφικών οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ. Οι φωνασκίες και θεατρινισμοί που όλα αυτά τα χρόνια είδαμε που μας οδήγησαν, στην απαξίωση της μεγαλύτερης Εταιρείας της χώρας.
Γνωρίζουμε άλλωστε ποιοι συνδιοικούν και μπαινοβγαίνουν στα γραφεία της Διοίκησης καθημερινά.
Είστε το συνδικαλιστικό κατεστημένο και έχετε μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση του Ομίλου και να είστε σίγουροι ότι το γνωρίζουν αυτό όλοι οι εργαζόμενοι.
Να είστε βέβαιοι ότι ο σημερινός εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ δεν συναλλάσετε και διατηρεί την ανεξάρτητη φωνή για το όφελος των εργαζομένων και της Εταιρείας.
Το ΕΑΜΕ κρατά ένοχη σιωπή, όταν κάποιοι απεργάζονται την εκποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ


Σημείωση: Θα ακολουθήσει και 2η απαντητική - αναλυτική επιστολή στα ερωτήματα της επιστολής του ΕΑΜΕ.

Μασούρας Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ