Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Στο κόκκινο η ΔΕΗ με ζημιές € 225 εκ. το 2013


Σε € 5.970,8 εκατ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το 2013,
παραμένοντας στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τον αντίστοιχο τζίρο του 2012 ο οποίος είχε ανέλθει σε € 5.985,2 εκατ. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 90,2 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 22,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2012, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι το 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β). Μετά φόρων, η επιχείρηση κατέγραψε ζημίες € 225,3 εκατ. έναντι κερδών € 41,8 εκατ. το 2012. Όπως αναφέρει η εταιρία στα μεγέθη της ΔΕΗ περιλαμβάνεται επίπτωση από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 εκατ. που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.) Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 είναι μειωμένα κατά € 120,6 εκατ. (12%)  σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε € 881,6 εκατ. έναντι € 1.002,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να  διαμορφώνεται σε 14,8%, έναντι 16,7% το 2012. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 5.765,8 εκατ. το 2013 έναντι € 5.717,2 εκατ. το 2012 (αύξηση € 48,6 εκατ. ή 0,9%) Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, καθώς και από την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την αρνητική επίδραση ύψους €16,7 εκατ. για την περίοδο 1.1.2013-30.9.2013, λόγω της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όλη σχεδόν η αύξηση στα έσοδα σημειώθηκε στο δ' τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,2 εκατ. (3,4%) σε € 1.416,9 εκατ. από € 1.369,7 εκατ., καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 4,1% σε σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα υπήρξε και βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, αναφέρει η ΔΕΗ.
 
 Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013 η ΔΕΗ
Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2013, όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2014, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ορίστηκε στις 12 Ιουνίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου