Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Τα Στοιχεία Εκκαθαρίσεων για τα έτη 2014-2016 στα ΜΔΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ δημοσίευσε τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις ετήσιες εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ, για τα έτη 2014-2016, μετά την Απόφαση της ΡΑΕ 688/2017:

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2014

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2015

Στοιχεία Ετήσιας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ 1ος -12ος του 2016

Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση :

Στοιχεία Εκκαθαρίσεων στα ΜΔΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου